Welkom bij ANH Europa

WAARSCHUWING: EU-supplementen in groot gevaar!

Wie zijn wij?

Alliance for Natural Health (ANH) Europe is de Europese, in Nederland gevestigde vertegenwoordiger van de ANH Internationaal, een internationaal actieve non-profitorganisatie met hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk, die in 2002 is opgericht om natuurlijke en duurzame benaderingen van de gezondheidszorg te beschermen en te bevorderen.

Wij steunen benaderingen van zelfzorg en gezondheidszorg die met de natuur werken, in plaats van ertegen.

Tot de leden van onze alliantie behoren gezondheidswerkers, wetenschappers, juristen, natuurproduktenfabrikanten en het publiek. 

Onze missie

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren en in staat te stellen om natuurlijke en duurzame benaderingen van de gezondheidszorg te hanteren, door meer diverse, gezonde keuzes, het aanmoedigen van passende acties, het evalueren en cureren van relevante onderzoek en het verstrekken van onderwijs (C.A.R.E.).

Wij volbrengen onze opdracht door een unieke toepassing van "goede wetenschap" en "goed recht".

Wij werken met een verticale dwarsdoorsnede van belangen in en buiten de natuurgeneeskundige sector, van burgers, tot artsen en andere beoefenaars, wetenschappers, advocaten, academici, kleinhandelaars en fabrikanten.

 

Onze visie

Een wereld waarin alle mensen kunnen genieten van hun fundamentele recht en vrijheid om te kiezen voor natuurlijke gezondheid als hun allesoverheersende aanpak voor het beheer of de optimalisering van hun gezondheid en diegenen voor wie zij zorgen, in overeenstemming met de beginselen van de rationele wetenschap en de rechtvaardige rechtsstaat.

Regeringen of ondernemingen mogen geen negatieve of ongepaste inmenging hebben in het vermogen van individuele personen om deze grondrechten uit te oefenen, met name wanneer die inmenging inhoudt dat relevante informatie wordt achtergehouden of verkeerd wordt voorgesteld, of dat wordt getracht macht of invloed te verwerven in hun eigen voordeel.

ANH Internationaal

Neem een 2 minuten durende videorondleiding van ANH International: