Natural News Roundup (week 20/2022)

19 mei 2022

Datum:19 mei 2022

Inhoud Secties

  • Vals vlees verliest vertrouwen van het publiek
  • Een gefabriceerde crisis?
  • 5G straling - een risico voor de mannelijke vruchtbaarheid?
  • Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verandert het darmmicrobioom
  • Agrochemische bedrijven proberen de wetenschap te corrumperen

Vals vlees verliest vertrouwen van het publiek

Tientallen jaren oude berichten dat verwerkte voedingsmiddelen slecht zijn, ondermijnen de inspanningen om nepvlees in de voedselketen te brengen, om zo producten van dierlijke oorsprong te verdringen en te vervangen. Het daaruit voortvloeiende wantrouwen tegenover producten, zoals die welke door Beyond Meat worden aangeboden, blijkt uit de voortdurende daling van de inkomsten en winsten. Aangeprezen als goed voor de planeet en een manier om de emissies te verminderen, is nep-vlees verre van de magische kogel die het beweert te zijn. Daarnaast is er het in het laboratorium gekweekte "vlees", afkomstig van dierlijke cellen die gekweekt worden in een mengsel van chemicaliën, dat, zoals te verwachten is, ook door Bill Gates gesteund wordt. In een poging om dit bijzondere "Frankenfood" geaccepteerd te krijgen, en de consument over te halen om lab-gekweekt vlees te accepteren, willen dierenrechtenorganisaties minder transparantie, en lobbyen zij actief om de herkomst van deze producten te verhullen door ze niet als lab-gekweekt te etiketteren. Hoewel de effecten van dergelijke "voedingsmiddelen" die nieuw zijn voor de natuur op de gezondheid van de mens en de planeet nog niet behoorlijk geëvalueerd zijn, ziet het er steeds meer naar uit dat de consument ze de rug toekeert. Eindelijk zijn de decennia oude berichten over de gevaren van ultra-verwerkte levensmiddelen en reclamecampagnes, zoals die hieronder, aangeslagen.

Een gefabriceerde crisis?

Ouders in de VS zijn wanhopig op zoek naar babyvoeding. De belangrijkste fabrikant in de VS, Abbott Labs, was gedwongen de produktie in een van zijn fabrieken stop te zetten wegens bezorgdheid over de veiligheid, nadat verscheidene baby's ziek waren geworden en twee waren gestorven doordat zij met hun formule gevoed waren. Steeds meer vrouwen kiezen ervoor geen borstvoeding te geven of zijn daartoe niet in staat, waardoor de afhankelijkheid is toegenomen van producten die verre van ideaal zijn voor baby's wat betreft het soort voeding dat in de moedermelk van een moeder zit. Opmerkelijk is de aanzienlijke investering van Bill Gates in een bedrijf dat BioMilq heet, dat probeert melkkliercellen te "kweken" zodat zij "moedermelk" kunnen produceren "...buiten het menselijk lichaam". Dit is dezelfde Bill Gates die investeert in lab-gekweekt vlees en die grote stukken landbouwgrond in de VS koopt. Zo'n vooruitziende blik bij investeringskeuzen doet de vraag rijzen of dergelijke aanvoerproblemen opzettelijk bedoeld zijn om de mensen week te maken om uit wanhoop op cellen gekweekte moedermelk en in laboratorium gekweekt vlees te aanvaarden, en het de norm te maken voor toekomstige generaties, ook al is het effect ervan op de menselijke gezondheid nog lang niet bekend.

Bron: Advertentie in de Wall Street Journal, 16 mei 2022

5G straling - een risico voor de mannelijke vruchtbaarheid?

Van elektromagnetische frequenties is reeds bekend dat zij de vruchtbaarheid van de menselijke man verminderen door het DNA van het sperma te beschadigen. Onderzoekers die de effecten van 5G-uitstoot op het sperma van mosselen bestuderen, hebben vastgesteld dat blootstelling aan 5G-straling de beweeglijkheid van het sperma al na 10 minuten blootstelling verminderde. Na 30 minuten was het merendeel van de spermacellen niet meer levensvatbaar. De studie, gepubliceerd in het Tijdschrift voor mariene wetenschap en techniek doet een rode vlag rinkelen, niet alleen wat betreft de schade aan de menselijke vruchtbaarheid, maar ook die van dieren en andere organismen.

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verandert het darmmicrobioom

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan de samenstelling van ons darmmicrobioom veranderen. Onderzoekers van Kings College, Londen hebben een tweelingstudie gepubliceerd in Milieugezondheid, onderzocht het fecale microbioom van 65 paren tweelingen in het Verenigd Koninkrijk. In alle genomen urinemonsters werden pyrethroïd- en/of organofosfaat-pesticiden aangetroffen, terwijl in 53% van de bestudeerden glyfosaat werd aangetroffen. De onderzoekers wijten de verontreiniging met pesticiden aan de consumptie van conventioneel geteelde groenten en fruit. De bevindingen worden toegevoegd aan de overvloed van gegevens die de blootstelling aan pesticiden in verband brengen met gezondheidsproblemen en benadrukken de dringende noodzaak om over te schakelen van het gebruik van chemicaliën in de landbouw om zowel de menselijke als de planetaire gezondheid te beschermen.

Agrochemische bedrijven proberen de wetenschap te corrumperen

Documenten die het Amerikaanse bedrijf Right to Know in handen heeft gekregen, laten zien hoe ver de landbouwgigant Bayer is gegaan om invloed uit te oefenen op de resultaten van een door hem gefinancierde studie, naar de invloed van hun met insecticide bedekte zaden op bijen. Uit de documenten blijkt dat een ambtenaar van Bayer heeft geprobeerd te verhinderen dat de onderzoekers foto's opnamen van zaden die defect bleken te zijn, en de taal die in de studie werd gebruikt te beïnvloeden om de bedreiging van de gezondheid van bijen te beschrijven op een manier die Bayer ten goede zou komen. Hoewel de foto's samen met de conclusies van de onderzoekers zijn gepubliceerd, laten de documenten uiteindelijk zien tot hoever de industrie zal gaan om haar producten te promoten - ongeacht de schade die zij kunnen veroorzaken.

Verwante inhoud

Krijg een volledig beeld

Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle

Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle

Video: Planeet in crisis

Video: Planeet in crisis

19 mei 2022

Bekijk de korte video van Rob Verkerk waarin hij de aandacht vestigt op zijn analyse van de milieucrisis waar we middenin zitten - en die veel verder reikt dan de klimaatverandering

Nieuws / Duurzaamheid / Campagnes / Onderwijs

Pathfinder Leden Special: ANH @ 20 en wij zouden graag uw mening horen!

Pathfinder Leden Special: ANH @ 20 en wij zouden graag uw mening horen!

19 mei 2022

ANH viert zijn 20e verjaardag!

Nieuws

Gastartikel: Een nieuwe eed van Hippocrates - De eed van een Medicus

Gastartikel: Een nieuwe eed van Hippocrates - De eed van een Medicus

19 mei 2022

In het post-coviden tijdperk besloot Dr. Kat Lindley de Eed van Hippocrates opnieuw te bekijken en te herzien

Nieuws / Covid - Campagne "Aanpassen, niet vechten / Gezondheid / Campagnes

volgende

Commentaar

uw stem telt
  • Er zijn momenteel geen reacties op dit bericht.
Uw stem telt

Wij zijn blij met uw commentaar en zijn zeer geïnteresseerd in uw standpunt, maar wij vragen u het relevant te houden voor het artikel, beschaafd te zijn en zonder commerciële links. Alle commentaren worden gemodereerd voor ze gepubliceerd worden. Wij behouden ons het recht voor om commentaren die wij beledigend of aanstootgevend vinden te bewerken of niet te publiceren.

Er is hier extra inhoud van een derde leverancier. U zult deze inhoud niet kunnen zien, tenzij u instemt met het toestaan van Cookies voor Inhoud. Cookie-voorkeuren

commentaar