Breaking News: Nieszczepiona "grupa kontrolna": pierwsza publikacja danych z badań

cze 9, 2022

Data:9 czerwca 2022 r.

**UPDATE** – ResearchGate removed the study preprint on Friday 17th June without warning. To read the survey analysis please click here.

Niewiele jest badań sprawdzających, jak radzą sobie z COVID-19 ci, którzy zdecydowali się polegać na naturalnej odporności i naturalnych produktach, w porównaniu z tymi, którzy zgodzili się na szczepionki genetyczne Covid-19, ci ostatni, którzy mogli, ale nie musieli, również próbować zoptymalizować swój system odpornościowy. W tych nielicznych badaniach często miesza się szczepionych z nieszczepionymi, jak w przypadku brytyjskich danych prof. Normana Fentona i jego grupy z Queen Mary, University of London. 

Zmienia się to wraz z pierwszym udostępnieniem analizy danych ankietowych z międzynarodowego projektu "Control Group" - znanego również jako Vax Control Group.

Projekt obywatelski został zainicjowany przez spółdzielnię z Eastbourne (Wielka Brytania), Control Group Cooperative - i ma już ponad 300.000 abonentów.

Dr Rob Verkerk z ANH kierował zespołem, w skład którego wchodzili dr Naseeba Kathrada (lekarz pierwszego kontaktu, RPA, Caring Healthcare Workers Coalition), Christof Plothe DO (lekarz integracyjny i osteopatyczny, Niemcy) oraz dr Kat Lindley (lekarz rodzinny, USA), który zestawił, przeanalizował i zinterpretował pierwsze 5 miesięcy danych z ankiet od uczestników "grupy kontrolnej".

Dane z ankiety zawierają ważne informacje, m.in:

  • Główne powody unikania szczepionek to preferowanie interwencji medycyny naturalnej, brak zaufania do interwencji farmaceutycznych, brak zaufania do informacji rządowych, słabe/ograniczone dane z badań oraz obawa przed długotrwałymi reakcjami niepożądanymi
  • Nieszczepieni uczestnicy "grupy kontrolnej" nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia dla systemów opieki zdrowotnej - wręcz przeciwnie, odnotowano u nich bardzo niski wskaźnik hospitalizacji, a ciężka choroba Covid-19 jest rzadkością
  • Są bardziej skłonni do samoopieki, stosując naturalne produkty, takie jak witamina D, witamina C, cynk i kwercetyna
  • Wiele osób stosowało iwermektynę i hydroksychlorochinę
  • Kobiety cierpiały na zaburzenia miesiączkowania i krwawienia, mimo że były nieszczepione, prawdopodobnie z powodu narażenia na białko kolców i ich rozsiewu
  • Ich obciążenie dla zdrowia psychicznego jest znaczne, prawdopodobnie spotęgowane przez stygmatyzację ze strony głównego nurtu, "zaszczepionego" społeczeństwa  
  • Byli oni mocno dyskryminowani z powodu swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do świadomej zgody i odmowy podania "szczepionek genetycznych

>>> Przeczytaj naszą informację prasową poniżej lub pobierz tutaj

>>> Pobierz i przeczytaj preprint raportu z wyników badań na ResearchGate

>>> Proszę obejrzeć poniżej film wprowadzający Roba Verkerka - lub pobrać tutaj.


PROSZĘ SZEROKO UDOSTĘPNIAĆ!

INFORMACJA PRASOWA

Do natychmiastowej wiadomości
9 czerwca 2022 r.

Brak szczepionki, niższe hospitalizacje - stwierdza międzynarodowy sondaż

Międzynarodowe badanie świadomej zdrowotnie "grupy kontrolnej", obejmującej ponad 300 000 osób, które zdecydowały się uniknąć szczepień przeciwko COVID-19, pokazuje, że uczestnicy minimalnie obciążają systemy opieki zdrowotnej, ponieważ polegają na naturalnej odporności, samoopiece i stosowaniu naturalnych suplementów zdrowotnych, które pomagają zapobiegać, a nawet leczyć COVID-19. Mimo to grupa ta spotyka się z nieuzasadnioną dyskryminacją, utratą pracy i problemami ze zdrowiem psychicznym, spotęgowanymi przez marginalizację przez główny nurt społeczeństwa.

Badanie uczestników "Grupy kontrolnej" obejmuje podgrupę z ponad 305.000 uczestników z ponad 175 krajów, którzy przyłączyli się do projektu obywatelskiego i zdecydowali się nie otrzymywać szczepionki COVID-19. Wyniki, które zostały właśnie umieszczone na serwerze preprintów ResearchGate, pokazują, że w ciągu 5-miesięcznego okresu badania (od września 2021 r. do lutego 2022 r. włącznie) uczestnicy mieli niski wskaźnik ciężkich zachorowań na COVID-19, rzadko byli hospitalizowani i szeroko stosowali naturalne produkty zdrowotne zarówno w celu zapobiegania, jak i leczenia łagodnej i umiarkowanej postaci COVID-19.  

Dane z tych pierwszych pięciu miesięcy badania Grupy Kontrolnej zostały przeanalizowane i zinterpretowane przez niezależny, międzynarodowy zespół pod kierownictwem dr Roberta Verkerka, naukowca z wielu dziedzin oraz założyciela, dyrektora wykonawczego i naukowego organizacji non-profit Alliance for Natural Health International. Współautorami było trzech praktykujących klinicystów: dr Naseeba Kathrada z RPA, Christof Plothe DO z Niemiec i dr Katarina Lindley z USA. Do oceny danych z ankiety autorzy nawiązali współpracę w ostatnich miesiącach z World Council for Health, globalną koalicją non-profit organizacji prozdrowotnych i grup społeczeństwa obywatelskiego.

Wyniki badania opierały się na podzbiorze około 18.500 uczestników Grupy Kontrolnej, którzy przez pierwsze pięć miesięcy badania co miesiąc wypełniali kwestionariusze. Wśród szerokiej gamy danych zebranych w ankiecie znalazły się powody, dla których uczestnicy unikali szczepionek, wśród których na pierwszym miejscu znalazła się nieufność wobec rządów i firm farmaceutycznych, jak również obawy przed niepożądanymi reakcjami niedostatecznie przetestowanych szczepionek.

Uczestnicy zgłaszali rozległe problemy ze zdrowiem psychicznym, które mogły być spotęgowane przez stygmatyzację i dyskryminację, jakiej poddawani byli ci, którzy unikali szczepionki COVID-19. Stwierdzono również, że kobiety, mimo że nie były szczepione na COVID-19, cierpiały na zaburzenia miesiączkowania i krwawienia, które mogły być związane z ekspozycją na wirus, sheddingiem, ekspozycją na białko spike lub zmianami zachowania związanymi z pandemią. Osoby, które nigdy nie nosiły masek, zgłaszały najniższe poziomy zachorowań na COVID-19.

Biorąc pod uwagę, że uczestnicy zostali wybrani samodzielnie i sami się zgłosili, wyniki ankiety należy interpretować ostrożnie, porównując je z krajowymi statystykami lub badaniami opartymi na losowo wybranych populacjach. 

Projekt Control Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii został założony w połowie 2021 r. jako spółdzielnia obywatelska, której celem jest ocena długoterminowych wyników zdrowotnych wśród osób nieszczepionych szczepionką COVID-19, a także łączenie jej członków z krajowymi sieciami wsparcia i grupami społecznościowymi online.

Pełny raport z badania można pobrać z ResearchGate tutaj.

ENDS.

KONTAKT

W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania i jego wyników proszę skontaktować się z doktorem Robem Verkerkiem, korzystając z jednej z poniższych metod:
Telefon: +44 (0)1484 646 600
Email: [email protected]

 
UWAGI DLA REDAKTORA

Proszę pobrać raport z badania na ResearchGate za pośrednictwem poniższego linku:
https://www.researchgate.net/publication/361175995_Self-reported_outcomes_choices_and_discrimination_among_a_global_COVID-19_unvaccinated_cohort

Proszę zacytować raport w następujący sposób:
Verkerk R, Kathrada N, Plothe C, Lindley K. Samoopisowe wyniki, wybory i dyskryminacja wśród globalnej kohorty nieszczepionych COVID-19. ResearchGate. Preprint załadowany 8 czerwca 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.28855.19369.

Krótkie wideo wprowadzające: Proszę kliknąć tutaj.

O ZAANGAŻOWANYCH ORGANIZACJACH 

Alliance for Natural Health International

Grupa kontrolna Spółdzielnia

Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie