Natural News Roundup (tydzień 30/2022)

28 lipca 2022 r.

Data:28 lipca 2022 r.

Treść Sekcje

  • GM Watch ujawnia plany UE dotyczące deregulacji "nowych" GMO
  • EPA przyznaje, że "nowy" pestycyd, sulfoksaflor, szkodzi ponad jednej trzeciej chronionych roślin i zapylaczy
  • Ponad 93% dorosłych Amerykanów doświadczyło złego stanu zdrowia metabolicznego w latach 2017-2018
  • Dieta wysokotłuszczowa powoduje chorobę neurodegeneracyjną u myszy transgenicznych
  • Czy to, co wydaje nam się, że wiemy o przyczynie choroby Alzheimera, może być oparte na oszustwie naukowym?
  • Regulator zdrowia w RPA nadal lekceważy orzeczenie prawne uniemożliwiające mu regulację leków naturalnych
  • Raport Apple mówi, że jest on ważnym graczem w dziedzinie opieki zdrowotnej

GM Watch ujawnia plany UE dotyczące deregulacji "nowych" GMO

Komisja Europejska (KE) potajemnie rozważa pełną deregulację organizmów powstałych w wyniku edycji genów, określanych jako Nowe Techniki Genomiczne i sprzedawanych społeczeństwu jako organizmy, które mogłyby powstać w sposób naturalny, a także oznaczanych jako zrównoważone uprawy GMO. GM Watch uzyskała kopię planów politycznych KE na lata 2030-35 i opublikowała je "w interesie publicznym". Przemysł GMO nadal usilnie forsuje deregulację "nowych" GMO jako sposób na ograniczenie stosowania pestycydów, informując jednocześnie inwestorów o ogromnych zyskach, jakie przyniesie ich zatwierdzenie.

EPA przyznaje, że "nowy" pestycyd, sulfoksaflor, szkodzi ponad jednej trzeciej chronionych roślin i zapylaczy

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) w nowym projekcie oceny biologicznej przyznała, że pestycyd sulfoksaflor naraża 24 gatunki owadów i 94 gatunki roślin na poważne ryzyko wyginięcia. Pestycyd potencjalnie szkodzi również 35% roślin i zwierząt znajdujących się obecnie na liście Endangered Species Act. Zgoda EPA na stosowanie sulfoksafloru została unieważniona przez sąd amerykański w 2015 roku, ale EPA ponownie zarejestrowała nowe zastosowania tej substancji chemicznej cztery lata później w 2019 roku. Publikacja projektu raportu została spowodowana kolejnym pozwem wniesionym przez Center for Food Safety i Center for Biological Diversity.

Ponad 93% dorosłych Amerykanów doświadczyło złego stanu zdrowia metabolicznego w latach 2017-2018

Od roku 1999/2000 u dorosłych mieszkańców USA nastąpił znaczny spadek zdrowia metabolicznego. Naukowcy z Friedman School of Nutrition Science and Policy na Tufts University, publikując w Journal of the American College of Cardiology, ocenił pięć markerów zdrowotnych związanych z ciśnieniem krwi, poziomem cukru we krwi, poziomem cholesterolu we krwi, wagą i zdrowiem układu krążenia. Do 2018 roku liczba osób dorosłych uważanych za osoby o zdrowej wadze spadła z 1 na 3 do 1 na 4, podczas gdy 6 na 10 osób dorosłych było chorych na cukrzycę lub prediabetyków. Od 2018 roku nadal wzrastają wskaźniki otyłości, nadwagi i cukrzycy, przy czym do 2020 roku poziom ciężkiej otyłości wzrośnie prawie dwukrotnie. Zdrowie metaboliczne w ciągu ostatnich 2,5 roku nadal wymyka się spod kontroli, tworząc długotrwały kryzys zdrowotny, który znacznie przewyższa niedawną pandemię.

>>> Proszę kupić swój egzemplarz Reset Eating już dziś i dowiedz się, jak zresetować swoje zdrowie metaboliczne

Dieta wysokotłuszczowa powoduje chorobę neurodegeneracyjną u myszy transgenicznych

Diety wysokotłuszczowe są piętnowane w mediach po tym, jak nowe badanie opublikowane w Metaboliczna choroba mózgu powiązał je ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Pierwszy problem z tym badaniem polega na tym, że nie uczestniczyli w nim ludzie. Zamiast tego wykorzystano transgeniczne myszy, które nie są dobrymi modelami dla ludzkiego zdrowia ze względu na różnice w genetyce, metabolizmie i zdolności jelit do przetwarzania tłuszczów. Wystarczy powiedzieć, że skład mysiego pożywienia jest bardzo reprezentatywny dla ultra przetworzonej żywności (UPF) spożywanej obecnie przez osoby stosujące dietę w stylu zachodnim, która prawdopodobnie zawiera niszczące zdrowie produkty końcowe glikacji (AGE), powstające podczas podgrzewania żywności. U myszy, którym podawano dietę wysokotłuszczową, stwierdzono większe prawdopodobieństwo otyłości, rozwoju insulinooporności oraz wystąpienia lęków, depresji i zaburzeń poznawczych. Drugi problem polega na tym, że nie zwrócono uwagi na jakość pożywienia myszy i prawdopodobną toksyczność zawartych w nim tłuszczów, które sprzyjają powstawaniu stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego. Wpływ diety i stylu życia na ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych został podkreślony w innym nowym badaniu opublikowanym w Alzheimer i demencja: Diagnoza, ocena i monitorowanie choroby, w którym badacze stwierdzają, że modyfikowalne czynniki ryzyka związane ze stylem życia mogą wpływać na funkcje poznawcze jednostki już od najmłodszych lat. Nie moglibyśmy się z tym nie zgodzić, dlatego nasz plan zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej koncentruje się na optymalizacji funkcji i wczesnej interwencji, zanim wystąpią jakiekolwiek objawy.

Czy to, co wydaje nam się, że wiemy o przyczynie choroby Alzheimera, może być oparte na oszustwie naukowym?

Niedawne dochodzenie ujawniło, że naukowiec, któremu przypisuje się odkrycie teorii płytki amyloidowej w chorobie Alzheimera, popełnił potencjalne błędy naukowe. Analizując obrazy z oryginalnego badania z 2006 r. dotyczącego płytki amyloidowej, zarzuca się, że zostały one stworzone poprzez łączenie fragmentów obrazów z różnych eksperymentów w celu lepszego poparcia wymaganej hipotezy, co spowodowało, że badania nad chorobą Alzheimera były przez wiele lat błędnie kierowane. Czy może to być kolejny przypadek hipotezy zamienionej w dogmat, który przynosi korzyści masowemu przemysłowi, tak jak hipoteza cholesterolowa Ancela Keysa?  

Regulator zdrowia w RPA nadal lekceważy orzeczenie prawne uniemożliwiające mu regulację leków naturalnych

W październiku 2020 r. sąd w RPA orzekł, że kontrowersyjne przepisy, które definiowały leki uzupełniające i suplementy zdrowotne jako leki, były nieważne i niezgodne z prawem. W kwietniu 2022 r. Najwyższy Sąd Apelacyjny odrzucił apelację Ministra Zdrowia i Południowoafrykańskiego Urzędu Regulacji Produktów Zdrowotnych (SAHPRA) od pierwotnego orzeczenia, stwierdzając, że SAHPRA nie ma prawnych kompetencji do regulowania substancji, które nie są lekami lub substancjami sklasyfikowanymi. Pomimo wyroku SAHPRA nadal lekceważy prawo, kontynuując swoje wysiłki w celu uregulowania naturalnych produktów zdrowotnych jako leków. Traditional & Natural Health Alliance (TNHA) wzywa firmy zajmujące się zdrowiem naturalnym do podzielenia się swoimi doświadczeniami w kontaktach z SAHPRA, ponieważ bada możliwości wniesienia konkretnych i/lub zbiorowych pozwów o odszkodowania i koszty przestrzegania przepisów.

Raport Apple mówi, że jest on ważnym graczem w dziedzinie opieki zdrowotnej

W opublikowanym w zeszłym tygodniu raporcie Apple Inc. przedstawia funkcje zdrowotne, które oferuje, oraz współpracę z instytucjami medycznymi i badawczymi, która według firmy jest kluczowa dla jej przyszłości. Raport koncentruje się na zdolności Apple do zapewnienia bezpiecznego miejsca do przechowywania informacji zdrowotnych i medycznych oraz na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, takich jak Apple Watch, do monitorowania zdrowia i samopoczucia ludzi. W raporcie przedstawiono również prace umożliwiające naukowcom z dziedziny medycyny wykorzystanie danych zdrowotnych zbieranych przez Apple do celów badawczych. Dyrektor operacyjny Apple, Jeff Williams, we wstępie do raportu mówi: "Naszą wizją na przyszłość jest dalsze tworzenie opartej na nauce technologii, która wyposaża ludzi w jeszcze więcej informacji i działa jako inteligentny strażnik ich zdrowia, tak że nie są już pasażerami na własnej drodze do zdrowia"..