Czy wyraża się Pan swobodnie?

sty 13, 2022

Data:13 stycznia 2022 r.

Treść Sekcje

 • Zasoby

W obliczu szybko zmieniających się informacji, skrajnej cenzury, eskalacji autorytaryzmu i konieczności dokonywania przez obywateli świadomych wyborów zdrowotnych, które mogą mieć konsekwencje na całe życie, rzadko - jeśli w ogóle - zdarzają się ważniejsze momenty w pamięci, aby chronić to, co wielu z nas uważało, przynajmniej przez ostatnie 7 dekad, za nasze niezbywalne prawo do wolności słowa.

W zachodnich krajach uprzemysłowionych, które tradycyjnie były awangardą ochrony tych i pokrewnych praw, obserwujemy bezprecedensową erozję wolności słowa i ograniczanie strumienia informacji przekazywanych kanałami mediów głównego nurtu.

Co ciekawe, podczas gdy wariant delta wirusa SARS-CoV-2 został wyparty lub jest w trakcie wypierania przez wariant omicron, który wymyka się szczepieniom ochronnym i naturalnej odporności nabytej po wcześniejszych wariantach, szczepienia przypominające są narzucane społeczeństwu z coraz większą siłą. Wszystko to przy niewielkiej ilości dowodów na korzyści - i przy znacznym, często niewypowiedzianym, ryzyku dla społeczeństwa.

To nie jest czas na ukrywanie się przed wiedzą lub informacjami, które mogą prowadzić do poprawy wyników w zakresie zdrowia indywidualnego i publicznego.

Nadszedł czas, aby uświadomić sobie, jakie są nasze prawa do swobodnego wyrażania opinii - i zaangażować się w dzielenie się jak największą ilością sensownych, opartych na faktach informacji, aby pomóc jak największej liczbie osób w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zdrowia.

Więcej o tym niezwykle ważnym temacie dowiedzą się Państwo od naszego założyciela, dr Roba Verkerka, w poniższym materiale wideo. 

 

Zasoby

W powyższym filmie zostały przywołane następujące źródła.

 • Covid variant data tracker - omicron. Źródło: Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC)
 • Zachorowania, hospitalizacje i zgony w Wielkiej Brytanii. Źródło: Urząd Statystyki Krajowej
 • Codziennie nowe potwierdzone przypadki kowd 19 na milion osób. Źródło: Nasz świat w danych
 • Szacowany odsetek pozytywnych wyników badań przeciwciał. Źródło: Office for National Statistics
 • Wei C, Shan KJ, Wang W et al. Dowód na mysie pochodzenie wariantu Omicron wirusa SARS-CoV-2. J Genet Genomics. 202; 24:S1673-8527(21)00373-8

 • Inicjatywa Trusted News
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950)
 • Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2005)
 • Konwencja Rady Europy o dostępie do dokumentów urzędowych, znana jako Konwencja z Tromsø

 • Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy i innych uczestników mediów (Przyjęta przez Komitet Ministrów 30 kwietnia 2014 r.)

 • Premier Kanady Justin Trudeau wypowiada się na temat osób, które decydują się nie przyjmować szczepionek
 • Emmanuel Macron z Francji, który powiedział, że chce oboje albo wkurzyć tych, którzy są nieszczepieni
 • Tedros Ghebreyesus ze Światowej Organizacji Zdrowia
 • Kampania na rzecz witaminy D
 • Kampania "Witamina C
 • Kampania cynkowa
 • Wielka Brytania rozpoczęła konsultacje w sprawie reformy ustawy o prawach człowieka - która jest próbą stworzenia nowoczesnej ustawy o prawach - konsultacje kończą się o godz. 11:59 pm 8 marca 2022 r.

 

Dumnie związany z: Partnerem Koalicji:

                     Ruch #enough #enough Światowa Rada Zdrowia