ANH News Beat (week 03/2024)

17 januari 2024

Datum:17 januari 2024

Inhoud Secties

 • In het kort (klik op de links voor meer informatie)
 • Natuurlijk nieuws
 • ANH-USA Update
 • Covid Nieuws

In het kort (klik op de links voor meer informatie)

 • Duitse minister van Volksgezondheid wil homeopathie verbieden
 • Artsen hechten geen waarde aan de mening en ervaring van patiënten
 • Ziekenhuisopnames door obesitas verdubbelen in 6 jaar in VK
 • Amerikaanse procureurs-generaal verzetten zich tegen bedrijven die natuurlijke rijkdommen bezitten
 • Amerikaanse overheidsinstantie steunt draconische plannen van FDA om supplementen te reguleren
 • VS keurt gebruik goed van pesticide dat genen van insecten verandert
 • Nieuws van ANH-USA
 • Covid News inc:
  • Ziekte X staat centraal op WEF-bijeenkomst
  • Covid jabs vervellen
  • Dr. Ryan Cole is de laatste arts die door de medische commissie wordt bestraft
  • Hydroxychloroquine verantwoordelijk voor covid-gerelateerde sterfgevallen
  • Meer dan de helft van de Amerikaanse volwassenen legt verband tussen onverklaarbare sterfgevallen en covide injecties
  • En meer...

Natuurlijk nieuws

 • De Duitse minister van Volksgezondheid probeert de overheidssteun voor homeopathische en antroposofische behandelingen in te trekken, omdat er geen bewezen medische voordelen zijn. Aanvankelijk werd geschat dat er €10 miljoen bespaard zou worden, maar nu rechtvaardigt het ministerie van Volksgezondheid de stap door te stellen dat er tot €50 miljoen bespaard zou kunnen worden. Er wordt echter geen melding gemaakt van de besparingen die worden gerealiseerd doordat homeopathie en antrosofische geneeskunde mensen uit het reguliere medische systeem houden.

>>> Het is Wereld Homeopathie Bewustzijnsweek!

>>> Ter verdediging van homeopathie

 • De ervaringen en gevoelens van patiënten worden vaak genegeerd en terzijde geschoven, omdat reguliere clinici denken dat ze geen relevant of waardevol onderdeel van het diagnostische proces zijn. Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Reumatologie bleek dat minder dan 4% van de clinici de zelfbeoordeling van individuele patiënten van hun neuropsychiatrische aandoeningen hoog inschatte, en liever vertrouwde op hun eigen diagnose, zelfs als ze geen vertrouwen hadden in die diagnose. De onderzoekers concludeerden dat het waarderen van de inbreng van patiënten waarschijnlijk veel voordelen zou opleveren, waaronder minder verkeerde diagnoses en een grotere tevredenheid van patiënten. Prioriteit geven aan patiëntervaringen en betrokkenheid bij hun gezondheidstraject is een belangrijk onderdeel van onze benadering van duurzame gezondheid, zoals uiteengezet in onze Blueprint for Health System Sustainability.

>>> Lees meer over ANH's blauwdruk voor duurzame gezondheid

 • Het aantal mensen dat dagelijks in Britse ziekenhuizen wordt opgenomen voor aandoeningen die met obesitas te maken hebben, is sinds 2021/22 met 8% gestegen. Uit nieuwe gegevens van NHS Digital Data for England blijkt dat een groot deel van de geregistreerde opnames voor bariatrische chirurgie waren en dat honderdduizenden verband hielden met complicaties als gevolg van obesitas.

>>> Wilt u een snelle oplossing om af te vallen in januari?

 • We hebben eerder geschreven (zie hieronder) over Natural Asset Companies (NAC's) en hun gebruik om de natuur te vercommercialiseren. In de VS hebben de procureurs-generaal van 25 staten een brief geschreven aan de Securities and Exchange Commission (SEC) om zich te verzetten tegen de voorgestelde oprichting van NAC's, omdat ze de zeer reële dreiging erkennen van een investeringsvehikel, "ontworpen om land van de markt te halen om productief economisch gebruik te verbieden". Dr. Meryl Nass heeft meer. UPDATE 18/01/24: NAC's mogen voorlopig niet meer verhandeld worden op de New York Stock Exchange.

>>> Natuurmachtsgreep begonnen in de VS

 • Een nieuw rapport van het US Government Accountability Office (GAO) roept op tot meer toezicht op supplementen door de US Food and Drug Administration (FDA). De aanbevelingen in het rapport spelen in de kaart van de FDA, die de toegang tot voedingssupplementen wil beperken en de controle over waardevolle voedingsstoffen in handen van de farmaceutische industrie wil leggen. De Council for Responsible Nutrition zei dat de variaties geen risico vormen voor zwangere vrouwen of hun baby's en bestempelde het rapport als onnodig paniekzaaierij.
 • Het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft het gebruik geregistreerd van een nieuw type gen-dodend biopesticide, dat gebruik maakt van RNA Interference (RNAi) om de genetica van het ongedierte te wijzigen. De nieuwe registratie voor drie jaar is voor een biopesticide, bekend onder de naam Ledprona, dat gericht is tegen de Coloradokever. Zoals het ANH-USA team onlangs rapporteerde, zijn er zeer weinig veiligheidsgegevens beschikbaar om potentiële risico's voor de menselijke gezondheid te beoordelen.

ANH-USA Update

 • Een farmaceutisch bedrijf, Metrobiotech, doet zijn best om van NMN, een natuurlijk product, een medicijn te maken en te voorkomen dat het verder verkocht wordt als voedingssupplement. Als onderdeel van zijn campagne heeft het gereageerd op de Citizen's Petition van ANH-USA, waarin het er bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) op aandringt om de petitie te verwerpen en het bedrijf een monopolie op NMN te geven. Meer lezen en onderneem actie om NMN als natuurlijk gezondheidssupplement te beschermen...
 • Terwijl Big Pharma zich in een race stort om nieuwe antibiotica te vinden tegen het toenemende aantal resistente bacteriën die gemuteerd zijn om de huidige reeks antibiotica te omzeilen, lijkt het gedoemd om te mislukken als we onze hoop vestigen op de ontwikkeling van nieuwe kandidaat-antibiotica om een tijd af te wenden waarin antibiotica niet meer werken. Er is echter hoop te vinden in de talloze natuurlijke verbindingen die helpen om ziekteverwekkers tegen te gaan en voedingsstoffen die een goed functionerend immuunsysteem ondersteunen. Lees meer...
 • Dr. Ron Hoffman onderzoekt het controversiële en verwarrende onderwerp van zout in onze voeding en vraagt wie er gelijk en ongelijk heeft als het gaat om onze behoefte aan zout in onze voeding en het soort zout dat we zouden moeten eten. Lees meer...

Covid Nieuws

 • De media staan bol van de paniekzaaierij over Ziekte X. De onbekende ziekte die volgens de voorspellingen de volgende pandemie zal veroorzaken. Deze keer wordt de woede aangewakkerd door de opname ervan op het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in Davos deze maand, samen met nieuwe waarschuwingen en een reeks raadplegingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar strijd om haar Pandemieakkoord en wijzigingen aan de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) over de eindstreep te krijgen.

Lees meer over het WHO Pandemie Verdrag (Akkoord)

>>> Het pandemieverdrag van de WHO: een achterdeur naar wereldbestuur?

>>> Het plan voor WHO suprematie over menselijke gezondheid

>>> Niets doen en gezondheidssoevereiniteit afstaan aan de WHO

 • Hoe echt is vervelling van covid injecties? De jury is het nog niet eens over de achterliggende mechanismen, maar er is algemene consensus dat vervellen heel reëel is en voor sommigen een probleem kan zijn. Een arts uit MidWestern onderzoekt het fenomeen en vraagt mensen om hun individuele ervaringen te delen over hoe zij zijn beïnvloed door het vervellen van covid injecties.
 • Het covid-onderzoek in het VK heeft zijn onderzoek naar de ontwikkeling en de rol van covid-vaccins als reactie op de covid-crisis voor onbepaalde tijd uitgesteld, met als excuus dat het onderzoek naar de impact van de covid-crisis op de NHS en de gezondheidszorg in het VK voorrang moet krijgen.
 • Heeft het gebruik van hydroxychloroquine (HCQ) voor de behandeling van covidepatiënten bijna 17.000 sterfgevallen veroorzaakt? Een nieuwe meta-analyse op basis van gegevens uit zes landen tussen maart en juli 2020, gepubliceerd in Biomedicine & Farmacotherapie, beweert precies dat. Het lijkt er echter op dat de auteurs van het onderzoek hun aannames baseerden op onjuiste gegevens en volledig voorbijgingen aan de grote hoeveelheid bewijsmateriaal die de effectiviteit van HCQ aantoont voor vroegtijdige behandeling van covidepatiënten, samen met andere interventies zoals Remdesivir en het gebruik van beademing. Hun conclusies leunden zwaar op een aanzienlijke hoeveelheid giswerk en veronderstellingen. In een gesprek met The Defender zei Dr. Peter McCullough dat dit type analyse niet betrouwbaar kon zeggen of HCQ effect had of niet en dat veel van de mensen die stierven te laat in het ziekteproces behandeld werden om HCQ effectief te laten zijn en dat het covid was, niet HCQ, dat tot de sterfgevallen leidde.
 • Dr. Ryan Cole, patholoog, is de laatste bekende Amerikaanse arts die gestraft is omdat hij zich heeft uitgesproken over de mogelijke schadelijkheid van covidale injecties. Lees het antwoord van dr. Cole op de aanklacht. Dr. Cole is beperkt in zijn bevoegdheid door de Washington Medical Commission. De beperking betekent dat hij alleen nog als patholoog mag werken en geen patiënten meer mag zien of medicijnen mag voorschrijven. Dr. Cole kan in beroep gaan tegen de beperkingen als hij akkoord gaat met een "heropvoeding", een boete betaalt en op de knieën gaat voor de Commissie. Als hij ervoor kiest om niet aan de dictaten van de Commissie te voldoen, kan hij zijn vergunning volledig verliezen.
 • Meer dan de helft van de ondervraagde Amerikaanse volwassenen in een nieuw onderzoek van Rasmussen Reports gelooft dat covidale injecties verantwoordelijk kunnen zijn voor veel onverklaarde sterfgevallen, waarbij bijna één op de vier denkt iemand te kennen die is overleden als gevolg van het krijgen van covidale injecties.
 • In zijn getuigenis voor een selecte subcommissie van het Amerikaanse Huis over covid gaf Dr. Anthony Fauci toe dat de sociale afstand houdende "aanbevelingen", die miljoenen mensen wereldwijd worden opgedrongen, "zomaar verschenen" en niet gebaseerd waren op solide wetenschappelijk bewijs.
 • Een nieuwe studie van Turkse onderzoekers, gepubliceerd in Neurochemisch onderzoek, bevat een duidelijke waarschuwing tegen het gebruik van genetische covid-vaccins tijdens de zwangerschap. Met behulp van ratten dienden de onderzoekers covid-vaccins toe tijdens de zwangerschap. Mannetjespups die geboren werden uit gevaccineerde moeders hadden een grotere kans om autisme-achtige hersenschade op te lopen dan pups van niet-gevaccineerde moeders. Ashmedai neemt een diepe duik in het onderzoek en de conclusies.

 

>>> Bezoek covidzone.org voor onze volledige gecureerde covid inhoud van de coronavirus crisis