Vrije meningsuiting over gezondheidskwesties: Hoffman en Verkerk bespreken

23 mei 2024

Datum:23 mei 2024

De strijd tegen medische desinformatie gaat steeds sneller. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het een infodemie die net zo agressief bestreden moet worden als een pandemie, terwijl het hoofd van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, verkeerde informatie en desinformatie tot wereldwijde bedreigingen heeft verklaard die ernstiger zijn dan oorlog en klimaatverandering.  

De oprichter, uitvoerend en wetenschappelijk directeur van ANH, Rob Verkerk, voegde zich deze week bij Dr. Ron Hoffman MD CNS uit New York op zijn podcast Intelligent Medicine om de campagne #FreeSpeech4Health te bespreken.

Dr. Hoffman wordt erkend als een van Amerika's meest vooraanstaande beoefenaars van complementaire en integratieve geneeskunde. Hij was oprichter en medisch directeur van het Hoffman Center in New York City en heeft nu een privépraktijk in New York. Hij is ook voorzitter van zowel onze Amerikaanse tak, ANH-USA, als van de Board for Certification of Nutrition Specialists (BCNS). Hij is auteur van talloze boeken en artikelen voor het grote publiek en voor gezondheidsprofessionals, en is gastheer van de podcast Intelligent Medicine. 

In deze tweedelige podcast onthult Rob Verkerk hoe repressief beleid onze keuzes op het gebied van gezondheid beïnvloedt en duikt hij in het belang van de bescherming van natuurlijke en duurzame gezondheidszorgopties, waarbij hij de nadruk legt op de huidige FreeSpeech4Health-campagne die zich richt op het draconische (maar nog niet volledig geïmplementeerde) medische misinformatiebeleid van YouTube.

Tegen een achtergrond van toenemende censuur en controle over gezondheidsgerelateerde informatie, met name op sociale mediaplatforms, gaan Dr. Hoffman en Dr. Verkerk in op de implicaties van het pandemiebeleid van de WHO en de schending van medische ethiek en geïnformeerde toestemming. Het gesprek gaat kritisch in op de manier waarop het misinformatiebeleid op platforms zoals YouTube een bedreiging vormt voor de diversiteit van gezondheidsinformatie en benadrukt het belang van een geïnformeerde openbare discussie over natuurlijke gezondheids- en milieukwesties. Ze onderstrepen ook de dringende behoefte aan een evenwichtige, eerlijke weergave van gezondheidsinformatie om persoonlijke beslissingen over de gezondheidszorg kracht bij te zetten.

Neem deel aan het gesprek

 

>>> Meer informatie over het werk van Dr. Hoffman

Transcript

Dr. Ron Hoffman

Welkom bij de podcast over intelligente geneeskunde van vandaag. Ik ben uw gastheer, dokter Ronald Hoffman. Een discussie waar ik erg naar uitkijk, want we gaan het hebben over een cruciaal onderwerp: keuzevrijheid in de gezondheidszorg. En ons thema van vandaag is de huidige campagne van de Alliance for Natural Health, FreeSpeech4Health. Ik zal u wat vertellen over de Alliance for Natural Health. De ANH komt op voor uw recht om te kiezen voor natuurlijke, duurzame gezondheidszorgopties. Ik ben bestuurslid geworden van ANH omdat ik het gevoel heb dat het heel goed aansluit bij mijn persoonlijke missie, namelijk belangrijke gezondheidsinformatie verspreiden, zowel naar patiënten als naar het publiek. ANH is de hoeder van onze toegang tot natuurlijke gezondheidszorg, natuurlijke gezondheidsproducten en een veilig en schoon milieu. En ik kan niemand bedenken die beter gekwalificeerd is om vandaag met ons over dit onderwerp te praten dan onze gast, mijn goede vriend en collega, Rob Verkerk. Rob, ik heb je CV gedownload, of ik heb geprobeerd het te downloaden, maar toen zei ik, ik wil mijn printer niet laten vastlopen omdat het te lang en te luguber is. Dus ik zal een paar van de bovenste regels behandelen.

Voor mij is Rob gewoon een geweldige kerel om bij een donker biertje mee te praten en te vertellen over onze fietsprestaties, waarin hij mij heel, heel duidelijk overtreft omdat hij de heuvels van zijn geboorteland Engeland op en neer gaat over van die enge tweebaanswegen waar ze links rijden. En in dat opzicht is hij uitmuntend. Maar hij is ook, in 2002, de oprichter van de Alliance for Natural Health International, ANH International, die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, maar de hele wereld bestrijkt. Met uitzondering van de VS. Wij hebben onze eigen organisatie, anh-usa.org. Onlangs werd Rob uitvoerend directeur van ANH-USA. Is dat wel legaal, Rob? U bent Brits staatsburger en u leidt een organisatie.

Rob Verkerk PhD

Absoluut, volledig legaal. Ron, zou ik ooit iets illegaals doen? Nee, nee, absoluut. U kunt directeur zijn van een 501 c four. Geen problemen. Ik houd niet vast, en ik ben veel te vaak heen en weer aan het gaan.

Dr. Ron Hoffman

Oké. Ja, inderdaad.

Rob Verkerk PhD

Ik zou me gewoon in de Verenigde Staten moeten vestigen.

Dr. Ron Hoffman

Ja, u verdient uw eigen privévliegtuig, maar ik weet dat u uw ecologische voetafdruk laag wilt houden. Rob heeft dus verschillende diploma's. Hij is de auteur van meer dan 60 artikelen op het gebied van natuurgeneeskunde, maar ook in relatie tot het milieu. En de laatste tijd houdt hij zich bezig met keuzevrijheid als het gaat om onze toegang tot betrouwbare, waarheidsgetrouwe informatie over de gezondheidszorg. En dit is niet alleen, tussen haakjes, Rob, je plaatst jezelf binnen een grotere controverse omdat we het hebben over ons domein, namelijk natuurlijke gezondheid en het milieu. En er gebeurt zoveel met betrekking tot deze campagnes over desinformatie en desinformatie. Dit zijn modewoorden geworden. Het zijn organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en universiteiten en de media en sociale media die zichzelf hebben opgeworpen als scheidsrechters van de waarheid. Waarom vindt u deze campagne dan zo belangrijk?

Rob Verkerk PhD

Ik zal u een citaat geven. En trouwens, Ron, geweldig om weer op de podcast van Intelligent Medicine te zijn. Maar Elon Musk twitterde nog niet zo lang geleden dat vrije meningsuiting het fundament is van een functionerende democratie. En hij zei dat zonder vrijheid Amerika ophoudt te bestaan. Als je die algemene mening bent toegedaan. En natuurlijk is het een opvatting die niet door iedereen wordt onderschreven, nu we in een steeds autoritairder soort overgang van regeringen over de hele wereld terechtkomen. Volgens de Economist Democracy Index leeft slechts 8% van de wereldbevolking momenteel in echt functionerende democratieën. Maar vrije meningsuiting is niet alleen de basis van democratie, het is ook de basis van goede zelfzorg. Als we geen vrijheid van meningsuiting voor de mensen hebben, kunnen mensen geen geïnformeerde beslissingen nemen en kunnen ze een van de meest fundamentele principes van de medische ethiek, namelijk geïnformeerde toestemming, niet uitoefenen. Dus als u ervoor kiest om, als u dat wilt, de informatie die mensen krijgen te vervormen en te beperken en te matigen, en u geeft vooral de voorkeur aan bepaalde soorten informatie, zoals informatie over farmaceutische medicijnen of vaccins, en u beperkt informatie over natuurlijke gezondheid. Het publiek krijgt geen eerlijke kans op de beschikbare informatie.

Wat natuurlijk echt onze aandacht trok, was de verandering in het beleid voor medische desinformatie op YouTube op 15 augustus vorig jaar. En wat we plotseling begonnen te zien, was een grote verandering in de manier waarop inhoud werd gemodereerd. En het beleid komt er in wezen op neer dat als u video's wilt plaatsen op het grootste videoplatform ter wereld, u ervoor moet zorgen dat uw inhoud in principe voldoet aan wat lokale autoriteiten worden genoemd. Lees dat als nationale autoriteiten, met andere woorden, nationale instituten voor gezondheid, CDC, enz. in de Verenigde Staten, equivalenten in andere delen van de wereld. Of, en de of is hier echt belangrijk, of de Wereldgezondheidsorganisatie. Op weg naar deze grote beslissing aan het einde van deze maand, waar de 77e Wereldgezondheidsvergadering zal bepalen of soevereiniteit, in termen van het nemen van gezondheidsbeslissingen, met name tijdens pandemieën, eenzijdig kan worden afgekondigd door de Wereldgezondheidsorganisatie als die soevereiniteit is afgestaan aan de WHO. Dus wat er in wezen op 15 augustus vorig jaar gebeurde, is dat ze begonnen met het veranderen van de manier waarop verschillende gebruikers inhoud te zien krijgen. En natuurlijk werden we benaderd door enkele van de meest vooraanstaande artsen op het gebied van keto-diëten en intermittent fasting en zeiden, hé, we zijn van honderdduizenden weergaven per dag gegaan.

Dit zijn mensen die meer dan 10 miljoen abonnees hebben. De gegevens worden dus echt heel duidelijk, want u ziet deze enorme daling in aantallen van honderdduizenden weergaven per dag naar slechts een paar honderd. Het is dus niet de deplatforming die we tijdens het covid tijdperk zagen. Ik bedoel, heel veel mensen verloren gewoon hun platform was een binair censuursysteem. En natuurlijk waren we ons zeer bewust van wat er zou kunnen gebeuren, want ze vertelden ons er alles over in mei 2023 op de Nobelprijs top die werd gehouden in Washington DC, die we gedurende drie of vier dagen volgden. We hebben elk deel ervan gevolgd en we hebben uitgebreid geschreven over wat er aan de hand was en in wezen zeiden ze: kijk, we moeten nu een oorlog tegen desinformatie beginnen, want de ether leeft van al deze samenzweringstheorieën en mensen raken erg in de war en ze zullen erdoor gekwetst worden. En we gaan samenwerken met vooraanstaande universiteiten en de grote techbedrijven om dit te stoppen. Het systeem dat we gaan gebruiken zal trouwens op AI gebaseerd zijn.

En dat was op zich best interessant, want als u kijkt naar wat zelfs het World Economic Forum en Klaus Schwab over AI hebben gezegd, dan is het aan de ene kant een van de grootste troeven op bepaalde gebieden, maar het kan ook een van de grootste bedreigingen zijn. Dus elke nieuwe technologie heeft altijd plussen en minnen. We zijn nu dus in dit post-Covid tijdperk beland zonder een echte openbare discussie over wat er aan de hand is. We weten allemaal dat sociale media het nieuwe digitale stadsplein is. Maar waar is in hemelsnaam de publieke discussie hierover, en hoe gaan we er doorheen navigeren? Ons enige belang bij a en h is ervoor te zorgen dat mensen evenwichtige, eerlijke, waarheidsgetrouwe informatie krijgen over natuurlijke gezondheid. Maar we weten zeker dat de WHO en de meeste instituten binnen NIH en de nationale academies van wetenschappen niet in staat zijn om over de hele linie deskundig te zijn op al deze gebieden. En ook zijn de meeste van deze kwesties geen zwart-wit kwesties waarop we het antwoord weten dat relevant is voor iedereen op deze planeet. We zijn allemaal individueel. Bij de meeste medische ingrepen, inclusief het gebruik van geneesmiddelen, is er een grote mate van onzekerheid.

En het discours zelf is een echt, echt vitaal onderdeel van het wetenschappelijke proces geweest.

Dr. Ron Hoffman

De wetenschap vooruit helpen.

Rob Verkerk PhD

Ja, van oudsher hebben we het idee om een hypothese te promoten, deze naar buiten te brengen, ermee te experimenteren, een methodologie te hebben die gedetailleerd genoeg is zodat anderen het experiment kunnen herhalen, en uiteindelijk, na verloop van tijd, door middel van discussie. Het zijn de dingen die echt beklijven, de dingen die tegenspraak kunnen weerstaan, die worden wat wij vaste intelligentie noemen. Het is niet langer deze vloeibare intelligentie die zich verplaatst als de wetenschap en die de kennisbasis wordt, dat wat mensen graag waarheid noemen. Persoonlijk ben ik een beetje verbaasd dat het Nobelprijscomité de term waarheid rond wetenschap gebruikt, omdat het bijna ironisch of.

Dr. Ron Hoffman

Het is bijna een oxymoron. Het is om over wetenschappelijke waarheid te praten, want wetenschap is in beweging, voortdurend in ontwikkeling. Hypotheses worden ontwikkeld, bekritiseerd, sommige blijven overeind, sommige vallen af, sommige worden herzien, en dat is de basis van wetenschappelijke vooruitgang door de eeuwen heen. Wat voor mij interessant is, is dat ik net in Europa was en er een argument naar voren werd gebracht dat we met betrekking tot wetenschappelijke consensus eigenlijk achteruitgaan. We gaan terug naar de tijd van Copernicus en Galileo. Weet u nog dat zij op basis van hun wiskundige berekeningen voorstelden dat de aarde om de zon draaide? Dat dit in strijd was met de leer van de kerk. En we hadden dus eigenlijk wetenschap in opdracht van de kerk, in opdracht van een ideologie. En om objectieve wetenschap te hebben, die is, kijk, onze wiskundige berekeningen. Sorry, jongens, laat zien dat de zon echt draait, dat de aarde echt om de zon draait. Het druiste in tegen religieuze dogma's, en het resultaat is dat de wetenschappers vervolgd, opgesloten en soms op de brandstapel gezet werden.

Rob Verkerk PhD

Letterlijk 100%. Ja. Heliocentrisme. Ik bedoel, wat een wild idee. Weet u, we leven in een wereld waarin er nu een groep universiteiten zijn die extreem goed gefinancierd zijn en die een bepaald deuntje spelen dat volgens mij steeds meer afwijkt van dit soort notie van objectieve wetenschap. Ze worden bijna allemaal gefinancierd door bedrijven, of door, je weet wel, Gates. Mijn oude universiteit, het Imperial College London, is de grootste financier, net als de Bill and Melinda Gates Foundation. We zien dus een complete verandering in de academische omgeving, en zoals we al hebben gehoord, zullen er een aantal academische instellingen bij betrokken zijn. Johns Hopkins staat natuurlijk bekend om zijn werk aan het coronavirusproject, maar in het Verenigd Koninkrijk is de Universiteit van Cambridge er behoorlijk bij betrokken, en er is één bepaalde afdeling, het Cambridge Social Decision Lab, onder leiding van professor Sander van der Linden, die ik tot mijn grote geluk drie weken geleden live heb kunnen beluisteren in een debat. Ik heb er net een stuk over geschreven en, weet u, ik ben echt verontrust door het gebrek aan objectiviteit en de vooringenomenheid die in hun visie sluipt. Wat we in essentie geleerd hebben tijdens het gesprek.

Ik heb ook de meeste van zijn artikelen over dit onderwerp gelezen. Hij is een van de belangrijkste academici die de instrumenten ontwikkelt die gebruikt kunnen worden in de strijd tegen desinformatie. Het is wat de Wereldgezondheidsorganisatie een infodemie noemt. Dus gingen we verder.

Dr. Ron Hoffman

Laten we dubbelklikken op dat onderwerp, want u hebt net een artikel geschreven dat in Substack is verschenen. Het is ook beschikbaar via anh-usa.org en ANHInternational.org, wat een fascinerend artikel is, omdat er momenteel een campagne gaande is om, ik citeer, mensen immuun te maken tegen verkeerde informatie of desinformatie. Wat ze in feite zeggen, is dat als we protesteren dat deze informatie nep is, dat het samenzweringstheoretici alleen maar luidruchtiger maakt in hun steun voor deze theorieën. Dus wat we moeten doen is, ik citeer, mensen inoculeren tegen verkeerde informatie. En ze hebben een reeks slimme spelletjes of simulaties gemaakt waarmee mensen kunnen leren hoe ze samenzweringstheorieën kunnen ontkrachten. En het is echt een hele slimme campagne, maar het is nogal verraderlijk. Kunt u ons meenemen in dit duistere konijnenhol?

Rob Verkerk PhD

Ja, precies. Het is eigenlijk om niet alleen te debunken, maar om te prebunken.

Dr. Ron Hoffman

Prebunk?

Rob Verkerk PhD

Dus u prebunkert. Sander van der Linden en zijn team waren zeer betrokken bij de ontwikkeling van dit concept. Raad eens waar ze de ideeën vandaan hebben?

Dr. Ron Hoffman

Dit stukje, ik zou zeggen George Orwell, 1984.

Rob Verkerk PhD

Ik denk dat hij er een paar gelezen moet hebben. Maar wat dacht u hiervan. Wat dacht u van extremistische terroristische organisaties? Ik was echt geschokt, om eerlijk te zijn, dat ze daar gekeken hebben. Ze hebben gekeken naar de technieken die extremistische terroristische organisaties gebruiken om hun publiek te radicaliseren en die hebben ze vervolgens toegepast en wat ze doen is dat ze hen blootstellen aan het tegenovergestelde soort informatie. U kunt zich dus voorstellen dat mensen als Biden en Trump en leiders in het westen daar allemaal in voorkomen, zodat ze een haat tegen die mensen beginnen te ontwikkelen. Maar in wezen stellen ze u bloot aan kleine hoeveelheden verkeerde informatie.

Dr. Ron Hoffman

Dus homeopathische desinformatie?

Rob Verkerk PhD

Ja. Dus in wezen hebben ze twee grote spelletjes, want ze hebben ook het onderzoek gedaan dat aantoont dat het de jongeren, jonge mensen zijn die het meest vatbaar zijn voor dit soort verkeerde informatie. En het is vreemd, ik denk dat zelfs dat een beetje vreemd is in termen van mijn anekdotische observatie van mensen die ik ken die hebben deelgenomen aan rally's, die hebben geprotesteerd tegen het mainstream verhaal tijdens het covid tijdperk. Wat ik daar zag, waren niet zo heel veel jonge mensen en heel veel oudere mensen, misschien iets wijzere mensen, of mensen die bereid zijn om een risico te nemen met betrekking tot hun carrière, want als je het bekijkt, zijn de artsen die zijn opgestaan en hebben gezegd, hé, we moeten vroegtijdige behandelingen doen, we moeten hydroxychloroquine en ivermectine en quercetine en vitamine D en vitamine C en al de rest gebruiken, meestal oudere artsen.

Dr. Ron Hoffman

Laat mij een iets andere interpretatie geven. Onze generatie, de babyboomgeneratie, ik heb het over mezelf, misschien niet over u, want u omspant de generaties. Wij waren een generatie die grondig ontgoocheld was met de status-quo. Wij groeiden op in de jaren 60, in de nasleep van de moord op president Kennedy, in de nasleep van de oorlog tegen drugs, in de nasleep van de oorlog in Vietnam, die ongelooflijk uitdagend en decredibiliserend waren voor het populaire verhaal. En dus leerden we het gezag uit te dagen. Velen van ons zijn opgegroeid in een omgeving waar het gezag uiteindelijk heel weinig geloofwaardig was. En dus passen we diezelfde houding toe op bijvoorbeeld verordeningen van de Wereldgezondheidsorganisatie, het CDC en deskundigen, gezondheidsgoeroes die ons vertellen dat keto diëten dodelijk zijn. En koolhydraatarme diëten op lange termijn schadelijk zijn. Wij zijn er klaar voor om dat verhaal uit te dagen en te zeggen: laat het me zien.

Rob Verkerk PhD

Nou, ik denk dat u de spijker op z'n kop slaat. En dat zou onmiddellijk zijn. Ik bedoel, uw observatie is hetzelfde als mijn observatie. Ik heb de gegevens niet. Ik denk dat we vraagtekens moeten zetten bij het idee dat jongeren het meest beïnvloed worden door verkeerde informatie, en dat daarom alle technieken op jongeren gericht moeten zijn. Dus als u bijvoorbeeld een spel ontwikkelt dat een online spel is, ik bedoel, ik heb het zelf gespeeld, ik heb alle misinformatietests gedaan. Het eigenaardige is dat wat ze in hun spellen doen, de twee belangrijkste spellen, het ene heet Bad News en het andere heet Go Viral. Go Viral wordt volledig ondersteund door het Britse Cabinet Office, door de Wereldgezondheidsorganisatie en gefinancierd.

Dr. Ron Hoffman

En gefinancierd omdat dit een aanzienlijke onderneming is, toch?

Rob Verkerk PhD

Oh, het is een enorme onderneming. Maar ik heb het afgelopen weekend ook gespeeld met mijn 19-jarige dochter, die zei dat ze er lichamelijk ziek van werd, zo denigrerend was het. De dokters, de wetenschappers, weet je, inclusief haar eigen vader, die vier jaar van ons leven hebben besteed om hiertegen in opstand te komen. Ze hebben zo'n laag perspectief. We konden tijdens het gesprek met Van der Linden horen dat hij zeer regelmatig zou zeggen, het probleem met deze samenzweringstheoretici, en een samenzweringstheoreticus in hun definitie, is iedereen die een mening heeft die niet consistent is met factcheckers zoals Politifact, gerund door de armen.

Dr. Ron Hoffman

Slangenolieverkoper, u ziet er niet zo wild uit. U draagt geen gestreepte broek, blaft uw aanbevelingen niet van achter in een wagen op het dorpsplein en verkoopt geen slangenoliedrank aan de nietsvermoedende inwoners van het dorp.

Rob Verkerk PhD

Maar Ron, dat is wat ze denken. Dat is het soort mentaliteit dat ze onderhouden, waarbij ze ervoor zorgen dat deze jonge mensen letterlijk een haat beginnen te ontwikkelen voor deze samenzweringstheorieën, omdat ze zich aanstellen. Ze noemen zichzelf experts. Zelfs in het eerste evaluatieprofiel waarin u uw naam opgeeft, stond niets over wat uw achtergrond zou kunnen zijn, dat u misschien een wetenschapper of een dokter zou kunnen zijn, en dat u misschien iets over deze kwesties zou kunnen weten. Wat ze eigenlijk zeggen is dat u niet moet denken dat u een expert bent. Een van de lessen is dat u nooit moet proberen een expert te zijn. Laat het over aan de mensen die er het meeste verstand van hebben, namelijk de overheid en, als ik het zo mag zeggen, de feitencheckers. De feitencheckers worden daar echt als scheidsrechters gehouden en er is geen systeem van collegiale toetsing tussen de feitencheckers. Er is vaak sprake van een echte verdraaiing van informatie, dat als u bijvoorbeeld kijkt naar informatie over de oorsprong van de Barras, zij een klein element ervan nemen en zeggen dat er geen bewijs is dat het een laboratoriumlek was. Maar het rapport van het Ministerie van Energie wordt niet genoemd. Het feit dat twee grote regeringsdepartementen van ons zeggen dat, jongens, het zeer waarschijnlijk is.

Rob Verkerk PhD

Maar natuurlijk gebruiken ze het concept van bewijs en natuurlijk is het vrij moeilijk om het te bewijzen, categorisch bewijzen, het is moeilijk.

Dr. Ron Hoffman

Om een negatief resultaat te bewijzen. Dus wat zijn enkele van de lessen van Covid die dit probleem duidelijk hebben gemaakt? Want ik kan me geen ernstigere morele paniek voorstellen dan tijdens Covid. Ik bedoel, we waren bang, we waren onzeker. Maar het verzet tegen elke aanwijzing dat, laten we zeggen, vitamine D of vitamine C nuttig zou kunnen zijn bij covid, of dat ze misschien gemaskeerd waren of wat ze beweerden te zijn, of misschien was er een laboratoriumlek in het lab van Wuhan. Of misschien was het niet helemaal logisch voor ons om op twee meter of 6ft afstand te gaan staan omdat ze spullen op de stoep hebben gezet. Dus als u stond te wachten om een winkel binnen te gaan, moest u op uw markering gaan staan die deze misschien niet hadden, of het plexiglas, al het plexiglas dat ze installeerden, of de vizieren die mensen over hun gezicht plaatsten, al deze dingen die uiteindelijk de tand des tijds niet hebben doorstaan, veel minder de vaccinatiecampagne waarvan werd gezegd, weet u, om de verspreiding te stoppen, heeft de verspreiding niet echt gestopt. Mogelijk werd de ernst van de symptomen in het begin wat afgezwakt. Onduidelijk, geen bijwerkingen. Nou, dat pakte niet zo goed uit.

Al deze kwesties benadrukken het feit dat, ik citeer, samenzweringstheorieën eigenlijk redelijke uitdagingen waren voor de partijlijn.

Rob Verkerk PhD

Dat is het probleem met het gebruik van taal en semantiek, want wat nu desinformatie is geworden, is informatie die misschien wel plausibel of geldig is op basis van de beschikbare informatie, maar het is puur informatie die de vooropgezette doctrine die het mainstream, u weet wel, verhaal gebruikt, in twijfel trekt. Dus, weet u, dit is, weet u, als we kijken naar de beperkingen, de gedragsbeperkingen waar we tijdens de pandemie mee te maken hebben, weet u, van maskers tot lockdowns, enzovoort, zien we nu een beperking die op een ander niveau plaatsvindt. Het is een beperking van waar we over kunnen spreken, weet u, en dit wordt echt belangrijk in de Verenigde Staten, want teruggaand naar uw geschiedenis, begrepen de grondleggers dat het nodig was om regeringen in toom te houden, omdat regeringen konden opleggen. De Britse regering kon enorme beperkingen opleggen aan uw vrijheden. En daarom zijn er zoveel vrijheden die beschermd worden in de Amerikaanse grondwet. De uitdaging waar we nu voor staan is dat de regeringen de verantwoordelijkheid voor het controleren van de vrijheid van meningsuiting hebben overgedragen aan de reguliere media en de grote tech-platforms, terwijl dit nu digitale stadspleinen zijn.

Dus we kunnen zeggen, nou ja, elk platform, elk privébedrijf zou autonomie moeten hebben. Maar we moeten dit heroverwegen wanneer, en natuurlijk is Murphy versus Missouri, de zaak die op dit moment door het Hooggerechtshof gaat, absoluut cruciaal in deze.

Dr. Ron Hoffman

Het gaat over collusie tussen de regering en de sociale media en hoe er in feite sprake was van regeringsrichtlijnen en coördinatie. Kunt u deze informatie alstublieft achterhouden? Correct. En ze deden gewoon mee om mee te doen. Ze zeiden, nou, kijk, we willen onze neus niet ophalen voor de regering. De regering eist dat we dit doen. Dus laten we wat van deze informatie maar onderdrukken.

Rob Verkerk Phd

Er zijn maar zeven partijen die deze uitdaging zijn aangegaan, maar ze zijn wel heel belangrijk. Zeven partijen. Twee daarvan zijn staten. De ene is Missouri, de andere Louisiana. Twee hele staten. En dan zijn er nog vijf mensen bij betrokken, waaronder twee die betrokken waren bij de grote Barrington Declaration, die bijna een miljoen handtekeningen verzamelde en in feite een wetenschappelijk pleidooi voor de volksgezondheid hield, om het zo maar te zeggen, voor een lichte lockdown-aanpak. Waarschijnlijk vergelijkbaar met de aanpak in Zweden.

Dr. Ron Hoffman

Eerder gebruikt, het Zweedse paradigma, waarvoor ze uiteindelijk gelijk kregen. Ik bedoel, aanvankelijk hadden ze een paar hogere gevallen, een iets hoger sterftecijfer, maar uiteindelijk veroorzaakte het afvlakken van de curve eigenlijk meer ellende dan een aanvankelijke hobbel, gevolgd door een zekere mate van kudde-immuniteit en minder economische verwoesting en sociale verwoesting voor de samenleving.

Rob Verkerk PhD

Absoluut. Dus in wezen zullen we zien hoe de rechters van het Hooggerechtshof hierover zullen oordelen. Zoals ik in een ander artikel al zei, heb ik over de zaak geschreven. Ik heb de hele zaak gelezen en het bewijs gelezen. Het is fascinerend. En ik heb veel nagedacht over het idee van samenspanning en dwang dat veel gebruikt werd in de discussies rond de zaak. Nu ik het gelezen heb, heb ik het bewijs gelezen, de fundamenten van de hele zaak, en de e-mailcorrespondentie en briefwisseling gezien die plaatsvond tussen ambtenaren binnen de regering Biden en de grote sociale bedrijven, waaronder Facebook en Google, Alphabet, enz. Ik bedoel, het is veel meer dwang dan samenzwering. Deze techbedrijven kregen te horen, ik bedoel, ik verdedig hier de techbedrijven. Dat zou ik niet moeten doen. Maar de techbedrijven kregen te horen, dat als u die Robert Kennedy jr-post niet verwijdert voor het einde van vandaag, wij u verantwoordelijk gaan houden voor x, y en z. En dus werden ze onder enorme druk gezet. Waar het op neerkomt is dat rechters net zo vatbaar zijn voor dit infuus van naleving of verzet als de rest van ons.

Zoals u al zei, hebben sommigen van ons er geen problemen mee om zich ertegen te verzetten. Ik heb wat werk gedaan met de World Freedom Alliance, ik heb met wat collega's in Griekenland gepraat, u weet wel, de twee die de campagne in Griekenland leiden. Toen we erover aan het praten waren, zei ik, kijk, de familie van mijn moeder is opgegroeid in Griekenland. Ze maakten deel uit van een Nederlandse groep die uit Turkije was gegooid en ze zeilden naar Griekenland en daar is mijn moeder geboren. Maar mijn hele familie was betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, bij het verzet, net als mijn vaders familie in Nederland. Dus ik denk dat ik, epigenetisch gezien, het idee heb overgenomen dat het goed is om je te verzetten omdat, weet je, als je historisch kijkt, er altijd een soort verandering is in, weet je, tussen mensen die vrijheden willen, maar die we nooit krijgen zonder ervoor te vechten. Dus, weet je, als zusters of als.

Dr. Ron Hoffman

Een beroemd helderziende zei ooit: de prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid.

Rob Verkerk Phd

Precies.

Dr. Ron Hoffman

Ja. Dat is een geweldig aforisme.

Rob Verkerk Phd

Precies. Leonardo Da Vinci zei, niets versterkt het gezag zoveel als stilte, weet u, dus, weet u, we kunnen het ons niet veroorloven om te zwijgen. Indira Gandhi, de dochter van Nehru, de eerste premier van. India, zei dat de kracht om vragen te stellen de basis is van alle menselijke vooruitgang. En dit zijn nu precies de dingen die bedreigd worden als we dit digitale stadsplein niet oplossen. En we hebben het niet over het toestaan van haatdragende taal, we hebben het niet over het toestaan van informatie over terrorisme, we hebben het over redelijke, onzekere informatie over gezondheid, zodat mensen deze privatiseringen kunnen gebruiken.

Dr. Ron Hoffman

Als u informatie publiceert over hoe u een pijpbom in elkaar zet, dan is dat misschien iets dat we moeten afremmen. Maar onze oproep tot actie van vandaag, laat ik het even samenvatten, want we gaan onze discussie voortzetten omdat er meer onderwerpen zijn die ik in deel twee met u wil bespreken. Ik wil alleen even vermelden dat we een campagne voeren, Rob, Verkerk als uitvoerend directeur, en ik als voorzitter van de Alliance for Natural Health, anh-usa.org, we hebben een actie alert over onze Freedom of Choice campagne, FreeSpeech4Health campagne. U kunt hier meer over lezen op anh-usa.org. En we proberen ook geld in te zamelen voor dit doel. Dus ik wil alleen maar zeggen dat als u hebt geprofiteerd van de gezondheidsinformatie hier over intelligente geneeskunde of in het algemeen, als u iemand bent die de voordelen van een dieet, de voordelen van supplementen, de voordelen van kruiden, de voordelen van homoeopathie, de voordelen van bijvoorbeeld natuurgeneeskunde of functionele geneeskunde heeft ervaren, neem dan alstublieft de tijd om een kleine bijdrage te leveren aan de ANH, ga naar DrHoffman.com.

Welkom terug bij de podcast Intelligent Medicine van vandaag. Ik ben uw gastheer, Dr Ronald Hoffman. Deel twee van ons gesprek met Rob Verkerk, die uitvoerend directeur is van de Alliance for Natural Health. Welke titel hebt u bij ANH-USA?

Rob Verkerk PhD

Zowel uitvoerend als wetenschappelijk.

Dr. Ron Hoffman

U bent wetenschappelijk directeur. Oké. Dus we hebben onze krachten gebundeld omdat ANH International een geweldige organisatie is, onze zusterorganisatie aan de overkant van de oceaan, en we hebben onze krachten gebundeld om internationaal te werken omdat dit, weet u, lokale kwesties zijn in de Verenigde Staten die betrekking hebben op de Verenigde Staten, er zijn lokale kwesties die betrekking hebben op het Verenigd Koninkrijk en de EU. Maar we hebben veel gemeen, en veel van onze gemeenplaatsen draaien rond deze campagne om terug te slaan tegen beweringen over verkeerde informatie. De campagne heet FreeSpeech4Health. U kunt er meer over te weten komen op anh-usa.org. Een voorbeeld, Rob, op dit moment heb ik net een artikel geschreven, eigenlijk ben ik bezig met het schrijven van een artikel getiteld War against Keto. Oorlog tegen Keto. Nu heb je keto genoemd als een gebied waarin de sociale media keto probeert af te remmen. Full disclosure, ik zal u vertellen dat ik geen keto dieet volg. Dat hoeft ook niet, want ik ben behoorlijk metabolisch fit. Ik heb geen hoge triglyceriden en ook geen problemen die om een keto-dieet vragen, overgewicht, hoge bloeddruk, prediabetes.

Ik schrijf het over het algemeen ook niet voor aan mijn patiënten, maar het is een zeer nuttig hulpmiddel. En er is een campagne aan de gang die koolhydraatarme en keto diëten in diskrediet probeert te brengen. En de voorganger is de campagne tegen Dr. Atkins. Ik ben me er terdege van bewust, omdat ik al sinds de jaren '80 in New York werkzaam ben en geneeskunde studeer sinds de jaren '70, dat er een enorme terugslag is geweest tegen koolhydraatarme diëten. In principe was het verhaal: oké, ze kunnen je helpen afvallen, oké, ze kunnen je helpen met je bloeddruk, ze kunnen je helpen met je diabetes, maar je gaat er dood aan. Dat was het verhaal en nu, 50 jaar later, een halve eeuw later, zeggen ze dat nog steeds. Een voorbeeld hiervan, en misschien hebt u het gezien, is het laatste artikel met de titel Ketogenic Diet induces p 53 dependent cellular senescence in multiple organs. U hebt het artikel misschien gezien. De koppen die werden gegenereerd waren Keto dieet kan veroudering van organen versnellen. Een langdurig ketogeen dieet accumuleert verouderingscellen in normale weefsels. Nieuw onderzoek toont aan dat een keto dieet de veroudering van organen kan versnellen. Nu, u weet dit omdat u een academicus bent, u hebt meer dan 60 artikelen geschreven, u kunt niet vertrouwen op persverslagen van artikelen, dus u moet achter het artikel kijken, achter de koppen, achter de clickbait-koppen, want wat dit in feite doet, is proberen de bron te vergiftigen tegen het keto-dieet, dat altijd populair is.

Miljoenen Amerikanen volgen een keto-dieet, verliezen kilo's, normaliseren hun stofwisseling en helpen zelfs hun geestelijke gezondheid. Er is nu een hele trend gaande naar de voordelen, de voordelen voor de geestelijke gezondheid, zelfs bij zeer moeilijke aandoeningen, zoals schizofrenie, bipolaire stoornis van keto diëten. De resultaten zijn voorlopig, maar sterk anekdotisch bewijs en voorlopig wetenschappelijk bewijs van de voordelen. En toch is er een campagne om het in diskrediet te brengen. Ik heb de studie bekeken en toen moest ik kijken. Er is zoiets als materiaal en methoden in een onderzoek, u bent daar heel bekend mee omdat het betekent, zoals, wat zijn de details? Hoe doen ze dit onderzoek? Nou, wat ze voerden. Ze gaven ratten een keto-dieet, en ze ontdekten dat de ratten na verloop van tijd problemen in hun organen kregen. Maar onder materialen en methoden zei ik, nou, wat geven ze de ratten te eten? Want, weet u, in sommige van deze onderzoeken beweren ze dat het een keto-dieet is, maar het is 60% vet en 40% koolhydraten. Nou, ze gaven ze een vetrijk dieet. Het was 94% vet. Wat was de bron van het vet? Het was Crisco, het was gehydrogeneerd vet. In feite hebt u een onderzoek en u hebt er veel aandacht aan besteed, namelijk dat een keto dieet dodelijk is.

Maar eigenlijk zou de titel van het onderzoek moeten zijn: Van het eten van gehydrogeneerd vet gaan ratten dood. Hoe dan ook.

Rob Verkerk PhD

Het is zo belangrijk om naar de details te kijken. En als we het over een keto dieet hebben, wat bedoelen we dan eigenlijk als we het over een koolhydraatarm dieet hebben? Er zijn geen harde en snelle definities. Het zuivere onderzoek noemde alles dat minder dan 40% energie uit koolhydraten haalt, ongeacht de bron van die koolhydraten, een koolhydraatarm dieet. En dus, en omdat het multicenter en wereldwijd was, vergeleek het, weet u, bijvoorbeeld, de koolhydraatarme VS, de grootste aantallen mensen, als een meta-analyse van de Verenigde Staten die een koolhydraatarm dieet volgden, waren ook de mensen die de grootste hoeveelheid troep aten, industrieel geproduceerd vlees met veel toetjes, eieren, gebak en al de rest.

Dr. Ron Hoffman

Een vet dieet in het westen is synoniem met een dieet dat veel, zoals u in uw land zou kunnen zeggen, bangers and mashed sausage, bewerkt vlees, bevat, samen met overvloedige koolhydraten en misschien enkele levensstijlfactoren die ook niet de beste zijn. Het is moeilijk uit te zoeken.

Rob Verkerk PhD

Het andere vooroordeel is dat u in China naar de armste mensen kijkt die niet veel meer eten dan een kom rijst met vrijwel niets erin. Recht voor me. Ik heb net de biobank dataset in het VK bovengehaald, een van de grootste databases ter wereld, en ik heb gekeken naar een steekproef van 208.200 mensen. Als u kijkt naar de top tien van bronnen van vetten, dan is nummer één, in termen van bijdrage, een categorie die desserts, gebak en gebak heet. Op nummer twee staat kaas met een hoog vetgehalte. Op nummer drie staat vetrijk broodbeleg. Nummer drie is ei. Nummer vier is ei en eiergerechten, dan koekjes, dan bewerkt vlees, dan rundvlees, dan zuivel, desserts.

Dr. Ron Hoffman

Dus hoe kunt u op basis daarvan conclusies trekken.

Rob Verkerk PhD

En koolhydraten zijn bananen en ander fruit. Nummer twee is wit brood. Nummer drie zijn desserts, koekjes en gebak. Nummer vier is weer witte pasta en rijst. Dus nogmaals, wat zo vaak ontbreekt in het gesprek, in het discours, is dit begrip van wat we in de wetenschap metabole flexibiliteit noemen. En er zijn veel mensen die verbluffende resultaten behalen en die zeggen dat ze een keto-dieet gebruiken, maar eigenlijk zijn ze een soort flexibele keto. Ze eten minder koolhydraten. Ze kiezen veel, veel voorzichtiger, en het zijn er niet genoeg die je echt in kaart ziet worden gebracht in nationale statistieken als je naar landelijke gegevens kijkt. Maar dat is waar mensen echt verbluffende resultaten boeken. Als ze veel voorzichtiger beginnen te zijn met hun koolhydraatbronnen, ze beginnen af te stappen van sterk bewerkte voedingsmiddelen, ze beginnen meer thuis te koken, of, als u naar hun vetten kijkt, ik bedoel, mensen die deze zogenaamde keto-diëten volgen, zou u dingen verwachten als olijfolie en zelfs kokosolie, een vorm van verzadigd vet. Maar het is duidelijk dat vooral MCT's, hoog op de lijst, niet voorkomen in deze grote nationale onderzoeken.

Rob Verkerk Phd

De gegevens worden dus volledig in de war gestuurd door mensen die een junkfooddieet volgen. En we hebben heel weinig gegevens over de mensen die gezonde versies van diëten met minder koolhydraten eten, die ook minder bewerkte diëten zijn, die ook veel meer koken of thuis eten bereiden. Het is heel interessant om naar de gegevens over thuis bereide voeding te kijken en te zien dat dit een van de grootste factoren is, net als de sociaaleconomische status van mensen, omdat dit verband houdt met hoeveel tijd en moeite en geld mensen bereid zijn te steken in het vinden en bereiden van voeding die echt goed voor ze is.

Dr. Ron Hoffman

Dus als we op een genuanceerde manier over deze bevindingen praten, hoe komt het dan dat u en ik artikelen kunnen publiceren die u vaak op Substack publiceert? Ik publiceer een nieuwsbrief. Hoe komt het dat we niet bovenaan het algoritme staan? Op Twitter, op Facebook, op Instagram? Hoe komt het dat de standpunten van de poortwachters van de voedingswaarheid naar boven worden gefilterd en de heersende standpunten worden? De boodschap die de meeste mensen mee naar huis nemen is dat het keto-dieet u kan helpen gewicht te verliezen, maar dat het u op de lange termijn zal doden. Ik denk dat dat de heersende mening is.

Rob Verkerk PhD

Wat fascinerend is, is dat de verandering pas in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Dit gaat allemaal over de oorlog tegen verkeerde informatie, vooral over gezondheidsinformatie. Wat zij een infodemie noemen. Dus als u het laatste jaar kijkt naar de manier waarop de inhoud gemodereerd wordt, dan creëert dit eigenlijk deze compleet willekeurige, totaal onbekende individuen die kritisch zijn over een bepaalde aanpak die niet door de mainstream ondersteund wordt. Het kan een niet op medicijnen gebaseerde aanpak zijn, zoals koolhydraatarm, of misschien.

Dr. Ron Hoffman

Misschien worden ze betaald door bijvoorbeeld Kraft Foods of Nestlé, in sommige gevallen.

Rob Verkerk PhD

Doen, weet u, we hebben er naar gekeken. Sommige daarvan werken via AI-systemen, en dat is niet eens wat het doet. Het is puur gericht op mensen die in het werk van Sander van der Linden zijn getrapt. Het zijn mensen die bijvoorbeeld geloven dat koolhydraatarme en keto diëten dodelijk zijn. Als je dat geloof eenmaal in je hebt zitten, dan heb je echt het gevoel dat, weet je, als sociale media jouw ding is en je de hele tijd tientallen berichten post, je voor je het weet veel meer berichten hebt geproduceerd dan jij en ik, die misschien af en toe van die echt zorgvuldig samengestelde verhandelingen erop zetten, die naar al deze wetenschap kijken. Maar, weet u, dat is maar één artikel zo nu en dan. Dus wat de algoritmen betreft, zitten we op onze rug en, weet u, meneer of mevrouw X daarbuiten die, weet u, dit de hele tijd post. Dit soort anti-keto, koolhydraatarme informatie. Dus dat gebeurt over de hele linie. Het gebeurt voor mensen die het gebruik van ivermectine aanvechten.

Weet u, er is nu interessante informatie die suggereert dat er een verband kan zijn tussen ivermectinegebruik en zelfs kanker, want daar wordt van grote hoogte op gesprongen. Dus ja, we zien het, met andere woorden.

Dr. Ron Hoffman

Beschermend effect, geen oorzakelijk effect.

Rob Verkerk PhD

Ja. Dus zelfs de spellen die de groep van Van der Linden heeft ontwikkeld en die slecht nieuws zijn en viraal gaan, nemen je mee naar een belangrijk concept dat het publiek zou moeten begrijpen. Het is dit idee van filterbubbels en echokamers. Filterbubbels zijn in feite een soort online ruimte waarin we ons bevinden die vooraf door het platform wordt geselecteerd op basis van onze interesses, en vervolgens ook door de gebruiker wordt geselecteerd op basis van de dingen die hij leuk vindt en waar hij commentaar op geeft. Dat creëert dus een filterbel waarvan veel mensen denken: nou, ik ben geabonneerd op Twitter en Facebook en Instagram en de rest, en ik heb vrij brede interesses, maar ze realiseren zich niet dat de informatie die ze op hun feed ontvangen compleet anders is dan die van iemand die bijvoorbeeld nooit vraagtekens heeft gezet bij het verhaal, die alleen maar heeft gezegd dat medicijnen de oplossing zijn voor alle problemen in de gezondheidszorg. En dat klinkt als siloing.

Dr. Ron Hoffman

Onze vooringenomenheid is dat we allemaal steeds meer verankerd raken in onze vooropgezette ideeën en dat we informatie krijgen die ondersteunt wat we al besloten hebben.

Rob Verkerk PhD

Ja, het begint te vervormen zie je, zodra je het verwijdert. Daarom is vrije meningsuiting zo belangrijk. Zodra je de mogelijkheid wegneemt om elkaar uit te dagen over deze ideeën zoals we dat op het echte stadsplein deden en we alleen nog maar vastzitten in onze eigen echokamers, wat er dan gebeurt is dat je een zeer, zeer verdeelde samenleving krijgt, een zeer gepolariseerde samenleving die de perfecte omgeving is voor een afglijden naar tirannie. En, Ron, dat is de richting die we opgaan.

Dr. Ron Hoffman

In alle analogieën van de Weimar Republiek waar de communisten en de nazi's straatgevechten leverden, dat wil zeggen, totdat de nazi's zegevierden.

Rob Verkerk PhD

Ja, precies. We hebben het in de geschiedenis gezien. En daarom kunnen we niet zwijgen. Irvin Staub, de grote psycholoog, ik geloof dat ik zijn werk over genocide al eerder genoemd heb. Hij heeft fenomenaal werk verricht rond het bystander effect. En hij zegt in feite, als je probeert te begrijpen waardoor genocide ontstaat, hoe zoveel mensen in de heersende overheidsinstantie die de genocide pleegt, hoe dat gebeurt is omdat mensen een valse ideologie aanhangen, die ideologie wordt ingeprent als een soort waarheid. En dat is het gevaar van deze term, waarheid, want mensen zeggen, nou, ik ben een waarheidszoeker. Nou, ik kan u vertellen dat de mannen van Sander van Der Linden ook denken dat ze waarheidszoekers zijn. Dus laten we eens uitzoeken wat dat waarheidsgedoe is. Daarom kom ik terug op het idee dat objectieve wetenschap een van de belangrijkste gebieden is die we moeten verdedigen. En natuurlijk zien we deze afwijking zelfs in de manier waarop het peer review systeem werkt.

Dr. Ron Hoffman

Weet u, een uitstekende kritiek hierop werd onlangs gegeven door een gast hier op intelligent medicine. Ik weet zeker dat u haar kent, Cheryl Atkisson, die een vooraanstaand journaliste was bij CBS, een presentatrice die ontgoocheld raakte over de omroepen, of zij werden ontgoocheld over haar omdat ze zich begon te verdiepen in de farmaceutische industrie en enkele vaccincontroverses onder de loep nam. En dat was het struikeldraad, dat was het derde spoor waardoor ze in feite uit de conventionele journalistiek werd verbannen. Ze werd een onafhankelijke journaliste en ze schreef een uitstekende kritiek in de trant van waar u het over hebt, ironisch genoeg genaamd, volg de wetenschap in Doctor evil citaten, waarin ze vertelt hoe mensen in wetenschappelijke silo's worden gedreven door beïnvloeders, door mensen die wetenschappelijke artikelen ghostwriten namens farmaceutische bedrijven en dan de namen van vooraanstaande wetenschappers noemen die het tegen betaling aannemen voor huurdoeleinden, en dat dit onze hele wetenschappelijke consensus aan het vormen is.

Rob Verkerk PhD

Kijk, absoluut, ze doet ongelooflijk werk. En er is een groeiende literatuur, geloof het of niet, die erin slaagt om het idee van volg de wetenschap aan de kaak te stellen. Ik bedoel, er zijn zoveel fouten gemaakt toen ons verteld werd dat we de wetenschap moesten volgen. Maar wat ook heel interessant is, is dat wat er gebeurt, als u kijkt naar het werk van het Cambridge Social Decision Lab, het werk van Van der Linden, de jongeren in de samenleving tot doel maakt, vergeet niet dat het gesteund wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie, tot de mensen die mensen in deze echokamers drijven. Ze zeggen, kijk, we kijken niet naar de wetenschap zelf, want dat is alleen voor mensen aan het Imperial College en Harvard en Yale en, weet u, een paar.

Dr. Ron Hoffman

We kunnen niet kijken naar wat de ratten te eten kregen. Met andere woorden, we nemen gewoon de bovenste regel van de onderzoeken, gewoon vertrouwen.

Rob Verkerk PhD

Wat zij zeggen en omdat dat de experts zijn. Maar we zullen het publiek gebruiken om ervoor te zorgen dat er een hoge mate van conformiteit is. En we gaan uw leven echt ongemakkelijk maken en we gaan u allerlei vervelende namen geven zoals samenzweringstheoretici en anti-vaxxers als u van die norm durft af te wijken. En dat is echt een trieste toestand.

Dr. Ron Hoffman

En ze hebben tonnen jonge mensen met luie vingers die in de kelders van hun moeders klaar zitten om de partijlijnen te volgen. Het is een soort digitale Hitler Jugent.

Rob Verkerk PhD

Ja. En als ze dat niet doen, zien we dat ook in de politiek, want er is een Brits parlementslid dat zich snel heeft uitgesproken over de reguliere aanpak, en hij heeft het nu vooral over sterftegevallen en de mogelijke rol van vaccins daarbij. En hij praat met veel wetenschappers over de hele wereld, maar telkens als hij in het Britse parlement spreekt, is de zaal leeg. Het is leeg.

Dr. Ron Hoffman

Hij wordt aan de schandpaal genageld.

Rob Verkerk PhD

Niemand, nou ja, omdat alles op televisie wordt uitgezonden, wil niemand voor de camera. Dus deze oorlog tussen de In Group en de Out Group vindt plaats in deze sterk gepolariseerde omgeving. De in groep is bijna als een bange rat in de hoek die behoorlijk agressief en gevaarlijk wordt.

Dr. Ron Hoffman

Kunnen we iets ophelderen? Bent u persoonlijk of is de Alliance for Natural Health de internationale of de Amerikaanse versie ervan? Zijn wij antivaxxers? Zijn we definitief tegen het gebruik van vaccinaties? Oké, laten we dat even ophelderen.

Rob Verkerk PhD

Ja. Het concept om tegen elke medische behandeling te zijn, is vanuit mijn standpunt een non-starter. Een van mijn goede vrienden is de vaccinoloog Geert Vanden-Bossche geworden. Op dit moment werkt hij in zijn prioritaire project aan een aangeboren immuunvaccin, omdat hij zegt dat het probleem is dat wij, en hij is erg betrokken geweest bij de Gates stichting en anderen, zich hebben beziggehouden met het idee om neutraliserende antilichamen te maken, iets wat minstens zes dagen duurt voordat het gebeurt. En we negeren de geavanceerdheid van het aangeboren immuunsysteem. Ja, het is misschien minder specifiek.

Dr. Ron Hoffman

Dus wat u zegt is dat we ook voor veilige, pragmatische vaccins zijn, maar dat we tegen het lichtzinnige gebruik van vaccins zijn, omdat ze vaccins kunnen gebruiken voor allerlei dingen die niet noodzakelijk een gevaar voor het publiek vormen, maar die de farmaceutische industrie kunnen verrijken als we ze gebruiken.

Rob Verkerk PhD

Laten we. We hebben het eerder gehad over semantiek en het belang van terminologie en zelfs definities dat, weet u, de definities van een vaccin zijn veranderd. Vaccin wordt nu gedefinieerd als elk product dat een immunologisch effect heeft op het lichaam. Dus we zijn allemaal voor vaccins. Ze hoeven niet per se in de vorm van een injectiespuit te worden toegediend en intramusculair of in de bloedbaan of iets anders te worden toegediend. En de vaccinproducenten werken aan verschillende toedieningssystemen. Maar het komt erop neer dat we het beter moeten doen en dat we het op een andere manier moeten doen. Ik bedoel, vanuit het perspectief van ANH richten we ons op natuurlijke gezondheid.

Dr. Ron Hoffman

Dat is onze inherente vooringenomenheid. En ik denk dat het een heilzame vooringenomenheid is, want ik denk dat eerst alles moet, en dat je dan uiteindelijk oorlog voert met diplomatie, en dan katapulten, pijl en boog, conventionele wapens, uiteindelijk, en dan nucleaire wapens, uiteindelijk.

Rob Verkerk PhD

Als ik het geen vooroordeel zou noemen, zou ik het gewoon een specialisme noemen. Dat is onze focus. En ik denk dat vooringenomenheid echt een belangrijke negatieve woordterm is. Een van de dingen die goede wetenschap en goede wetgeving zijn, zijn de hulpmiddelen die we nu al meer dan 20 jaar gebruiken. Dat is een van de redenen waarom we zo geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt met Murthy versus Missouri. Goede wetenschap is absoluut cruciaal. Het is een van de redenen waarom we vrije meningsuiting nodig hebben. We moeten ervoor zorgen dat er gediscussieerd kan worden, we moeten ervoor zorgen dat wetenschappers en artsen die een bepaalde mening aanvechten, niet meteen worden vermoord. Ze worden niet uitgedaagd door hun medische raad en verliezen hun vergunning. Dit is een gevaarlijke plek.

Dr. Ron Hoffman

Vertel ons eens specifiek over de campagne, wat doet ANH? En wat er gebeurt als we hier actiewaarschuwingen over hebben, zoals, raak betrokken. We willen dat mensen ANH steunen, we willen dat mensen onze missives lezen. Maar wat kunnen gewone burgers doen om.

Rob Verkerk PhD

Dit is een interessante campagne die we hebben opgezet. We noemen onszelf de initiatiefnemers omdat we deze ruimte van zeer, zeer nabij hebben gevolgd. We hebben een campagne ontworpen die iedereen kan gebruiken. Het doel is om een miljoen handtekeningen te verzamelen. Dus een van de redenen waarom u op FreeSpeech4.org zoekt, en ja, die pingt naar onze ANH-USA website en u dan naar onze Voter Voice petitiepagina brengt om de petitie daadwerkelijk te ondertekenen, is omdat we daar middelen hebben die iedereen kan gebruiken. U kunt ook donateur worden. We doen dit in samenwerking met twee organisaties die veel invloed hebben op dit gebied, gezien het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie nu zo'n prominente rol speelt, en we zullen zien hoe prominent die rol zal zijn na de 77e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering aan het begin.

Dr. Ron Hoffman

van juni, waar u ons vertegenwoordigt.

Rob Verkerk Phd

We zullen er zijn. Ik zal daar spreken op een bijeenkomst. Het Inspired Network heeft een hele groep van ons uitgenodigd. Robert Scott Bell zal onze bijeenkomst daar voorzitten. Dus er zal een grote. Ja, er zal een grote aanwezigheid zijn van mensen die zich, als u wilt, er op een verstandige manier over zullen uitspreken. Maar tegelijkertijd heeft de campagne die wij allemaal hebben gevoerd om de aandacht te vestigen op de problemen met de Internationale Gezondheidsregeling en het Pandemieverdrag echt toegeslagen. We hebben nu een situatie waarin de Britse regering heeft gezegd: "We doen hier niet aan mee, we tekenen niet mee in de Verenigde Staten.

Dr. Ron Hoffman

Een soort verlengstuk van Brexit. Het is alsof onafhankelijke mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben gezegd: "Hé, er komen een soort monolithische aanbevelingen uit het EU-parlement, het parlement van de Europese Unie, maar wij willen ons karakter, onze onafhankelijkheid, onze economie behouden.

Rob Verkerk PhD

Ik denk dat het de eerste grote overwinning van Brexit is, maar ik maak me zorgen dat als Keir Starmer er in januari in komt, het zal worden teruggedraaid, want hij is een jonge leider van het WEF, hij heeft het hele jonge leiderschapsprogramma van het World Economic Forum doorlopen.

Dr. Ron Hoffman

Hij wil UK inside baseball Tory kandidaat. Het spijt me, hij is de Labour-kandidaat. Hij is de Labour-kandidaat.

Rob Verkerk PhD

Rishi Sunak, als de conservatieve zittende president, heeft besloten het niet te doen. En in de VS hebben, zoals je weet Ron, 22 staats-AG's, procureurs-generaal, gezegd dat ze er niet aan mee willen doen. We hebben natuurlijk ook twee staten, Missouri en Louisiana, die rechtstreeks als eisers betrokken zijn, Murthy versus Missouri. Maar we hebben nu ook 49 van de 100 senatoren die zeggen dat ze vinden dat dit niet door moet gaan.

Dr. Ron Hoffman

Maar dit klinkt alsof het een verdrag is. En in de VS vereist een verdrag, internationale verdragen tweederde goedkeuring van de Senaat als het een echt verdrag is.

Rob Verkerk PhD

Maar er zijn discussies in het Witte Huis om te zeggen, jongens, dit is een Pandemisch Akkoord. Het is niet gedefinieerd als een status. Er is dus ook een juridisch argument gaande. Maar kijk, het is een fascinerende tijd. En het probleem is dat de manier waarop de landen eind mei, begin juni zullen stemmen, niet noodzakelijk de juiste actie of het beste voor de mensheid weerspiegelt, omdat er zoveel gevestigde belangen mee gemoeid zijn, omdat je maar een tweederde van de stemmen nodig hebt. Je hebt dus 194 lidstaten. Als 67% of meer daarvan vóór stemmen, wordt het aangenomen. En als het erdoor komt, zullen veel van de kleinere landen die enorme IMF-leningen hebben, zich volledig schikken naar wat de grote geïndustrialiseerde landen doen. Zij zullen het spel gewoon meespelen.

Dr. Ron Hoffman

Zwaartekracht van iets dat zo monolithisch is. Ja, ja.

Rob Verkerk PhD

Het probleem is dus dat we in een situatie terechtkomen. Als u kijkt naar het afglijden naar autoritarisme, het afglijden naar een soort tirannie, zodra we het vermogen opgeven om een democratisch proces te hebben waarbij deze mensen de uitvoerders worden van de wil van het publiek, weet u, kunnen we de democratie vaarwel zeggen, kunnen we de controle over ons leven vaarwel zeggen. En, weet u, nu de vrijheid van meningsuiting voor het grijpen ligt, ik bedoel, serieus voor het grijpen ligt, omdat we bijna geen scheiding der machten hebben tussen de overheid en de grote technologie en de mainstream media, en nu ook steeds meer dit soort hogere echelon van de academische wereld, Houston, hebben we een probleem.

Dr. Ron Hoffman

Ga dus naar anh- usa.org of ga rechtstreeks naar de FreeSpeech4Health-campagne op freespeech4health.org dot en teken de petitie. Maak hier deel van uit, blijf op de hoogte.

Rob Verkerk PhD

We hebben een heleboel middelen en alles wat u kunt gebruiken. Een van de dingen die we willen zeggen is dat we mikken op een miljoen handtekeningen. En dit is nog maar het eerste stadium van de campagne. We willen een miljoen handtekeningen. Daarna gaan we naar Mountain View buiten San Francisco, waar de kantoren van Alphabet zijn, en gaan we een vergadering met Alphabet aanvragen om te zeggen: "Jongens, jullie beleid inzake medische desinformatie. We weten dat het precies volgt wat de Nobelprijs-top voorstelde, maar het slaat nergens op als jullie echt iets om het publieke belang geven. En we gaan ze precies laten zien waarom het voor de aangewezen instellingen, de WHO en deze nationale gezondheidsautoriteiten onmogelijk is om voldoende arbitragecapaciteit te hebben over het ongelooflijk complexe gebied van de gezondheidswetenschappen. Het is een enorm domein en als we kijken naar de gevolgen voor het milieu en de sociale en sociaaleconomische gevolgen, dan zijn dat geen gebieden waar regeringen nauw bij betrokken zijn. Ze zijn betrokken bij een beperkt aantal daarvan. En we zagen het soort vooringenomenheid, ik bedoel het publiek moet het soort vooringenomenheid zien dat optreedt, weet u, toen ons werd verteld: "Hé jongens, maak je geen zorgen, wij hebben de oplossing".

Het komt in de vorm van een genetisch vaccin dat nog nooit in het openbaar is getest. Vanuit het oogpunt van werkzaamheid voldeed het niet echt aan de aanvankelijke verklaringen van 95% plus effectiviteit. Dat is een van de beperkingen, omdat regeringen en bedrijven nu in wezen één zijn. Ze vormen deze corporatocratie. Het wordt steeds belangrijker dat we onafhankelijke organisaties en spelers en verenigingen hebben. Als u meer wilt weten over voeding, dan wilt u praten met iemand die een CNS-specialist is, zoals u Ron, iemand die deel uitmaakt van een vereniging zoals de ANA, waar u ook erg bij betrokken bent. ANA weet veel meer over voeding dan de meeste mensen in de.

Dr. Ron Hoffman

En heeft een beleid om bijdragen te weigeren van de vleesraad, van de zuivelfabriek, van de tarweraad, van de grote ultraverwerkte voedselproducenten. In tegenstelling tot de ADA, die vaak een handlanger is van sommige van deze voedselconglomeraten. Geweldig, Rob. En als laatste opmerking, dit is een Zoomgesprek en ik ga staan zodat u kunt zien wat er op mijn T-shirt staat. Kunt u het lezen?

Het is leuk om je goed te voelen. Het is leuk om je goed te voelen. Dus ik draag dat T-shirt vandaag ter herdenking van onze oproep. Dus nogmaals geweldig spul anh-usa.org.Aalsook de campagne waar we het over hebben is freespeech4health.org. Godspeed en ik kijk uit naar ons volgende verblijf in de VS waar we onder het genot van een glas donker bier kunnen vertellen over onze fietsexploten.

Rob Verkerk PhD

Absoluut. Ron, zoals altijd, goed om met je te praten en bedankt dat je freespeech4health.org zo'n belangrijke campagne hebt gegeven om deel van uit te maken.

Dr. Ron Hoffman

Dank je wel Rob Verkerk, bedankt voor je komst. Ik ben Dr Ronald Hoffman en dit is de Intelligent Medicine podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar de Intelligent Medicine podcast. Volg ons op Apple Podcasts, Spotify Amazon Music of uw favoriete podcast-app en ontvang elke weekdag automatisch nieuwe afleveringen.

>>> Doe een donatie om ons te helpen op te komen voor vrijheid van meningsuiting - uw donaties zijn ons levensbloed.

>>> Als u nog niet bent ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief van ANH International, schrijf u dan nu gratis in via de knop SUBSCRIBE bovenaan onze website - of nog beter - word Pathfinder-lid en sluit u aan bij de ANH-Intl-stam om te profiteren van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.    

>> Voel je vrij om te herpubliceren - volg onze richtlijnen voor herpublicatie van Alliance for Natural Health International.

>>> Terug naar de homepage van ANH International