Bevindingen controlegroep Down Under onthuld

28 sep 2022

Datum:28 september 2022

In het onderstaande interview interviewt Dan Hanson van Health Alliance Australia onze oprichter Rob Verkerk PhD, die het bewijs presenteerde van hoe het meer dan 300.000 gezondheidsbewuste, niet-gevaccineerde mensen uit de hele wereld verging met COVID-19, keuzes en discriminatie.

De analyse, die nu is gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift, omvat samenvattingen van zelfgerapporteerde gegevens die onafhankelijk zijn verzameld tussen september 2021 en februari 2022 bij een internationale, zelfgeselecteerde, niet-gevaccineerde COVID-19-populatie via een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde coöperatie, namelijk de Control Group Cooperative. De samenvattingen werden afgeleid van een cohort van 18.497 deelnemers die elke opeenvolgende maand gegevens verstrekten, waarbij de grootste proporties afkomstig waren uit Europa, Noord-Amerika en Australazië.

Hoofdlijnen van de analyse

  • Het cohort was 60% vrouwelijk, met een leeftijdsstructuur die naar de leeftijdsgroep 40-69 jaar neigde.
  • Als voornaamste redenen voor het vermijden van COVID-19 vaccins werden opgegeven: voorkeur voor natuurgeneeskundige interventies, wantrouwen tegenover farmaceutische interventies, wantrouwen tegenover overheidsinformatie, slechte/beperkte gegevens over proefstudies en vrees voor bijwerkingen op lange termijn.
  • De respondenten tussen 20-49 jaar meldden de grootste incidentie van COVID-19-ziekte (10-12%), met een piek in januari 2022. De >70-jarigen meldden de laagste incidentie (4,0% bij vrouwen, 3,7% bij mannen).
  • Slechts 0,4% van het cohort meldde een ziekenhuisopname (als intramurale of extramurale patiënt).
  • Ongeveer 64% van het cohort rapporteerden dat zij vitamine D, vitamine C, zink of quercetine, of een combinatie daarvan, routinematig innamen ter preventie, en 71% dat zij zelf vitamine D, C en zink innamen ter behandeling van COVID-19 ziekte, hoewel de zelftoediening sterk afnam bij degenen die in het ziekenhuis waren opgenomen.
  • Vermoeidheid, hoest, spierpijn en koorts waren de vier meest voorkomende COVID-19-symptomen, waarbij de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar de meeste ziekteverschijnselen meldde.
  • Ongeveer 40% van het cohort meldde milde tot matige psychische gezondheidsproblemen. Menstruele afwijkingen in de vorm van onregelmatige menstruatie werden gemeld door 36% van de vrouwen in de leeftijdsgroep 20-49 jaar.
  • Het gemelde banenverlies was het grootst in Australië en Nieuw-Zeeland met 29% van de deelnemers, gevolgd door 13% in Noord-Amerika. Tussen 20% en 50% van de respondenten, afhankelijk van de regio, meldden persoonlijk het doelwit van haat te zijn wegens hun COVID-19 vaccinatiestatus.
  • Tussen 57% en 61% van de respondenten in Zuid-Europa en West-Europa, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika, meldden het doelwit te zijn van slachtofferschap door de staat/het land.

Aangezien de bevindingen gebaseerd zijn op zelfgerapporteerde gegevens van een zelfgekozen steekproef van gezondheidsbewuste mensen, hebben zij beperkingen wat betreft hun toepassing op ruimere bevolkingsgroepen en moeten zij met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

De bevindingen wijzen er echter wel op dat er dringend behoefte is aan prospectieve observationele studies, met ongevaccineerde, gedeeltelijk gevaccineerde en volledig gevaccineerde proefpersonen, waarin de langetermijnresultaten, gedragingen, keuzes, en attitudinale of discriminerende reacties op de vaccinatiestatus worden onderzocht.

Bekijk het interview
[opgenomen op 21 juli 2022]

>>> Voel u vrij om te herpubliceren - volg gewoon de richtlijnen voor herpublicatie van onze Alliance for Natural Health International

>>> Als u nog niet ingeschreven bent voor onze wekelijkse nieuwsbrief, schrijf u dan nu gratis in via de SUBSCRIBE knop bovenaan onze website - of nog beter - word lid van Pathfinder en geniet van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.    

>>> Terug naar de homepage

Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid