Natuurlijk Nieuws Roundup & Covid Corner (week 14/2022)

7 apr. 2022

Datum:7 april 2022

Inhoud Secties

 • Vitamine D, covid en verrijking door de overheid
 • Petitie voor GM-verordening
 • De kosten van ultra-verwerkt voedsel
 • Publiek niet langer tevreden over Britse NHS
 • Wereldwijd centrum voor traditionele geneeskunde van de WHO
 • Hoeveel alcohol is te veel?
 • Covid Hoek

Vitamine D, covid en verrijking door de overheid

Twee nieuwe studies naar vitamine D en covid zijn onlangs gepubliceerd (hier en hier). De eerste is een voorpublicatie van een studie die verricht is in het kader van de CORONAVIT studie. In de studie wordt niet besproken of de verstrekte supplementen D3 of D2 waren. De auteurs komen tot de conclusie dat vitamine D-suppletie het risico om ziek te worden met een acute infectie van de luchtwegen of covid niet vermindert. De studie maakt echter geen melding van vermindering van ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden. De tweede studie, uitgevoerd in India in een klein cohort, concludeerde dat een laag vitamine D-gehalte geassocieerd was met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door covid. In het VK heeft de regering een "Call for Evidence" (CoE) gelanceerd om te beslissen of verrijking van levensmiddelen in Engeland moet plaatsvinden, na berichten dat 1 op de 6 volwassenen een laag vitamine D-gehalte heeft. De CoE concentreert zich op de voordelen van vitamine D voor de gezondheid van het bewegingsapparaat, waarbij voorbij wordt gegaan aan de rol van vitamine D bij de gezondheid van het immuunsysteem en de veerkracht. Helaas zal, zoals bij de meeste van dit soort plannen voor voedselverrijking, de nadruk waarschijnlijk liggen op het toevoegen van vitamine D2, en niet D3, aan ultra-verwerkte koolhydraatrijke levensmiddelen die zeer zeker niet bevorderlijk zijn voor een goede gezondheid van het bewegingsapparaat of het immuunsysteem.

Petitie voor GM-verordening

Friends of the Earth Europe heeft een petitie gelanceerd waarin erop wordt aangedrongen dat organismen die met behulp van genbewerkingstechnieken, de zogenaamde nieuwe genoomtechnieken, zijn gecreëerd, in de EU strikt gereglementeerd en geëtiketteerd blijven. De oproep komt omdat de grote biotech-bedrijven blijven lobbyen en de EU blijven overhalen om de zogenaamde nieuwe GGO's van de bestaande regelgeving uit te sluiten. In de petitie wordt gepleit voor systemen van lokale en duurzame landbouw waarbij boeren en lokale gemeenschappen zelf bepalen wat er verbouwd wordt en hoe dat gebeurt. Voor meer informatie over GM-voedsel heeft GMO Free Florida een reeks systematische reviews gepubliceerd over de veiligheid van GM-voedsel.

De kosten van ultra-verwerkt voedsel

Een nieuw commentaar, gepubliceerd in De BMJ, wordt de nadruk gelegd op de negatieve gevolgen van ultraverwerkte levensmiddelen voor de gezondheid van de mens en de planeet. De auteurs richten zich met name op de gevolgen die de landbouwpraktijken in verband met ultraverwerkte levensmiddelen hebben voor de agrobiodiversiteit - het scala aan planten, dieren en micro-organismen dat direct of indirect voor voedsel en landbouw wordt gebruikt en dat essentieel is voor de duurzaamheid en veerkracht van voedselsystemen. Het is van essentieel belang dat er dringend aandacht wordt besteed aan het effect van geïndustrialiseerde voedselproductiesystemen op het milieu en dat er prioriteit wordt gegeven aan de productie van verse, diverse, minimaal bewerkte en nutriëntdichte voedingsmiddelen die geteeld worden met regeneratieve en agro-ecologische systemen die ontworpen zijn om het milieu te beschermen.

Publiek niet langer tevreden over Britse NHS

De tevredenheid van het publiek over de diensten van de NHS is in 2021 sterk gedaald volgens een nieuwe enquête. De British Social Attitudes Survey, uitgevoerd door The Nuffied Trust, vond een "ongekende" daling van 17% in de tevredenheid over de NHS, de laagste sinds 1997. Als belangrijkste redenen voor de daling werden genoemd: de tijd die het kost om een afspraak met een huisarts te maken, de wachttijden in ziekenhuizen, personeelstekorten en een gebrek aan financiering. De enquêteresultaten onderstrepen de zeer reële behoefte aan een systeem dat afstapt van het huidige model van ziektebeheer en zich richt op het creëren, herstellen en onderhouden van gezondheid, om de last van chronische ziekten te verminderen, niet alleen voor de ineenstortende gezondheidsstelsels, maar voor de bevolking in het algemeen.

Wereldwijd centrum voor traditionele geneeskunde van de WHO

De regering van India en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben een overeenkomst ondertekend om een kenniscentrum voor traditionele geneeskunde op te richten, dat het WHO Global Centre for Traditional Medicine zal worden genoemd. Het doel van het centrum is het potentieel van de traditionele geneeskunde uit de hele wereld te benutten door gebruik te maken van moderne wetenschap en technologie om de gezondheid van de mensen en de planeet te verbeteren. Het nieuwe centrum zal worden ondergebracht in het Instituut voor opleiding en onderzoek in Ayurveda in Gujarat. Naar schatting gebruikt zo'n 80% van de wereldbevolking een of andere vorm van traditionele geneeskunde. De Indiase regering zal 250 miljoen dollar bijdragen aan de oprichting en de werking van het centrum. Op het eerste gezicht is dit goed nieuws voor de traditionele geneeskunde, zolang zij niet door Big Pharma wordt gekaapt en gebruikt om haar ontwikkelingspijplijnen te vullen en natuurlijke remedies te patenteren, waardoor zij worden weggehaald bij degenen die er het meest behoefte aan hebben.

Hoeveel alcohol is te veel?

Volgens berichten in de media over een nieuwe studie die gebaseerd is op genetische gegevens van de UK Biobank, verhoogt elke hoeveelheid alcoholconsumptie ogenschijnlijk iemands risico om hartziekten te krijgen. De bevindingen gaan in tegen jaren van studies die aantonen dat weinig tot matig drinken gunstig kan zijn voor de gezondheid. De auteurs van de nieuwe studie stellen echter ook dat een geringe alcoholinname gepaard gaat met een minimale verhoging van het risico, en concluderen dat de algemeen erkende cardioprotectieve effecten van een matige alcoholinname samengaan met een gezondere levensstijl in het algemeen, bij degenen die in staat zijn om toxines zoals alcohol doeltreffend te ontgiften.

Covid Hoek

 • BREAKING NIEUWS! Het Duitse parlement heeft de pogingen van de regering om covidsprikken verplicht te stellen voor mensen boven de 60 jaar, afgewezen
 • Uit documenten die zijn vrijgegeven in het kader van de vrijgave van Pfizer-documenten in april, is gebleken dat de onderneming onverwacht 600 extra voltijdse personeelsleden heeft moeten aanwerven om het sterk toegenomen aantal meldingen van bijwerkingen die na de injectie met covid werden ontvangen, te verwerken. De Children's Health Defense bericht over andere onthullingen uit de laatste gegevensdump
 • De tenniswereld werd deze week opgeschrikt door de onthullingen dat 15 toptennissterren zich tijdens de Miami Open wegens gezondheidsproblemen moesten terugtrekken uit wedstrijden, waardoor laaggeplaatste spelers doorgingen naar de damesfinale en de halve finale bij de mannen.
 • De Internationale Covid-top heeft na zijn recente bijeenkomsten in Frankrijk een Wereldverklaring voor Vrijheid gepubliceerd. Tot nu toe heeft de Verklaring iets minder dan 6.000 ondertekenaars gekregen ter ondersteuning van haar eisen om de vrijheden, rechten en vrijheden van de mensen te herstellen
 • Dr. Anthony Fauci is medeauteur van een studie die gepubliceerd is in Het Tijdschrift voor Infectieziekten waarin het concept van kudde-immuniteit in verband met covid besproken wordt. De auteurs stellen dat, omdat het SARS-CoV-2 virus anders is dan virussen zoals polio en mazelen, die geacht worden minder vaak te muteren, dat het misschien niet mogelijk is covid te bestrijden door kudde-immuniteit te bereiken
 • Een recente kleine studie gepubliceerd in Tijdschrift voor Kindergeneeskunde is gebleken dat twee derde van de jongeren bij wie post covid jab myopericarditis werd vastgesteld en die in de studie werden opgenomen, maanden na hun eerste diagnose nog hartafwijkingen vertoonden, wat doet vrezen voor hun gezondheid op lange termijn
 • Bovenstaande studie staat haaks op een nieuwe studie die gepubliceerd is door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), waarin beweerd wordt dat er een groter risico is op hartproblemen na een covid-besmetting dan na een covid-prik. Er is ernstige bezorgdheid geuit over de manier waarop de gegevens zijn gepresenteerd en over de methodologie die de auteurs van de studie hebben gebruikt
 • In Nieuw-Zeeland is een nieuwe website gelanceerd, Silent No More NZ geheten, om de verhalen te documenteren van degenen die gewond zijn geraakt door covidstoten. De site is opgericht door Anna Hodgkinson, wier dochter gewond is geraakt
 • De universiteit van Stanford heeft in feite een derde kvv-prik verplicht gesteld voor haar studenten en docenten, door te verklaren dat studenten zich niet mogen inschrijven voor het lentesemester als zij niet "volledig" geënt zijn, hoewel zij niet uitdrukkelijk verklaren dat de prik verplicht is. Hoewel 2.500 mensen een petitie tegen de booster shots hebben ondertekend, heeft de universiteit de wetenschap genegeerd die ontkent dat haar mandaat dwingend is
 • Een van de belangrijkste plantaardige chemicaliën die in kruisbloemige groenten gevonden worden, sulforafaan, blijkt de replicatie van het virus in vitro te remmen, volgens een studie die gepubliceerd is in Mededelingen Biologie. Nog meer reden om "uw groenten te eten"!
 • In een nieuw artikel van Swiss Policy Research, wordt commentaar gegeven op een intrigerende studie van een Braziliaanse onderzoeker, die een nieuw mechanisme voorstelt voor het ontstaan van post-jab myocarditis. Het artikel gaat ook uitvoeriger in op de bovengenoemde recente studie van de CDC
 • De wachtlijsten voor gynaecologie in het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen twee jaar met wel 60% gestegen. De stijging is vooral merkbaar in 2021. De toename van de vraag naar dergelijke diensten weerspiegelt de berichten van veel vrouwen over gynaecologische problemen na covidjabs, hoewel in het verslag geen verband wordt vermeld
 • Australische ambtenaren zijn van plan de covid-prikken voor alle kinderen vanaf de pasgeborene in te voeren. De Minister van Volksgezondheid, Greg Hunt, zou hebben gezegd dat in de komende begroting extra aansprakelijkheidsgelden zullen worden opgenomen om eventuele claims voor bijwerkingen in deze leeftijdsgroep te dekken.
 • Een nieuw artikel van John Iaonnidis, gepubliceerd in het Europees Tijdschrift voor Klinisch Onderzoek, bespreekt de criteria om te bepalen hoe het einde van de covid-19 pandemie moet worden afgekondigd
 • Nog meer hoon wordt geuit over het gebruik van ivermectine ter bestrijding van covids na de publicatie van de TOGETHER Trial in de New England Journal of Medicine. Er zijn echter belangrijke beperkingen en zwakke punten vastgesteld in de manier waarop de proef is uitgevoerd. Hoewel de auteurs van de proef stellen dat ivermectine geen effectieve behandeling is, wijzen de gegevens zelf erop dat ivermectine een effectieve behandeling is als het in de juiste dosering als vroegtijdige interventie wordt gebruikt. Dr. Tess Lawrie heeft meer over de TOGETHER Trial in een substack artikel
 • In een recente voorpublicatie wordt betoogd dat het huidige covid jab-beleid "wetenschappelijk betwistbaar, ethisch problematisch, en misplaatst. Dergelijk beleid kan op lange termijn nadelige gevolgen hebben voor de aanvaarding van toekomstige volksgezondheidsmaatregelen".

Bezoek covidzone.org voor al onze gecureerde covid-inhoud

Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle