Brekend Nieuws: Unvaxxed "Controlegroep": eerste vrijgave van enquêtegegevens

9 jun 2022

Datum:9 juni 2022

**UPDATE** - ResearchGate heeft de voordruk van de studie op vrijdag 17 juni zonder waarschuwing verwijderd. Om de analyse van de enquête te lezen, klik hier.

Er zijn maar heel weinig studies die nagaan hoe het degenen vergaat die gekozen hebben voor natuurlijke immuniteit en natuurlijke producten, in vergelijking met degenen die hebben ingestemd met covid-19 genetische vaccins, de laatsten die al dan niet ook geprobeerd hebben hun immuunsysteem te optimaliseren, als het gaat om COVID-19. De weinige die gedaan zijn, mengen vaak gevaccineerden met niet-gevaccineerden, zoals blijkt uit de Britse gegevens van Prof. Norman Fenton en zijn groep van Queen Mary, University of London. 

Dat verandert met de eerste publicatie van de analyse van de enquêtegegevens van het internationale "Control Group"-project - ook bekend als de Vax Control Group.

Het door burgers geleide project is opgezet door een coöperatie in Eastbourne (VK), de Control Group Cooperative - en het heeft al meer dan 300.000 abonnees gehad.

Rob Verkerk PhD van ANH heeft een team geleid met daarin Dr Naseeba Kathrada (huisarts, Zuid-Afrika, Caring Healthcare Workers Coalition), Christof Plothe DO (Integrative & osteopathic practitioner, Duitsland) en Dr Kat Lindley (Family Physician, VS), dat de eerste 5 maanden van enquêtegegevens van deelnemers aan de "controlegroep" heeft verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

De enquêtegegevens bieden belangrijke onthullingen, waaronder:

  • Als voornaamste redenen voor het vermijden van vaccins werden opgegeven: voorkeur voor natuurgeneeskundige interventies, wantrouwen tegenover farmaceutische interventies, wantrouwen tegenover overheidsinformatie, slechte/beperkte gegevens van proefstudies en vrees voor bijwerkingen op lange termijn
  • De niet-gevaccineerde deelnemers van de "controlegroep" vormen geen onevenredige belasting voor de gezondheidsstelsels, integendeel zelfs, zij hebben zeer lage hospitalisatiepercentages gekend en ernstige covid-19-ziekte is zeldzaam
  • Zij zijn meer geneigd tot zelfzorg, en gebruiken natuurlijke producten zoals vitamine D, vitamine C, zink en quercetine
  • Velen hebben ivermectine en hydroxychloriquine gebruikt
  • Vrouwen hebben menstruatie- en bloedingsafwijkingen gekregen ondanks het feit dat zij niet gevaccineerd waren, mogelijk ten gevolge van blootstelling aan spikeiwitten en uitscheiding
  • Hun geestelijke gezondheid heeft veel te lijden gehad, mogelijk nog verergerd door hun stigmatisering door de gewone, "gevaccineerde" maatschappij  
  • Zij zijn zwaar gediscrimineerd wegens hun beslissing om hun recht op geïnformeerde toestemming uit te oefenen en de toediening van "genetische vaccins" te weigeren

>>> Lees ons persbericht hieronder of download het hier

>>> Download en lees voordruk verslag over enquêtebevindingen op ResearchGate

>>> Bekijk hieronder de inleidende video van Rob Verkerk - of download hier.


DEEL HET ALSTUBLIEFT OP GROTE SCHAAL!

PERSBERICHT

Voor onmiddellijke vrijlating
9 juni 2022

Geen prik, minder ziekenhuisopnamen -. vindt internationaal onderzoek

Uit een internationaal onderzoek onder een gezondheidsbewuste "controlegroep", die meer dan 300.000 mensen omvat die ervoor gekozen hebben COVID-19 vaccinatie te vermijden, blijkt dat de deelnemers de gezondheidssystemen minimaal belasten doordat zij sterk vertrouwen op natuurlijke immuniteit, zelfzorg en het gebruik van natuurlijke gezondheidssupplementen om COVID-19 te helpen voorkomen of zelfs behandelen. Toch wordt deze groep geconfronteerd met ongegronde discriminatie, verlies van banen en geestelijke gezondheidsproblemen die nog worden versterkt door haar marginalisering door de mainstream maatschappij.

Het onderzoek van de deelnemers aan de "Controlegroep" omvat een subgroep van de meer dan 305.000 deelnemers uit meer dan 175 landen die zich bij het door burgers geleide project hebben aangesloten en ervoor hebben gekozen geen COVID-19-vaccins te ontvangen. Uit de bevindingen, die zojuist naar de preprint server ResearchGate zijn geüpload, blijkt dat de deelnemers tijdens de onderzoeksperiode van 5 maanden (september 2021 tot en met februari 2022) weinig ernstige COVID-19-ziekte hebben opgelopen, zelden in het ziekenhuis zijn opgenomen, en zowel voor preventie als voor behandeling van milde tot matige COVID-19 op grote schaal natuurlijke gezondheidsproducten hebben gebruikt.  

De gegevens van deze eerste vijf maanden van het onderzoek van de controlegroep werden geanalyseerd en geïnterpreteerd door een onafhankelijk, internationaal team onder leiding van Robert Verkerk PhD, een multidisciplinaire wetenschapper en de oprichter, uitvoerend en wetenschappelijk directeur van de non-profit Alliance for Natural Health International. Co-auteurs waren drie praktiserende clinici, Dr Naseeba Kathrada uit Zuid-Afrika, Christof Plothe DO uit Duitsland en Dr Katarina Lindley uit de VS. De auteurs kwamen tot de beoordeling van de enquêtegegevens door hun samenwerking in de afgelopen maanden met de Wereldraad voor Gezondheid, een non-profit, wereldwijde coalitie van gezondheidsgerichte organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld.

De bevindingen van het onderzoek waren gebaseerd op een subcohort van ongeveer 18.500 deelnemers uit de controlegroep die gedurende de eerste vijf maanden van het onderzoek maandelijks vragenlijsten hadden ingevuld. Onder de veelomvattende gegevens die werden verzameld, werden in de enquête de redenen vermeld waarom de deelnemers vaccins vermeden, waarbij wantrouwen tegenover regeringen en farmaceutische bedrijven en bezorgdheid over bijwerkingen van onvoldoende geteste vaccins hoog op de lijst stonden.

De deelnemers meldden omvangrijke geestelijke gezondheidsproblemen die mogelijk nog verergerd werden door de stigmatisering en discriminatie van degenen die COVID-19-vaccins mijden. Ook bleek dat vrouwen, ondanks het feit dat ze niet tegen COVID-19 gevaccineerd waren, menstruatie- en bloedingsafwijkingen hadden die in verband gebracht kunnen zijn met blootstelling aan virussen, uitscheiding, blootstelling aan spike-eiwitten of pandemie-gerelateerde gedragsveranderingen. Degenen die nooit maskers droegen, rapporteerden de laagste niveaus van COVID-19-ziekte.

Aangezien de deelnemers zelf zijn geselecteerd en zelf hebben gerapporteerd, moeten de enquêteresultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd wanneer men ze vergelijkt met nationale statistieken of met studies die gebaseerd zijn op aselect gekozen bevolkingsgroepen. 

Het in het VK gevestigde Control Group-project is medio 2021 opgericht als een door burgers geleide coöperatie die de gezondheidsresultaten op de lange termijn onder de COVID-19-vaccins wil evalueren en haar leden wil koppelen aan ondersteunende netwerken in het land en online gemeenschapsgroepen.

Het volledige enquêteverslag kan hier van ResearchGate worden gedownload.

EINDE.

CONTACT

Voor nadere informatie over de enquête en de bevindingen kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met Rob Verkerk PhD:
Telefoon: +44 (0)1484 646 600
E-mail: [email protected]

 
NOTA'S VOOR DE REDACTIE

Download het enquêteverslag op ResearchGate via de volgende link:
https://www.researchgate.net/publication/361175995_Self-reported_outcomes_choices_and_discrimination_among_a_global_COVID-19_unvaccinated_cohort

Cite report as follows:
Verkerk R, Kathrada N, Plothe C, Lindley K. Zelfgerapporteerde uitkomsten, keuzes en discriminatie bij een wereldwijd COVID-19 ongevaccineerd cohort. ResearchGate. Preprint geüpload op 8 juni 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.28855.19369.

Korte inleidende video: Klik hier.

OVER DE BETROKKEN ORGANISATIES 

Internationale alliantie voor natuurlijke gezondheid

Controlegroep Coöperatie

Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle