WEBSITE PRIVACYBELEID

Bij de Alliance for Natural Health International hechten wij veel belang aan het behoud van de privacy van onze supporters en bezoekers van onze website. Wij erkennen dat wanneer u ons informatie over uzelf geeft, u ons vertrouwt om op een verantwoordelijke manier te handelen, en wij zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat wij dat vertrouwen verdienen. Ons beleid voor de manier waarop wij de informatie gebruiken die u ons verstrekt, of die wij verzamelen door uw gebruik van onze site, staat hieronder.

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring geeft u details over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze site www.anhinternational.org.

De ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH INTERNATIONAL is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (in deze privacyverklaring "wij", "ons" of "onze" genoemd).

De Alliance for Natural Health International is geregistreerd bij het Information Commissioner's Office (ICO) om persoonsgegevens te verwerken en u kunt de registratie bekijken op de website van de ICO onder het Data Protection Register hier https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA312870

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersoon: ALLIANTIE VOOR NATUURLIJKE GEZONDHEID INTERNATIONAAL

Emailadres: info@anhinternational.org

Postadres: The Atrium, Curtis Road, Dorking, Surrey RH4 1XA

Telefoonnummer: 01306 646600

Het is zeer belangrijk dat de informatie die wij over u hebben juist en bijgewerkt is. Laat het ons weten als uw persoonlijke informatie op enig moment verandert door een e-mail te sturen naar info@anhinternational.org

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ, MET WELK DOEL EN OP WELKE GRONDEN VERWERKEN WIJ DIE?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Geanonimiseerde gegevens vallen hier niet onder.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

  • Communicatiegegevens dat alle communicatie omvat die u naar ons stuurt, of dat nu is via het contactformulier op onze website, via e-mail, sms, berichten in de sociale media of andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens om met u te communiceren, om gegevens bij te houden en om rechtsvorderingen in te stellen, voort te zetten of te verdedigen. Onze wettige grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, dat in dit geval bestaat in het beantwoorden van mededelingen die ons worden toegezonden, het bijhouden van gegevens en het instellen, nastreven of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • Klantgegevens dat gegevens omvat met betrekking tot eventuele aankopen van goederen en/of diensten, zoals uw naam, aanspreektitel, factuuradres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten te leveren die u hebt gekocht en om een administratie van dergelijke transacties bij te houden. Onze wettige grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract te sluiten.
  • Gebruikersgegevens dat gegevens omvat over de manier waarop u onze website en andere onlinediensten gebruikt, samen met alle gegevens die u voor publicatie op onze website of via andere onlinediensten plaatst. Wij verwerken deze gegevens om onze website te exploiteren en ervoor te zorgen dat u relevante inhoud krijgt, om de veiligheid van onze website te garanderen, om back-ups van onze website en/of databases te bewaren en om publicatie en administratie van onze website, andere onlinediensten en ons bedrijf mogelijk te maken. Onze wettige grond voor deze verwerking is ons legitiem belang, dat in dit geval is om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.
  • Technische Gegevens dat gegevens bevat over uw gebruik van onze website en online diensten, zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, gegevens over uw browser, duur van het bezoek aan pagina's op onze website, bekeken pagina's en navigatiepaden, gegevens over het aantal keren dat u onze website gebruikt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om op onze website te komen. De bron van deze gegevens is ons analytisch volgsysteem. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en om de doeltreffendheid van onze reclame te begrijpen. Onze wettige grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, dat in dit geval is om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en om ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN 

Wij kunnen gegevens over u verzamelen doordat u die gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). Wij kunnen bepaalde gegevens automatisch van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt, door gebruik te maken van cookies en soortgelijke technologieën.

Wij kunnen gegevens ontvangen van derden, zoals aanbieders van analyses, zoals Google, die buiten de EU gevestigd zijn, advertentienetwerken, zoals Facebook, die buiten de EU gevestigd zijn, aanbieders van zoekinformatie, zoals Google, die buiten de EU gevestigd is, aanbieders van technische diensten, betalingsdiensten en leveringsdiensten, zoals gegevensmakelaars of -aggregators.

4. PLAATS

De Gegevens worden verwerkt in de exploitatiekantoren van de Gegevensverwerker en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen gevestigd zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Gegevensverwerker.

5. BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen, of die vermeld wordt door de in dit document uiteengezette doeleinden, en de Gebruiker kan altijd vragen dat de Gegevensverwerker de gegevens opschort of verwijdert.

6. DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht om te verzoeken om toegang, correctie, uitwissing, beperking, overdracht, om bezwaar te maken tegen de verwerking, om gegevens overdraagbaar te maken en (wanneer de rechtsgrond voor de verwerking toestemming is) om uw toestemming in te trekken.

U kunt meer over deze rechten zien op:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te e-mailen op info@anhinternational.org, U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, of weigeren om in die omstandigheden aan uw verzoek te voldoen.

Als u een van de volgende dingen wilt doen:

  • Een kopie vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren
  • De persoonlijke gegevens die wij over u hebben bijwerken
  • De persoonlijke gegevens die wij over u hebben te wissen
  • Bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken en vragen dat de verwerking ervan beperkt wordt
  • Verkrijg een digitale kopie van uw gegevens (voor overdraagbaarheid)
  • Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken

Neem contact met ons op via info@anhinternational.org met de details van uw verzoek.

De Alliance for Natural Health International zal ernaar streven de relevante gegevens binnen 14 dagen te verstrekken.

De Alliance for Natural Health International zal altijd de identiteit verifiëren van iedereen die een verzoek om toegang indient, alvorens informatie te overhandigen.

7. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij houden onze privacyverklaring regelmatig tegen het licht. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

8. CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw gegevens of over dit beleid, kunt u contact opnemen met info@anhinternational.org. Wij zullen alles in het werk stellen om verzoeken of problemen zo snel mogelijk te behandelen.