Neem deel aan onze gratis vergadering

HET WAT, WAAROM EN HOE VAN HET MRB-MODEL

Het Wat, Waarom en Hoe van het MRB-model: De beste oplossing voor risicobeheer van micronutriënten in voedingssupplementen

KORT OVERZICHT

Inleiding tot ANH Europe en het ANH Europe team

Sprekers van deskundigen: 

Jaap Hanekamp, PhD: Hoofddocent Scheikunde van het University College Roosevelt, Middelburg, Nederland

Robert Verkerk, PhD: Oprichter, Uitvoerend & Wetenschappelijk Directeur van de Alliance for Natural Health International; Bestuurslid, ANH Europe

Dinsdag 11 oktober 2022 om 15:30 uur CET

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minuut(en)

:

Tweede(n)

WAT IS DE ALLIANTIE VOOR NATUURLIJKE GEZONDHEID EUROPA?

De Alliance for Natural Health (ANH) Europe is de pas opgerichte Europese, in Nederland gevestigde vertegenwoordiger van de ANH Internationaal, een internationaal actieve,  in 2002 opgerichte non-profitorganisatie die natuurlijke, regeneratieve en duurzame benaderingen van gezondheid en zorg wil beschermen en bevorderen.

Wij steunen benaderingen van zelfzorg en gezondheidszorg die met de natuur werken, in plaats van ertegen.

Tot de leden van onze alliantie behoren gezondheidswerkers, wetenschappers, juristen, natuurproduktenfabrikanten en het publiek. 

WAT IS OP DIT OGENBLIK ONZE VOORNAAMSTE ZORG?

Een van onze voornaamste zorgen zijn de negatieve gevolgen van de voorgestelde Europese harmonisatie van de maximaal toegestane gehaltes (MPL's) aan vitaminen en mineralen in voedingssupplementen. Als wij niet onmiddellijk ingrijpen, zullen de voorgestelde nieuwe regels, die al 20 jaar in verschillende stadia van voorstellen verkeren, gebaseerd zijn op risicobeoordelingsmodellen die alleen gericht zijn op het mogelijke risico van de micronutriënten. Zij zullen totaal geen rekening houden met de voordelen, die vaak doseringen vereisen die hoger zijn dan die welke, voor een andere vorm van micronutriënt, een licht of voorbijgaand risico kunnen inhouden voor de meest vatbare bevolkingsgroep.  De modellen die momenteel door de Europese regelgevende instanties worden overwogen, blijven gebrekkig en zullen, indien zij algemeen worden aanvaard, leiden tot rampzalig lage maximumgehalten en de onmogelijkheid voor het publiek om therapeutisch bruikbare hoeveelheden te gebruiken. 

HOE ZULLEN DE VOORGESTELDE MAXIMUMGEHALTEN DE VOLKSGEZONDHEID BEÏNVLOEDEN?

De afnemende voedingskwaliteit van de gemiddelde voeding, samen met de toenemende blootstelling aan toxines, maken de rol van de voeding, met inbegrip van het gebruik van supplementen, van het grootste belang in de gezondheidszorg. Gezondheidsbevordering door middel van hoogwaardige voeding is een van de meest beproefde, doeltreffende en economische benaderingen om de toenemende incidentie van degeneratieve ziekten zoals hartziekten, kanker, diabetes, zwaarlijvigheid, osteoporose en dementie aan te pakken. Deze ziekten en aandoeningen vormen momenteel de grootste belasting voor de gezondheidsstelsels en zij zijn te voorkomen.

Een verbod in de hele EU op hoge doses vitaminen en mineralen zal tot gevolg hebben dat het voor iedereen die bezorgd is over zijn gezondheid en dieet veel moeilijker wordt om geconcentreerde vormen van relevante micronutriënten te supplementeren. De supplementen die het meest getroffen zullen worden, zijn over het algemeen al tientallen jaren op grote schaal verkrijgbaar en veilig geconsumeerd op verschillende Europese markten.

WELKE GEVOLGEN ZULLEN GEHARMONISEERDE MAXIMUMGEHALTEN HEBBEN VOOR DE SECTOR VOEDINGSSUPPLEMENTEN?

Veel van de meest effectieve voedingssupplementen met vitaminen en mineralen en functionele voedingsmiddelen zullen effectief van de EU-markten worden geweerd. De fabrikanten zullen gedwongen worden de hoeveelheden vitaminen en mineralen in hun producten te verlagen en hun belangrijkste producten anders te formuleren, waardoor ze over het algemeen minder effectief worden. De gevolgen zullen het grootst zijn voor producten die uit meerdere ingrediënten bestaan, die vaak ook de beste synergie op het gebied van voeding opleveren. De kosten om beproefde producten te herformuleren om aan de nieuwe normen te voldoen, zijn enorm. Dergelijke beperkingen zullen innovatie in de weg staan en de consumenten de keuze ontnemen en de beste voedingssupplementen die nu verkrijgbaar zijn.

IS ER EEN UITWEG? 

Het ANH heeft de afgelopen tien jaar vooropgelopen bij het pleiten voor het gebruik van beoordelingsmodellen die zowel met de risico's als met de voordelen rekening houden. Met behulp van samenwerkingsverbanden met TNO en het University College Roosevelt in Nederland heeft het ANH een wetenschappelijk verantwoord evaluatiemodel voor micronutriënten ontwikkeld, dat niet alleen rekening houdt met de risico's, maar ook met de voordelen van de micronutriënten, in hun relevante vormen. Het nieuwe, open source model wordt het Micronutrient Risk Benefit (MRB) Model genoemd.

Het MRB-model staat in schril contrast met de eerder gebruikte, op risico gebaseerde modellen en wij geloven dat het onze beste kans is om ervoor te zorgen dat op wetenschappelijke gegevens gebaseerde niveaus door de regelgevers niet onnodig de dosering van micronutriënten in voedingssupplementen en functionele levensmiddelen in Europa beperken. 

Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat het model wordt erkend als de meest vooruitstrevende en nieuwste aanpak van de risico-batenanalyse voor het bepalen van MPL's, zodat andere methodologieën niet worden gebruikt om vitaminen en mineralen in voedingssupplementen en functionele voedingsmiddelen in de EU onnodig en ten onrechte te beperken. Dit model biedt de mogelijkheid om aanvaardbare en effectieve gehalten aan micronutriënten in zowel voedingssupplementen als functionele voedingsmiddelen te handhaven.

WILT U MEER TE WETEN KOMEN OVER HET MRB-MODEL, SCHRIJF U DAN IN VOOR DIT WEBINAR