Swobodne wypowiadanie się u progu WHO

cze 5, 2024

Data: 5 czerwca 2024 r.

Treść Sekcje

  • Proszę obejrzeć przemówienia Roba i Meleni
  • Co wydarzyło się na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia?
  • Wynik końcowy 
  • Transkrypcje przemówień z wiecu ANH #WeAreTheChange

Na każdą wolność, którą cieszymy się w naszym życiu, zapracowaliśmy lub o nią walczyliśmy. Czasami poprzez wojnę i rozlew krwi, czasami poprzez oddolny nacisk na ciemiężców.

W ANH jesteśmy dumni z tego, że wraz z innymi organizacjami i osobami z całego świata zwróciliśmy uwagę na poważne zagrożenia, na jakie moglibyśmy być narażeni podczas przyszłej pandemii, gdyby Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej "państwa członkowskie" (dawniej znane jako kraje lub bloki) zostały pozostawione samym sobie w opracowywaniu globalnie skoordynowanych planów pandemicznych.

W miniony weekend (31 maja - 1 czerwca) dołączyliśmy do liderów wielu z tych organizacji z całego świata w Genewie, aby nadal zmieniać świat na lepsze. To niezwykłe spotkanie pod szyldem The Geneva Project, u progu Biura ONZ w Genewie, łączyło się z szeregiem inicjatyw, w tym z dostępnym tylko na zaproszenie Globalnym Szczytem Przywództwa (31 maja), prowadzonym przez Inspired Network i prowadzonym przez naszego dobrego przyjaciela i nadawcę wolności Roberta Scotta Bella, oraz rajdem #WeAreTheChange i konwojem ludzi (1 czerwca) zorganizowanym przez tour de force, którym są Dan Astin-Gregory i Maria Hubmer-Mogg.

Pięćdziesięciu jeden z nas przemawiało do zgromadzonego tłumu ponad 1000 obywateli na Place de Nations w Genewie 1 czerwca, a krótkie przemówienia Roba i Mela znajdą Państwo poniżej (w formie wideo i transkrypcji). Jak powiedział Rob, nie możemy pozwolić sobie na milczenie, w przeciwnym razie nasza wolność zostanie nam skradziona lub oddana przez tych, którzy mają programy, które nie leżą w interesie publicznym. Jak powiedziała Meleni, nie powinniśmy czekać na rozwiązanie ze strony globalistów: odpowiedzi leżą w nas, w naszej własnej kreatywności, sercach i umysłach.

Proszę obejrzeć przemówienia Roba i Meleni

>>> Stenogramy tych wystąpień znajdą Państwo u podstawy tego artykułu.

>>> Proszę obejrzeć pełne nagranie z wiecu w Genewie w dniu 1 czerwca 2024 r.

Co wydarzyło się na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia?

Podczas gdy szczyt, wiec i marsz były w toku, 77. posiedzenie Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA) trwało zaledwie rzut kamieniem dalej. Są dobre i złe wieści. Dobra wiadomość: nie osiągnięto konsensusu w sprawie traktatu pandemicznego, więc nic nie zostało zatwierdzone. Negocjatorzy będą mieli kolejny rok na opracowanie "traktatu". Nie ma wątpliwości, że publiczny sprzeciw wobec traktatu ze strony przeciwników procesu, w tym ANH, zmienił bieg wydarzeń i pomógł pobudzić polityczny sprzeciw wobec traktatu i poprawek IHR. Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się nie popierać "traktatu", ponieważ nie szanował on suwerenności narodowej, a w USA, prawie połowa Senatu USA i 22 stanowych prokuratorów generalnych wysłali listy do prezydenta Bidena, sprzeciwiając się wysiłkom WHO. Chcemy podziękować zwolennikom ANH po obu stronach stawu za Państwa oddany aktywizm w tej sprawie!

Teraz czas na niezbyt dobrą wiadomość. Niestety pakiet poprawek Poprawki do IHR zostały zatwierdzone przez WHA, co było nieuniknione, ponieważ wymagana była jedynie większość dwóch trzecich głosów państw członkowskich. Chociaż nie jest tak źle, jak mogłoby być, nadal istnieją poważne problemy w poprawkach do IHR, które zostały przyjęte. Zmiany te wchodzi w życie w ciągu 12 miesięcy; podczas gdy kraje mają 10 miesięcy na ich odrzucenie. Nie ma wymogu, aby Kongres USA przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia poprawek, więc musimy nadal wywierać presję niezbędną do zmuszenia członków Kongresu do aktywnego przeciwstawienia się temu globalnemu chwytowi władzy.

Poprawki zatwierdzone przez WHA są w dużej mierze takie same, jak te zawarte w projekcie, o którym mówiliśmy. omówiony kilka tygodni temu. Oto kilka ważnych punktów:

  • Artykuł 1 zawiera niejasną definicję "stanu zagrożenia pandemicznego" jako "stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym spowodowanego chorobą zakaźną oraz: (i) ma lub jest narażony na wysokie ryzyko(i) ma szeroki zasięg geograficzny do i w obrębie wielu państw; oraz (ii) przekracza, lub jest narażony na wysokie ryzyko przekroczeniazdolność systemów opieki zdrowotnej do reagowania w tych państwach; oraz (iii) jest przyczyną, lub istnieje wysokie ryzyko spowodowania, znaczne zakłócenia społeczne i/lub gospodarcze, w tym zakłócenia w ruchu międzynarodowym i handlu..." (podkreślenie dodane). Ryzyko jest terminem szerokim i względnym, więc daje to dyrektorowi generalnemu WHO dużą swobodę w określaniu, co liczy się jako "stan zagrożenia pandemicznego".
  • Innym kluczowym terminem zdefiniowanym w poprawkach jest "odpowiedni produkt medyczny", który obejmuje leki, szczepionki, testy, wyroby medyczne i inne produkty medyczne. terapie komórkowe i oparte na genach które Big Pharma wyprodukuje w celu zwalczania kolejnej choroby zakaźnej. Główną częścią poprawek do IHR jest przyspieszenie produkcji tych produktów i zapewnienie ich jak najszerszej dystrybucji.
  • Artykuł 13, sekcja 9 zobowiązuje państwa do wspierania WHO w jej działaniach i współpracy z krajowymi interesariuszami w celu "ułatwienia sprawiedliwego dostępu do odpowiednich produktów zdrowotnych", jednocześnie "udostępniając... odpowiednie warunki ich umów badawczo-rozwojowych dotyczących odpowiednich produktów zdrowotnych związanych z promowaniem sprawiedliwego dostępu do takich produktów". produktów..."
  • Poprawki wprowadzające coś, co wygląda bardzo podobnie do systemu szczepionkowo-paszportowego, potencjalnie wymagające dowodu szczepienia lub zaświadczenia o testach na podróż pozostają (art. 35).  
  • Nowa sekcja w artykule 44 stanowi, że "Państwa-Strony... będą utrzymywać lub zwiększyć finansowanie krajowe (...) w celu wzmocnienia zrównoważonego finansowania wspierającego wdrażanie tych rozporządzeń". Dolary podatników mają zostać przeznaczone na wsparcie planów WHO i wzbogacenie Big Pharma.
  • Załącznik 1 wymaga od państw rozwijania "podstawowych zdolności" związanych z przygotowaniem się na pandemię i reagowaniem na nią. Obejmuje to przeciwdziałanie wprowadzaniu w błąd i dezinformacji.

Wynik końcowy 

Wszystko to jest zgodne z tym, co mówiliśmy przez cały czas. Jesteśmy świadkami próby zbudowania globalnego kartelu pandemicznego. Zostaną Państwo poinformowani, kiedy nadejdzie kolejna pandemia. Będą próbowali sprawić, że będą się Państwo bać nowego wirusa (lub innego patogenu, niezależnie od jego pochodzenia), a następnie przedstawią Państwu antidotum w postaci nowo opracowanej, szybko wyprodukowanej, zatwierdzonej w nagłych wypadkach szczepionki - może nawet niektórych nowych leków opartych na komórkach lub genach! Powiedzą ci, że po prostu "podążają za nauką", manipulując lub ukrywając dane na temat tak zwanych "odpowiednich produktów zdrowotnych", aby wykazać, że są one "bezpieczne i skuteczne", jednocześnie atakując, zakazując i dyskredytując każdego, kto ośmieli się kwestionować te edykty zdrowotne lub oferować alternatywy. Jest to czysta, prosta, uniwersalna medycyna, która ignoruje ogromną wiedzę na temat delikatnej interakcji między naszym układem odpornościowym a naturą.

Od lewej do prawej: Dr Rob Verkerk, muzyk Brad z Five Times August, Dr Ryan Cole, Del Bigtree, Dr Kat Lindley i prawie poza kadrem, artysta Mark Hopkins (patrz poniżej)

Gdy obraz mówi tysiąc słów: Nowojorski artysta Mark Hopkins ze swoją Ostatnią Wieczerzą przedstawiającą globalnych spiskowców - i nie tylko. Im dłużej patrzą Państwo na ten niezwykły obraz, tym więcej Państwo widzą....

Transkrypcje przemówień z wiecu ANH #WeAreTheChange

Rob Verkerk PhD

Ludzie kochający wolność, stoimy razem. Proszę nam przypomnieć, że 500 lat temu włoski geniusz Leonardo Da Vinci powiedział: "Nic tak nie wzmacnia autorytetu jak milczenie". 50 lat temu Indira Gandhi, trzecia premier Indii, przemawiając w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.Moc kwestionowania jest podstawą wszelkiego ludzkiego postępu". A znacznie później, facet, którego wielu z Państwa zna, Elon Musk, kiedy wykupywał Twittera, aby go uwolnić, powiedział: "Wolność słowa jest podstawą funkcjonującej demokracji".

Chcę coś do tego dodać. Jeśli stracimy możliwość wyrażania siebie, dzielenia się naszymi pomysłami, naszym sumieniem, naszymi myślami, nie tylko stracimy demokrację, ale stracimy poczucie ekspresji, naruszenie ekspresji, które dla wielu z nas, przez dziesięciolecia, uważaliśmy za niezbywalne prawo. Nie tylko to, tracimy jeden z najbardziej fundamentalnych filarów etyki medycznej, wolność wyboru oraz wolność doświadczania i wyrażania świadomej zgody.

Tak więc, gdy stoimy tutaj w świetle, są ludzie blisko nas w ciemności, którzy spiskują i zmawiają się, aby spróbować odebrać nam te podstawowe wolności, a to jest nasza szansa, aby zostać wysłuchanym. Nie tylko poprzez nasze głosy, ale poprzez nasze serca i w jedności naszych duchów, oni muszą nas teraz usłyszeć. Razem chcemy powiedzieć kilka słów, a oto one: NIE DAMY SIĘ UCISZYĆ!

Meleni Aldridge

Witamy wszystkich, którzy oglądają z tak daleka. Czy jesteśmy WOLNI? Czy jesteśmy WOLNI? Nie damy się uciszyć, ale teraz chcę powiedzieć Państwu o czymś, co istnieje w ciszy, o czymś, co wykracza poza kulturę, rasę, geografię i religię. Coś, co łączy nas wszystkich, istoty ludzkie, a jest to nasza wrodzona moc tworzenia.

Manifestować i dosłownie tworzyć światy. Jest to rzecz, o której najbardziej chcieli, abyśmy nie pamiętali. Nie chcą, abyśmy mieli dostęp do naszej mocy. Myślę, że zgodzi się pan, że wykonali świetną robotę, wykorzystując podział i biegunowość, aby nas podzielić, odłączyć nas od siebie nawzajem i od natury, wykorzystali strach, wykorzystali gniew i zniewolili ten świat na zbyt długo, a my odnaleźliśmy się nawzajem ze wszystkich środowisk, ze wszystkich części świata.

Zbieramy się razem jako agenci zmian, jako pracownicy światła, zespół mistrzów duszy, którzy przybyli, aby pozbyć się łańcuchów, które zniewoliły tę ziemię, ponieważ nie chcą, abyśmy pamiętali, że jesteśmy istotami stwórczymi. Mamy w sobie zdolność do tworzenia światów i ta moc istnieje w ciszy. Proszę wszystkich tu obecnych i obserwujących, aby zamknęli na chwilę oczy z otwartymi sercami. Z czystymi umysłami wyobraźmy sobie wolny świat, wolny świat bez mrocznych planów, bez kontroli władzy.

Niech nasze światło i nasza miłość popłyną w świat, aby wysłać wiadomość do wszystkich ciemnych miejsc. Niech nasza fala stanie się falą miłości, która przyniesie pokój naszemu światu. Bo to jest moc, którą każdy z nas posiada". Więc proszę, niech wasze światło świeci i nigdy nie zapominajcie o wrodzonej mocy, którą każdy z was posiada, ponieważ razem mamy to i zamierzamy odprowadzić się nawzajem do domu.

>>> Jeśli nie jest Pan jeszcze zapisany na cotygodniowy biuletyn ANH International, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i dołączyć do plemienia ANH-Intl, aby korzystać z przywilejów wyjątkowych dla naszych członków.    

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Wróć do strony głównej ANH International