Witamy w ANH Europe

UE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WPROWADZENIA ZAKAZU STOSOWANIA WIĘKSZYCH DAWEK WITAMINY B6

Kim jesteśmy?

Alliance for Natural Health (ANH) Europe jest europejskim, holenderskim przedstawicielem ANH InternationalJest to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona w 2002 r., której celem jest ochrona i wspieranie naturalnych i zrównoważonych metod opieki zdrowotnej.

Popieramy takie podejście do samoopieki i opieki zdrowotnej, które pracuje z naturą, a nie przeciwko niej.

Członkami naszego sojuszu są pracownicy służby zdrowia, naukowcy, prawnicy, firmy produkujące produkty naturalne oraz członkowie społeczeństwa. 

Nasza misja

Naszą misją jest inspirowanie i umożliwienie jak największej liczbie osób przyjęcia naturalnego i zrównoważonego podejścia do opieki zdrowotnej poprzez promowanie bardziej zróżnicowanych, zdrowych wybory, zachęcając do odpowiedniego działaniaOceniając i gromadząc odpowiednie badania i zapewniający edukacja (C.A.R.E.).

Naszą misję realizujemy poprzez unikalne zastosowanie "dobrej nauki" i "dobrego prawa".

Pracujemy z pionowym przekrojem interesów w sektorze naturalnego zdrowia i poza nim, od obywateli, poprzez lekarzy i innych praktyków, naukowców, prawników, naukowców, sprzedawców i producentów.

 

Nasza wizja

Świat, w którym wszyscy ludzie mogą korzystać ze swojego podstawowego prawa i wolności do wyboru naturalnego zdrowia jako nadrzędnego podejścia do zarządzania lub optymalizacji zdrowia ich samych i tych, którymi się opiekują, zgodnie z zasadami racjonalnej nauki i sprawiedliwego państwa prawa.

Nie powinna mieć miejsca negatywna lub nieuzasadniona ingerencja rządów lub korporacji w zdolność jednostek do korzystania z tych podstawowych praw, szczególnie gdy taka ingerencja wiąże się z ukrywaniem lub przeinaczaniem istotnych informacji lub ma na celu zdobycie władzy lub wpływów dla własnych korzyści.

ANH International

Zapraszamy na 2 minutową wycieczkę wideo po ANH International: