ANH News Beat (tydzień 13/2024)

27 marca 2024 r.

Data: 27 marca 2024 r.

W skrócie (kliknij na linki, aby przeczytać więcej)

 • Znaczenie odżywcze czerwonego mięsa w naszej diecie
 • Vaping powoduje podobne uszkodzenia DNA jak u palaczy, u których rozwija się rak
 • Diety ketonowe chronią zdrowie mózgu
 • Tsunami sfermentowanych "produktów spożywczych" wypuszczone na niczego niepodejrzewających konsumentów
 • Urugwaj przyjmuje ostrożne podejście do organizmów edytowanych genetycznie
 • Fluoryzacja wody, obniżone IQ dzieci i fluoroza zębów
 • Ogromny wzrost liczby schorzeń neurologicznych na całym świecie
 • Toksyczne chemikalia w środkach czyszczących i produktach higieny osobistej
 • Hiszpański sędzia nakłada tymczasowy zakaz na Telegram
 • Korzyści z długich okresów postu
 • Aktualizacje inteligentnych liczników
 • Globalne wskaźniki dzietności spadają do zera
 • Aktualizacje ANH-USA
 • Covid News inc:
  • Australijski Senat głosuje za dochodzeniem w sprawie nadmiernej śmierci
  • Integracja DNA w strzałach kowidów z ludzkim genomem
  • Pozew sądowy zmusza amerykańską FDA do usunięcia postów i "porad" dotyczących iwermektyny z mediów społecznościowych
  • Senat stanu Luizjana głosuje przeciwko kontroli WHO

Natural News

 • Spożywanie umiarkowanych ilości czerwonego mięsa odgrywa ważną rolę odżywczą w naszej diecie. Nowy przegląd opublikowany w Zwierzę, uznaje kluczową rolę, jaką czerwone mięso odegrało w naszej ewolucji jako źródło wysokiej jakości białka, mikroelementów i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Pomimo ciągłej roli mięsa jako niezbędnego źródła składników odżywczych, władze nadal naciskają na ludzi, aby spożywali coraz mniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Jedzenie mięsa było demonizowane w ostatnich dziesięcioleciach ze względu na jego wpływ na środowisko i potencjalne ryzyko dla zdrowia, ale nie ma rozróżnienia między intensywną i niehumanitarną hodowlą zwierząt gospodarskich a regeneracyjną hodowlą zwierząt gospodarskich - z których większość jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Mięso pozostaje podstawowym składnikiem diety dla wielu osób na całym świecie.

>>> Felieton: Polowanie na czerwone mięso ujawnione

>>> Czy weganizm jest lepszy dla zdrowia planety?

 • Vaping powoduje podobne uszkodzenia ludzkiego DNA jak u palaczy, u których rozwija się rak, zgodnie z nowymi badaniami opublikowanymi w Badania nad rakiem, co budzi dalsze obawy co do rzekomego bezpieczeństwa wapowania. Naukowcy porównali komórki policzka i szyjki macicy, a także próbki krwi od osób palących lub wapujących, stwierdzając podobne zmiany w DNA komórek w obu grupach.

>>> Vapour Obscura - nowe prawdy o zagrożeniach związanych z wapowaniem

 • Przyjęcie diety ketonowej chroni zdrowie mózgu i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Niedawne badanie na myszach, opublikowane w Biologia komunikacyjna, stwierdzono, że myszy, którym podawano dietę ketonową, miały zwiększony poziom beta-hydroksymaślanu (BHB), który miał działanie ochronne i był wzmacniany u samic myszy
 • Na niczego niepodejrzewających konsumentów spada tsunami precyzyjnie sfermentowanej żywności, a na jej rozwój przeznaczane są ogromne sumy pieniędzy. Taka żywność jest sprzedawana za pośrednictwem niezwykle zgrabnych stron internetowych i mediów społecznościowych, które starają się zapewnić konsumentów o bezpieczeństwie i przyjazności dla planety tych nowych dla natury produktów. Nowi gracze, tacy jak Nukoko, który wykorzystuje bób do tworzenia "czekolady", substytut mleka Bored Cow (który zawiera 92 związki wcześniej nieznane nauce), Upside Foods (kurczak hodowany w laboratorium) i Checkerspot, który fermentuje mikroalgi w celu wytworzenia niezbędnego tłuszczu występującego w mleku matki, należą do rosnącej liczby start-upów, które próbują przekonać konsumentów, że fermentowane produkty spożywcze są odpowiedzią na ratowanie planety i wyżywienie ludzkości.

>>> Proszę przeczytać list otwarty Roba Verkerka do Simona Robertsa, dyrektora generalnego Sainsbury's, w sprawie wsparcia dla żywności synbio.

>>> Żywność bez gospodarstwa i ferming: czy to jedyne możliwości dla zdrowia planety?

 • Urugwaj przełamuje trend rządów, które deregulują organizmy zmodyfikowane genetycznie (GE), ustanawiając nową Techniczną Grupę Roboczą, która przyjmie ostrożne podejście do określania, czy poszczególne produkty lub organizmy uzyskane za pomocą technik GE powinny być klasyfikowane zgodnie z istniejącymi przepisami dotyczącymi organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jest to krok w dobrym kierunku, ale taki, który Big Biotech może potencjalnie skorumpować dla własnych korzyści
 • Nowy przegląd, zlecony przez Health Canada i opublikowany w Krytyczne przeglądy w toksykologiiBadanie to uzupełnia liczne dowody naukowe wskazujące, że fluoryzacja wody obniża IQ dzieci. Autorzy badania stwierdzili również, że oprócz obniżenia IQ, fluoryzacja powoduje również fluorozę zębów
 • Prawie 3,5 miliarda ludzi na całym świecie cierpi na schorzenia neurologiczne, w tym autyzm, chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Wzrost liczby takich schorzeń neurologicznych wiąże się również ze wzrostem liczby przedwczesnych zgonów, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w The Lancet Neurology. W badaniu wykorzystano dane z badania Global Burden of Disease Study 2021.

Proszę przeczytać więcej o naturalnych sposobach zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona.

>>> Choroba Alzheimera: tanie składniki odżywcze przewyższają najnowszy lek

>>> Przeczucie dotyczące choroby Parkinsona

 • Niebezpieczeństwa związane z wysoce toksycznymi chemikaliami powszechnie stosowanymi w środkach czyszczących i produktach higieny osobistej, wraz z chemikaliami zmniejszającymi palność, wysuwają się na pierwszy plan w nowym badaniu opublikowanym w Nature Neuroscience. Badanie łączy czwartorzędowe związki amoniowe, znane jako Quats, wraz z fosforoorganicznymi środkami zmniejszającymi palność z rozwojem zaburzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane i autyzm.

>>> Artykuł gościnny: QUAT robimy dla zdrowia naszych dzieci?

 • Sędzia w toczącym się procesie medialnym w Hiszpanii nakazał tymczasową blokadę aplikacji społecznościowej Telegram do czasu dostarczenia przez nią informacji wymaganych przez sąd, ponieważ orzeka w sprawie, w której zarzuca się, że aplikacja umożliwia swobodne udostępnianie informacji chronionych prawem autorskim
 • Długotrwały post ma wiele pozytywnych skutków dla naszego zdrowia, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w Metabolizm w przyrodzie. Stosując 7-dniowy post wodny, naukowcy odkryli dziewięć nowych sposobów, w jakie organizm reaguje na brak jedzenia przez pewien czas. Znaczące zmiany stały się widoczne dopiero po trzech dniach niejedzenia, a zaobserwowane zmiany obejmowały szeroki zakres funkcji organizmu.

>>> Sierpniowe przyspieszenie: Post to najszybsza droga do wolnego od chorób, długiego życia

>>> Proszę sprawdzić nasz przydatny Health Hack, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści zdrowotnych wynikających z przerywanego postu.

 • Wiadomość o tym, że inteligentne liczniki są podatne na błędy, nie będzie zaskoczeniem, jeśli od dawna wspierają Państwo naszą pracę. Ostatnie wiadomości ujawniły, że ponad 4 miliony urządzeń w Wielkiej Brytanii nie działa prawidłowo, powodując liczne błędy w rozliczeniach
 • Brytyjski regulator Ofgem rozpoczął konsultacje mające na celu opracowanie zmiennego pułapu cenowego w celu spełnienia wymogów Net Zero, który wykorzystywałby technologię inteligentnych liczników. Zlikwidowałoby to obecny limit cen energii i przestawiło kraj na taryfy "czasowe", które naliczają różne ceny w zależności od pory dnia, dostępności źródeł "zielonej energii", takich jak wiatr i słońce, oraz kosztów energii. Ofgem zaprasza do wyrażenia opinii na temat swoich propozycji do 6 maja 2024 r.
 • Wskaźniki płodności gwałtownie spadają na całym świecie. Ponad połowa wszystkich krajów, według stanu na 2021 r., ma obecnie wskaźniki urodzeń poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Opublikowano w The LancetNowe badanie ostrzega, że do 2025 r. ponad trzy czwarte krajów doświadczy spadku popuplacji. Do 2100 roku dotknie to 97% krajów na całym świecie.

Aktualizacja ANH-USA

 • Po pokonaniu przepisów, które ograniczałyby dostęp Amerykanów do suplementów diety, są one ponownie zagrożone. Senator Durbin planuje ponownie wprowadzić swoje przepisy, które wymagałyby niepotrzebnego obowiązkowego podawania listy produktów dla suplementów diety. Dowiedz się, jak jeszcze raz proszę pomóc nam pokonać te nieproporcjonalne propozycje...
 • Kongres Stanów Zjednoczonych przyspiesza prace nad przepisami, które skutecznie zakazałyby TikTok w USA. To nie wszystko, przepisy dałyby również prezydentowi prawo do zakazania jakiejkolwiek innej aplikacji lub platformy należącej do tak zwanego "zagranicznego przeciwnika", gdyby uznano, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przyjęcie ustawy postawiłoby Stany Zjednoczone na śliskiej drodze do coraz większego poziomu autorytarnej kontroli nad zdolnością Amerykanów do komunikowania się przez Internet. Proszę powiadomić swojego przedstawiciela że nie popiera Pan tej restrykcyjnej ustawy...

Aktualizacja Covid

 • Australijski Senat poparł wniosek wzywający do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie utrzymującego się wysokiego poziomu nadmiernej śmiertelności w Australii. W głosowaniu poparto piąty wniosek senatora Ralpha Babeta wzywający do przeprowadzenia dochodzenia. Komisja Referendalna ds. Społeczności otrzyma teraz zadanie zbadania, co może przyczyniać się do utrzymującego się wzrostu nadmiernej śmiertelności
 • Kevin McKernan, badacz genomiczny, odkrył zanieczyszczenie DNA w strzałach mRNA covid i stwierdził, że to DNA może potencjalnie zintegrować się z ludzkim DNA. Jego badania z wykorzystaniem komórek nowotworowych zostały przedstawione na jego Substack. Ostrzega on, że konieczne są dalsze szczegółowe badania w celu potwierdzenia wstępnych ustaleń
 • W przełomowej sprawie wniesionej przez trzech amerykańskich lekarzy, którzy twierdzili, że FDA ingeruje w ich zdolność do wykonywania zawodu lekarza, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) rozstrzygnęła sprawę i zgodziła się usunąć wszystkie posty w mediach społecznościowych i dyrektywy dla konsumentów dotyczące ataków na stosowanie iwermektyny w leczeniu COVID-19. Sąd stwierdził, że FDA nie ma uprawnień do zalecania konsumentom zaprzestania stosowania leków lub udzielania porad medycznych w "dawkach wielkości tweeta"
 • Senat stanu Luizjana jednogłośnie przyjął ustawę mającą na celu ochronę suwerenności stanu, autonomii i lokalnego zarządzania. Ustawa Senatu nr 133 ma na celu pokrzyżowanie planów Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji, które chcą narzucić swoją wolę ludziom na całym świecie w przypadku kolejnej pandemii. Ustawa stanowi, że "...Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowe Forum Ekonomiczne nie mają jurysdykcji ani uprawnień w stanie Luizjana.." Ustawa musi teraz przejść przez Izbę, zanim będzie mogła wejść w życie.

 

>>> Odwiedź stronę covidzone.org dla naszej kompletnej zawartości covid o kryzysie koronawirusowym