Gastartikel: Golfgenetica en quantumgeneeskunde

mrt 31, 2022

Datum:31 maart 2022

Inhoud Secties

  • Inleiding tot de kwantumgeneeskunde
  • Inleiding tot de informatiegeneeskunde van de golf genetica
  • Kwantum cosmetica
  • Informatieve matrices verhogen het energieniveau 
  • Realiteitscontrole
  • Waarom een foto?
  • Praktische aspecten

Het volgende hoofdartikel is een gewijzigde versie van de oorspronkelijke inhoud, geschreven door Professor Petr Petrovitsj Gariajev, directeur van het Instituut voor Linguïstiek-Genetica, in Moskou.

Dit artikel is bewerkt door Roger Meacock BVSc MRCVS en Melissa Smith.
Rob Verkerk PhD heeft een inleiding verzorgd.

 

"Roger Meacock is een Alternatieve Dierenarts die gespecialiseerd is in geavanceerde medische technologieën en alternatieve geneeskunde voor dieren; voornamelijk paarden en honden. Hij behandelt ook mensen als Alternatief Practitioner. Veel van zijn cliënten zijn bij hem gekomen voor behandeling wanneer zij met meer conventionele technieken weinig hoop op genezing hadden gekregen, of om de genezing te bespoedigen. Hij heeft veel succes, en behandelt daardoor nu tot op Olympisch niveau voor paarden en mensen. Roger helpt ook mensen die een slechte gezondheid hebben door blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische frequenties. Hij gebruikt sinds kort Wave Genetics, dat ontwikkeld is door de Russische wetenschapper Prof. Peter Gariaev en zijn team, en is hun officiële vertegenwoordiger. Prof. Gariaev werd voor dit werk genomineerd voor een Nobelprijs voor de Geneeskunde."

 

Inleiding tot de kwantumgeneeskunde

Kwantumgeneeskunde, soms ook informatiegeneeskunde of frequentiegeneeskunde genoemd, is zelf een enorm en ontluikend gebied dat de lessen uit de kwantumfysica gebruikt om zeer geavanceerde diagnoses te stellen, vaak ook behandelingen. Kwantumfysica is het wetenschappelijke gebied dat de aard en het gedrag van materie en energie op atomair en subatomair niveau tracht te verklaren. Dit brengt ons op het terrein van het elektromagnetisme en de frequenties, want alle materie bevat energie en resoneert (trilt) op een bepaalde frequentie.

Kwantumgeneeskunde is zonder twijfel een van de belangrijkste en meest veelbelovende "nieuwe" grenzen van de geneeskunde, ondanks het feit dat zij vaak als een anathema wordt gezien door de reguliere medici, die nog geen inzicht hebben gekregen in dit gebied. Chemie en biochemie - de wetenschappelijke disciplines waarop het huidige, dominante maar falende medische paradigma gebaseerd is - werken gewoon niet goed genoeg om de gezondheid van de hele mens in onze moderne wereld te bemiddelen. Een klein deel van de blootgestelden heeft er baat bij, terwijl ook het kleine groepje mensen dat betrokken is bij het maken en afleveren van gepatenteerde farmaceutische nieuw-natuurmoleculen er baat bij heeft. De eerste beloften, die gebaseerd waren op antibiotica zoals penicilline, creëerden genoeg dynamiek om een bedrijfsmodel te creëren dat nu diep verweven is met het weefsel van regeringen en de wereldwijde mediamachine. Al doende heeft het elke innovatie of elk systeem dat ermee zou kunnen concurreren, in de kiem gesmoord. Dat wil zeggen, totdat het systeem zo erg faalt dat grote aantallen mensen gedwongen worden naar alternatieven te kijken.

Het fascinerende van de kwantumgeneeskunde is dat zij zich baseert op één ding waar het biomedische model niet eens aan denkt: frequentie of resonantie. Ten tweede kiest zij ervoor geen slaaf te zijn van iets waar het biomedische model zich niet van kan losmaken: de lineaire tijd. Zelfs een discipline als voeding is vaak beperkt geweest doordat zij bekeken werd onder een chemische en biochemische lens. Wij weten bijvoorbeeld dat de vitale energie (resonantie) die verbonden is met voedsel dat afkomstig is van ecologisch uitgebalanceerde regeneratieve landbouwsystemen, en dat met zorg, respect en liefde aan ons lichaam wordt geleverd, een diepgaand en ander effect op ons lichaam heeft dan sterk bewerkt voedsel dat afkomstig is van industriële voedselsystemen. De frequentie waarmee de moleculen in de heilzame voedingsmiddelen worden opgenomen is hoger - einde verhaal. Dus hoewel we sommige van de gunstige effecten van gezonde voedingsmiddelen kunnen toeschrijven aan hun chemie, zoals een beter evenwicht van vitaminen, mineralen en fytonutriënten, resoneren ze letterlijk anders.

Het artikel hieronder dat Roger bewerkt heeft, is een voorproefje van één tak van de kwantumgeneeskunde. Wij zijn altijd zeer geïnteresseerd in systemen van geneeskunde die goed werken in de diergeneeskunde, omdat er waarschijnlijk een minder groot samenspel van placebo- of nocebo-effecten zal zijn.  

Leest u het maar eens en kijk wat u ervan vindt. Mag ik u ook voorstellen uw eventuele bezorgdheid over wat er momenteel in Oekraïne gebeurt te scheiden van een aantal van de buitengewone werkzaamheden op kwantumgebied die al vele tientallen jaren in Rusland aan de gang zijn.

Inleiding tot de informatiegeneeskunde van de golf genetica

Wave Genetics "informatiegeneeskunde" is een behandelingssysteem dat gebruik maakt van informatie die gekopieerd is van de kwantumtoestand van een gezond mens. Door te luisteren naar de resulterende geluidsmatrix die deze informatie bevat, kan het lichaam afwijkingen van de normale toestand corrigeren.

Het Instituut voor Linguïstiek van de Golfgenetica heeft "bio-spintronica" technologieën uitgevonden en ontwikkelt ze nog steeds, die ruime mogelijkheden openen op het gebied van de informatiegeneeskunde. Zij bieden individuele Matrix programma's aan - zoals ontwikkeld door Prof. Peter Gariaev - op basis van foto's, of navelstrengbloed of placenta, of de bol van de haarwortels.

Met hun technologie worden geluidsopnamen gegenereerd binnen het hoorbare bereik van de mens. Deze matrices helpen, opmerkelijk genoeg, het lichaam om van een ongezonde medische toestand in een gezonde toestand te veranderen.

 

De technologie is toegankelijk via een geïndividualiseerde matrix op basis van een jeugdige, gezonde foto van de proefpersoon (of van een naaste bloedverwant) of het navelstrengbloed en de placenta van een pasgeboren baby.

De twee voordelen zijn meestal een verbetering van de gezondheid, en verjonging, d.w.z. een terugkeer naar een meer jeugdige staat.

Terwijl de meesten het verouderingsproces zo snel mogelijk zouden willen omkeren, komt het proces van verjonging dat door "golfgenetica" bemiddeld wordt na verloop van tijd, na herhaalde runs van het Individual Matrix programma, van het laseronderzoek van de placenta, het navelstrengbloed van een pasgeborene of een jeugdfoto. Er is een grens aan hoe snel het proces kan gaan, hoewel dit verschijnsel niet lineair is, en er zijn uitzonderingen.

De Individual Matrix programma's worden samengesteld met behulp van de door Prof. Gariaev ontwikkelde techniek, en aangevuld met universele en andere programma's die gebruik maken van de golfinformatie (bio-spin) die wordt opgevangen uit verschillende bio-actieve stoffen van natuurlijke oorsprong met een lange geschiedenis van gebruik in de geneeskunde.

Een van de vele praktische resultaten van de Linguistic Wave Genetics is de ontwikkeling van Informatieve Crèmes met programmering die afgeleid zijn van biologische stoffen, op unieke manieren bereid.

Individual Matrix programma's (gebaseerd op een foto of biologisch materiaal) kunnen gebruikt worden door de donors van deze biomaterialen, en ook door hun naaste familie. Als er bijvoorbeeld een Individual Matrix voor een kind gegenereerd is, kan die ook gebruikt worden door de ouders, broers en zussen en grootouders, wat een Individual Matrix nog kosteneffectiever maakt. Voorkomen is altijd beter dan genezen, en wat is een betere manier om de gezondheid te optimaliseren dan door regelmatig naar uw Individual Matrix te luisteren, hoewel dit niet in de plaats komt van elementaire goede gezondheidspraktijken.

Kwantum cosmetica

De methoden van de Linguistic Wave Genetics zijn gebruikt om een nieuwe richting in de cosmetologie (wat strikt genomen schoonheidsbehandelingen betekent) te creëren - de quantum informatie cosmetologie. Dankzij deze nieuwe technieken kunnen de eigenschappen van veel biologisch actieve stoffen worden overgebracht op speciaal ontworpen crèmes. Hierdoor kunnen ingrediënten worden gebruikt die niet fysisch in de crèmes kunnen worden opgenomen omdat de vereiste fysische bewerking zou leiden tot het verlies van heilzame eigenschappen.

De informatie die erin zit, omzeilt ook problemen van fysische instabiliteit tijdens de opslag en toxiciteit, die vaak geassocieerd worden met chemicaliën die in conventionele crèmes gebruikt worden. De opgenomen informatie over kwantumgenezing geeft een impuls aan de hele reconstructie en rehabilitatie van de huid, die een vitaal onderdeel is van een gezond lichaam.

De uniciteit van deze "quantum cosmetica" is het resultaat van samenwerking met academici, technologen en cosmetologen.

Informatieve matrices verhogen het energieniveau 

Tijdens het ontwikkelingsproces van de Linguistic Wave Genetics technologie met betrekking tot gezondheidscorrectie, hebben veel mensen gemeld dat hun energieniveau aanzienlijk was toegenomen. Dit werd toegeschreven aan de informatie die van iemands jeugdiger staat werd opgevangen, met behulp van de geïndividualiseerde matrix van een vroegere foto.

Wij weten natuurlijk allemaal dat de overgrote meerderheid die hun biologische leeftijd omkeert, ook energieker zal worden. Het kan mogelijk ook te maken hebben met de activering van processen in het lichaam, die tot nu toe niet bekend waren. Het Instituut voor Linguïstische Golfgenetica doet nu verder onderzoek op dit gebied, met veelbelovende resultaten.

Er wordt ook verder onderzoek gedaan om na te gaan of bio-spin informatie van niet-verwante personen met bepaalde kenmerken kan worden overgedragen, zoals een versterkte lichamelijke ontwikkeling, intelligentie, enz.

Realiteitscontrole

De informatiegeneeskunde moet niet beschouwd worden als een totale vervanging van andere geneeswijzen. Zij is aanvullend. In het algemeen is het een corrigerend proces dat inzet en tijd vergt, hoewel de beoefenaars van de golf-genetica ook veel anekdotische positieve feedback hebben gekregen over snel werkende heilzame reacties. Wij zijn allemaal verschillend, en niet iedereen kan of zal snel reageren, hoewel iedereen na verloop van tijd beter zal worden, mits hij het proces eer aandoet en ook voor zichzelf zorgt door middel van passende diëten en levensstijlkeuzes.

Mensen moeten zich er ook van bewust zijn dat er tijdens de eerste dagen van het luisteren naar zowel een Universele Matrix als een Individuele Matrix, enige kortstondige (niet meer dan 5 dagen) genezende aanpassing en ontgifting kan optreden, omdat uw lichaam veranderingen ondergaat, in wezen opnieuw opgebouwd wordt. Dit is een positieve indicatie voor de voordelen op lange termijn, maar mocht u zo'n effect ervaren, dan moet u 1-2 dagen een pauze inlassen om uw lichaam de kans te geven tot rust te komen, en dan opnieuw beginnen met luisteren.

Waarom een foto?

Het proces om informatie te verkrijgen uit de foto van een persoon, vooral van kinderen, is gebaseerd op kwantumfysica, meer bepaald laserfysica. De theoretische termen en ideeën zijn gebaseerd op het werk van David Bohm, een bekend specialist op het gebied van de plasmafysica. Belangrijke bijdragen tot het begrip van de spectroscopie van menselijke foto's zijn geleverd door de beroemde natuurkundige GI Shipov, die de theorie van de torsie (spin) velden heeft ontwikkeld.

Relevante ideeën van Bohm kunnen kort als volgt samengevat worden: alles wat in onze wereld bestaat verschijnt in het universele hologram, en dat geldt voor alle levende wezens, mensen inbegrepen. Ieder van ons heeft imprints in het universele hologram, van al onze levensgebeurtenissen van geboorte tot dood. Elke afdruk met al zijn kenmerken en met al zijn genetische informatie zal voor altijd in het hologram opgeslagen worden. Als wij ons met behulp van een foto met dit hologram kunnen verbinden, kunnen wij deze volledige informatie over deze persoon op die leeftijd opnemen. De persoon kan behandeld worden met zijn/haar informatie van een kinderfoto, want in de meeste gevallen was dat kind gezond en had het nog niet geworsteld met de ziekten die in zijn of haar latere leven problematisch werden.

Bijdragen om de problemen van het vastleggen van quantuminformatie van foto's te overwinnen werden geleverd door de geneticus, professor Petr Gariaev, wat leidde tot een ander begrip van onze genetische codering in vergelijking met het meer conventioneel gevestigde en bekende canonieke model.

Het werk met de fotografie werd voorafgegaan door onderzoek van de groep van prof. Gariaev naar de overdracht van genetische informatie over lange afstanden met behulp van een torsieveld. Toen de mogelijkheid van golfoverdracht van genen over grote afstanden (gemeten in kilometers) werd bevestigd door

experimenteerde, stelde Prof. Gariaev het idee voor om de genetische informatie te verkrijgen met behulp van foto's van mensen. Een foto van een persoon is niet alleen maar een platte fotokopie van die persoon. Men denkt dat hij ook veel kwantuminformatie over die persoon bevat, waaronder informatie over de genetica van die persoon op het moment dat de foto genomen werd.

Prof. Gariaev werd vaak gevraagd naar de geldigheid van informatie die met behulp van laser uit beelden wordt gehaald, omdat "de beelden slechts foto-emulsies zijn". Maar dit, stelde Gariajev, is een grove vergissing. De foto van een persoon bevat zijn fotonisch beeld, dat boven de foto zweeft. De speciale fotonen van de laserstraal, die gebruikt worden om informatie op te halen, interfereren met het fotonische beeld van de persoon op de foto. De techniek wordt uitvoeriger beschreven in het artikel van Gariaev uit 2015, gepubliceerd in DNA ontcijferen Tijdschrift. Het belangrijkste is dat het geluidsbereik van de foto werkt als een gezondheidscorrectiefactor, en dit is de praktische verificatie van de doeltreffendheid van de spectra.

 

Praktische aspecten

Luisteren naar uw Matrix heeft de neiging 's morgens vroeg effectiever te zijn, maar blijft 's middags en 's avonds heilzaam, hoewel minder heilzaam bij een gegeven tijdsbesteding. Soms, bij zeer pijnlijke of ernstige aandoeningen, kan het programma 24 uur per dag in de herhalingsmodus gebruikt worden. Veel mensen luisteren 's nachts naar hun Matrix tijdens de slaap, terwijl het lichaam van nature de meeste genezing verricht. U kunt één keer doorluisteren, of in een loop play zetten om te blijven luisteren. Als de tijd een probleem is om helemaal door te luisteren, dan kunt u het programma in 2 of 3 delen splitsen om op verschillende tijden te beluisteren. Het volume hoeft niet hoog te staan. De Matrices kunnen met andere achtergrondmuziek gebruikt worden, als dat iemand helpt slapen.

Wanneer zal een gewone eerstelijnsarts dergelijke therapieën overwegen? Dat zou kunnen afhangen van hoeveel mensen er om vragen en hoe sterk de mensen die het gebruiken de voordelen ervan inzien. Hoezeer de reguliere geneeskunde ook geprobeerd heeft de homeopathie - een andere vorm van kwantum- of energiegeneeskunde - te vernietigen, toch is de belangstelling ervoor blijven groeien, omdat zowel de beoefenaars als het publiek de voordelen ervan hebben verdedigd, gesteund door een groeiend en steeds robuuster bewijsmateriaal.  

Lees meer over het werk van Roger Meacock:

www.naturalhealingsolutions.co.uk - Roger's diergeneeskundig werk

www.naturalhealingsolutions.info - Roger's mensenwerk

www.wavegenetics.co.uk - de ultieme biohack

www.comosystems.co.uk - beperking van EMV's

 

>>> Alliance for Natural Health International herpubliceert richtlijnen

>>> Wilt u meer van deze steun? Wilt u uw gemeenschap uitbreiden en netwerken met gelijkgestemden? Ja? Geweldig, waarom sluit u zich dan niet bij ons aan als ANH Pathfinder, wat u toegang geeft tot ons privé Pathfinder's netwerk, een maandelijkse live Q&A, onze ANH Intentie Cirkel en nog veel meer!

>>> Terug naar de homepage

 

 

 

Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle