Moeten wij opnieuw leren hoe wij met elkaar moeten praten?

7 sep 2022

Datum:7 september 2022

Lijdt u aan cognitieve dissonantie of besteedt u te veel tijd aan het uitpluizen van logische drogredenen?
Hebt u moeite om met uw vrienden of familie te spreken over netelige onderwerpen zoals hoe u het best met uw gezondheid kunt omgaan, terwijl een virus met de naam SARS-CoV-2 een van onze grootste gezondheidsproblemen zou moeten zijn?
Maakt u zich zorgen dat het sluipende totalitarisme een grotere bedreiging voor u en uw dierbaren vormt dan om het even welk virus?

Als iets van dit alles waar klinkt - dan verzoeken wij u dringend om verder te lezen.

Nu naar enkele woorden
van Kamran Abbasi, hoofdredacteur van de BMJ, een van de invloedrijkste medische tijdschriften ter wereld...

"Moord is een gevoelsmatig woord. In het recht vereist het voorbedachte rade. De dood moet geacht worden onwettig te zijn. Hoe zou "moord" van toepassing kunnen zijn op het falen van een pandemische reactie? ..... Als falend beleid leidt tot steeds terugkerende en verkeerd getimede lockdowns, wie is er dan verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende niet-covide oversterfte? Als politici moedwillig wetenschappelijk advies, internationale en historische ervaring, en hun eigen alarmerende statistieken en modellen veronachtzamen omdat handelen tegen hun politieke strategie of ideologie ingaat, is dat dan geoorloofd? Is niets doen, actie? Op zijn minst zou men covid-19 als "sociale moord" kunnen classificeren, zoals onlangs door twee professoren criminologie is uitgelegd." 

"Misdaden tegen de menselijkheid, zoals die door het Internationaal Strafhof worden berecht, hebben geen betrekking op de volksgezondheid.6 Maar David Scheffer, voormalig ambassadeur van de VS voor oorlogsmisdaden, suggereert dat wij de toepassing van wanpraktijken op het gebied van de volksgezondheid zouden kunnen uitbreiden "om rekenschap te kunnen afleggen over het beheer van de volksgezondheid tijdens pandemieën. "7 In dat geval zouden wanpraktijken op het gebied van de volksgezondheid een misdaad tegen de menselijkheid kunnen worden, voor leiders die opzettelijk een besmettelijke ziekte loslaten op hun burgers of buitenlanders. Anderen hebben op soortgelijke wijze gepleit voor milieumisdaden".
[Bron]

Vervolgens, naar de woorden van Prof Dr Matthias Desmet, van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent, België....

"Het onvoorstelbare werd werkelijkheid: wij waren getuige van de abrupte ommezwaai van bijna elk land ter wereld om het voorbeeld van China te volgen en grote bevolkingsgroepen de facto onder huisarrest te plaatsen, een situatie waarvoor de term "lockdown" werd bedacht. Een angstaanjagende stilte daalde neer - hevig en bevrijdend tegelijk. De lucht zonder vliegtuigen, verkeersaders zonder voertuigen; stof dat neerdwarrelde op de stilstand van de individuele bezigheden en verlangens van miljarden mensen. In India werd de lucht zo zuiver dat, voor het eerst in dertig jaar, op sommige plaatsen de Himalaya weer zichtbaar werd tegen de horizon. 2

Daar bleef het niet bij. Wij zagen ook een opmerkelijke overdracht van macht. Deskundige virologen werden opgeroepen als de varkens van Orwell - de slimste dieren op de boerderij - om de onbetrouwbare politici te vervangen. Zij zouden de dierenboerderij runnen met nauwkeurige ("wetenschappelijke") informatie. Maar deze deskundigen bleken al gauw nogal wat gewone, menselijke gebreken te hebben. In hun statistieken en grafieken maakten zij fouten die zelfs "gewone" mensen niet gauw zouden maken. Het ging zelfs zo ver dat zij op een gegeven moment telden alle sterfgevallen als coronadood, ook mensen die gestorven waren aan, zeg, een hartaanval. 

Evenmin kwamen zij hun beloften na. Deze deskundigen beloofden dat de Poorten naar de Vrijheid na twee doses van het vaccin weer open zouden gaan, maar vervolgens verzonnen zij dat er een derde dosis nodig was. Net als de varkens van Orwell veranderden zij de regels van de ene dag op de andere. Eerst moesten de dieren zich aan de maatregelen houden, want het aantal zieken mocht de capaciteit van de gezondheidszorg niet overschrijden (de curve afvlakken). Maar op een dag werd iedereen wakker om opschriften op de muren te ontdekken waarin stond dat de maatregelen werden verlengd omdat het virus uitgeroeid moest worden (verpletter de curve). Uiteindelijk veranderden de regels zo vaak dat alleen de varkens ze leken te kennen. En zelfs de varkens waren er niet zo zeker van.  

Sommige mensen begonnen achterdocht te koesteren. Hoe is het mogelijk dat deze deskundigen fouten maken die zelfs leken niet zouden maken? Zijn dat geen wetenschappers, het soort mensen dat ons naar de maan heeft gebracht en ons het internet heeft gegeven? Zo dom kunnen ze toch niet zijn? Wat is hun eindspel? Hun aanbevelingen brengen ons verder op de weg in dezelfde richting: met elke nieuwe stap verliezen wij meer van onze vrijheden, tot wij een eindbestemming bereiken waar de mens gereduceerd wordt tot QR-codes in een groot technocratisch medisch experiment.

Zo zijn de meeste mensen uiteindelijk zeker geworden. Zeer zeker. Maar van diametraal tegenovergestelde standpunten. Sommigen werden er zeker van dat we te maken hadden met een dodelijk virus, dat miljoenen mensen zou doden. Anderen werden er zeker van dat het niets meer was dan de seizoensgriep. Weer anderen werden er zeker van dat het virus niet eens bestond en dat wij te maken hadden met een wereldwijde samenzwering. En er waren er ook een paar die onzekerheid bleven dulden en zich bleven afvragen: hoe kunnen wij voldoende begrijpen wat er aan de hand is?"
[Bron]

En tenslotte, de woorden van Nieuw-Zeelandse artsen, vooraanstaande woordvoerders van de virusontkenningsbeweging, Drs Mark Bailey & John Bevan Smith...

"COVID-19 is bedrog omdat van het vermeende oorzakelijke agens, een vermeend nieuw coronavirus genaamd SARS-CoV-2, niet bewezen is dat het in de natuur bestaat en dus ook niet vastgesteld is als de oorzaak van COVID-19, de ziekte en pandemie die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verzonnen is. Om dezelfde reden zijn er geen varianten van het "virus", die ook alleen hypothetisch bestaan in computers, in genenbanken in de wolken en in de hoofden van onschuldige mensen die uitgebreid door hun regeringen zijn gegluurd."
[Bron]

>>> Kijk ook eens naar het nieuwste Substack van Rob Verkerk over "Bestaat het virus".

Degenen die zich bewust zijn van de ingrijpende en schadelijke veranderingen die in de menselijke samenlevingen zijn aangebracht, in naam van de bescherming tegen één enkel virus met de naam SARS-CoV-2, hebben zich vaak verenigd gevonden. Voor velen is het "wij" tegen "zij" geweest. Of, zoals de alom geprezen Hongaars/Amerikaanse psycholoog Ervin Staub, een van de meest vooraanstaande onderzoekers van genocide, het noemt, de "ingroup" vs de "outgroup".

Maar nu zien wij verdeeldheid binnen onze eens zo verenigde "outgroup".

Daarom - en omdat de polarisatie die tussen ingroups en outgroups is opgetreden, relaties, gezinnen en de maatschappij gespleten heeft - moeten wij opnieuw leren hoe wij met anderen moeten communiceren. Om verdere desintegratie in de maatschappij te voorkomen, die zovelen nog kwetsbaarder maakt om gemanipuleerd te worden door de staat - of de elites.

Daarom roepen wij u op om met ons mee te doen aan een unieke, leerzame en ervaringsgerichte workshop, waaraan u kunt deelnemen, hetzij persoonlijk (Guildford, Surrey, UK), hetzij online (van overal ter wereld).

Ontdek de 10 redenen waarom u ons online of persoonlijk moet ontmoeten op ons unieke, baanbrekende evenement, Behaviour and Communication Magic, op 24 september 2022.

Reserveer nu uw online of in-person ticket (de plaatsen voor de laatste in Guildford, UK, zijn beperkt) - en sluit u aan bij de internationaal befaamde gedrags- en communicatiedeskundige David Charalambous - samen met ANH's Meleni Aldridge en Rob Verkerk PhD - om opnieuw te leren hoe wij ons moeten gedragen en communiceren met mensen die de wereld anders zien.  

 

>>> Klaar om los te breken van het huidige verhaal? Wilt u meer begrijpen over hoe mensen gedwongen en gemanipuleerd worden? Of bent u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die meer hulpmiddelen voor zijn praktijk wil? Kom meer te weten over onze komende opleidingsdag, Gedrag en Communicatie Magie

>>> Voel u vrij om te herpubliceren - volg gewoon de richtlijnen voor herpublicatie van onze Alliance for Natural Health International

>>> Als u nog niet ingeschreven bent voor onze wekelijkse nieuwsbrief, schrijf u dan nu gratis in via de SUBSCRIBE knop bovenaan onze website - of nog beter - word lid van Pathfinder en geniet van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.

>>> Terug naar de homepage

Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid

Doe mee aan onze gratis webinar

"Het Wat, Waarom en Hoe van het MRB-model: De beste oplossing voor risicobeheer van micronutriënten in voedingssupplementen

Dinsdag 11 oktober 2022 om 15:30 uur CET

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minuut(en)

:

Tweede(n)

KORT OVERZICHT

Inleiding tot ANH Europe en het ANH Europe team

Sprekers van deskundigen: 

Dr. Jaap Hanekamp: universitair hoofddocent scheikunde van het University College Roosevelt, Middelburg, Nederland

Dr. Robert Verkerk, PhD: Oprichter, Uitvoerend & Wetenschappelijk Directeur van de Alliance for Natural Health International; Bestuurslid, ANH Europe