Natural News Roundup (tydzień 04/2022)

sty 26, 2022

Data:26 stycznia 2022 r.

Treść Sekcje

  • Oporność na antybiotyki główną przyczyną śmierci
  • Żywność roślinna ogranicza starzenie się mózgu
  • Poziomy zanieczyszczeń przekraczające limity bezpieczne dla ludzi
  • Zgony w Wielkiej Brytanii przewyższają liczbę urodzeń

Oporność na antybiotyki główną przyczyną śmierci

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie trzecim największym zabójcą na świecie. Nowe badanie opublikowane w The Lancetw ramach najnowszej aktualizacji Global Burden of Disease, obnaża bardzo realne i aktualne zagrożenia, jakie stwarzają bakterie odporne na antybiotyki dla milionów ludzi na całym świecie. Badanie, oparte na danych do roku 2019, objęło ponad 200 krajów i terytoriów i wykazało, że z powodu opornych bakterii dochodzi obecnie do setek tysięcy zgonów z powodu wcześniej uleczalnych infekcji. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w krajach o niskich i średnich dochodach. Wydaje się, że pomimo ciągłych ostrzeżeń, świat osiągnął punkt, w którym powszechne infekcje powróciły do roli zabójców znacznie szybciej niż przewidywano.

Żywność roślinna ogranicza starzenie się mózgu

Dieta bogata w polifenole zmniejsza spadek zdrowia mózgu u osób powyżej 50 roku życia. Naukowcy publikujący w The American Journal of Nutrition wykazało, że zielona dieta śródziemnomorska o wysokiej zawartości pokarmów roślinnych i niskiej zawartości czerwonego i przetworzonego mięsa zmniejszyła zanik mózgu związany z wiekiem. W 18-miesięcznym randomizowanym badaniu kontrolnym wzięły udział 284 osoby (88% mężczyzn) w wieku 31-82 lat, przydzielone losowo do jednej z trzech grup żywieniowych - dieta zdrowa, dieta śródziemnomorska i zielona dieta śródziemnomorska. Rezonans magnetyczny przed i po badaniu wykazał, że w obu grupach stosujących dietę śródziemnomorską nastąpiło znaczne zmniejszenie pogorszenia stanu zdrowia, przy czym w grupie zielonej spowolnienie było większe. Proszę zapoznać się z wytycznymi ANH Food4Health, które zalecają spożywanie dużej ilości pokarmów pochodzenia roślinnego, bogatych w polifenole i fitochemikalia dla zachowania pełnego zdrowia.

Poziomy zanieczyszczeń przekraczające limity bezpieczne dla ludzi

Koktajl chemikaliów pokrywający naszą planetę przekroczył "planetarny granica" i obecnie zagraża stabilności ekosystemów na całym świecie. Publikacja w Nauka o środowisku i technikanaukowcy z dziedziny ologii stwierdzili, że liczba substancji chemicznych występujących obecnie w środowisku przekracza nasze możliwości oceny i monitorowania bezpieczeństwa. Wzywają do natychmiastowego ograniczenia produkcji chemikaliów (nowych jednostek) i zwracają uwagę na tworzywa sztuczne jako przedmiot szczególnej troski, które stanowią jeszcze większe zagrożenie w związku z gwałtownym wzrostem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi podczas epidemii koronawirusów.

Zgony w Wielkiej Brytanii przewyższają liczbę urodzeń

Do roku 2025 w Wielkiej Brytanii będzie umierać więcej osób niż się rodzić. Nowy raport brytyjskiego Urzędu Statystycznego (ONS), oparty na danych z roku 2019, zrewidował poprzednie założenia dotyczące wzrostu populacji w świetle nowych danych dotyczących śmiertelności i płodności, stwierdzając, że imigracja nadal będzie głównym czynnikiem wzrostu populacji w przyszłości, a nie przyrost naturalny.