BREAKING NEWS: Cenzorzy usuwają raport grupy kontrolnej z serwera preprintów

cze 17, 2022

Data:17 czerwca 2022 r.

By Rob Verkerk PhD, założyciel, dyrektor naukowy i wykonawczy, ANH-Intl

W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy, że przeanalizowaliśmy próbkę danych z ankiet od ponad 300.000 osób w 175 krajach, które zdecydowały się nie otrzymywać szczepionek przeciwko Covid-19 w ramach inicjatywy Control Group Cooperative.

41-stronicowy, całkowicie przejrzysty raport zamieściliśmy na stronie z preprintami ResearchGate. Raport zawierał 21 stron wyników badania, opis zastosowanych metod, załączniki zawierające wszystkie pytania, które zostały przedstawione członkom spółdzielni, wstęp i omówienie, przy czym to ostatnie zawierało zarys pięciu ograniczeń badania. W raporcie wyraźnie zaznaczono, że projektowanie ankiety i zbieranie danych odbywało się całkowicie niezależnie od analizy i raportowania, które również były całkowicie nieodpłatne. W sumie oznacza to, że praca była zarówno niezależna, jak i przejrzysta, czego w badaniach nad szczepionkami widzimy zdecydowanie za mało.

Dzisiaj około południa czasu brytyjskiego otrzymałem list od ResearchGate informujący mnie, że raport z badania został usunięty z jej strony internetowej. Wygląda na to, że istnieje inny sposób postępowania, gdy nauka, która nie popiera głównego nurtu narracji, jest słyszana poza komorą echa tych, którzy skorzystali z prawa do odmowy przyjęcia "szczepionek" typu Covid-19. Jeszcze jedno przypomnienie, jak działa cenzura w świecie post-covid, gdy wyniki badań podważają narrację.

>>> Pobierz plik PDF artykułu z preprintu ResearchGate ocenzurowano

Dlaczego ResearchGate wycofał preprint?    

Firma ResearchGate stwierdziła, że artykuł naruszył jej Regulamin.

Wiadomość ta została wysłana przez osobę zidentyfikowaną jako "Sam", a kluczowe sentencje zostały przedstawione w poniższym fragmencie:

"W związku z korzystaniem z Serwisu lub dostępem do niego nie wolno Państwu ... postępować nieprofesjonalnie lub niewłaściwie, w tym poprzez zamieszczanie szerokich, niejasnych, nieistotnych, nieukierunkowanych, nie na temat lub nienaukowych treści, treści potencjalnie szkodliwych lub potencjalnie niebezpiecznych, lub poprzez nadużywanie Serwisu i jego funkcji".

Jak stwierdzono w naszych Warunkach świadczenia usług, ResearchGate zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Państwa, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe, w tym jeśli stwierdzimy, że treści te mogą narazić nas na szkodę, potencjalną odpowiedzialność prawną lub naruszają nasze Warunki."

Fragment mojej odpowiedzi brzmi następująco:

"Dziękuję za e-mail, Sam.

Zapoznaliśmy się z Państwa Warunkami Handlowymi i nie uznaliśmy, że wyniki ankiety stanowią ich naruszenie. Jesteśmy wyraźnie rozczarowani Państwa decyzją. W naszym raporcie bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy, że wyniki badania zostały wybrane przez samych respondentów i przedstawione przez nich samych, w naszej dyskusji przedstawiliśmy 5 ograniczeń, a praca była zarówno przejrzysta, jak i niezależna od Spółdzielni Grupy Kontrolnej, która opracowała ankietę i zebrała dane.

Rozumiem jednak, że musiał Pan być pod znaczną presją, aby usunąć raport, gdy jego wyniki zostały omówione przez media głównego nurtu.

To jeszcze jeden smutny dzień dla wysiłków zmierzających do uniemożliwienia otwartej dyskusji naukowej.

Od dawna szanuję wkład, jaki ResearchGate wnosi w otwartą i przejrzystą dyskusję w społeczności naukowej i mam nadzieję, że nie jest to część ogólnego zawężenia Państwa podejścia do otwartości w nauce. Zostaliśmy zaproszeni do złożenia wyników w bardziej skonsolidowanej formie w recenzowanym czasopiśmie, więc będziemy kontynuować tę drogę.

Bez wątpienia fakt, że artykuł ResearchGate był szeroko komentowany w różnych mediach, w tym w brytyjskim Daily Mail oraz MSN (ten ostatni już wcześniej wycofał swój artykuł) był jednym z powodów wycofania artykułu.

O wynikach badań informowały również Children's Health Defense, Technocracy News i wiele innych nowych mediów.

Innym prawdopodobnym czynnikiem powodującym cenzurę było to, że ResearchGate dowiedział się o dużym wzroście liczby odsłon. Tydzień temu, kiedy zamieściłem preprint, miałem około 4.500 odsłon mojej pracy na ResearchGate. Wczoraj zostałem doceniony przez ResearchGate za moją "dobrą robotę", kiedy wysłano mi e-mail z informacją, że osiągnąłem 20 000 odsłon (patrz poniżej).

>>> Pobierz plik PDF artykułu z preprintu ResearchGate ocenzurowano  

Jakie były wnioski podsumowujące?

Czego więc nie chcą, aby Państwo wiedzieli?

Raport zawiera podsumowania danych z samodzielnie zgłoszonych danych zebranych niezależnie od siebie między wrześniem 2021 r. a lutym 2022 r. włącznie od międzynarodowej, samodzielnie wybranej, nieszczepionej populacji COVID-19 za pośrednictwem spółdzielni z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a mianowicie Control Group Cooperative. Podsumowania pochodzą z kohorty 18.497 uczestników, którzy dostarczali dane w każdym kolejnym miesiącu, przy czym największe odsetki pochodziły z Europy, Ameryki Północnej i Australazji.

 • Kohorta składała się z 60% kobiet, a jej struktura wiekowa skłaniała się ku przedziałowi wiekowemu 40-69 lat.
 • Jako główne powody unikania szczepionek COVID-19 podano preferowanie interwencji medycyny naturalnej, brak zaufania do interwencji farmaceutycznych, brak zaufania do informacji rządowych, słabe/ograniczone dane z badań próbnych i strach przed długotrwałymi działaniami niepożądanymi.
 • Respondenci w wieku 20-49 lat zgłosili największą zachorowalność na chorobę COVID-19 (10-12%), szczyt zachorowań przypada na styczeń 2022 roku. Osoby w wieku >70 lat zgłosiły najniższą zachorowalność (4,0% kobiety, 3,7% mężczyźni).
 • Tylko 0,4% kohorty zgłosiło hospitalizację (jako pacjenci wewnętrzni lub zewnętrzni).
 • Około 64% osób z kohorty zgłosiło, że przyjmuje witaminę D, witaminę C, cynk lub kwercetynę, lub jakąkolwiek kombinację, rutynowo w celach profilaktycznych, przy czym 71% samodzielnie przyjmowało witaminę D, C i cynk w celu leczenia choroby COVID-19, chociaż wśród osób hospitalizowanych samodzielne przyjmowanie znacznie się zmniejszyło.
 • Zmęczenie, kaszel, bóle mięśni/ból ciała i gorączka były czterema najczęściej zgłaszanymi objawami COVID-19, przy czym grupa wiekowa od 50 do 69 lat zgłaszała najwięcej objawów choroby.
 • Około 40% osób z kohorty zgłosiło łagodne lub umiarkowane problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaburzenia menstruacyjne w postaci nieregularnych miesiączek zgłosiło 36% kobiet w przedziale wiekowym 20-49 lat.
 • Zgłoszenia utraty pracy były największe w Australii i Nowej Zelandii - 29% uczestników, a następnie 13% w Ameryce Północnej. Od 20% do 50% respondentów, w zależności od regionu, zgłosiło, że są osobiście obiektem nienawiści z powodu statusu szczepienia COVID-19.
 • Pomiędzy 57% a 61% respondentów w Europie Południowej i Zachodniej, Australii/Nowej Zelandii i Ameryce Południowej zgłosiło, że było celem wiktymizacji ze strony państwa/państwa.

Ze względu na to, że wyniki badań opierają się na danych z autoprezentacji, pochodzących z samodzielnie wybranej próby osób dbających o zdrowie, mają one ograniczenia w odniesieniu do ich zastosowania w szerszych populacjach i powinny być interpretowane z ostrożnością.

Wyniki badań wskazują jednak na pilną potrzebę przeprowadzenia prospektywnych badań obserwacyjnych, obejmujących osoby nieszczepione, częściowo zaszczepione i w pełni zaszczepione, badających długoterminowe wyniki, zachowania, wybory i reakcje pod względem postawy lub dyskryminacji w zależności od statusu szczepienia.

Jakie były ograniczenia badania? 

Są one wyszczególnione w Dyskusji, jak następuje:

 • respondenci zostali wybrani samodzielnie, a więc nie są wybierani losowo;
 • dane są podawane samodzielnie i dlatego nie zostały zweryfikowane w sposób niezależny;
 • kohorta ~18.500 uczestników mogła być tendencyjnie ukierunkowana na najbardziej sumiennych, dbających o zdrowie uczestników, ponieważ wszyscy oni wypełniali miesięczne ankiety (chociaż szereg kontroli krzyżowych z główną kohortą ~300.000 sugeruje, że ta tendencyjność jest prawdopodobnie niska)
 • nie ma dostępnej porównawczej populacji "kontrolnej", która obejmowałaby osoby, które zgodziły się na jedną lub więcej szczepionek COVID-19 różnych typów; oraz;
 • konstrukcja kwestionariusza jest ograniczona i nie uwzględnia wielu zmiennych, które wpływają na stan zdrowia, takich jak status społeczno-ekonomiczny, zamieszkanie w mieście, podmiejskie lub wiejskie, dieta czy styl życia.
 • Po usunięciu preprintu z ResearchGate, będzie on wkrótce dostępny na innym serwerze preprintów. Jak tylko link będzie dostępny, wstawimy go tutaj.

  PROSZĘ SZEROKO ROZPOWSZECHNIAĆ, ABY POMÓC W PRZEZWYCIĘŻENIU CENZURY NAUKOWEJ!

  >>> Więcej wiadomości o Covid na stronie covidzone.org

  >>> Chcecie Państwo więcej takiego wsparcia? Chce Pan rozszerzyć swoją społeczność i nawiązać kontakty z ludźmi o podobnych poglądach? Tak? Świetnie, dlaczego nie przyłączy się Pan do nas jako ANH Pathfinder, co daje Panu dostęp do naszej prywatnej sieci Pathfinder, comiesięcznych Q&A na żywo, naszego Kręgu Intencji ANH i wiele więcej!

  >>> Powrót do strony głównej

  Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia