Natural News Roundup (tydzień 23/2022)

cze 9, 2022

Data:9 czerwca 2022 r.

Treść Sekcje

  • EFSA wstrzymuje zatwierdzenie nowej żywności z CBD
  • Potrzeba nowego podejścia do zdrowego starzenia się
  • EFSA dokonuje przeglądu ADI dla miedzi
  • Merck walczy z pozwem w sprawie HPV
  • Glifosat uszkadza mikrobiom jelitowy
  • Komary uczą się unikać pestycydów
  • Co czytamy

EFSA wstrzymuje zatwierdzenie nowej żywności z CBD

Zatwierdzenie produktów zawierających kannabidiol (CBD) jako nowej żywności przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) utknęło w martwym punkcie po tym, jak EFSA ogłosiła, że jej naukowcy nie są w stanie ustalić bezpieczeństwa CBD jako nowej żywności, powołując się na niepewności i luki w obecnie dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa. Jednak przewodniczący panelu ekspertów ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych (NDA), prof. Dominique Turck, podkreślił, że EFSA nie doszedł do wniosku, że spożywanie CBD jest niebezpieczne. Stowarzyszenie Przemysłu Kannabinoidowego (ACI) w Wielkiej Brytanii podobno stwierdziło, że jest to dobra wiadomość dla branży.

Potrzeba nowego podejścia do zdrowego starzenia się

Nowy raport Narodowej Akademii Medycyny promujący zdrową długowieczność mówi, że potrzebne jest nowe globalne podejście, aby zmniejszyć poziom chorób przewlekłych w późniejszym życiu, zmaksymalizować liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu, a nie tylko wydłużyć życie. Raport przedstawia zalecenia dotyczące poprawy stanu zdrowia starzejącej się populacji do 2050 roku, stwierdzając, że zmiany muszą zacząć zachodzić w ciągu najbliższych pięciu lat. Raport zaleca rządom skupienie się na tworzeniu i utrzymaniu zdrowia od dzieciństwa do późnej starości, aby zmniejszyć obciążenie trzeszczących systemów opieki zdrowotnej w miarę starzenia się społeczeństw. Raport odzwierciedla etos planu ANH Blueprint for Sustainable Healthcare, który również koncentruje się na zdrowiu całej osoby, aby "stworzyć długie zdrowe życie" poprzez optymalizację funkcji, regenerację i odporność od poczęcia do starości.

EFSA dokonuje przeglądu ADI dla miedzi

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi konsultacje w sprawie dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) miedzi. Wszystkie zainteresowane strony proszone są o zgłaszanie uwag do konsultacji przed upływem terminu 1 sierpnia 2022 r.. Konsultacje są odpowiedzią na plany obniżenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) dla tego mikroelementu z 0,15 mg/kg masy ciała do 0,07 mg/kg masy ciała w oparciu o poziomy zatrzymania miedzi w wątrobach dorosłych. Będzie to pierwszy raz, kiedy oceniono narażenie na miedź ze wszystkich źródeł w diecie. Po sfinalizowaniu, nowe ADI będzie miało zastosowanie do pestycydów, dodatków paszowych i dodatków do żywności.

Merck walczy z pozwem w sprawie HPV

Adwokaci Baum Hedlund Aristei & Goldman złożyli w marcu 2022 r. pozew przeciwko firmie Merck, producentowi szczepionki przeciwko HPV Gardasil, w imieniu Merrick Brunker, która doznała poważnych obrażeń w wyniku podania szczepionki. W pozwie twierdzi się, że Merck przesadził ze skutecznością szczepionki, bagatelizując jednocześnie znane zagrożenia dla zdrowia. Brunker twierdzi, że nadszedł czas, aby gigant farmaceutyczny odpowiedział na zarzuty i został pociągnięty do odpowiedzialności za wyrządzone szkody i krzywdy. Merck walczy teraz z posunięciem Baum Hedlund Aristei & Goldman, aby do pierwotnego pozwu dodać kolejnych 39 pozwów, które zakończyły proces roszczeń w sądzie ds. szczepionek, wraz z dodatkowymi 52, które są w toku.

Glifosat uszkadza mikrobiom jelitowy

Dwa nowe badania opublikowane w International Journal of Molecular Sciences oraz Życie przynoszą kolejne dowody na to, że glifosat jest niebezpieczny dla zdrowia z powodu uszkodzenia mikrobiomu jelitowego. Pierwsze z nich, przeprowadzone na modelu mysim, wykazało, że zmiany, jakie glifosat spowodował w mikrobiomie jelitowym myszy, wywołały problemy behawioralne, które są zbieżne z problemami neurorozwojowymi występującymi u ludzi. Drugie badanie potwierdza wnioski pierwszego, ponieważ opisuje negatywny wpływ na wiele gatunków bakterii występujących w ludzkich jelitach, dodając jeszcze więcej dowodów na ryzyko dla zdrowia ludzkiego wynikające z narażenia na glifosat.

Komary uczą się unikać pestycydów

Komary muszą tylko raz zetknąć się z moskitierą nasączoną pestycydami, aby nauczyć się jej unikać. Naukowcy z Keele University publikujący w Doniesienia naukowe odkrył, że komary poddane wstępnej ekspozycji na pestycyd unikały następnie zaimpregnowanej siatki, aby dostać się do źródła pożywienia. W rezultacie liczba komarów, które przeżyły, była prawie trzykrotnie większa niż w przypadku kontroli. Badanie to pokazuje, że na własne ryzyko zadziera się z naturą, która bardzo szybko dostosowuje się i uczy, aby przetrwać i rosnąć w siłę.

Co czytamy

Wbrew ziarnu: Życie Franka Newmana Turnera to fascynująca biografia narodzin i rozwoju ruchu ekologicznego po I wojnie światowej w Wielkiej Brytanii. Paralele między współczesnymi zmaganiami lekarzy medycyny naturalnej i producentów ekologicznych, którzy starają się promować zdrowie od pola do stołu, są ironiczne, ponieważ tłumienie promocji protokołów zdrowotnych, z jakimi się wówczas borykano, trwa do dziś. Frank Newman Turner był pionierem w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Mając do dyspozycji podupadłe gospodarstwo rolne w West Country, odwrócił się od konwencjonalnych praktyk rolniczych i przyjął nauki Sir Alberta Howarda, założyciela ruchu ekologicznego. Turner wiedział, że rolnik jest pierwszym ogniwem w łańcuchu ludzkiego zdrowia i że ekologiczna produkcja żywności jest niezbędna dla zachowania nie tylko ludzkiego zdrowia, ale i otaczającego środowiska. Turner w końcu, przed przedwczesną śmiercią w wieku 50 lat, zajął się ziołolecznictwem i naturopatią, aby jeszcze bardziej naturalnie promować zdrowie człowieka. Podobieństwa pomiędzy przeszkodami, z którymi borykali się tacy pionierzy, a dniem dzisiejszym nie mogłyby być bardziej realne, ponieważ tłumienie znanych metod wspierania ludzkiego zdrowia jest nadal deptane przez potęgę wielkich korporacji. Tak teraz, jak i wtedy, słowa Sir Alberta Howarda są aktualne - nie tylko w odniesieniu do tego, jak produkujemy żywność i jak podchodzimy do tematu ludzkiego zdrowia - ale jak musimy postępować w świecie post-covid.

"Nie możemy liczyć na zwycięstwo mas; musimy iść naprzód z oświeconą mniejszością".- Sir Albert Howard

Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie