Wyniki grupy kontrolnej ujawnione w Down Under

wrz 28, 2022

Data:28 września 2022 r.

W poniższym wywiadzie Dan Hanson z Health Alliance Australia przeprowadza rozmowę z naszym założycielem dr Robem Verkerkiem, który przedstawił dowody na to, jak ponad 300 000 świadomych zdrowotnie COVID-19 nieszczepionych ludzi z całego świata radziło sobie z COVID-19, wyborami i dyskryminacją.

Analiza, która została opublikowana w recenzowanym czasopiśmie, obejmuje podsumowania danych z samodzielnego raportowania, zebranych niezależnie od siebie między wrześniem 2021 r. a lutym 2022 r. włącznie, z międzynarodowej, samodzielnie wyselekcjonowanej, nieszczepionej populacji COVID-19 za pośrednictwem spółdzielni z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a mianowicie Control Group Cooperative. Podsumowania pochodzą z kohorty 18 497 uczestników, którzy podawali dane w każdym kolejnym miesiącu, przy czym największe odsetki pochodziły z Europy, Ameryki Północnej i Australazji.

Najważniejsze informacje z analizy

  • Kohorta składała się z 60% kobiet, a jej struktura wiekowa skłaniała się ku przedziałowi wiekowemu 40-69 lat.
  • Jako główne powody unikania szczepionek COVID-19 podano preferowanie interwencji medycyny naturalnej, brak zaufania do interwencji farmaceutycznych, brak zaufania do informacji rządowych, słabe/ograniczone dane z badań próbnych i strach przed długotrwałymi działaniami niepożądanymi.
  • Respondenci w wieku 20-49 lat zgłosili największą zachorowalność na chorobę COVID-19 (10-12%), szczyt zachorowań przypada na styczeń 2022 roku. Osoby w wieku >70 lat zgłosiły najniższą zachorowalność (4,0% kobiety, 3,7% mężczyźni).
  • Tylko 0,4% kohorty zgłosiło hospitalizację (jako pacjenci wewnętrzni lub zewnętrzni).
  • Około 64% osób z kohorty zgłosiło, że przyjmuje witaminę D, witaminę C, cynk lub kwercetynę, lub jakąkolwiek kombinację, rutynowo w celach profilaktycznych, przy czym 71% samodzielnie przyjmowało witaminę D, C i cynk w celu leczenia choroby COVID-19, chociaż wśród osób hospitalizowanych samodzielne przyjmowanie znacznie się zmniejszyło.
  • Zmęczenie, kaszel, bóle mięśni/ból ciała i gorączka były czterema najczęściej zgłaszanymi objawami COVID-19, przy czym grupa wiekowa od 50 do 69 lat zgłaszała najwięcej objawów choroby.
  • Około 40% osób z kohorty zgłosiło łagodne lub umiarkowane problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaburzenia menstruacyjne w postaci nieregularnych miesiączek zgłosiło 36% kobiet w przedziale wiekowym 20-49 lat.
  • Zgłoszenia utraty pracy były największe w Australii i Nowej Zelandii - 29% uczestników, a następnie 13% w Ameryce Północnej. Od 20% do 50% respondentów, w zależności od regionu, zgłosiło, że są osobiście obiektem nienawiści z powodu statusu szczepienia COVID-19.
  • Pomiędzy 57% a 61% respondentów w Europie Południowej i Zachodniej, Australii/Nowej Zelandii i Ameryce Południowej zgłosiło, że było celem wiktymizacji ze strony państwa/państwa.

Ze względu na to, że wyniki badań opierają się na danych z autoprezentacji, pochodzących z samodzielnie wybranej próby osób dbających o zdrowie, mają one ograniczenia w odniesieniu do ich zastosowania w szerszych populacjach i powinny być interpretowane z ostrożnością.

Wyniki badań wskazują jednak na pilną potrzebę przeprowadzenia prospektywnych badań obserwacyjnych, obejmujących osoby nieszczepione, częściowo zaszczepione i w pełni zaszczepione, badających długoterminowe wyniki, zachowania, wybory i reakcje pod względem postawy lub dyskryminacji w zależności od statusu szczepienia.

Obejrzyj wywiad
[nagranie z 21 lipca 2022].

>>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych dotyczących ponownej publikacji Alliance for Natural Health International.

>>> Jeżeli nie są Państwo jeszcze zapisani na nasz cotygodniowy biuletyn, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i korzystać z przywilejów dostępnych tylko dla naszych członków.    

>>> Powrót do strony głównej

Dumnie związany z: Koalicja Enough Movement Partner Koalicji: Światowa Rada Zdrowia