Obywatele Wielkiej Brytanii: konieczna jest natychmiastowa reakcja w celu ochrony praw i wolności

lut 27, 2023

Data:27 lutego 2023 r.

To nie jest nasz cotygodniowy biuletyn, lecz raczej pilne wezwanie do działania. Do środy 1 marca 2023 r. należy podjąć działania w formie odpowiedzi na konsultacje, których wypełnienie może zająć około 15 minut. Odpowiedź jest związana z konsultacjami rządu brytyjskiego, które wydają się być częścią bardzo śliskiego zbocza w kierunku autorytarnej lub nawet totalitarnej kontroli ludności. Chociaż konsultacje te dotyczą Wielkiej Brytanii, powinny zainteresować każdego, kto jest zaniepokojony ostatnimi działaniami rządów, które postanowiły wykorzystać "stan wyjątkowy" stworzony wokół COVID-19 do podporządkowania sobie praw i wolności opartych na osobistych informacjach lub wyborach.

Dla kogo jest ten e-mail?

Ten e-mail jest przeznaczony w szczególności dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii - jak również dla tych, którzy znają osoby będące obywatelami lub rezydentami Wielkiej Brytanii, z którymi mamy nadzieję podzielić się tym e-mailem i informacjami.

Dlaczego tak ważne jest, aby obywatele i mieszkańcy Wielkiej Brytanii zareagowali natychmiast?

Jest to ostrzeżenie lub przypomnienie, że 1 marca kończą się ważne konsultacje dotyczące tożsamości cyfrowej w Wielkiej Brytanii, w szczególności projektu ustawy wspierającej weryfikację tożsamości. Jest wiele powodów, dla których obywatele świata - nie tylko Wielkiej Brytanii - powinni zwrócić uwagę na to, że Wielka Brytania, pod rządami Rishi Sunaka, najwyraźniej chce być liderem w globalnym wyścigu o cyfrową tożsamość:

  1. Dowody osobiste były wcześniej używane podczas obu wojen światowych, a w 1952 r., za czasów Churchilla, zrezygnowano z nich. Stało się to po tym, jak orzeczenie High Court zakwestionowało dalsze korzystanie z uprawnień rządu, które zostały przyznane podczas stanów nadzwyczajnych (tj. wojen), gdy te stany nadzwyczajne już nie istniały.
  2. W latach 1996-2006 podjęto szereg inicjatyw ustawodawczych mających na celu stworzenie dobrowolnego dowodu tożsamości, jednak ustawa o dokumentach tożsamości z 2010 r. przyjęta przez ówczesną koalicję konserwatywno-liberalno-demokratyczną unieważniła dowody tożsamości i wymusiła bezpieczne pozbycie się danych osobowych.
  3. Konserwatywny rząd Davida Camerona (2010-16) poinformował, że nie planuje ponownego wprowadzenia dowodu osobistego.
  4. Podczas gdy wyraźnie wychodzimy ze "stanu wyjątkowego" wywołanego krążeniem wirusa SARS-CoV-2 i uznaniem COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), interesujące jest to, że Światowa Organizacja Zdrowia nadal twierdzi, że ten status powinien zostać utrzymany pomimo wyraźnych dowodów na to, że pandemia COVID-19 jest "...".w punkcie przejściowym". Czy dlatego, że taki ciągły i wyraźnie celowo wywołany, ale już nieuzasadniony, stan wyjątkowy pozwala na większe perspektywy kontroli nad obywatelami?

>>> Szczegółową historię dowodów osobistych w Wielkiej Brytanii do końca 2015 roku można znaleźć w notatce bibliotecznej Izby Lordów "Identity Cards in the UK", ze stycznia 2016 roku.

Jak mogą Państwo odpowiedzieć na konsultacje

Chociaż uważamy, że prawie niemożliwe będzie zatrzymanie procesu przechodzenia na cyfrowe dowody tożsamości w miarę postępu czwartej rewolucji przemysłowej napędzanej przez sztuczną inteligencję, to naszym zdaniem kluczowe znaczenie dla zachowania wolności i swobód ma to, aby cyfrowe dowody tożsamości nie stały się obowiązkowe, ani nie stały się repozytorium danych, które są udostępniane stronom bez wiedzy jednostki. Aby chronić te wolności, musimy przede wszystkim bronić naszych praw i wyrażać nasze obawy.
 
To przecież właśnie wyrażanie obaw o niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych ludzi, w tym przez samego Churchilla w 1952 roku, spowodowało, że około 70 lat temu w Wielkiej Brytanii zrezygnowano z fizycznych dowodów tożsamości uzasadnionych nagłymi wypadkami wojennymi.
 
Jak widać na stronie internetowej rządu brytyjskiego poświęconej tym konsultacjom, istnieją dwa główne sposoby odpowiedzi:

  1. Odpowiadając na kwestionariusz w ramach konsultacji na stronie GOV.UK
  2. Poprzez wysłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres [email protected]które powinny odnosić się do listy pytań konsultacyjnych.

Kilka propozycji odpowiedzi dla ludzi wolno myślących, kochających wolność

Niepokoi nas wiele odruchowych reakcji na te konsultacje. Nie dlatego, że nie zgadzamy się z ich odczuciami. Wręcz przeciwnie - całkowicie je popieramy. Obawiamy się jednak, że odesłanie do lamusa odpowiedzi i zignorowanie konkretnych pytań, na które udzielono odpowiedzi, może doprowadzić do zignorowania ogromnej liczby odpowiedzi.
 
Co więcej, osoby wysyłające szybką odpowiedź na konsultacje w sprawie cyfrowych dowodów osobistych mogą nie zdawać sobie w pełni sprawy, że jest to część długiego procesu, w którym władze będą próbowały przejąć kontrolę nad coraz większą ilością naszych danych, aż będą w stanie kontrolować nas, odmawiając nam praw i przywilejów, które są zapewnione tylko tym, którzy "grają w piłkę" z systemem - "Partia" Orwella w jego powieści 1984. Nadszedł czas, aby każdy z nas wykorzystał swojego wewnętrznego Winstona Smitha.
 
Bardzo niepokoi nas sposób, w jaki GOV.UK postanowiło przeprowadzić te konsultacje, nie precyzując w żadnym momencie, które dane osobowe są podstawą do udostępnienia ich różnym departamentom rządowym. Jeżeli chodzi o nazwisko i numer ubezpieczenia społecznego, to dla większości może to być w porządku, ponieważ wiemy, że takie dane są już powszechnie udostępniane. Ale jeżeli chodzi o nasze przekonania religijne lub filozoficzne, dane medyczne lub genetyczne, wielu z nas może mieć zupełnie inne zdanie. My na pewno tak.
 
Dlatego też uważamy, że to właśnie tego rodzaju obawy powinny być najmocniej podkreślane w odpowiedziach na konsultacje.
 
W tym sensie poniżej podano kilka sugerowanych pomysłów odpowiedzi na niektóre z głównych pytań w kwestionariuszu Smart Survey online:   

PYTANIE 8

Koncepcja przyznania jakiemukolwiek departamentowi rządowemu bezwarunkowego prawa do dzielenia się dowolnymi informacjami z innymi departamentami, bez wiedzy danej osoby, jest naruszeniem prywatności jednostki.

PYTANIE 9

Musimy zdecydowanie sprzeciwić się zgodzie na to, aby rządy udostępniały dane w celu weryfikacji tożsamości, gdy nie ujawniono dokładnego charakteru danych osobowych. Jest to sedno GDPR, które próbuje chronić dane osobowe. Czy obejmuje ona imię i nazwisko, płeć, dane geolokalizacyjne (adres), numer prawa jazdy - czy może obejmować (teraz lub w przyszłości) więcej lub bardzo wrażliwe dane, takie jak pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, dane genetyczne, przekonania religijne lub filozoficzne, dane biometryczne itp.

PYTANIE 10

Ważne jest, aby na to pytanie odpowiedzieć "Nie".

Całkowicie niesłusznie zadaje się to pytanie, nie wyjaśniając dokładnie, jakie rodzaje danych mogą być udostępniane.

PYTANIE 11

Ponieważ atrybuty danych nie zostały wyjaśnione w sposób szczegółowy, nie jest możliwe wspieranie jakiejkolwiek wymiany danych.

PYTANIE 12

Opcje Likerta są całkowicie nieodpowiednie dla zadanego pytania, ponieważ osoby, które mogą być bardzo zaniepokojone utratą świadczeń przez jednostki lub gospodarstwa domowe, mogą równie dobrze odpowiedzieć "zdecydowanie się nie zgadzam". Zdecydowanie zgadzamy się, że istnieje realne ryzyko, że wymiana danych doprowadzi do takich strat, zwłaszcza, że nie wyjaśniono natury danych osobowych - a to otwiera możliwość, że stanie się to bardzo śliską ścieżką do autorytarnej lub nawet totalitarnej kontroli nad obywatelami.

PYTANIE 13

Jak wyżej. W przypadku stwierdzenia, że dany departament rządowy nie popiera wyboru jednostki - takiego jak na przykład świadoma decyzja o unikaniu szczepień - istnieje ryzyko, że świadczenia zostaną wstrzymane, a to będzie zależało od decyzji departamentu i może nie podlegać negocjacjom.

PYTANIE 14

Ważne jest, aby na to pytanie odpowiedzieć "Tak".

Bezwarunkowe udostępnianie danych osobowych i informacji mogłoby prowadzić do bezpośrednich konfliktów z ustawą o równości z 2010 roku. Byłoby to szczególnie niepokojące, gdyby prowadziło do dyskryminacji osób, które skorzystały z prawa do odmowy określonych zabiegów medycznych (zwłaszcza szczepień), badań genetycznych, nadzoru itp.

PYTANIE 15

Cel może być dla wielu akceptowalny, ale to mechanizm jego osiągnięcia jest tak problematyczny, zwłaszcza brak jasności co do tego, jakie dokładnie dane osobowe mogą być udostępniane.

Obywatele i mieszkańcy Wielkiej Brytanii - proszę powstać i zostać wysłuchanym!

Czasu jest bardzo mało. Prosimy jednak o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji i zapewnienie, że pomogą Państwo zapewnić, aby jak najwięcej mieszkańców i obywateli Wielkiej Brytanii odpowiedziało na te konsultacje.
 
Dziękuję w oczekiwaniu na Państwa wysiłki w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin w celu zachowania demokracji i wolności. Za naszej pamięci oba te elementy nigdy nie były tak poważnie zagrożone. Odpowiedź rządu brytyjskiego na te konsultacje ma zostać opublikowana do 24 maja 2023 r. na stronie GOV.UK.
 
Prosimy o szerokie rozpowszechnianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i wszelkich innych mechanizmów, które mogą Państwo wykorzystać do dzielenia się informacjami z innymi.

Dziękuję.