PERSBERICHT: EUROPESE UNIE BEREIDT VERBOD OP HOGERE DOSIS VITAMINE B6 VOOR

18 feb 2023

EUROPESE UNIE BEREIDT VERBOD OP HOGERE DOSIS VITAMINE B6 VOOR 

 Het voorgestelde verbod zal de keuzevrijheid beperken en het gebruik van de vitamine voor het verminderen van het risico op Alzheimer en de symptomen van het premenstrueel syndroom verhinderen.

De Europese autoriteiten zijn weer een stap dichterbij gekomen in een poging om de dagelijkse hoeveelheden vitamine B6 die consumenten in de EU mogen gebruiken in voedingssupplementen sterk te beperken. Afgelopen vrijdagavond (10 februari) sloot de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een openbare raadpleging af die slechts een maand open was.

Bij de raadpleging werd om commentaar gevraagd over haar voorstel om de aanvaardbare bovengrens voor vitamine B6, de maximale dagelijkse hoeveelheid die veilig wordt geacht voor langdurig gebruik uit alle bronnen (d.w.z. voedsel en supplementen), te verlagen tot een schamele 12,5 mg per dag.

Dit voorgestelde nieuwe niveau is de helft van het niveau dat eerder werd vastgesteld door de voorganger van de EFSA, het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding. Het is ook slechts een achtste van de hoeveelheid die door de Amerikaanse National Academy of Medicine als veilig wordt beschouwd (100 mg/dag).

In haar reactie op de raadpleging heeft de Alliance for Natural Health (ANH) Europe gewezen op grove onregelmatigheden in het wetenschappelijke proces dat door de EFSA wordt gevolgd.

Wetenschappelijk directeur, Robert Verkerk PhD, zei,

"De opdracht van de Commissie aan de EFSA was om het niveau te herzien op basis van nieuwe wetenschap en methodologieën. In plaats daarvan negeerde de EFSA nieuwe methodologieën en gebruikte zij oude, in diskrediet gebrachte of irrelevante wetenschap, waaronder een oude studie over vijf beagle-honden die meer dan 45 jaar geleden werd uitgevoerd.

Dr. Verkerk voegde daaraan toe,

"Niet alleen dat, EFSA wil dit nieuwe niveau toepassen op alle vormen van vitamine B6 om mensen te beschermen tegen elk risico van perifere neuropathie, ondanks dat dit slechts in verband is gebracht met één vorm - pyridoxine - en dan nog alleen wanneer megadoses van 1000 mg gedurende langere perioden zijn ingenomen."

ANH Europe beweert dat het juridisch onevenredig zou zijn als EU-lidstaten of de Europese Commissie op basis van deze verlaagde TUL de niveaus van alle vormen, met name de bioactieve, co-enzym, pyridoxaal 5'-fosfaatvorm, proberen te verlagen.

Dr. Nick van Ruiten, directeur van ANH Europe, toonde zich ernstig bezorgd over het voorstel van de EFSA,

"Dit maakt deel uit van een zeer hellend vlak voor vrije keuze en zelfzorg in de EU. De wetenschap heeft aangetoond dat een hogere dosis B6, B12, foliumzuur en omega-3 vetzuren het risico op cognitieve achteruitgang en Alzheimer verlaagt, en duizenden vrouwen rekenen erop dat ze een hoger risico lopen.op B6 om hun PMS-symptomen te verlichten, is het voorstel van de EFSA onzinnig. Zeker gezien de enorme hoeveelheid gegevens over de veiligheid van de vitamine, vooral wanneer deze in co-enzymvorm wordt gebruikt."

ANH Europe en andere organisaties die kritiek hadden op het voorstel van de EFSA, hopen dat het definitieve advies van de EFSA enigszins zal worden aangepast. Zo niet, dan zou dit er binnenkort toe kunnen leiden dat nationale regelgevers hun eigen grenswaarden verder verlagen. De Europese Commissie heeft aangegeven de harmonisatie van vitamine- en mineraalgehaltes in de EU te willen doorzetten, een plan dat al op de tekentafel ligt sinds de goedkeuring van de EU Voedingssupplementenrichtlijn in 2002.

De reactie van ANH Europe op de raadpleging van de EFSA kan hieronder worden gedownload. EINDE.

Aankondiging openbare raadpleging EFSA over vitamine B6: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006qMHZ/pc0353

De reactie van ANH Europe op de raadpleging van de EFSA kan worden gedownload via de volgende link: https://www.anhinternational.org/resources/documents/230210-anh-b6-consultation-response