Rob Verkerk praat politiek incorrect op TNT Australië

20 juli 2022

Datum:20 juli 2022

ANH-oprichter Rob Verkerk PhD, sloot zich op zaterdag 16 juli aan bij het Politically Incorrect team van ervaren ex-mainstream journalisten, Mike Tennessee en Richard Carsson, op de Australische TNT Radio.

Tijdens het interview kwamen een groot aantal verschillende onderwerpen aan de orde, van de ontbinding van de medische bio-ethiek, tot de corruptie van de wetenschap, en de erbarmelijke toestand van de mainstream journalistiek. 

Wij hopen dat u evenveel van het gesprek geniet als wij. U vindt de audio als podcast, en daaronder een transcript. Wij verzoeken u het op grote schaal te delen.

 

Lees het transcript

Dit is Politically Incorrect met Mike Tennessee en Richard Carsson. 

Mike Tennessee

Welkom aan iedereen die de moeite heeft genomen om vandaag mee te luisteren, of het nu 's morgens, 's middags, 's avonds of 's nachts is, waar ter wereld u zich ook bevindt. 

Het is mij een groot genoegen om hier bij u te zijn op mijn tenancy. Mijn goede vriend Richard Carsson is weer bij mij en Richard vandaag hebben we een heel bijzondere gast die een internationaal erkend deskundige is op het gebied van gezondheid, landbouw en milieuduurzaamheid. In de loop van zijn werk over de afgelopen 35 jaar heeft deze man zich beziggehouden met een uiteenlopende reeks vraagstukken, gaande van milieubescherming tot vermindering van de synthetische chemische belasting onder stedelijke en plattelandsgemeenschappen om te helpen bij de ontwikkeling van natuurlijke en duurzame benaderingen van gezondheidszorg en Ik vermeld dat dit niemand minder is dan Dr. Robert Verkerk. Zijn kwalificaties zijn talrijk. 

Nog even samenvattend, hij heeft een Bachelor of Science en onderscheidingen van de Universiteit van Westminster in Londen in de lat jaren '70 en begin jaren '80. Een meester in de wetenschappen, met onderscheiding, van het Imperial College van Londen in de vroege jaren '90 en een diploma van het Imperial College van Londen in de vroege jaren '90 en een Doctor of Philosophy van het Imperial College van Londen in de vroege jaren '90 ook, hij is ook een fellow van het American College of Nutrition. 

Welkom in het programma, Dr. Verkerk. 

Ik wil alleen een paar dingen opmerken more, zodat onze luisteraars een idee hebben van wat u in zeer korte tijd gedaan hebt. 

Na zijn diploma ecologie aan de Westminster University heeft hij zo'n 10 jaar in de particuliere sector in Australië, waar Richard en ik zijn, gewerkt op het gebied van duurzaam milieubeheer, terwijl hij tegelijkertijd verschillende milieucampagnes leidde via vrijwilligerswerk bij Total Environment, Sydney, dat is interessant, weet u. 

Dus welkom bij het programma. 

So Ik weet dat u veel tijd in Australië hebt doorgebracht en Ik meen te weten dat sommige, zo niet al uw kinderen in Australië geboren zijn, is dat juist? 

Rob Verkerk PhD

Hoi Mike, Hoi Richard, ja vier van mijn kinderen zijn in Australië geboren en een van hen gaat trouwen in oktober, dus ja, ik heb ook veel wortels in Australië. 

Mike Tennessee

Nu Richard, je hebt een paar interessante vragen. 

Richard Carsson

Nou, ik hoop dat ik er een of twee bij elkaar kan krijgen. Rob de laatste jaren is er waarschijnlijk steeds meer verwarring ontstaan tussen een patiënt en de dokter. Ik vraag me alleen af waar dit allemaal vandaan komt. 

U weet dat het pkunst van de chaos van het coronavirus and de COVID work dat gedaan wordt. Is er sprake van een verandering van de doelpalen en van de artsen die over de hele wereld worden geschrapt omdat zij een standpunt hebben over dokter zijn of huisarts zijn of wat dan ook? Wat is er aan de hand

Rob Verkerk PhD

Het is een fascinerende situatie. Ik kom net terug uit Brazilië waar we een bijeenkomst hadden [fysiek & virtueel] van waarschijnlijk zo'n 1000 artsen en gezondheidswerkers, voornamelijk uit Latijns-Amerika, maar daar ontmoette ik een van de Australische artsen voor integratieve geneeskunde die ik heb connectie met voor het laatste jaar of twee en zij gaf echt aan hoe slecht het is, vooral in Australië, maar dit is niet alleen een Australisch probleem. In wezen waren wij op weg naar een systeem in termen van bio-ethiek dat de therapeutische relatie, wat er in de vertrouwelijke omgeving van een patiënt en zijn arts gebeurt, tamelijk heilig is. 

U kunt over een hele reeks dingen praten tdat u niet zou normaal over te praten en die zouden niet aan het publiek worden prijsgegeven. Het is alsof dat allemaal verwijderd is, en nu hebben wij instellingen, sociale-mediabedrijven die de schijnwerpers richten op wat een zeer besloten omgeving was en in wezen de artsen die worden geschrapt of dreigen te worden geschrapt, niet eens kwaad hebben gedaan. 

Als u naar de leidende beginselen kijkt, dan zijn er vier leidende beginselen die in 2009 door Beauchamp en Childress zijn gepubliceerd. Het is het leerboek van de medische bio-ethiek van wat er moet gebeuren in de medische praktijk en één daarvan is autonomie. Het recht van een individu om zijn eigen keuze te maken, maar het andere is de weldadigheid. That is dit idee van altijd te handelen in het belang van uw patiënt en non-maleficence is het prinsdom van geen kwaad doen, dat is opgesloten inook aan de Eed van Hippocrates. En dan de vierde, bgeloof het of niet, is gerechtigheid. Dit idee dat je eerlijkheid en gelijkheid hebt onder de mensen, durf ik het te zeggen, ongeacht de vaccinatiestatus. 

Nu is dat allemaal te grabbel gegooid, zodat de gemiddelde arts nu over zijn schouder zit te kijken at deze instellingen, sociale media bedrijven en wat dies meer zij, hebben wij een soort dobbercultuur. Veel van de artsen die nu hun vergunning verliezen of vechten om hun vergunning te redden, zijn dus reageren op een klacht die, zo u wilt, een patiëntenplant, in de medische raad heeft geschreven, omdat hen gevraagd is dat te doen. Om het begrip massavorming van Matthias Desmet te gebruiken, tDit zijn mensen die verblind zijn door deze valse ideologie. Dat is, u weet wel, een met teflon beklede route of essentiële veronachtzaming van enkele van de belangrijkste beginselen die wij in beschaafde samenlevingen als waarden hebben aangehouden, en nu is het juist deze groep waar wij voor onze gezondheid op rekenen die in de vuurlinie ligt. Wij moeten dus opnieuw some van deze beginselen, nogmaals, en het is duidelijk dat wij de laatste drie jaar hun erosie hebben gezien in een tempo dat niemand van ons voor mogelijk hield. 

Richard Carsson

Wij hebben die situatie hier in Australië gehad, waar de medische raad, of ik geloof dat ze AFRA heten of zo'n acroniem. Ik denk dat daar helemaal geen medisch persoon in het bestuur zit. Het is bijna een bureaucratische structuur zonder kennis van zaken. Gewoon uitdelen bijna als yU hebt het verkeerd gedaan, want u probeert uw patiënt te helpen, hem in staat te stellen zijn eigen mening te vormen, dus daarom past dat niet bij ons. U bent eruit dat. Het is op het ogenblik een afschuwelijk scenario. 

Rob Verkerk PhD

Precies, en dat is helemaal in strijd met het beginsel van weldadigheid dat daarin is ingebouwd. Deze leidende beginselen, dus ja, op de een of andere manier, of het nu via de rechtbanken is, of via druk van de publieke opinie, of via gewoon wat gezond verstand, eenwinst. Wij beginnen een hele reeks aandoeningen te zien die nu toenemen. Het is heel, heel moeilijk om ecausaliteit vast te stellen, wanneer wij bijvoorbeeld kijken naar de toename van het aantal kankergevallen en naar de toename van het aantal auto-immuungevallen. Wij weten dat die beide aandoeningen in verband worden gebracht met de mRNA-injecties, maar natuurlijk worden ze ook in verband gebracht met een gebrek aan vroege treatment, dus als de mensen beginnen te lose vertrouwen in de mensen waar ze vroeger vertrouwen in hadden, de huisarts, te huisarts, die vaak de plaats is waar de meeste mensen in een vroeg stadium naar deze problemen gaan kijken, hebben wij een enorm probleem op onze handen. 

Richard Carsson

Ik denk dat je het een enorm tekort aan vertrouwen zou noemen becauseert het nu niet alleen bij het medisch establishment, maar als individu heb ik geen vertrouwen in de mainstream media. I heb nul vertrouwen in de meeste politici, omdat ze allemaal, u weet wel, onze laatste premier geweest zijn, om maar te denken, Ik dank God dat hij weg is Morrison, maar hij zei dat er geen dwang is, bMaar als u geen prik krijgt, verliest u uwonze baan verliest u te levensonderhoud en al het andere, en u kunt niet naar een restaurant gaan. Wat een absolute onzin, maar daar moesten de mensen het mee doen. Het was misdadig. 

Rob Verkerk PhD

Ja, absoluut spreekt dat tot de cognitieve dissonantie. U zegt met de ene hand het ene en dan met de andere hand het andere, en u verwacht dat de mensen het geloven. Maar, u zult merken dat we overal politieke regimewisselingen zien. Wij hebben met hetzelfde probleem te maken in het VK, Boris gaat. 

Mike Tennessee

Ja, was om verschillende redenen. 

Rob Verkerk PhD

Wel ja, u weet dat u alle mogelijke redenen kunt verzinnen en dat u nooit weet of u iemand zult vervangen die beter of slechter is. Maar ik denk dat er in de situatie in het VK zeker sprake van zal zijn, het VK is niet volledig op de lijn blijven zitten cerzeker op het Wereld Economisch Forum eenEn mijn gevoel zegt dat als Rishi Sunak binnenkomt, die nu verschijnt quite waarschijnlijk, zullen wij die lijn omgegooid zien en weer een beetje zoals Morrison en dit idee van dwang Rishi Sunak zegt dat hij de inflatie en de belastingen gaat regelen. Maar tzijn is de kern van de portefeuille waar hij verantwoordelijk voor is geweest en en nu gaat hij het oplossen en iedereen gelooft het. 

Richard Carsson

So u zegt dat hij meer op één lijn zit met de onzin van het Wereld Economisch Forum. 

Rob Verkerk PhD

Hij zal het absoluut zijn, jawel. 

Richard Carsson

Ja, ik get de indruk dat deze padden in bepaalde gebieden over de hele wereld aEn dan is er een Rus om ze naar voren te halen om het bieden van Klaus Schwab en anderen uit te voeren. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de mensen enige kennis beginnen te krijgen van wat er aan de hand is and Wat wordt er met hen gedaan? Ik weet dat u, er waarschijnlijk door verergerd met uw achtergrond en uw kennis, maar hoe meer wij horen en zien, hoe erger het wordt. 

Rob Verkerk PhD

Maar Richard er is een er is een zilveren randje aan de wolken en en u hebt net gezegd wat het is. Het is dit idee van wantrouwen. U zei dat u de politici en de mainstream media niet vertrouwt. Het is een feit dat de mate van wantrouwen tegenover het politieke systeem, tet medisch establishment, niet de artsen, maar het establishment dat controleert wat zij doen. Dat gaat allemaal heel, heel snel naar het zuiden aEn daarmee komt een kans. En ik bedoel, dit is hoe revoluties beginnen en in wezen pe mensen hebben wel degelijk behoefte aan to een standpunt in te nemen. Totdat zij een standpunt innemen, totdat zij van de teflon beklede weg naar de waanzin die zij worden ingeslagen zal er niets veranderen, maar er zijn steeds meer mensen die zeggen dat niet alleen de dingen er voor hen niet goed uitzien of niet goed aanvoelen thee willen er iets aan gaan doen. Zij willen met hun vrienden en familie praten en zeggen: kijk, laten we eenenkele van de juiste vragen te stellen, omdat wij soms niet altijd antwoorden kunnen krijgen, maar u kunt in ieder geval beginnen met de vragen te stellen die erop wijzen dat er iets heel erg mis is. 

Richard Carsson

Hebt u daar een vraag in Michael? 

Mike Tennessee

Ja, dat heb ik. Ik weet niet of het zo relevant is, maar ik heb dit al eerder bij anderen over ditzelfde programma gezegd. Wel, maar er schijnt een tendens te zijn geweest. Waar hier in Australië althans, en ik weet niet zeker hoe het heeft panned uit in het Verenigd Koninkrijk, of zelfs andere plaatsen, maar wij hadden vroeger onze eigen plaatselijke huisarts, die iemand was one impliciet kon vertrouwen en u zou weten dat zij waarschijnlijk niet aan andere mensen zouden vertellen wat zij net deden. Ten eerste zijn de huisartsen tegenwoordig natuurlijk in de minderheid, omdat zij zich schijnen aan te sluiten bij jongere artsen die de huisartsgeneeskunde willen beoefenen bij praktijken die in hoofdzaak eigendom zijn van bedrijven, gerund door bedrijven die op hun beurt weer eigendom zijn van heel vaak buitenlandse bedrijven. Het is dus een heel ander scenario, en zeker tijdens de pandemie niet voor niets. De meeste bezoeken aan de dokter of via de telefoon, en dat schijnt een tendens te zijn die zich voortzet, ongeacht de foren van ernstige besmetting by op bezoek bij clinics, want u kunt niet zomaar één dokter bezoeken in een huisje on de hoek eennymeer moet u naar deze klinieken gaan. Is dat iets dat enige analogie heeft met waar u het over heeft gehad? 

Rob Verkerk PhD

100%, er zijn twee belangrijke tendensen gaande die de geneeskunde beïnvloeden. De ene is de mondialisering. Het beïnvloedt elk deel van ons leven en kijk naar wat er met de voedselvoorziening is gebeurd en de globalisering heeft de gezondheidszorg echt geraakt. En natuurlijk, wanneer u have een zogenaamde wereldwijde dreiging in de vorm van een existentieel virus waar iedereen op moet reageren, that versnelt het globaliseringsprincipe en het tweede is dit idee van telegeneeskunde, digitale geneeskunde en AI gestuurde geneeskunde. 

Daar wordt echt op aangedrongen, en u ziet natuurlijk dat dit idee om ieders genoom te sequencen, zodat u in wezen kunt begrijpen wat het levensboek van elk individu is, zodat u op afstand kunt bepalen wat hun gevoeligheden zijn, hun risico's zijn, is er een enorme duw in dat hele proces. Het nadeel voor hen is dat het minder doeltreffend werkt dan zij denken, omdat zij vaak voorbijgaan aan het principe van de epigenetica, en epigenetica is een groot woord dat gewoon betekent dat te manier waarop de omgeving om ons heen, zowel intern als extern, invloed heeft op de manier waarop onze genen tot uitdrukking komen, en in feite permanente veranderingen aanbrengt in de genenexpressie, is een van de manieren waarop wij gebouwd zijn om ons aan te passen aan nieuwe en veranderende omgevingen. En zo kunt u tweelingstudies die veel van het grondwerk hebben gedaan in epigenetica kunt u twee mensen hebben met een identiek genoom, die op verschillende plaatsen leven, en die uiteindelijk heel verschillende gezondheidsresultaten hebben. Men kan, chronisch ziek en zwaarlijvig worden en riddled met kanker en de ander kan heel erg gezond zijn, gewoon door een ander dieet en een andere levensstijl te volgen, maar desondanks geven ze er flink de brui aan. Er zijn artsen die zelfs in het Verenigd Koninkrijk benaderd worden, terwijl iedereen denkt dat dit een volkomen, openbare he gezondheidszorg die gratis is op de plaats van gebruik, wordt benaderd door bedrijven die komen en zeggen, kijk, maak je geen zorgen om 60 patiënten per dag te zien. Wat u kunt doen is hen aan de telefoon krijgen via programma's als Ask My Doctor. Er zal een hele reeks bots zijn die zullen vragen mde meeste vragen en zij zullen denken dat u het bent, dus u weet heel vaak wanneer u de ontwikkeling van deze AI systemen ziet it is moeilijk te weten of u met een echte persoon spreekt or niet, dus u blaast meteen de vertrouwelijkheid op, want uw gegevens zoals u die in deze bot invoert, gaan naar een enorme databank die vervolgens uw gegevens verwerkt, u in een individueel vakje stopt, bepaalt wat voor medicijnen en interventies u nodig hebt and bingo uit gaat deze langdurige, vertrouwelijke therapeutische relatie die werkelijk de kern moet blijven van een goede gezondheidszorg. 

Richard Carsson

De invoering of de push voor dit AI-systeem, hoe gebeurt dat allemaal? Ik heb de neiging om zeer computeranalfabeet en ik maak nauwelijks iets open, dus hoe moeten ze mij te pakken krijgen? Me in het park omver slaan en me prikken of zo? 

Rob Verkerk PhD

Ja, het komt erop neer dat het meestal werkt, als u begint in te bellen bij elk bedrijf, dat ook uw parts voor eerstelijnsgezondheidszorg. U krijgt een telefoonlijn, u wordt in een wachtrij geplaatst, uu begint bepaalde vragen te beantwoorden over wat uw behoeften zijn aEn u weet allemaal heel goed of u nog een plaatselijke praktijk hebt waar het alleen maar gaat om het maken van een boeking, dus gewoon een klinisch beheerssysteem. Maar wat wij steeds meer zien, is dat u eigenlijk gecategoriseerd wordt volgens uw zogenaamde behoeften, en die behoeften zijn vaak niet wat uw werkelijke behoeften zouden kunnen zijn. In wezen hebt u een AI-systeem dat bepaalt wat uw behoeften zijn, en dat is een van de redenen waarom mensen die zeggen: kijk mijn behoefte is om de natuurlijke immuniteit te laten ondersteunen en geen mRNA-prikken te krijgen. U ziet dat die mensen eigenlijk niet op de juiste manier door hun huisartsen worden behandeld, want als zij gesteund worden, loopt de arts het risico zijn of haar baan te verliezen. 

Mike Tennessee

Dat vergroot de afstand tussen de patiënt and de dokter doet het niet. Hoe meer dit doorgaat, hoe kleiner de kans wordt dat wij een dokter een persoon, iemand die wij af en toe een bezoekje brengen, werkelijk kunnen zeggenEn natuurlijk, naarmate men ouder wordt, heeft men de neiging het aantal bezoeken te verhogen. Het zal met dit alles steeds erger worden. Hoe kan weten wij wie wij kunnen vertrouwen. 

Rob Verkerk PhD

Desocialisatie is een groot deel van de agenda van de laatste, twee of drie jaar, wanneer je mensen desocialiseert wanneer je ze losrukt van hun gemeenschapsstructuren tZij functioneren niet meer op een rationele manier. Er zijn, vele experimenten gedaan met ratten en muizen die precies dezelfde soort onevenwichtigheid aantonen. Dit is dus een proces. Ik bedoel, het is ingebouwd in het idee van de grote reset dat Klaus Schwab tons allemaal over terug in 2020 en en we zien het op dit moment overal om ons heen manifesteren. Dus nogmaals, wij kunnen ons daartegen verzetten door te zeggen: weet u wat, wij gaan ons er eigenlijk op toeleggen om ervoor te zorgen dat onze gezinsstructuren, onze plaatselijke gemeenschapsstructuren echt verankerd zijn. Wij gaan werken met degenen die wij gaan swjeuk van elementen wwij worden steeds meer gedesocialiseerd. Telkens als wij in de rij gezet worden, weet u wanneer wij naar de dokter willen gaan.

Richard Carsson

Wij hangen gewoon op. 

Rob Verkerk PhD

U gebruikte to naar een andere artsenpraktijk gaan. Ja, die keuzes moeten wij maken.  

Mike Tennessee

We moeten zo dadelijk naar een pauze, ik dacht dat we u daarvoor zouden waarschuwen, maar net nu het gezondheidszorgsysteem de weg kwijt lijkt te zijn, waar we het over gehad hebben, willen we het hebben over wat uw opvattingen zijn met betrekking tot het onderwijssysteem en zelfs het politieke systeem waaraan wij nu onderworpen zijn, ik bedoel, hoe diep geworteld zijn de problemen die ons thans ook op die gebieden omringen? Als we terugkomen hebben we nog een paar minuten om wat antwoorden te geven. 

Richard Carsson

Wij haken in op de opmerking van Mike voordat wij voor de pauze vertrokken. 

Hoe kunnen wij worden meer bewust te worden van deze subliminale processen die gebruikt worden om waarschijnlijk de bevolking in haar geheel te dwingen eennd dan hoe breken wij on dat soort moeras van groepsdenken, dat op het ogenblik, weet u, hoogtij lijkt te vieren, maar beetje bij beetje, denk ik altijd aan een verdomde muur, iAls er een klein barstje in zit, lekt er een klein beetje water uit, maar als het eenmaal breekt, is er een enorme stortvloed van chaos en ik ben van mening dat wanneer het publiek of de wereld, beseffen hoezeer zij bijna hin een gevaarlijke situatie gebracht door technisch gezien niet zo veel mensen, 6/700.000, we zijn met zeven en een half miljard of meer die er op kan zitten en ze kan pletten. Dus hoe krijgen wij de mensen wakker om op een constructieve manier iets te gaan doen om deze onzin te stoppen? 

Rob Verkerk PhD

Het is fascinerend om te zien hoe de gedragswetenschap de dominante wetenschap is geworden waar niemand echt iets over hoort, omdat het datgene is wat gebruikt wordt via de sociale media via de politieke systemen via de mainstream media. Het gaat om bewustwording, wij moeten begrijpen waar deze nudges vandaan komen. Wij moeten de mensen weer kritisch laten nadenken wanneer zij naar kwesties van gezond verstand kijken. Dus bijvoorbeeld, wat is de medische noodzaak voor kinderen om die vaccins te krijgen, zodat de mensen in de rij staan om hun kinderen voor een ongeteste mRNA-technologie te zetten, zonder enig bewijs van klinische proeven? Denken dat het de beste manier is om hun kinderen te beschermen, stellen geen vragen over whier zijn wij vandaag over de verhouding tussen risico en voordeel. Is er een mogelijkheid dat some van de genetische informatie in deze vaccins zou in het menselijk genoom gecodeerd kunnen worden, en natuurlijk is er al er is zelfs in de reguliere wetenschap een heel wetenschappelijk debat gaande met een groep van MIT en Harvard die aantonen dat cEr is zeker een reële mogelijkheid dat er omgekeerde transcriptie optreedt. Dit zouden grote openbare debatten moeten zijn. But, kunnen wij ook gaan kijken naar het leerplan waaraan onze kinderen worden blootgesteld. Dus als u kijkt naar de, want ik heb zes kinderen gehad, mijn oudste zoon in de 30, mijn jongste zijn tiener, dan heb ik in de afgelopen 20 jaar de verandering in het leerplan gezien. Dus als we nu naar de wetenschappen kijken, dan leren kinderen heel, heel weinig over de natuurwetenschappen, hhoe de natuur eigenlijk werkt zijn zij loor technologie toegepast op de wetenschap, doen zij vaak drie weken alleen over vaccinatie, maar leren zij niets over mRNA-technologie. Zij leren niet hoe zij gezond voedsel kunnen maken. Zij leren over levensmiddelentechnologie. 

Als u kijkt naar wat er gebeurt, rond sociologisch onderwijs een veel van het onderwijs is er eigenlijk op gericht kinderen te conditioneren in dit idee van collectivisme, zodat iedereen die overweegt een meer libertarische benadering een weg vooruit zou kunnen zijn, wordt onmiddellijk als politiek incorrect beschouwd, en uiteraard hebben wij die enorme verandering rond de genderproblematiek gezien. Het is OK voor een zes- en zevenjarige om zich af te vragen wat voor identiteit hij denkt te gaan onderschrijven op een moment dat, psychologisch gezien is er een enorme plasticiteit. 

Vlak om ons heen, wOf het nu gaat om het onderwijssysteem, het politieke systeem, er zijn enkele grote grote kwesties die voorpaginanieuws zouden moeten zijn. Het zou een belangrijk onderwerp van dag d moeten zijn.iscussie en dat alles wordt onder het tapijt geschoven. En opnieuw moeten wij het onder het tapijt vandaan halen en er een licht op werpen.nd zeggen jongens, als we echt om de volgende generatie geven, moeten we over deze dingen gaan praten. 

Mike Tennessee

Een van de vragen die wij op dit programma Robert, op meer than één gelegenheid is hebben wij ooit gezien dat de testresultaten of zijn deze vaccins werkelijk in die mate getest, dat sommige van de andere geneesmiddelen die geproduceerd zijn, getest en beproefd en gecertificeerd en goedgekeurd moesten worden, voordat zij op de markt werden toegelaten. Dat schijnt niet het geval te zijn geweest met vaccins

Rob Verkerk PhD

Absoluut niet. FTen eerste zijn dit geen vaccins zoals de vorige vaccins. Zelfs de vaccins met recombinantentechnologie, zoals het HPV-vaccin waarvoor Australië een van de grote proefbanken was, ondergingen proper fase tdrie proeven. Er was geen doorzichtigheid in die processen en dat is natuurlijk een van de redenen dat wij tot de velen behoorden die zeiden: iAls men het proces met deze mRNA- en adenovirale vectorinjecties wil versnellen, moet er doorzichtigheid zijn. En natuurlijk zeiden de Who, de FDA, het Europees Geneesmiddelenbureau, alle grote regelgevende instanties, maak u geen zorgen, wij zullen volledig transparant zijn. Natuurlijk waren ze minder transparant dan ze ooit geweest zijn, en natuurlijk zien we nu beslissingen van de FDA die bevestigen dat ze nu updates gaan doen en BA4/BA5 subvarianten van Omicron gaan inbouwen in de bijgewerkte mRNA shots. Zij hoeven helemaal geen extra tests te ondergaan. 

Dus nogmaals, in de afgelopen drie jaar is dit principe om ervoor te zorgen dat drugs rigurously tested before they are released on the public, ook dat wordt allemaal in de wind gegooid. 

Richard Carsson

Ik denk dat in dat commentaar daar Robert, wij hebben een zeer deskundige dame gehad, Dr Judy Wilyman, en zij bestudeert al meer dan 40 jaar de effecten van vaccins of injecties, bij voorkeur. En ik merkte in een van uw meetings onlangs dat u had een interessante zeer eenvoudige grafiek waar het was wat normaal was, wat is er vandaag gebeurd met 75- tot 85-jarigen, but nu de opeenhoping van de verschillende drugs die aan kinderen worden gesmeerd, hoe dat zeer schadelijk is voor hun levensduur en gezondheid. Het is een schokkende grafiek, maar het is in verband met wat dokter Wilyman zegt. Het hoopt zich op in uw systeem en het doet u geen verdomd goed.

Rob Verkerk PhD

Het ziet er naar uit dat wij nu op een punt zijn aanbeland waarop de babyboomers die nu leven de langstlevende generatie zullen zijn. Wij beginnen morbiditeit en comorbiditeit bij kinderen te zien waarvan wij weten dat ze dramatische gevolgen zullen hebben on gezondheidsspan en levensduur van cnet zoals wij geen gegevens hebben waaruit blijkt wat er gebeurt als u kinderen, of eigenlijk iedereen op deze planeet, blootstelt aan de 20/30.000 industriële chemicaliën waaraan wij dagelijks worden blootgesteld. Wat wij hebben zijn afzonderlijke stukjes gegevens voor elke chemische stof afzonderlijk, maar niet wanneer u ze samenvoegt in mixtures, en dat is de manier waarop wij eraan blootgesteld worden. Wij hebben ook geen gegevens waaruit blijkt wat er gebeurt als je kinderen blootstelt aan 60/70 kindervaccins. En natuurlijk de technologie van deze vaccins, wij kunnen het zien met DTP is een van de beste longitudinale studies naar de gevolgen op lange termijn toen men in West-Afrika overschakelde op de recombinante technologie. Peter Arbo bestudeert dit dus al meer dan 40 jaar en hij heeft het allemaal gepubliceerd. Wtoen zij op deze recombinante technologie overschakelden tet sterftecijfer bij de gevaccineerden is gestegen ten opzichte van de niet-gevaccineerden. Het is een van de weinige uitgebreide studies die wij hebben over gevaccineerden tegenover ongevaccineerden. Wij hebben eigenlijk net een cohort bestudeerd dat deel uitmaakt van het Vax control group, dat is een in Groot-Brittannië gevestigde coöperatie die internationale leden heeft. Het heeft eigenlijk veel aanmeldingen in Australië. Het komt er in feite op neer dat er een enquête wordt gehouden waarbij wordt gekeken naar de gezondheidsresultaten, maar ook naar enkele, attitudes, eenlso discriminatie die mensen wordt aangedaan die ervoor gekozen hebben hun weigeringsrecht uit te oefenen en in de eerste plaats zien wij thoed mensen die ongevaccineerd zijn, die deze prikken net hebben afgeslagen eendoen het verrassend goed. Zij hebben een zeer laag percentage ziekenhuisopnamen. 

Richard Carsson

Robert, je spreekt tegen één, je spreekt tegen één. 

Rob Verkerk PhD

Daar gaat u, daar gaat u fantastisch. 

Richard Carsson

Ik heb 1 1/2 dag een milde temperatuur gehad die leek op een zeer tussentijdse griep. Ik heb de RAT uit de bezemkast gehaald en zelf getest. Dat was OK. Ik vertoonde een beetje roze en toen was ik binnen twee dagen zo fit als een hoentje en mijn dokter zei tegen mij, maar u bent niet ingeënt en ik shulp zeer snel tDaarom ben ik verdomme goed en raak ik uw rotzooi niet aan. 

Rob Verkerk PhD

Ik heb het twee weken geleden opgehaald toen ik Brazilië verliet en ik ben erdoorheen en dan alleen maar een lichte verkoudheid. Dit is natuurlijk een van de redenen waarom ze zoveel mensen pushen om zich te laten injecteren, want dan verlies je je vergelijkingsgroep, je mogelijkheid om naar een controlegroep te kijken, en natuurlijk de cijfers. 

De grootste controlegroep die wij nu in de wereld hebben is Afrika ten zuiden van de Sahara. 55 landen die de laagste vaccinatiegraad hebben. Zij hebben ook geen COVID probleem. 

Richard Carsson

Ik denk dat ze in paniek beginnen te raken. 

Rob Verkerk PhD

Ik zou het ermee eens zijn.

Richard Carsson

Het zijn absolute leugens, crap is het verdomd gevaarlijk aEn als wij het de mensen blijven vertellen, zullen zij misschien de boodschap begrijpen. Even ter informatie vandaag, ik geloof dat de commissaris van politie in Nieuw-Zeeland gevraagd is om alle sterfgevallen in verband met de RNA-injecties te onderzoeken, en ik denk dat het to serieus genomen te worden, dat is een groot probleem voor de medische stand die het eennd ook zou ik de premier van Nieuw-Zeeland en haar medische schurken bij gebrek aan een word, dus als we een beetje beginnen te krijgen van ik vind het niet leuk en ik ga terugduwen, kunnen ze nergens heen, want ze kunnen hun standpunt niet verdedigen. 

Rob Verkerk PhD

Precies, ik bedoel dit idee dat ze nog steeds de term veilig gebruiken om te verwijzen. Back in de jaren 80 dwongen wij de Australische regering te stoppen met het gebruik van de term veilig rond pesticiden eenEn zij stemden toe. Wij daagden hen uit. Wij zouden er een rechtszaak over aanspannen, toen zij het bewijsmateriaal bekeken, dachten zij well, eigenlijk gaan we dit niet winnen voor de rechtbank en precies hetzelfde zou moeten gelden voor deze onbewezen injecties. 

Richard Carsson

Wel, ikt is, neem ik aan, bij gebrek aan een woord en alles zoals wij weten, gefilibusterd, en we komen hier nog op terug, maar misschien in het laatste gedeelte van ons gesprek van vandaag te mainstream media en hoe schadelijk zij zijn geweest. Maar ik wilde u even snel een vraag stellen. Wat zijn uw gedachten over het dragen van maskers? Ik ben van mening dat ze nutteloos zijn, maar misschien hebt u een reden waarom zij gebruikt zouden moeten worden. 

Rob Verkerk PhD

Wij hebben vanaf het begin naar de wetenschap gekeken. Wij zien geen enkel overtuigend bewijs. In feite is er een suggestie. In feite waren zelfs bij het cohort van de VAX-controlegroep, 18 en een half duizend mensen, de laagste percentages COVID bij de groepen die nooit maskers droegen. En weet u, een deel daarvan heeft te maken met de psychologie. Mensen die bang zijn dat ze zijn, als ze een masker dragen, nemen ze waarschijnlijk minder verantwoordelijkheid. Zij nemen waarschijnlijk hun vitamine C niet in, hun vitamine D, en andere dingen, en mensen die geen maskers dragen realiseren dat zij meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid moeten nemen, maar just uit een mechanistisch oogpunt, zeker als een fysische barrière werken zij niet. En daar komt nog bij dat zij zich als volgt gedragen omgeving die een heleboel andere ziekteverwekkers op zich verzamelt. Ze hinderen hun eigen ademhaling, dus hun zuurstofverzadiging gaat naar beneden, zodat hun immuunsysteem niet gaat weven doeltreffend werken. Het is niets anders dan virtue signalling. 

Richard Carsson

Juist, nu weet u dat als arts. Hoe doen de hoofdgeneesheren dat? Wel, zo noemen wij ze hier in Australië en ik denk in Nieuw-Zeeland ik weet niet hoe thé bel tzoom in Europa, hoe kunnen zij daar staan en de mensen schaamteloos voorliegen? 

Rob Verkerk PhD 

Zij hebben de mensen over een heleboel dingen voorgelogen. Deze leugens zijn dus geïntegreerd. Wat zij in wezen exploiteren is onzekere wetenschap, dus er zijn een of twee papers waar u naar toe kunt gaan die een marginaal effect, maar wanneer u bekijkt hoe de studies werden gedaan and wie ze betaald heeft you kunnen zien dat er een strooisel van dat soort wetenschap is, dus ze maken misbruik van wetenschappelijke onzekerheid en plukken dan kersenplukken van gegevens die hen steunen. En u kunt argumenteren, wel, u kent iedereen tot op zekere hoogte, dus het is een van de redenen dat we in zo'n puinhoop zitten, omdat de gegevens die u kunt kiezen elk particulaire studie het ergste wat de wetenschap is overkomen, naar mijn mening is dat de tijdschriften die vroeger het toppunt van kwaliteitsonderzoek, het New England Journal of Medicine, The Lancet zijn nu enkele van de slechtste studies die u zult zien in die voor wetenschap betaalde en dat zijn natuurlijk meestal de tijdschriften die uw hoofdgeneesheren and die anderen gebruiken om dit te rechtvaardigen. Wanneer u kijkt naar de totale balans van ebewijs is er absoluut geen algemene tendens om te zeggen dat het dragen van maskers ook maar enig nut heeft. 

Richard Carsson

Ik heb genoeg gezien om te zeggen dat het gevaarlijk is, maar het heeft zeker niet het vermogen om te voorkomen dat u een of andere debiele ziekte oploopt die op de dam rondzweeft. Sorry, ik kan het niet Omicron noemen. Serieus het is onzin en er is zoveel van, en een van de dingen die mij echt in verwarring brengen is hoe vrouwen, Ik ben geneigd ze te zien als meer verzorgend, cen daar staan, vrouwelijke medische ambtenaren die kinderen op de leeftijd van vijf maanden willen prikken, dat is onbegrijpelijk. Er is genoeg bewijs om te zeggen dat het hun geen goed zal doen en hen kan schaden. Hoe doen ze het?

Rob Verkerk PhD 

De meeste mensen die die administratieve beslissingen nemen, zijn niet fop de hoogte van alle beschikbare wetenschap en zij hebben niet gestudeerd de 55.000 bladzijden met gegevens die door Pfizer zijn vrijgegeven. Zij hebben zich zelfs niet afgevraagd, waarom Pfizer die gegevens 75 jaar lang heeft willen bewaren. Zij hebben dus letterlijk een lijntje gekocht dat zegt, wel, de regelgever hzoals besloten dat deze goed zijn voor kinderen en hun taak is om er mee door te gaan. Zij beschermen uiteindelijk hun achterste en hun baan, en zij hebben er baat bij gezien te worden als deel van de ingroup. Dat tzijn is in wezen hoe de maatschappij is geweest, verknipt en en verdeeld. En u weet dat mensen zich veiliger voelen als zij deel uitmaken van die ingroup. Natuurlijk voelen mensen zoals wij, zich een stuk veiliger als ze deel uitmaken van een out-groep. En natuurlijk, als u naar revoluties kijkt, zijn het altijd de mensen van de outgroup die standhouden, als ze maar bereid zijn lang genoeg vol te houden tdie na verloop van tijd de ingroup wordt. 

Richard Carsson

De aanstichter van de opstand, om zo te zeggen

Rob Verkerk PhD

Juist

Mike Tennessee

Nu Robert, het is Mike weer hier. We gaan nu naar een andere pauze, maar u stelde iets aan de orde dat in mijn gedachten resoneerde, en Richard verwees daarnaar om het effect van onze media zoals die nu zijn. Absoluut schadelijk voor de mensheid in mijn ogen zouden wij na de pauze op iets van die aard kunnen terugkomen. 

Richard Carsson

Uitstekend, uitstekend onderwerp. 

Mike Tennessee

Mike Tennessee en Richard Carsson, en vandaag onze zeer speciale gast, Dr Robert Verkerk. Nu Robert bvoor de pauze stonden wij op het punt om onze onderwerpen enigszins te wijzigen, maar, nniet echt, want jU hebt dit aan de orde gesteld. Het effect van de media as het vandaag de dag, vergeleken met wat wij vroeger konden doen en wat nieuws in de krant lezen, schijnen wij dat niet meer te kunnen doen. 

Rob Verkerk PhD

Het is weer de globalisering. Het mechanisme dat gebruikt is, is dat wij naarmate wij naar een ever autoritairder systeem hebben wij om de publieke geest, de massa, te conditioneren. Dit is het milieu waar de gedragspsychologen mee bezig zijn. Wij hebben dit idee aanvaard dat de politiemensen die toezicht houden op wat goed en fout is, die controleren wat wetenschappelijke of medische informatie of verkeerde informatie is en wat niet, jOnze journalisten, vaak zeer jonge journalisten die weer geconditioneerd zijn om een standpunt te aanvaarden, beschikken zeker niet over de vaardigheden om de kwaliteit of anderszins van een artikel in het New England Journal of Medicine, of in feite in om het even welk ander tijdschrift, te kunnen beoordelen. En als het niet voldoet aan een bepaalde opvatting dan is dit, u weet dat wij deze term gebruiken te mainstream verhaal de hele tijd. Dit is een godsdienst. Het is geen wetenschap. Het is eigenlijk een vorm van verkeerde informatie en het enige wat ze doen is doen alsof u thier is een handhavingssysteem amaar of u nu wel of niet binnen die bepaalde richtlijnen, die tramlines blijft, als u er buiten treedt, dan krijgt u te maken met gevolgen. U krijgt uw sociale media feed geknipt. U wordt op verschillende manieren gestraft. Dus als u prone tot meegaandheid, geneigd om door de ingroup geaccepteerd te worden, gaat u het spel meespelen, en dat is wat er bij de overgrote meerderheid van de mensen gebeurt. Als de mensen mDe enige bron van informatie zullen de wereldwijd gecontroleerde mediasystemen zijn, die verbonden zijn met organisaties als het Trusted News Initiative, dat de informatie controleert die naar buiten wordt gebracht, niet alleen over het coronavirus but op alles because alles is uiteindelijk met elkaar verbonden. Als u dus het beeld krijgt van wat er in Oekraïne met Rusland aan de hand is, dan is er een heel specifieke lijn die de media volgen, en die de mensen uiteindelijk dwingt te denken dat alles wat Rusland heeft eenbsoluut geen recht in Oekraïne tdat waren ze zeker niet binnen te gaan om biowapenfabrieken uit te schakelen of iets dergelijks, er was nooit een probleem met nazi's. Er was nooit een probleem met een racket rond refugees en kinderen en pedofilie, of iets anders. Dus ja, wij worden geconditioneerd in een opvatting en de mensen nemen die blindelings aan. 

Richard Carsson

Even een vluggertje. U noemde iets: Trusted News Initiative. Wie zijn zij? Waar bevinden zij zich?

Rob Verkerk PhD

Nogmaals, u weet dat de BBC een van de hoofdrolspelers is geweest, wanneer u de BBC tentakels heeft wint iedereen. Onlangs nog in Brazilië, Ik bedoel dat u kunt inloggen op de BBC in het Portugees, die speciaal voor reading BBC type informatie die evenwichtig lijkt, maar is eigenlijk zeer onevenwichtig en heeft dus zijn tentakels door heel Afrika door heel Azië, BBC World Services is een enorme organisatie. Gates is dus sterk betrokken bij het voeden ervan. Waarom doet een software ingenieur die deze fascinatie heeft om vaccins in de armen van bijna iedereen op de planeet te krijgen eenl ook zo'n verlangen hebben om de media over de hele wereld te controleren. Als u naar de Guardian in het Verenigd Koninkrijk kijkt, is de grootste financier de Bill & Melinda Gates Foundation.

Richard Carsson

I get waar u nu vandaan komt, dus bepaalde media-ondernemers zeggen de Murdoch of de Fairfax instellingen, tZe maken allemaal deel uit van de informatie of desinformatie, en van het wurgen van een alternatieve stem of een alternatief standpunt. 

Rob Verkerk PhD

Ja, in die zin dat ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen dat gebeurd is. Maar als u alles bekijkt, dus wat er gebeurt, hebben wij de neiging om voor TNT en andere prachtige organisaties zoals het dit concept van nieuwe media, want in wezen is dat wat er begint te gebeuren. Er is een prachtige Duitse website die ze allemaal samenbrengt. A hele nieuwe media-industrie ontwikkelt zich omdat de mensen zeiden u weet genoeg is niet enough, ik heb nu veel dingen geleerd die zij ons vertelden was, weet u, wij veronderstelden dat feiten waren, zijn geen feiten en zij hadden geen informatie om ze als feiten te presenteren. Zij hebben ons dus voorgelogen, en daar ontstaat het wantrouwen. Ik denk dat wij ons in een wereld bevinden waar, zoals wij begonnen te bespreken, het niveau van wantrouwen by het publiek neemt drastisch toe, zodat de mensen de media via andere kanalen willen ontvangen. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom ikt is zo belangrijk om niet alleen maar over dit idee van coronavirus te praten, want tot op zekere hoogte is dat wat zij willen dat wij doen. Dus terwijl wij het allemaal over het coronavirus hebben, kunnen zij enorme aantallen satellieten de ruimte in sturen thij kan bezig zijn met het opzetten van 5G-systemen die alles te maken hebben met tet Internet der Dingen, zodat het bijna elk facet van ons leven kan gaan beheersen en ons in een soort grote reset-omgeving van transhumanisme kan brengen, waar een absolute vervaging optreedt tussen menselijkheid en technologie, en dat is de wereld die ze proberen te creëren met behulp van, if u coronavirus als rookgordijn, dus wij zijn het aan iedereen om ons heen verplicht om niet geobsedeerd te zijn door coronavirus, en u weet dat wij het als NGO, eens een onderwijs-onderzoeksorganisatie, de Alliance for Natural Health International, vinden wij zelfs bij onze abonnees over de hele wereld mensen do hebben heel weinig trek in iets anders, omdat zij weten dat er zo veel desinformaatie zo veel veranderen. Het is een van die dingen die uw leven dramatisch beïnvloeden. De mensen hebben mensen zien sterven, dus maken zij zich er zorgen over, maar uiteindelijk moeten wij naar het grote geheel kijken. 

Richard Carsson PHD

OK, ik weet dat TNT radio zeker op kruistocht is om te proberen ergens een fatsoenlijke, objectieve discussie te krijgen, maar als u een van de vertellers vraagt om op te komen en een open debat te voeren, dan doen ze dat niet. Hoe geeft u ze een beetje een klap op hun kop? 

Rob Verkerk PhD

Wel, u weet dat dat de oudste truc uit het boek is geweest, en wij hebben het altijd aangeduid als proberen ervoor te zorgen dat de bom niet ontploft. Dus als u een zeer, u weet wel moeilijk stel voor hen uit dat u informatie hebt zeg over hoe Pfizer gegevens verborgen heeft gehouden die u knu krijgt u geen Albert Borla die mea culpa komt zeggen dat wij verkeerd gedaan hebben. Dat zullen zij doen, vooral als het een niet gevestigde groep is die hals deze problemen ontdekt hebben, zullen zij doen alsof het niet gebeurd is en zij zullen er gewoon voor kiezen om met degenen te praten met wie zij willen praten eennd dat is natuurlijk een van de manieren waarop de nieuwe media begint te groeien, want de enige plaats waar u dan informatie kunt vinden over deze nieuwe ontdekking, tzijn nieuwe expositie gaat over te nieuwe media. 

Richard Carsson

En u maakte een opmerking over, een instelling in Duitsland tHij probeert het allemaal in elkaar te passen. Het is een tamelijk ongelijksoortige groep te nieuwe media groeperingen, en hebben misschien afzonderlijke, enigszins verschillende agenda's. Hoe komt dat allemaal samen, zodat er een sterkere en strijdvaardiger stem komt die zich tegen het verhaal als zodanig verzet? 

Rob Verkerk PhD

Ik denk dat het gewoon door natuurlijke selectie gebeurt. Uiteindelijk, mensen, is in wezen wat tzijn Duitse website heeft gedaan is gewoon de velen identificeren, de mensen zouden kunnen denken dat er tientallen alt media of nieuwe media radiostations zijn, iknternetstations, er zijn er eigenlijk honderden over de hele wereld, en het uitgangspunt is dus om ze te collationeren. Dus afhankelijk van in welk land u bent, ziet u eigenlijk het smorgasbord van mogelijkheden waarop u kunt afstemmen. En in wezen zal het, zoals elke nieuwe industrie, door een rijpingsproces gaan en het publiek zal uiteindelijk keuzes maken. Ik denk dat het echt belangrijk is dat de nieuwe media hun integriteit bewaren, mevenwicht te bewaren, u weet dat er nog steeds plaats is voor evenwichtige journalistiek, maar het hangt er gewoon van af wat uw perspectief is, dus u weet dat het fantastisch is wanneer u de kans kunt krijgen om iemand die in de other kant misschien die klokkenluider is geworden, dat is een van de interessantste invalshoeken die men met de nieuwe media heeft gezien. Maar in wezen moeten wij ervoor zorgen, en u weet dat wij onszelf van tijd tot tijd in de arm moeten nemen, dat wij de kwesties op een evenwichtige manier behandelen. 

Richard Carsson

Precies, hebben wij daar wel de tijd voor met het soort sluipen dat achter de schermen gebeurt? 

Rob Verkerk PhD

Ik denk dat tot op zekere hoogte wat er nog gebeurt, omdat we nog in het beginstadium van de ontwikkeling van deze media zijn, het evenwicht gebeurt door de nieuwe media een heel ander perspectief te geven dan dat wat de mainstream media brengen. Dus kiezen de mensen voor mainstream radiozenders of televisiezenders op een deel van de tijd. Zij kunnen tenminste afstemmen op de nieuwe media om een andere balans te krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ik denk dat op den duur, als de nieuwe media een keuze worden, een exclusieve keuze als de mensen van de grote omroepen steeds meer mensen die dat doen, weet u, steeds meer mensen die zeggen dat ik gestopt ben met luisteren naar mainstream radio of televisienieuws. 

Richard Carsson

Ik ben bang dat ik dat gedaan heb

Mike Tennessee

Wel, wat wij hebben gezegd is afgezien van de onzin die door de grote media wordt verkondigd, te standaard van de mensen die tegenwoordig presenteren is, vergeleken met wat het vroeger was, ook enorm gedaald. Het is misschien, denkt u, omdat de mensen niet betrokken willen zijn bij die grote of mainstream media. 

Richard Carsson

We hebben nog ongeveer een minuut te gaan. 

Rob Verkerk PhD

Ik denk dat thier is een selectiesysteem aan de gang. Er is een selectiesysteem aan de gang met journalisten vanwege Gates en andere organisaties die zich de controle toe-eigenen, Murdoch of een van deze grote oligopolies controleren het soort persoon dat binnenkomt en wanneer je een jonge upkomende journalist, speelt u in wezen het spel mee als u uw baan wilt behouden, dus creëert het zelf een selectiesysteem. 

Mike Tennessee

Precies. Welnu, het is wfijn om u op de shoe wij u vandaag, met een beetje geluk, waarschijnlijk kunnen overhalen om nog eens terug te komen. 

Rob Verkerk PhD

Mike, Richard, het was me een waar genoegen met jullie te praten. Ik zou graag elk moment terugkomen. Ga zo door met het geweldige werk van het herbalanceren, als u van de media houdt. TNT doet geweldig werk. 

 

>>> Voel u vrij om te herpubliceren - volg gewoon de richtlijnen voor herpublicatie van onze Alliance for Natural Health International

>>> Early bird registratie nu open voor een gloednieuw, hersen- en gedragsveranderend, levensverbeterende ANH Health Creation Faculty event - Behaviour and Communication Magic. 

>>> Wilt u meer van deze steun? Wilt u uw gemeenschap uitbreiden en netwerken met gelijkgestemden? Ja? Geweldig, waarom sluit u zich dan niet bij ons aan als ANH Pathfinder, wat u toegang geeft tot ons privé Pathfinder's netwerk, een maandelijkse live Q&A, onze ANH Intentie Cirkel en nog veel meer!

>>> Terug naar de homepage

Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid