Dlaczego szybko staje się "pandemią wzmożonych

20 warg, 2022

Data:20 lipca 2022 r.

Treść Sekcje

  • Urząd ds. zmanipulowanych statystyk
  • W dół
  • Take-homes
  • Pandemia silnie wzmocnionego

Dr Rob Verkerk, założyciel, dyrektor wykonawczy i naukowy ANH-Intl

Dalej - być może ma Pan dwa zdania - ale to tylko dlatego, że cierpi Pan na dysonans poznawczy, nie dzięki tym wszystkim strasznym, pokręconym teoretykom spiskowym! Proszę spojrzeć na oficjalne dane dotyczące Anglii, pochodzące z Narodowego Biura Statystycznego (ONS) - a zobaczą Państwo wyraźne dowody na to, dlaczego należy aktualizować szczepienia. Prawdopodobieństwo zgonu z powodu COVID-19 będzie ponad 13 razy mniejsze. Nawet ryzyko śmiertelności z wszystkich przyczyn będzie około dwuipółkrotnie niższe, jeżeli będzie Pani w pełni zaszczepiona - czyż to nie jest bonus?

Urząd ds. zmanipulowanych statystyk

Dla spragnionych danych, w tabeli 3 z najnowszej edycji zbioru danych "Deaths by vaccination status, England" dzięki uprzejmości ONS's National Immunisation Management Service (NIMS).

Proszę spojrzeć pod powierzchnię tych danych, a znajdzie Pan problem. Fatalny problem. Ten sam zestaw danych mówi również, że prawdopodobieństwo śmierci z powodu zgonów innych niż COVID-19 będzie o 65% większe, jeżeli Pana szczepienia będą w pełni aktualne, w porównaniu z brakiem szczepień.

Tak po prostu nie może być! Nie może być tak, że prawdopodobieństwo zgonu z przyczyn innych niż COVID-19 jest o wiele większe, chyba że Pan to tak przedstawia, ponieważ Pana liczby zostały pomieszane celowo lub przypadkowo po drodze.

Ta jedna błędna statystyka przypomina, że wszystkie dane ONS dla Anglii - na których opiera się znacznie więcej niż na granicach terytorialnych Anglii, a nawet Wielkiej Brytanii - są błędne. To z kolei oznacza, że dane, które mogły przekonać Pana lub Pana bliskich do zakasania rękawów, są BŁĘDNE. Jasne i proste. Na tę ostatnią kwestię, dotyczącą zgonów z powodu nie-COVID-19, zwrócili nam uwagę nie kto inny, jak profesorowie Norman Fenton i Martin Neil z Queen Mary University of London w swoim ostatnim artykule.

Wróciliśmy do oryginalnych danych, które zawierają najnowsze wydanie zbioru danych uwzględniające cały okres szczepień w Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r. do maja 2022 r., w tabeli 3 zbioru danych ONS, i podsumowaliśmy je w poniższej tabeli 1 dla Pana przyjemności. Dane dotyczące śmiertelności nie-COVID-19 są zaznaczone pogrubioną czcionką, aby przypomnieć o ich niemożliwości, co sprawia, że reszta danych jest również błędna, ponieważ dane dotyczące śmiertelności covid-19 i nie-covid-19 nie są od siebie niezależne.

Tabela 1. Zbiorcze dane dotyczące umieralności z ONS za okres od stycznia 2021 r. do maja 2022 r.

StatystykaStatus szczepienia COVID-19ASMR (na 100 tys. osobolat)% zwiększone ryzyko zgonu u nieszczepionych w porównaniu z całkowicie zaszczepionymi
Śmiertelność z powodu wszystkich przyczynNieszczepione2337.5244.2
Całkowicie zaszczepiony957.4
Zgony z udziałem COVID-19Nieszczepione863.21338.3
Całkowicie zaszczepiony64.5
Zgony nie-Covid-19
Nieszczepione1474.3165.1
W pełni zaszczepiony
892.9

Źródło: ONS

Profesorowie Fenton i Neil wyjaśnili wcześniej, tutaj i tutaj, w jaki sposób dane te zostały zniekształcone. Teraz pokazują również, że liczba 1474 zgonów na 100.000 osobolat została znacznie podniesiona w stosunku do tych z najnowszej historii i wygląda mniej więcej tak samo, jak w przypadku osób całkowicie zaszczepionych (patrz druga tabela w najnowszym artykule profesorów Fentona i Neila). Można się zastanawiać, jak zareagowałaby opinia publiczna, gdyby te błędne alokacje nastąpiły w przeciwnym kierunku? W zasadzie wiemy, jak by zareagowało - podobnie jak osoby odpowiedzialne za wprowadzenie lub zignorowanie manipulacji danymi.

W dół

A teraz przeskoczmy przez naszą piękną, ale zestresowaną ludzkością błękitną planetę, z Anglii do Nowej Południowej Walii (NSW) w Australii, części świata, którą miałam szczęście nazywać domem przez ponad dziesięć lat.

Ponieważ ponad 95% mieszkańców NSW otrzymało co najmniej jedną szczepionkę, minister zdrowia NSW Brad Hazzard potępił ponad 30% z 8 milionów mieszkańców NSW, mówiąc, że powinni się "obudzić", "wyłączyć media społecznościowe i włączyć rzeczywistość" i przestać być takimi egoistami.

Liczba osób w szpitalach NSW z COVID-19 wyraźnie wzrasta, zbliżając się do drugiego najwyższego poziomu od początku roku (patrz wykres poniżej). Czy to ci piekielni nieszczepieni znowu powodują problem?

Rysunek 1. Liczba osób w szpitalach Nowej Południowej Walii z COVID-19 według dni, od 1 stycznia do 9 lipca 2022 r. Źródło: Przegląd danych tygodniowych NSW COVID-19

No tak, wydaje się, że taka jest oficjalna linia. Najnowszy raport z nadzoru sugeruje, że odpowiedzialne są nowe fale podwariantów BA.4 i BA.5 Omicron, podkreślając ostatni trend wzrostowy, który obejmuje wzrost liczby hospitalizacji o 17% (1.658 do 1.946) tylko w ostatnim tygodniu.

Główne przesłanie jest takie samo jak w Anglii. Idźcie się zaszczepić. Weźmy na przykład to stwierdzenie z raportu z nadzoru:
"Spośród 95 osób, które według doniesień zmarły na COVID-19, wszystkie kwalifikowały się do podania trzeciej dawki szczepionki COVID- 19, ale tylko 62 (65% osób kwalifikujących się) otrzymało trzecią dawkę."
 

W tym samym raporcie można znaleźć sprzeczne wiadomości, jeśli się ich poszuka. Weźmy na przykład to zdanie, które przypomina nam, że żadna z sześciu osób poniżej 65 roku życia, które zmarły na COVID-19, nie była ani zdrowa, ani niezaszczepiona:
"Sześć osób w wieku poniżej 65 lat zmarło z powodu COVID-19. We wszystkich sześciu przypadkach odnotowano znaczące schorzenia podstawowe, które zwiększają ryzyko ciężkiej choroby wywołanej przez COVID-19.- Cztery z tych przypadków otrzymały 3 dawki szczepionki.
- Dwa z tych przypadków otrzymały 2 dawki szczepionki".
Sięganie pod powierzchnię ujawnia więcej problemów z oficjalną retoryką.

Oficjalne dane NSW z ostatnich 7 tygodni - kiedy to NSW miała zmagać się z "super-zaraźliwymi" pododmianami BA.4 i BA.5 Omicron - pokazują, że osoby, które były szczepione od jednego (minimum) do czterech (maksimum) razy przeciwko COVID-19, były 45 razy bardziej narażone na hospitalizację niż osoby nieszczepione. Zwrócił nam na to uwagę analityk Joel Smalley w poście Substack z 19 lipca. Joel odsyła do potężnej interaktywnej aplikacji, która umożliwia każdemu zabawę z oficjalnymi danymi NSW dotyczącymi hospitalizacji i zgonów.

A więc tak (rys. 2, poniżej) wyglądają dane z ostatnich 7 tygodni pod względem hospitalizacji (zarówno na OIOM-ie, jak i poza OIOM-em). Wysokie zielone słupki pokazują hospitalizację po 4 lub więcej dawkach "szczepionki" COVID-19, podczas gdy pierwszy słupek w każdym szeregu czasowym (średni niebieski) pokazuje nam hospitalizację wśród osób nieszczepionych. Dane są standaryzowane na 1 milion mieszkańców, co pozwala na wyeliminowanie błędu systematycznego, ponieważ tak wiele osób jest zaszczepionych jedną lub więcej dawkami, a tak niewiele nie. Nie trzeba być naukowcem, aby zauważyć, że środkowo-niebieskie słupki "bez dawki" są stosunkowo niezmienne w ciągu ostatnich 6 tygodni, a zielone słupki poszybowały w górę.

To jedne z najciekawszych danych, jakie do tej pory widzieliśmy, wskazujące na zależność między dawką a reakcją - im więcej dawek, tym bardziej narażeni są Państwo na hospitalizację. Rząd NSW nie informuje o tym opinii publicznej, mimo że są to ich dane.

Rysunek 2. Wskaźnik hospitalizacji (OIOM i OIOM nie) w zależności od statusu szczepienia od 28 maja do 9 lipca 2022 r. Mnożnik między nieszczepionymi i szczepionymi zaznaczony w czerwonym prostokącie.

Oczywiście, mamy do czynienia z ruchomym celem. Tak więc to samo oficjalne źródło danych rządu NSW podczas wcześniejszej fazy Delta w 2021 roku pokazało inny obraz, uchwycony przez Reutersa w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy dane NSW wskazywały, że osoby nieszczepione 16 razy częściej trafiały na oddziały intensywnej terapii lub umierały.

Oficjalne dane NSW z ostatnich 7 tygodni, w których Omicron wypierał Deltę, pokazują inny obraz, co ujawniają dane, które przedstawiamy na Wykresie 2. Jeżeli wybierzemy tylko hospitalizacje na OIOM-ie i zgony - aby umożliwić porównanie z 16-krotną statystyką przytoczoną powyżej przez Reutersa w listopadzie ubiegłego roku - okaże się, że prawdopodobieństwo, że trafi Pan na intensywną terapię lub umrze, jest o 31% większe, jeżeli zostanie Pan zaszczepiony, co widać na Wykresie 3 (czerwony prostokąt). Ale Hazzard i spółka milczą na ten temat. Można się zastanawiać (lub wiedzieć) dlaczego.

Rysunek 3. Częstość hospitalizacji na OIOM-ie i zgonów w zależności od statusu szczepienia od 28 maja do 9 lipca 2022 r. Mnożnik między nieszczepionymi a szczepionymi zaznaczony w czerwonym prostokącie.

Jeszcze gorzej jest, gdy porówna się skrajne wartości oficjalnych danych NSW dotyczących reakcji na dawkę: osoby nieszczepione i osoby zaszczepione 4 lub więcej dawkami.

Zrobiliśmy to w tabeli 2.

Tabela 2. Hospitalizacje i zgony w NSW wśród osób, które nie otrzymały żadnych szczepień COVID-19 i tych, które otrzymały jedną lub 4 lub więcej dawek. Źródło danych: Oficjalne dane NSW.

A.    Hospitalizacje (OIOM i inne)
DataBrak dawki1 dawka4+ dawki
04/06/2022059.5114.4
11/06/20220.940.1124.4
18/06/20224.640.6125
25/06/2022025.6158.2
02/07/20220.946.4174.6
09/07/20222.862.4215.1
Średnia1.545.8151.9
B.    Zgony
DataBrak dawki1 dawka4+ dawki
04/06/202217.5017
11/06/202211.11012.8
18/06/20223.710.113
25/06/202211.15.131.3
02/07/202217.75.231.6
09/07/202210.315.619.4
Średnia11.97.620.9

Take-homes

Wnioski są widoczne na pierwszy rzut oka. Ale nie wyjaśniają one przyczyn leżących u podstaw choroby. Niezależnie od tego, czy chodzi o hospitalizacje, czy o zgony, najgorzej radzą sobie ci, którzy zostali zaszczepieni 4 lub więcej dawkami. Na ile jest to spowodowane tym, że szczepienia wpływają negatywnie na ich zdrowie i odporność, a na ile tym, że ci, którzy są mocno zaszczepieni, są już bardziej podatni na hospitalizację lub śmierć, to nikt nie wie. Nie da się jednak ukryć, że osoby, które otrzymały 4 dawki plus, są około 100 razy częściej trafiają do szpitala niż osoby nieszczepione. Różnica ta jest ogromna, rzędu 2 rzędów wielkości, co może oznaczać silny (czytaj: prawdziwy) sygnał, niezależnie od tego, jak brudne lub zagmatwane są dane bazowe. Widzimy również wyraźną zależność od dawki - im więcej dawek, tym większe prawdopodobieństwo hospitalizacji. Czy ludzie, którzy są bardziej wrażliwi, wybierają większe dawki, czy też dawki przyczyniają się bezpośrednio do hospitalizacji.

Osoby, które otrzymały dawki 4 plus, nie są oczywiście reprezentatywne dla populacji nieszczepionych COVID-19. Być może są to ludzie starsi, bardziej wrażliwi, o słabszym (starzejącym się, starzejącym się) systemie odpornościowym. Ale twierdzenie, że są oni chronieni przez te genetyczne szczepionki, trudno uzasadnić tymi danymi. Jeśli już, to wygląda na to, że ich sytuacja może być znacznie gorsza.

Dane dotyczące śmiertelności nie są tak jednoznaczne jak dane dotyczące hospitalizacji, ponieważ osoby otrzymujące 1 dawkę wydają się być w najlepszej sytuacji. Może to być prawdziwe, a może to być anomalia, biorąc pod uwagę, że różnica jest mniejsza niż jeden rząd wielkości. Ale czy powinniśmy ignorować różnicę między zgonami wśród osób nieszczepionych i tych, którym wstrzyknięto 4 lub więcej razy? Wśród osób, które otrzymały 4 lub więcej zastrzyków COVID-19 jest 1,75 razy więcej zgonów niż wśród osób nieszczepionych. Jakkolwiek zinterpretuje Pan te dane, nie można na ich podstawie sugerować, że osoby, które otrzymały 4 zastrzyki są w lepszej sytuacji niż osoby nieszczepione.

Kolejny wniosek: ani tutaj, ani w innych miejscach nie widzimy obecnie dowodów na to, że mamy do czynienia z pandemią nieszczepionych.

Pandemia silnie wzmocnionego

Wydaje się, że oficjalne dane NSW mówią nam już coś zupełnie przeciwnego: to szybko staje się "pandemia zaszczepionych", a dokładniej mocno zaszczepionych. Ryzyko dla tej grupy oczywiście wykracza daleko poza COVID-19. Społeczeństwo po prostu nie jest informowane o rzeczywistości - a organy zdrowia publicznego nadal biją w ten sam bęben, posługując się wadliwą narracją. Dane angielskie wydają się na pierwszy rzut oka inne, ale istnieją wyraźne dowody na manipulację danymi.

Nawet rozwijająca się nauka zaczyna wyjaśniać, dlaczego coraz większa liczba szczepień COVID-19 może przyczynić się do zwiększenia ryzyka dla biorców. Możliwe mechanizmy obejmują wrodzoną erozję immunologiczną, pierwotny grzech antygenowy i dysregulację komórek T.

Wielu z nas dochodzi do wniosku, że żyjemy w czasach największej w historii manipulacji naukowej, biorąc pod uwagę liczbę zaangażowanych osób. Każdy, kto nadal wierzy w to, że możemy się jeszcze zaszczepić z tej surrealistycznej konstrukcji, którą nauczyliśmy się nazywać "pandemią", może skorzystać z dokładnego przyjrzenia się omawianym tu danym z Anglii i Nowej Zelandii, które cieszą się wielkim szacunkiem autorytetów na całym świecie.

Czas na sprawdzenie rzeczywistości. Czy też może Pan przymknąć oko i zaakceptować tę samą rzeczywistość, o której mówi Brad Hazzard, wierząc, że coraz więcej szczepień COVID-19 będzie rozwiązaniem dla COVID-19 i odzyskania normalności?

Proszę szeroko udostępnić ten artykuł. Dziękuję.

 

>>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych dotyczących ponownej publikacji Alliance for Natural Health International.

>>> Rejestracja typu "early bird" jest już otwarta na zupełnie nowe, zmieniające mózg i zachowanie, poprawiające życie wydarzenie ANH Health Creation Faculty - Magia Zachowania i Komunikacji. 

>>> Chcecie Państwo więcej takiego wsparcia? Chce Pan rozszerzyć swoją społeczność i nawiązać kontakty z ludźmi o podobnych poglądach? Tak? Świetnie, dlaczego nie przyłączy się Pan do nas jako ANH Pathfinder, co daje Panu dostęp do naszej prywatnej sieci Pathfinder, comiesięcznych Q&A na żywo, naszego Kręgu Intencji ANH i wiele więcej!

>>> Powrót do strony głównej

Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia