ANH News Beat (tydzień 05/2024)

31 sty, 2024

Data: 31 stycznia 2024 r.

Treść Sekcje

 • W skrócie (kliknij na linki, aby przeczytać więcej)
 • Natural News
 • Aktualizacja ANH-USA
 • Wiadomości Covid

W skrócie (kliknij na linki, aby przeczytać więcej)

 • Komitet UE zatwierdza dwustopniowe rozporządzenie dotyczące roślin edytowanych genetycznie
 • Prawne wyzwanie dla odnowienia glifosatu w UE
 • Otyłość u dzieci w Wielkiej Brytanii
 • Czy ograniczenie reklam "niezdrowej" żywności naprawdę poprawia dietę ludzi?
 • Kluczowy marker starzenia poprawia się, gdy otyłe dzieci tracą na wadze
 • Stosowanie terapii uzupełniających w leczeniu bólu w USA
 • Tajlandia i Filipiny aktualizują przepisy dotyczące witamin i minerałów
 • Dofinansowanie w wysokości 50 milionów funtów ma skupić się na rozwoju farmaceutyków, a nie zapobieganiu demencji
 • Zaktualizowany harmonogram szczepień w USA zwiększa obciążenie szczepieniami
 • Amerykańskie organy regulacyjne znoszą wymóg uzyskania świadomej zgody na badanie kliniczne
 • Obietnice, obietnice - nowy raport na temat systemów żywnościowych nie spełnia swoich obietnic
 • Aktualizacja ANH-USA
 • Covid News inc:
  • Apel o globalne moratorium na szczepionki mRNA
  • Rząd USA rekrutuje więcej prawników do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez szczepionki
  • Roszczenia dotyczące szkód spowodowanych szczepionką Covid wygrywają w sądzie
  • Szczepionki Covid i zapalenie mięśnia sercowego
  • Plus więcej...

Natural News

 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego zasiadający w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności UE ugięli się pod presją przemysłu i przegłosowali dwupoziomowy system przepisów dotyczących roślin edytowanych genetycznie, zwanych obecnie nowymi technikami genomowymi lub NGT. Rośliny NGT z poziomu 1, uważane za równoważne konwencjonalnie wyhodowanym roślinom, będą zwolnione z kontroli bezpieczeństwa i wymogów dotyczących etykietowania, podczas gdy te z poziomu 2 będą nadal podlegać istniejącym przepisom dotyczącym GMO. Wszystkie rośliny NGT będą nadal zakazane w systemach ekologicznych. Decyzja, która została podjęta po znacznym lobbingu ze strony przemysłu, zostanie poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim w lutym.
 • Konsorcjum sześciu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska podjęło pierwszy krok w celu zakwestionowania niedawnej decyzji Komisji Europejskiej o ponownym zatwierdzeniu stosowania glifosatu w UE. Prawne wyzwanie może zostać wzmocnione po ujawnieniu przez Politico, że organy regulacyjne UE nie przestrzegają własnych zasad bezpieczeństwa, zapewniając dostępność długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa dla wszystkich zatwierdzonych pestycydów
 • Poziom nadwagi i otyłości u brytyjskich dzieci w wieku poniżej 11 lat wzrósł o 4% (więcej niż oczekiwano) podczas pandemii i utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Nowe badanie opublikowane w PLOS One oblicza przyszłe koszty i wpływ otyłości u dzieci na systemy opieki zdrowotnej wraz ze skutkami ekonomicznymi
 • Rada Knowsley w Liverpoolu stała się najnowszym samorządem lokalnym w Wielkiej Brytanii, który ograniczył reklamę niezdrowej żywności i napojów, po tym jak naukowcy twierdzili, że takie ograniczenia w londyńskim metrze doprowadziły do zmniejszenia o 100 000 przypadków otyłości i prawie 3 000 przypadków cukrzycy typu 2. W rzeczywistości modelowanie zastosowane do oszacowania wpływu kampanii w Londynie wykazało zmniejszenie zakupu energii o 1000 kalorii tygodniowo na gospodarstwo domowe (lub równowartość 1,5 standardowej tabliczki czekolady mlecznej na osobę), w porównaniu z grupą kontrolną poza Londynem. Ponieważ jednak reklama wysoko przetworzonej żywności jest zakazana w jednym obszarze, producenci żywności nadal kierują reklamy do ludzi za pośrednictwem mediów społecznościowych, telewizji i supermarketów, aby zwiększyć konsumpcję, pogłębiając kryzys zdrowotny związany z otyłością.

>>> Dr Rob Verkerk bada problemy związane z rządowymi strategiami dotyczącymi otyłości, używając analogii do samochodu.

 • Utrata wagi zwiększa długość telomerów otyłych dzieci, których skrócenie może prowadzić do przedwczesnego starzenia się. Nowe badanie opublikowane w Otyłość u dzieci sugerują, że pomiar długości telomerów jest dobrym sposobem na ocenę skutków przyjęcia zdrowej diety i stylu życia, a nie bardziej tradycyjnych markerów, takich jak wskaźnik masy ciała, który nie jest już uważany za odpowiedni do celu.
 • Coraz więcej dorosłych Amerykanów sięga po terapie medycyny komplementarnej w celu radzenia sobie z bólem. Nowy list badawczy opublikowany w JAMA raportuje 36,7% wzrost stosowania terapii takich jak joga, akupunktura, chiropraktyka, masaż i naturopatia w leczeniu bólu w ciągu ostatnich 20 lat, ponieważ coraz więcej osób poszukuje naturalnych alternatyw dla silnie uzależniających opioidowych środków przeciwbólowych.
 • Tajlandia zwiększa maksymalne zalecane dzienne spożycie (RDI) dla ośmiu witamin i minerałów. Siedemnaście pozostaje bez zmian, podczas gdy trzy zostały zmniejszone lub usunięte. Zmiany wejdą w życie na początku lipca
 • Żywności i Leków zakończyła właśnie konsultacje w sprawie maksymalnych poziomów witamin i minerałów w żywności i suplementach. Konsultacje dotyczą 26 witamin i minerałów. Nowe wytyczne mają zastąpić te pierwotnie opublikowane w 1991 roku
 • Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił przeznaczenie 50 milionów funtów na poszukiwanie nowych metod leczenia demencji. Nowe fundusze pozwolą rozwinąć sieć, która będzie rekrutować osoby z demencją do udziału w badaniach. Zamiast zastanawiać się, w jaki sposób wykorzystać dietę i styl życia do zapobiegania i odwracania wczesnych stadiów demencji, fundusze będą promować dalsze leczenie farmakologiczne, które najczęściej wiąże się z wieloma poważnymi skutkami ubocznymi.

>>> Choroba Alzheimera: tanie składniki odżywcze przewyższają najnowszy lek. Dr Rob Verkerk i Patrick Holford omawiają naturalne interwencje zapobiegające demencji

 • Dzieci w Stanach Zjednoczonych otrzymają teraz co najmniej 76 dawek 18 różnych szczepionek przed ukończeniem 18. roku życia. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zaktualizowało harmonogram szczepień dla dzieci na 2024 r., który obejmuje również nowo zatwierdzone szczepionki przeciwko COVID-19, syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) i chorobie pneumokokowej. Harmonogram dla dorosłych obejmuje co najmniej 80 dawek różnych szczepionek w wieku 19-79 lat. The Defender zagłębia się w szczegóły
 • Jeśli chodzi o badania kliniczne, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków po cichu wdrożyła nowe przepisy, które oznaczają, że badacze nie będą już musieli ubiegać się o świadomą zgodę uczestników badań, jeśli badania zostaną uznane za stwarzające "nie więcej niż minimalne ryzyko" dla ich zdrowia. Nowe orzeczenie jest odpowiednio słabe w swoich definicjach, pozostawiając szeroko otwarte drzwi dla potencjalnych nadużyć zarówno ze strony rządu, jak i badaczy
 • Ekonomii Systemu Żywnościowego ma wielkie plany, obiecując przekształcenie systemów żywnościowych, stworzenie pochłaniaczy dwutlenku węgla, przejście na zrównoważone systemy rolne, promowanie różnorodności biologicznej i wyeliminowanie niedożywienia. Jak w przypadku wielu rzeczy, diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku proponowane zmiany powielają istniejące propozycje, ale są opakowane w zgrabną kokardkę, aby wyglądały bardziej zachęcająco i przyjemnie niż poprzednie iteracje. Propozycje obejmują opodatkowanie niezdrowej żywności i nawyków, np. bardzo przetworzonej żywności, napojów słodzonych cukrem, alkoholu i tytoniu. Wykorzystanie technik nakłaniania, takich jak te z projektu Coolfood, obniżone opodatkowanie żywności roślinnej i grywalizacja, aby skłonić ludzi do zaakceptowania zmian w diecie, takich jak zmniejszenie ilości spożywanych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwiększenie spożycia żywności roślinnej, zgodnie z dietą planetarną EAT Lancet. Opracowanych zostanie więcej środków farmaceutycznych w celu zwalczania otyłości i zmniejszenia obciążenia systemów opieki zdrowotnej. Rolnictwo precyzyjne, żywność syntetyczna, w tym nowe źródła białka (ferming), produkcja żywności w miastach (np. hydroponika), biofortyfikacja roślin (edycja genów), systemy płatności za przyrodę, np. biokredyty, podczas gdy zwiększona bioróżnorodność zostanie osiągnięta poprzez sadzenie drzew wraz ze zrównoważonym leśnictwem i ochroną istniejących nietkniętych obszarów. Proponuje się również zmniejszenie produkcji zwierzęcej o 50%, z redystrybucją spożycia mięsa z krajów o wysokich dochodach do krajów o niskich dochodach. Chociaż wszystko to brzmi dobrze na papierze, czy oferowane rozwiązania nie są tak naprawdę rozwiązaniami potrzebnymi do ochrony planety i zdrowia ludzkiego, ale przynoszą korzyści dużym korporacjom promującym nową w przyrodzie "żywność" i systemy żywnościowe.

Aktualizacja ANH-USA

 • Czy skupienie się Big Pharma na tworzeniu nowych leków ukierunkowanych na objawy menopauzy doprowadzi do podjęcia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) działań mających na celu wycofanie ze stosowania złożonej bioidentycznej hormonalnej terapii zastępczej? Proszę dowiedzieć się więcej....
 • FDA kontynuuje swoją grę w kotka i myszkę nad proponowanymi przepisami, które mogą spowodować usunięcie ponad 40 000 suplementów diety z półek w USA. Najnowszym posunięciem FDA jest opublikowanie zawiadomienia wyjaśniającego zamiar podzielenia nowych wytycznych na części. Dowiedz się więcej i proszę lobbować u swojego przedstawiciela, aby chronić swój dostęp do suplementów...

Wiadomości Covid

 • Należy wprowadzić globalne moratorium na szczepionki mRNA do czasu dokładnego przetestowania bezpieczeństwa tej technologii. Zespół stojący za nowym artykułem opublikowanym w Cureus, wzywa również do natychmiastowego usunięcia zastrzyków mRNA z programów szczepień dzieci do czasu przeprowadzenia wystarczających badań toksykologicznych. The Defender ma więcej informacji
 • Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) nie wysłało oficjalnego ostrzeżenia o bezpieczeństwie do urzędników służby zdrowia i lekarzy w związku z powiązaniem między szczepionkami przeciwko COVID-19 a chorobami serca, ponieważ uważali, że spowoduje to panikę i zmniejszy przyjmowanie szczepionek. Dokumenty uzyskane przez The Epoch Times (za paywallem) ujawniają również wymianę wiadomości e-mail między urzędnikiem CDC a pracownikiem firmy farmaceutycznej (firma została zredagowana), dając im znać, że omawiany jest komunikat ostrzegający pracowników służby zdrowia o ryzyku
 • Liczba zgłoszeń zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniach przeciwko COVID-19 w 2021 r. była 223 razy wyższa niż średnia liczba zgłoszeń dla wszystkich szczepionek w ciągu ostatnich 30 lat. Nowy artykuł, opublikowany w Postępy terapeutyczne w zakresie bezpieczeństwa leków, stwierdzono silny związek między wstrzyknięciami COVID-19 a rozwojem zapalenia mięśnia sercowego u dzieci i młodych dorosłych (w wieku poniżej 30 lat). Zapalenie mięśnia sercowego było bardziej prawdopodobne po podaniu drugiej dawki. Autorzy, wśród których są dr Peter McCullough i dr Jessica Rose, wzywają do dalszych badań w tej sprawie, aby zapewnić, że zastrzyki covid są bezpieczne do dalszego stosowania we wszystkich grupach wiekowych. Uwaga: wyrażenie "bezpieczne do dalszego stosowania" zostało dodane przez autorów w celu opublikowania artykułu.
 • Administracja Bidena została zmuszona do zatrudnienia większej liczby prawników, aby poradzić sobie ze wzrostem liczby roszczeń o odszkodowanie za szczepionki w USA. Nie jest jasne, czy wzrost liczby roszczeń jest spowodowany urazami spowodowanymi przez szczepionki przeciwko COVID-19.
 • Pracownik młodzieżowy z Australii wygrał sprawę sądową przeciwko swojemu pracodawcy w związku z obrażeniami związanymi ze szczepieniem przeciwko COVID-19. Pan Shepherd, u którego rozwinęło się zapalenie osierdzia po trzecim zastrzyku, wymaganym przez pracodawcę, otrzymał odszkodowanie i zwrot kosztów.
 • W Wielkiej Brytanii Trybunał Pracy orzekł, zgodnie z ustawą o równości, że homeopatyczny styl życia pracownika pogotowia ratunkowego i prawo do autonomii ciała daje mu prawo do decydowania o tym, jakie interwencje medyczne, w tym "szczepionki" przeciwko COVID-19, akceptuje lub odrzuca.

 

>>> Odwiedź stronę covidzone.org dla naszej kompletnej zawartości covid o kryzysie koronawirusowym