Leren & Reizen: ANH evenementen (week 51/2022)

21 december 2022

Datum:21 december 2022

GebeurtenisEvenementen voor leden
Briefing van de leden en vraag en antwoord

Datum: Donderdag 15 december 2022

Tijd: 18:00 (18.00 uur) - 19:30 (19.30 uur) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

ANH Intentiecirkel

Datum: Donderdag 5 januari 2023

Tijd: 19:00 (19:00 pm) - 20:15 (8:15 pm) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

Briefing van de leden en vraag en antwoord

Datum: Donderdag 19 januari 2023

Tijd: 14:00 (14:00 p.m.) - 15:30 (15:30 p.m.) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

ANH Intentiecirkel

Datum: Donderdag 2 februari 2023

Tijd: 19:00 (19:00 pm) - 20:15 (8:15 pm) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

Briefing van de leden en vraag en antwoord

Datum: Donderdag 16 februari 2023

Tijd: 18:00 (18.00 uur) - 19:30 (19.30 uur) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

ANH Intentiecirkel

Datum: Donderdag 2 maart 2023

Tijd: 19:00 (19:00 pm) - 20:15 (8:15 pm) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

Briefing van de leden en vraag en antwoord

Datum: Donderdag 23 maart 2023

Tijd: 14:00 (14:00 p.m.) - 15:30 (15:30 p.m.) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

ANH Intentiecirkel

Datum: Dinsdag 11 april 2023

Tijd: 19:00 (19:00 pm) - 20:15 (8:15 pm) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

Briefing van de leden en vraag en antwoord

Datum: Donderdag 20 april 2023

Tijd: 18:00 (18.00 uur) - 19:30 (19.30 uur) GMT

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle Pathfinder Leden

Klik op hier voor de Zoom link

GebeurtenisEvenementen voor Pathfinder-leden
Inspirerende bevalling en moederschap

In een maatschappij waarin zwangerschap en geboorte sterk gemedicaliseerd en geïnstrumentaliseerd zijn, niet alleen in letterlijke zin, maar soms ook psychologisch. Vrouwen kunnen zich vaak buitengesloten voelen van hun eigen bevallingsproces, maar ook enigszins gedomineerd en zelfs gecontroleerd, laat staan dat ze het hoofd moeten bieden aan een overstelpt zorgstelsel. Er moet toch een betere manier zijn om zwangere vrouwen te voeden, te verzorgen en te begeleiden?

En die is er - natuurgeneeskunde, hypnobirthing en mindfulness zijn enkele van de vele praktijken die vrouwen verzorgen voor, tijdens en na de geboorte van hun baby.

Als we bedenken hoe onze ervaringen vóór de geboorte en de geboorte onze wereld vormgeven, moeten we dan niet de tijd nemen om ons fysiek, emotioneel en spiritueel voor te bereiden?

Presentator: Zakia Mance, Natuurgeneeskundige en Hypnobirthing-docent, Voorzitter Algemene Raad en Register van Natuurgeneeskundigen (GCRN).

Datum: Donderdag 12 januari

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Plaats: Online via Zoom

Open voor alle leden van Health Practitioner Pathfinder

Klik op hier voor zoom link

CursusCursus details
BESCHIKBAAR om te kopen

Opnames van Biolab's Lange Covid dag
Een workshop voor praktijkmensen, om Long COVID beter te begrijpen en ervaringen met behandelstrategieën uit te wisselen.

Opnames van Biolab's Mitochondria-dag
Ontdek hoe disfunctie van mitochondriën betrokken is bij alle chronische ziekten en hoe behandeling de resultaten van patiënten kan verbeteren.

Kostprijs: £50 per stuk of koop toegang tot beide dagen voor £75

Doelgroep
Gezondheidswerkers, Psychotherapeuten, Raadgevers, Therapeuten, Genezers

Een metabolische reset creëren voor gezondheid, een lang leven en natuurlijke gewichtsbeheersing
Facilitator: Meleni Aldridge BSc NutrMed Dip cPNI Cert LTFHE

De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • De intieme relatie tussen onze genetische blauwdruk, voeding en metabolisme begrijpen om metabolische flexibiliteit (opnieuw) tot stand te brengen
 • De belangrijkste evolutionaire routes identificeren die betrokken zijn bij de gezondheid van het metabolisme en de werking van het lichaamssysteem, en hoe die worden beïnvloed door wat en hoe wij eten
 • Zich bezighouden met, en het concept omarmen van, "voeding als krachtig medicijn" om de metabolische gezondheid en veerkracht te resetten en opnieuw af te stemmen
 • De invloed van allergenen en anti-nutriënten erkennen en de rol die zij spelen bij gewichtsbeheersing
 • Een praktisch, empirisch onderbouwd, 12-stappen-proces introduceren voor het omschakelen van brandstofsystemen in het lichaam, dat zowel gezondheidsbevorderend als gewichtsbeheersend is

Doelgroep
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, Psychotherapeuten, Counsellors, Therapeuten, Genezers en het grote publiek

Online

Kostprijs: £100.00

Klik hier om u in te schrijven

Lifestyle geneeskunde 101: Universele geneeskunde voor de 21e eeuw
Facilitator: Rob Verkerk PhD

De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • De opkomende discipline van de Lifestyle Medicine introduceren (in de context van Preventive Medicine, Integrative Medicine, Precision Medicine, Complementary (en Alternative) Medicine, en Conventional Medicine)
 • De omvang en de aard van de last van niet-overdraagbare ziekten en stofwisselingsziekten voor de menselijke gezondheid en de gezondheidsstelsels aantonen
 • Leren gezondheid, veerkracht en ziektetoestanden te interpreteren vanuit systeembiologisch, ecologisch en evolutionair perspectief
 • Leren hoe men determinanten en risicofactoren van levensstijlziekten kan structureren en beoordelen
 • De belangrijkste levensstijlfactoren identificeren die bijdragen tot dysregulatie van meerdere systemen en metabole ziekten
 • Top-down volksgezondheidsbeleid en berichtgeving vergelijken met bottom-up individueel engagement in Lifestyle Medicine (geleide en zelfzorg)
 • Klinisch geverifieerde manieren leren om mensen te motiveren en te betrekken bij gedrags- en omgevingsverandering
 • De belangrijkste beginselen van het voorschrijven van leefstijlgeneeskunde, de mogelijke hindernissen en barrières, en het toezicht op de naleving en de resultaatmeting begrijpen

Doelgroep
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, Psychotherapeuten, Counsellors, Therapeuten, Genezers en het grote publiek

Online

Kostprijs: £100

Klik hier om u in te schrijven