POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

W Alliance for Natural Health International jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych zwolenników i odwiedzających stronę internetową. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy przekazują nam Państwo informacje o sobie, ufają nam Państwo, że będziemy działać w sposób odpowiedzialny, a my staramy się, abyśmy na to zaufanie zasłużyli. Nasza polityka dotycząca tego, jak wykorzystujemy informacje, które Państwo nam przekazują lub które zbieramy podczas korzystania przez Państwa z naszej strony, jest przedstawiona poniżej.

1. WPROWADZENIE

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych informuje Państwa o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej. www.anhinternational.org.

ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH INTERNATIONAL jest administratorem danych i jesteśmy odpowiedzialni za Państwa dane osobowe (w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych określani jako "my", "nas" lub "nasz").

Alliance for Natural Health International jest zarejestrowany w Urzędzie Komisarza ds. Informacji (ICO) w celu przetwarzania danych osobowych i mogą Państwo sprawdzić rejestrację na stronie internetowej ICO w Rejestrze Ochrony Danych tutaj https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA312870

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane to:

Pełna nazwa osoby prawnej: SOJUSZ NA RZECZ NATURALNEGO ZDROWIA MIĘDZYNARODOWY

Adres e-mail: info@anhinternational.org

Adres pocztowy: The Atrium, Curtis Road, Dorking, Surrey RH4 1XA

Numer telefonu: 01306 646600

Jest bardzo ważne, aby informacje, które posiadamy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Proszę nas poinformować, jeśli w jakimkolwiek momencie Państwa dane osobowe ulegną zmianie, wysyłając do nas e-mail na adres info@anhinternational.org

2. JAKIE DANE ZBIERAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe oznaczają każdą informację, która może zidentyfikować osobę fizyczną. Nie obejmuje to danych zanonimizowanych.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych na Państwa temat:

  • Dane komunikacyjne które obejmują wszelką komunikację, którą Państwo do nas wysyłają, czy to poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, poprzez e-mail, tekst, wiadomości w mediach społecznościowych, posty w mediach społecznościowych lub jakąkolwiek inną komunikację, którą Państwo do nas wysyłają. Przetwarzamy te dane w celu komunikacji z Państwem, prowadzenia dokumentacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na odpowiadaniu na przesłane do nas komunikaty, prowadzeniu dokumentacji oraz ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.
  • Dane klientów które obejmują dane odnoszące się do wszelkich zakupów towarów i/lub usług, takie jak Państwa nazwisko, tytuł, adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, dane kontaktowe, szczegóły zakupu i dane Państwa karty. Przetwarzamy te dane w celu dostarczenia zakupionych przez Państwa towarów i/lub usług oraz w celu prowadzenia ewidencji takich transakcji. Naszą podstawą prawną dla tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Państwem a nami i/lub podjęcie kroków na Państwa życzenie w celu zawarcia takiej umowy.
  • Dane użytkownika które obejmują dane dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej i wszelkich usług online wraz z danymi, które umieszczają Państwo w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług online. Przetwarzamy te dane w celu obsługi naszej strony internetowej i zapewnienia Państwu odpowiednich treści, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, utrzymania kopii zapasowych naszej strony internetowej i/lub baz danych oraz w celu umożliwienia publikacji i administracji naszej strony internetowej, innych usług online i działalności. Naszą podstawą prawną dla tego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością.
  • Dane techniczne które zawierają dane o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej i usług online, takie jak adres IP, dane logowania, szczegóły dotyczące Państwa przeglądarki, długość odwiedzin stron na naszej stronie internetowej, odsłony stron i ścieżki nawigacji, szczegóły dotyczące ilości razy, kiedy korzystali Państwo z naszej strony internetowej, ustawienia strefy czasowej i inne technologie na urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Źródłem tych danych jest nasz system śledzenia analytics. Przetwarzamy te dane, aby analizować Państwa korzystanie z naszej strony internetowej i innych usług online, aby administrować i chronić naszą firmę i stronę internetową, aby dostarczać Państwu odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz aby zrozumieć skuteczność naszych reklam. Naszą podstawą prawną dla tego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku mają na celu umożliwienie nam właściwego administrowania naszą stroną internetową i naszą działalnością oraz rozwoju naszej działalności i decydowania o naszej strategii marketingowej.

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE 

Możemy zbierać dane o Państwu poprzez ich bezpośrednie przekazywanie przez Państwa (np. poprzez wypełnianie formularzy na naszej stronie internetowej lub poprzez wysyłanie do nas e-maili). Możemy automatycznie zbierać od Państwa pewne dane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Możemy otrzymywać dane od osób trzecich, takich jak dostawcy usług analitycznych, np. Google z siedzibą poza UE, sieci reklamowe, np. Facebook z siedzibą poza UE, dostawcy informacji o wyszukiwaniu, np. Google z siedzibą poza UE, dostawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych, np. brokerzy danych lub agregatorzy.

4. MIEJSCE

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora Danych oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika lub określony przez cele przedstawione w niniejszym dokumencie, przy czym Użytkownik może zawsze zażądać od Administratora Danych zawieszenia lub usunięcia danych.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z przepisami o ochronie danych mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które obejmują prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz (w przypadku, gdy legalną podstawą przetwarzania jest zgoda) wycofania zgody.

Więcej o tych prawach może Pan zobaczyć na stronie:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres info@anhinternational.orgNie będą Państwo musieli uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeżeli Państwa żądanie jest wyraźnie bezpodstawne, powtarzalne lub nadmierne lub odmówić spełnienia Państwa żądania w tych okolicznościach.

Jeśli chcą Państwo wykonać którąś z poniższych czynności:

  • Zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat
  • Aktualizować dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat
  • Usunąć dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat
  • Sprzeciwić się sposobowi przetwarzania przez nas Państwa danych i zażądać ograniczenia ich przetwarzania
  • Uzyskać cyfrową kopię Państwa danych (dla możliwości przenoszenia)
  • Wycofać zgodę na wykorzystanie Państwa danych

Prosimy o kontakt z nami pod adresem info@anhinternational.org szczegółowo opisując Państwa życzenie.

Alliance for Natural Health International będzie dążyć do dostarczenia odpowiednich danych w ciągu 14 dni.

Alliance for Natural Health International przed przekazaniem jakichkolwiek informacji zawsze sprawdza tożsamość osoby składającej wniosek o dostęp do danych.

7. ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Nasza informacja o prywatności podlega regularnym przeglądom. Niniejsza informacja o prywatności została ostatnio zaktualizowana 23 maja 2018 roku.

8. KONTAKT Z NAMI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania Państwa danych lub niniejszej polityki, prosimy o kontakt z info@anhinternational.org. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej załatwić wszelkie prośby i wątpliwości.