Witamy w ANH Europe

OSTRZEŻENIE: Suplementy UE w poważnym niebezpieczeństwie!

Kim jesteśmy?

Alliance for Natural Health (ANH) Europe jest europejskim, holenderskim przedstawicielem ANH InternationalJest to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona w 2002 r., której celem jest ochrona i wspieranie naturalnych i zrównoważonych metod opieki zdrowotnej.

Popieramy takie podejście do samoopieki i opieki zdrowotnej, które pracuje z naturą, a nie przeciwko niej.

Członkami naszego sojuszu są pracownicy służby zdrowia, naukowcy, prawnicy, firmy produkujące produkty naturalne oraz członkowie społeczeństwa. 

Nasza misja

Naszą misją jest inspirowanie i umożliwienie jak największej liczbie osób przyjęcia naturalnego i zrównoważonego podejścia do opieki zdrowotnej poprzez promowanie bardziej zróżnicowanych, zdrowych wybory, zachęcając do odpowiedniego działaniaOceniając i gromadząc odpowiednie badania i zapewniający edukacja (C.A.R.E.).

Naszą misję realizujemy poprzez unikalne zastosowanie "dobrej nauki" i "dobrego prawa".

Pracujemy z pionowym przekrojem interesów w sektorze naturalnego zdrowia i poza nim, od obywateli, poprzez lekarzy i innych praktyków, naukowców, prawników, naukowców, sprzedawców i producentów.

 

Nasza wizja

Świat, w którym wszyscy ludzie mogą korzystać ze swojego podstawowego prawa i wolności do wyboru naturalnego zdrowia jako nadrzędnego podejścia do zarządzania lub optymalizacji zdrowia ich samych i tych, którymi się opiekują, zgodnie z zasadami racjonalnej nauki i sprawiedliwego państwa prawa.

Nie powinna mieć miejsca negatywna lub nieuzasadniona ingerencja rządów lub korporacji w zdolność jednostek do korzystania z tych podstawowych praw, szczególnie gdy taka ingerencja wiąże się z ukrywaniem lub przeinaczaniem istotnych informacji lub ma na celu zdobycie władzy lub wpływów dla własnych korzyści.

ANH International

Zapraszamy na 2 minutową wycieczkę wideo po ANH International: