1
00:00:07,500 –> 00:00:12,800
Welkom! Mijn naam is Rob Verkerk en
ik ben de oprichter, uitvoerend

2
00:00:12,800 –> 00:00:17,800
en wetenschappelijk directeur van de non-profit
Alliance for Natural Health International.

3
00:00:17,800 –> 00:00:24,200
In deze video ga ik het met je hebben over een nieuw
model dat wij met academische instellingen hebben ontwikkeld

4
00:00:24,200 –> 00:00:30,360
om regelgevende instanties te helpen bij de implementatie
van wetenschappelijk rationele, wettelijk proportionele procedures

5
00:00:30,420 –> 00:00:34,220
t.a.v risicobeheer van microvoedingsstoffen
zoals vitaminen en mineralen.

6
00:00:34,360 –> 00:00:42,980
De procedures die de Europese regelgevers
momenteel hanteren of overwegen, zijn
noch wetenschappelijk rationeel noch juridisch proportioneel.

7
00:00:43,580 –> 00:00:49,460
Waar ze worden toegepast, verhinderen ze dat mensen
toegang hebben tot vitamine- en mineralensupplementen

8
00:00:49,500 –> 00:00:55,100
in doses die hun gezondheid op
allerlei manieren ondersteunen en bevorderen.

9
00:00:56,100 –> 00:01:04,080
Miljoenen mensen nemen dagelijks of regelmatig
voedingsmiddelen of voedingssupplementen om tekorten

10
00:01:04,120 –> 00:01:07,380
in hun voeding aan te vullen met geconcentreerde
bronnen van microvoedingsstoffen.

11
00:01:07,440 –> 00:01:10,540
De overgrote meerderheid doet de meeste mensen veel goeds,

12
00:01:10,640 –> 00:01:17,020
en slechts enkele mensen schaadt het
als ze er te veel van nemen of juist te weinig.

13
00:01:17,160 –> 00:01:22,900
Deze optie dat supplementen schadelijk zijn,
is de belangrijkste reden geweest voor de regelgevers,

14
00:01:22,940 –> 00:01:27,280
van wie de geoliede draaideur met de
farmaceutische industrie geen geheim is,

15
00:01:27,300 –> 00:01:32,700
om te proberen de hoeveelheden en soorten supplementen
die het publiek mag innemen, te beperken.

16
00:01:32,740 –> 00:01:40,140
Een van de vragen die we ons wetenschappelijk moeten
stellen is: hoeveel is goed voor ons en hoeveel is te veel?

17
00:01:40,180 –> 00:01:46,140
En als het te veel is, over wat voor soort schade
hebben we het dan – bij welke specifieke bevolkingsgroepen?

18
00:01:46,180 –> 00:01:51,260
Hebben we het over ernstige problemen
zoals leververgiftiging of zenuwschade

19
00:01:51,300 –> 00:01:56,700
of over voorbijgaande, milde problemen
zoals dunne ontlasting?

20
00:01:56,760 –> 00:02:01,940
Dit zijn precies de kwesties die velen van ons – van
voedingswetenschappers tot handelsorganisaties,

21
00:02:01,960 –> 00:02:06,740
campagnevoerders voor keuzevrijheid en natuurlijk
regelgevers – jarenlang slapeloze nachten hebben bezorgd!

22
00:02:06,800 –> 00:02:13,940
In deze video gaan we dieper in op wat wij het
Micronutriënt Risk Benefit – of MRB – model noemen,

23
00:02:14,120 –> 00:02:17,560
dat ANH in grote mate heeft helpen ontwikkelen.

24
00:02:17,760 –> 00:02:22,760
Wij stellen dat dit het enige beschikbare model is
dat rekening houdt met alle belangrijke elementen

25
00:02:22,760 –> 00:02:28,820
die nodig zijn om zowel een wetenschappelijk rationele
als een juridisch evenredige aanpak te ontwikkelen.

26
00:02:30,360 –> 00:02:37,760
Het MRB-model verschilt fundamenteel van de
eerder gebruikte risicobeoordelingsmodellen –

27
00:02:37,880 –> 00:02:42,060
die in wezen aangepaste toxicologische modellen zijn.

28
00:02:42,440 –> 00:02:51,560
Zoals de naam al zegt, deze houden alleen rekening
met het risico en negeren daarbij alle voordelen.

29
00:02:51,640 –> 00:02:55,700
Door voor een bepaalde micronutriënt alleen
naar de risicokant van de vergelijking te kijken,

30
00:02:55,700 –> 00:03:00,500
stellen regelgevers uiteindelijk niveaus vast
die elke vorm van schade of risico,

31
00:03:00,580 –> 00:03:05,020
hoe gering of voorbijgaand ook, vermijden,
zelfs voor de meest gevoelige groepen.

32
00:03:05,100 –> 00:03:12,100
Het eindresultaat is dat iedereen behalve deze zeer
gevoelige groepen – m.a.w., de overgrote meerderheid –

33
00:03:12,160 –> 00:03:17,320
geen hoeveelheden microvoedingsstoffen binnenkrijgt
waar ze eigenlijk baat bij zouden hebben.

34
00:03:17,540 –> 00:03:22,440
Als regelgevers dezelfde aanpak zouden toepassen
op conventionele voedingsmiddelen,

35
00:03:22,580 –> 00:03:29,100
zouden ze alle gluten-houdende granen, alle zuivel,
pinda’s en zelfs koffie, thee en suiker moeten verbieden –

36
00:03:29,160 –> 00:03:33,000
omdat al deze voedingsmiddelen –
en eigenlijk alle bekende voedingsmiddelen –

37
00:03:33,120 –> 00:03:37,400
sommige mensen soms schade kunnen berokkenen.

38
00:03:37,400 –> 00:03:42,100
Voedingsstoffen bieden, in tegenstelling
tot milieutoxines, per definitie voordelen

39
00:03:42,140 –> 00:03:47,420
deze voordelen veranderen vaak afhankelijk
van de hoeveelheid die iemand binnenkrijgt.

40
00:03:47,700 –> 00:03:51,600
Er zijn ook momenten in ons leven waarop
de voedingsbehoeften veranderen,

41
00:03:51,620 –> 00:03:55,480
zodat verschillende mensen op verschillende
momenten verschillende hoeveelheden nodig hebben.

42
00:03:55,540 –> 00:04:00,680
Dit maakt het stellen van harde en snelle beperkingen
problematisch als we willen leven in een wereld

43
00:04:00,760 –> 00:04:05,880
waarin mensen hun eigen gezondheid mogen beheren
en hun keuzevrijheid mogen uitoefenen.

44
00:04:06,120 –> 00:04:12,680
Als je een wetenschappelijk rationele methode gaat gebruiken
om te bepalen wat de maximale dagelijkse hoeveelheid

45
00:04:12,700 –> 00:04:18,680
van een bepaald supplement-ingrediënt zou moeten zijn
dat voor degenen die het nodig hebben de voordelen

46
00:04:18,680 –> 00:04:23,720
van het micronutriënt biedt en tegelijkertijd
eventuele veiligheidsproblemen op verantwoorde wijze beheert,

47
00:04:23,940 –> 00:04:27,820
zijn er 4 belangrijke uitdagingen die je moet overwinnen.

48
00:04:27,880 –> 00:04:30,440
UITDAGING 1: OVERLAPPENDE RISICO’S EN VOORDELEN.

49
00:04:30,460 –> 00:04:36,480
Ten eerste moeten we erkennen dat een dagelijkse inname
van een bepaald micronutriënt die voordelen oplevert

50
00:04:36,500 –> 00:04:41,200
voor sommige delen van de bevolking, waarschijnlijk
ook risico’s oplevert voor anderen.

51
00:04:41,240 –> 00:04:45,160
M.a.w.,risico’s en voordelen overlappen elkaar vaak.

52
00:04:45,260 –> 00:04:48,680
Als een regelgever dus een uitsluitend op
risico’s gebaseerde methode gebruikt

53
00:04:48,720 –> 00:04:53,280
om één enkel maximaal toegestaan niveau voor
een bepaalde vitamine of mineraal vast te stellen,

54
00:04:53,340 –> 00:04:57,940
en daarbij alle risico’s probeert uit te sluiten,
zelfs voor degenen die er het gevoeligst voor zijn,

55
00:04:58,160 –> 00:05:03,760
zal hij ook voorkomen dat een zeer groot aantal
mensen baat heeft bij diezelfde microvoedingsstof.

56
00:05:03,860 –> 00:05:09,680
Dit is precies wat er in Duitsland is gebeurd,
waar de Duitse autoriteit, het BfR,

57
00:05:09,720 –> 00:05:16,480
aankwam met belachelijk lage dagelijks toegestane
maximumwaarden voor veel vitaminen en mineralen.

58
00:05:16,520 –> 00:05:27,660
Voor vitamine C is dat bijvoorbeeld slechts 250 mg per dag,
voor vitamine B6 slechts 3,5 mg en voor zink slechts 6,5 mg.

59
00:05:27,720 –> 00:05:31,680
Voor zink is dit zelfs lager dan
de door de EU aanbevolen dagelijkse inname

60
00:05:31,680 –> 00:05:35,980
of Voedingsstoffenreferentiewaarde van 10 mg per dag.

61
00:05:36,040 –> 00:05:41,580
Elke klinische voedingsdeskundige of voedingswetenschapper
zal u vertellen dat er voldoende bewijs is

62
00:05:41,640 –> 00:05:45,000
dat mensen die de werking van hun
immuunsysteem willen verbeteren of

63
00:05:45,020 –> 00:05:49,740
hun energieniveau willen verhogen wanneer zij
vermoeid zijn, baat hebben bij veel hogere waarden.

64
00:05:49,860 –> 00:05:57,740
Niet alleen dat, maar drie jaar na een pandemie hebben veel mensen
deze microvoedingsstoffen in voldoende mate nodig.

65
00:05:58,200 –> 00:06:02,420
Wat bv. vitamine C betreft, heeft het BfR
er rekening mee gehouden dat een

66
00:06:02,420 –> 00:06:08,300
eenmalige dosis vitamine C
van 1000 of 2000 mg bij sommige mensen,

67
00:06:08,320 –> 00:06:13,320
wanneer zij niet te maken hebben met een infectie
waarbij de lichaamsbehoefte 10 keer of meer toeneemt,

68
00:06:13,380 –> 00:06:17,440
dunne ontlasting kan veroorzaken,
wat nauwelijks een ernstige bijwerking is.

69
00:06:17,480 –> 00:06:21,980
Het BfR neemt dit laagste niveau
van 1000 mg en past vervolgens,

70
00:06:22,080 –> 00:06:24,400
omdat het weet dat de gegevens
enigszins onzeker zijn,

71
00:06:24,460 –> 00:06:29,880
een 4-voudige onzekerheidsfactor toe
om tot 250 mg te komen.

72
00:06:29,920 –> 00:06:36,360
Hoewel dit op het eerste gezicht een zeer voorzichtige
aanpak lijkt die de openbare veiligheid beschermt –

73
00:06:36,360 –> 00:06:41,200
is dat het niet als je bedenkt welk risico het oplevert
voor degenen die nu niet de hoeveelheden kunnen nemen

74
00:06:41,260 –> 00:06:42,960
die ze nodig hebben.

75
00:06:43,040 –> 00:06:50,100
Of als je bedenkt dat een passende aanpak
van risicobeheer zou zijn om via etikettering

76
00:06:50,100 –> 00:06:53,980
aan te bevelen dat degenen die het gevoeligst zijn,
moeten overwegen hun dagelijkse dosis te verdelen,

77
00:06:54,060 –> 00:06:58,580
wat alle voordelen biedt en het risico
van een dunne ontlasting wegneemt.

78
00:06:58,640 –> 00:07:01,380
UITDAGING 2: VORMEN VAN VOEDINGSSTOFFEN VERSCHILLEN.

79
00:07:01,400 –> 00:07:07,600
Het tweede probleem met de huidige risicobeoordelingsmethoden
is dat zij doorgaans één waarde geven

80
00:07:07,600 –> 00:07:10,960
voor elke micronutriënt, ongeacht de vorm.

81
00:07:10,980 –> 00:07:15,280
De in supplementen gebruikte vitaminen en mineralen
komen echter in veel verschillende vormen

82
00:07:15,280 –> 00:07:20,740
en hebben verschillende biobeschikbaarheden en
dus verschillende risico/voordeelprofielen.

83
00:07:21,020 –> 00:07:26,820
Volgens de EU-richtlijn inzake voedingssupplementen
mogen momenteel bijvoorbeeld 13 vitaminen worden gebruikt,

84
00:07:26,940 –> 00:07:35,160
maar die zijn er in 47 verschillende vormen en
17 mineralen in 144 verschillende vormen .

85
00:07:35,780 –> 00:07:40,860
Velen van ons hebben ervaren wat er gebeurt
als we te veel magnesiumoxide innemen.

86
00:07:40,960 –> 00:07:43,440
Ja, je krijgt dunne ontlasting!

87
00:07:43,560 –> 00:07:48,980
Maar neem je dezelfde hoeveelheid magnesium als
magnesiumglycinaat, dan is het een heel ander verhaal.

88
00:07:49,380 –> 00:07:55,500
Niet alleen krijg je dan géen diarree, je neemt ook
veel meer magnesium op, gram voor gram.

89
00:07:55,680 –> 00:08:00,980
Het zou dus juridisch onevenredig zijn om
het voor magnesiumoxide afgeleide niveau

90
00:08:01,140 –> 00:08:03,480
toe te passen op magnesiumglycinaat.

91
00:08:03,500 –> 00:08:07,920
Dit betekent dat als het niveau voor magnesiumoxide
per de wet wordt vastgesteld en toegepast

92
00:08:08,040 –> 00:08:13,720
op alle andere vormen van magnesium, dat degenen
die hoge hoeveelheden magnesium nodig hebben,

93
00:08:13,920 –> 00:08:20,620
zou worden tegengehouden, zelfs als de vorm
die zij willen innemen geen enkel nadelig effect

94
00:08:20,680 –> 00:08:23,160
kan hebben, maar alleen voordelen biedt.

95
00:08:23,180 –> 00:08:24,780
UITDAGING 3: WE ZIJN ALLEMAAL INDIVIDUEN.

96
00:08:24,860 –> 00:08:29,440
De derde belangrijke reden waarom we niet
moeten vertrouwen op beoordelingsmethoden

97
00:08:29,520 –> 00:08:34,560
die alleen op risico’s zijn gericht, is dat niet alle
bevolkingsgroepen op dezelfde manier reageren.

98
00:08:34,680 –> 00:08:39,340
Wij zijn allemaal individuen en elke progressieve
benadering van voedingswetenschap moet

99
00:08:39,440 –> 00:08:43,160
gepersonaliseerd zijn en niet one-size-fits-all.

100
00:08:43,540 –> 00:08:49,300
De behoeften, voordelen en risico’s van te veel
of te weinig van een bepaald micronutriënt en vorm

101
00:08:49,400 –> 00:08:54,480
zullen dus anders zijn voor bijvoorbeeld een
zwangere of zogende vrouw dan voor bijvoorbeeld

102
00:08:54,620 –> 00:08:58,600
een zittende mannelijke kantoormedewerker
of een bejaarde in een verzorgingstehuis.

103
00:08:58,640 –> 00:09:00,840
UITDAGING 4: ONVOLLEDIGE GEGEVENS.

104
00:09:00,960 –> 00:09:05,520
De vierde uitdaging waarmee we te maken hebben
is dat we voor de meeste microvoedingsstoffen

105
00:09:05,560 –> 00:09:08,600
niet beschikken over uitgebreide
gegevens over risico’s en voordelen.

106
00:09:08,800 –> 00:09:16,560
Idealiter willen we volledige dosisresponsgegevens
om dosisresponscurven te maken voor elke risico- of voordeelparameter.

107
00:09:16,780 –> 00:09:21,240
In werkelijkheid beschikken we meestal over
kleine stukjes en beetjes betrouwbare gegevens

108
00:09:21,280 –> 00:09:24,680
die we kunnen gebruiken
om deze complexe verbanden te begrijpen.

109
00:09:24,820 –> 00:09:28,540
Daar komt nog bij dat we weliswaar over
beperkte gegevens uit klinische proeven beschikken,

110
00:09:28,620 –> 00:09:33,920
maar dat we ook rekening moeten houden
met wat klinische voedingsdeskundigen,

111
00:09:34,080 –> 00:09:39,280
orthomoleculaire en integratieve artsen en behandelaars,
die al tientallen jaren veilig therapeutische doses

112
00:09:39,300 –> 00:09:42,300
microvoedingsstoffen gebruiken,
in de loop der jaren hebben geleerd.

113
00:09:42,340 –> 00:09:44,700
OORSPRONG

114
00:09:44,700 –> 00:09:48,420
Het MRB-model is het enige beschikbare model

115
00:09:48,500 –> 00:09:50,980
dat rekening houdt met alle deze 4 uitdagingen.

116
00:09:51,020 –> 00:09:53,160
Fase 1: Een theoretisch model

117
00:09:53,180 –> 00:09:59,520
De oorsprong van het MRB-model dateert uit 2004
en het theoretische concept

118
00:09:59,580 –> 00:10:04,240
werd ontwikkeld door professor Andrew Renwick
en collega’s namens ILSI Europe –

119
00:10:04,260 –> 00:10:08,280
de Europese afdeling van het International Life Sciences Institute,

120
00:10:08,400 –> 00:10:13,440
dat al lange tijd samenwerkt met EU-instellingen
zoals de Europese Commissie en

121
00:10:13,640 –> 00:10:16,960
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid – EFSA.

122
00:10:17,400 –> 00:10:24,160
Het werk culmineerde in een verhandeling dat Renwick
en collega’s in 2004 in het Journal of Chemical Toxicology

123
00:10:24,180 –> 00:10:28,180
publiceerden onder de titel “Risk-benefit analysis of micronutrients”.

124
00:10:28,440 –> 00:10:34,740
Deze theoretische verhandeling was bedoeld om risicobeheerders
zoals de Europese Commissietheoretische artikel is ontworpen om

125
00:10:34,840 –> 00:10:38,740
en nationale regelgevende instanties
een betere en wetenschappelijkere manier te geven

126
00:10:38,800 –> 00:10:45,520
om te beoordelen welke maximum- en minimumhoeveelheden
voedingssupplementen in de EU-lidstaten

127
00:10:45,620 –> 00:10:49,720
kunnen worden toegestaan – aangezien dit een
bepaling was waaraan moest worden voldaan

128
00:10:49,720 –> 00:10:53,760
als onderdeel van de kaderrichtlijn inzake
voedingssupplementen, die in 2002 werd aangenomen.

129
00:10:53,780 –> 00:10:58,600
Hoewel deze verhandeling volledig theoretisch was,
stelde het voor dat de dosis-responscurves voor

130
00:10:58,600 –> 00:11:04,620
zowel de voordelen als de risico’s konden worden
benaderd met behulp van een aantal direct beschikbare gegevens –

131
00:11:04,880 –> 00:11:09,760
waarvan sommige al waren uitgewerkt en door de gezondheidsautoriteiten
bij brede consensus waren goedgekeurd.

132
00:11:09,980 –> 00:11:16,000
Deze omvatten waarden zoals de Geschatte
Gemiddelde Behoefte (EAR – Estimated Average Requirement)

133
00:11:16,100 –> 00:11:19,720
en het aanvaardbare maximumniveau of TUL.
(Tolerable Upper Level)

134
00:11:19,940 –> 00:11:26,480
Maar omdat de gegevens schaars waren,
werd besloten variatie-coëfficiënten op deze curven toe te passen.

135
00:11:26,700 –> 00:11:31,540
De auteurs stelden voor coëfficiënten te gebruiken
die al in andere scenario’s werden toegepast

136
00:11:31,600 –> 00:11:35,220
voor voedingsmiddelen, voedingsstoffen en mogelijke gifstoffen.

137
00:11:35,240 –> 00:11:40,500
Niet verrassend kozen Renwick en collega’s dan ook voor
een conservatieve en voorzichtige aanpak en stelden

138
00:11:40,620 –> 00:11:50,180
een variatie-coëfficiënt voor van 15% voor de voordeelcurve
en – veel meer – 45% voor de risicocurve.

139
00:11:50,780 –> 00:11:55,180
Het theoretische model stelde dat de optimale
inname voor een bepaalde bevolkingsgroep

140
00:11:55,180 –> 00:12:02,000
waarvoor de gegevens waren geselecteerd,
kon worden bepaald door het snijpunt van deze twee curven.

141
00:12:02,520 –> 00:12:07,600
Maar de wetenschappers maakten ook duidelijk
dat er ruimte moet zijn om hogere doseringen toe te staan,

142
00:12:07,640 –> 00:12:12,440
zeker wanneer het risico voor de meest gevoelige
bevolkingsgroepen mild en beperkt is

143
00:12:12,540 –> 00:12:18,300
zeker als je nagaat dat deze hogere doseringen
andere bevolkingsgroepen aanzienlijke voordelen zouden bieden.

144
00:12:18,500 –> 00:12:25,060
Het model introduceerde dus dit idee van een glijdende
schaal van risico en voordeel – in plaats van onweerlegbare getallen.

145
00:12:25,320 –> 00:12:33,380
Hoewel werd voorgesteld dat het risicopunt waar
de dosis-respons curven elkaar snijden

146
00:12:33,400 –> 00:12:37,720
een theoretische optimale inname
voor de algemene bevolking vertegenwoordigt,

147
00:12:37,900 –> 00:12:42,380
zou er eigenlijk een glijdende schaal van innames
moeten zijn waarmee een risicomanager rekening kan houden

148
00:12:42,540 –> 00:12:53,620
bij het bepalen van het beleid – een risicomanager is
meestal een regelgever of een gezondheidsautoriteit.

149
00:12:53,620 –> 00:12:58,600
In veel opzichten is dit niet anders dan hoe risico’s worden
beheerd op andere gebieden van de voedselvoorziening,

150
00:12:58,620 –> 00:13:03,320
of het nu gaat om het beheer van allergenen
zoals gluten of zuivel, of andere voedingsmiddelen

151
00:13:03,320 –> 00:13:06,200
die risico’s en voordelen hebben, zoals suikers of vetten.

152
00:13:06,500 –> 00:13:11,180
Etikettering wordt een zeer belangrijk
mechanisme in het risicobeheerproces –

153
00:13:11,360 –> 00:13:15,900
waarbij degenen die risico lopen goed
worden geïnformeerd over de risico’s op het etiket

154
00:13:16,200 –> 00:13:24,360
– terwijl degenen die minder vatbaar zijn voor de risico’s,
het voordeel van hogere doseringen niet worden ontzegd.

155
00:13:25,020 –> 00:13:31,480
Wat ook niet vergeten mag worden, is dat Renwick’s
theoretische model benadrukte dat als risicomanagers

156
00:13:31,520 –> 00:13:36,300
beleid zouden ontwikkelen op basis van de risico/voordeelcurves,
zij rekening zouden moeten houden

157
00:13:36,320 –> 00:13:42,360
met de aard, de ernst en de waarschijnlijke
duur van eventuele risico’s.

158
00:13:42,400 –> 00:13:44,480
Fase 2: een praktisch model

159
00:13:44,540 –> 00:13:49,520
Nadat wij in 2010 de problemen van uitsluitend
risicomodellen uitvoerig aan de kaak hadden gesteld,

160
00:13:49,620 –> 00:13:55,320
hebben wij de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO
opdracht gegeven om het theoretische model van

161
00:13:55,340 –> 00:14:00,380
Renwick en anderen te helpen ontwikkelen
tot een praktisch bruikbaar model.

162
00:14:01,180 –> 00:14:07,820
Dit werk mondde uit in de verhandeling van
Lisette Krul en anderen, die in 2017 werd gepubliceerd

163
00:14:07,900 –> 00:14:13,060
in het tijdschrift Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

164
00:14:13,660 –> 00:14:18,460
Het model werd ontwikkeld met de bedoeling
risicobeheerders en regelgevers uit te leggen

165
00:14:18,520 –> 00:14:23,280
hoe het in de praktijk kan worden toegepast met
gebruik van twee feitelijke praktijkvoorbeelden

166
00:14:23,300 –> 00:14:26,040
van voedingsstoffen, foliumzuur en ijzer.

167
00:14:26,160 –> 00:14:29,600
De resultaten voor deze microvoedingsstoffen
zullen we straks nader toelichten

168
00:14:29,680 –> 00:14:31,800
wanneer we laten zien hoe het model werkt.

169
00:14:31,860 –> 00:14:34,200
Fase 3: MRB-model wordt toegankelijk

170
00:14:34,220 –> 00:14:38,380
We zitten nu in de derde fase van het proces
om het MRB-model onder de aandacht te brengen

171
00:14:38,400 –> 00:14:43,040
van regelgevers, academici,
de voedingssupplementenindustrie en het publiek.

172
00:14:43,740 –> 00:14:48,200
Dat houdt in dat wij de toepassing van het model
toegankelijk maken (Open Source) zodat iedereen

173
00:14:48,200 –> 00:14:51,180
er gegevens kan invoeren en de resultaten kan krijgen.

174
00:14:51,660 –> 00:14:57,540
Zoals met alle gegevens is het resultaat van het model
zo goed als de kwaliteit van de gegevens die erin zijn verwerkt.

175
00:14:57,700 –> 00:15:03,620
Dus door het toegankelijk te maken kunnen we
het proces starten waarbij mensen verschillende gegevens invoeren,

176
00:15:03,700 –> 00:15:09,780
verschillende resultaten krijgen, een dialoog aangaan
en hopelijk tot een soort consensus komen.

177
00:15:10,220 –> 00:15:18,660
Dat is de manier waarop wetenschap zou moeten werken
– hoewel we daar de laatste tijd weinig bewijs van hebben gezien.

178
00:15:18,840 –> 00:15:23,800
Samen met dr. Jaap Hanekamp van de
University College Roosevelt uit Nederland

179
00:15:23,920 –> 00:15:29,240
en William Briggs PhD uit de VS,
bekend als statisticus van sterren,

180
00:15:29,460 –> 00:15:33,460
hebben we een proefuitgave gepubliceerd
van het MRB-model

181
00:15:33,480 –> 00:15:39,640
met twee aanvullende praktijkvoorbeelden
van vitamine B6 en magnesium.

182
00:15:40,000 –> 00:15:44,300
We zijn nu bezig met de publicatie in een peer review tijdschrift.

183
00:15:44,360 –> 00:15:46,280
Fase 4, De Aanbevelingsfase

184
00:15:46,320 –> 00:15:53,900
Dan begint fase 4, de aanbevelingsfase,
waarin we het model naar academici, bureaucraten, politici

185
00:15:54,020 –> 00:16:00,300
en het publiek brengen voordat er nog meer
landen met belachelijk lage maximaal toegestane niveaus aankomen.

186
00:16:00,340 –> 00:16:02,500
Hoe het MRB-model werkt

187
00:16:02,520 –> 00:16:07,220
Het model is gebaseerd om het verband
tussen de twee curven te begrijpen.

188
00:16:07,860 –> 00:16:12,600
De ene curve geeft de doseringsrespons weer
in relatie tot het voordeel,

189
00:16:12,760 –> 00:16:16,220
de tweede doseringsrespons in relatie tot het risico.

190
00:16:16,760 –> 00:16:21,180
Wanneer je deze krommen grafisch weergeeft,
heb je, zoals bij elke andere grafiek, twee assen nodig,

191
00:16:21,360 –> 00:16:26,000
een horizontale of x-as en een verticale of y-as.

192
00:16:26,460 –> 00:16:31,040
In geval van deze twee curven is de x-as
dus de dosering of dagelijkse inname

193
00:16:31,060 –> 00:16:34,720
– die kan worden gemeten in 
milligrammen of microgrammen per dag.

194
00:16:34,900 –> 00:16:42,180
En de y-as is de incidentie – of frequentie –
van een bepaalde reactie bij een bevolkingsgroep.

195
00:16:42,320 –> 00:16:48,040
Gewoonlijk kijken we naar veel voorkomende
incidenten die 10% treffen,

196
00:16:48,080 –> 00:16:51,220
oftewel 1 op de 10 van een bevolkingsgroep aan de ene kant,

197
00:16:51,360 –> 00:16:56,380
en zeer lage incidenten die slechts
1 op de miljoen treffen aan de andere kant.

198
00:16:56,640 –> 00:17:05,160
Deze kunnen worden beschreven als aantallen
als percentage incidenten – het hoge uiteinde – 1 op 10 als 0,1

199
00:17:05,180 –> 00:17:10,120
het laagste niveau, waarbij 1 op een miljoen 0,0001 is.

200
00:17:10,220 –> 00:17:13,940
Laten we nu de twee curven hypothetisch tekenen –

201
00:17:14,020 –> 00:17:19,840
dit is slechts een herziening van figuur 7
in de Renwick verhandeling uit 2004.

202
00:17:20,080 –> 00:17:24,900
Eerst tekenen we de verticale of
y-as die de %-incidentie weergeeft.

203
00:17:25,020 –> 00:17:30,140
Bovenaan deze as staat 10 procent
deze incidentie komt overeen met 1 op 10

204
00:17:30,240 –> 00:17:38,100
en aan de oorsprong onderaan deze as staat
0,0001 procent, wat overeenkomt met 1 op een miljoen.

205
00:17:38,320 –> 00:17:43,220
De horizontale of x-as is natuurlijk
de dagelijkse dosering of inname

206
00:17:43,320 –> 00:17:47,820
die meestal wordt gemeten in microgram
of milligram van de micronutriënt.

207
00:17:48,160 –> 00:17:49,660
Nu de curven.

208
00:17:49,720 –> 00:17:55,520
Laten we ze op dezelfde manier tekenen als Renwick
en anderen in hun baanbrekende verhandeling uit 2004.

209
00:17:55,720 –> 00:18:01,340
De voordeelcurve begint eerst links en verschuift naar rechts
naarmate we de curve verder omlaag brengen,

210
00:18:01,400 –> 00:18:08,900
omdat steeds minder (extra) mensen
baat hebben bij steeds hogere doses.

211
00:18:09,160 –> 00:18:15,380
Laten we vervolgens de risicocurve tekenen, te beginnen
aan de rechterkant en in de tegenovergestelde richting.

212
00:18:15,460 –> 00:18:22,740
In een perfecte wereld met voldoende doseringsresponsgegevens
zullen de twee curven elkaar altijd op een bepaald punt kruisen.

213
00:18:22,900 –> 00:18:27,600
Je zult je nog herinneren dat Renwick en anderen
dit de optimale inname noemen –

214
00:18:27,700 –> 00:18:33,160
maar dat is enigszins theoretisch en houdt alleen rekening
met het specifieke, meest gevoelige risico en

215
00:18:33,240 –> 00:18:40,300
veronderstelt dat de EAR nauwkeurig is en het zich niet alleen
beperkt tot de basisvereiste om voedingstekorten te vermijden –

216
00:18:40,460 –> 00:18:44,120
wat natuurlijk in bijna alle gevallen een
beperking is wanneer we ons baseren

217
00:18:44,200 –> 00:18:48,040
op gegevens van gezondheidsinstanties van de overheid.

218
00:18:48,900 –> 00:18:53,460
Maar zoals we straks zullen zien,
bij gebruik van echte gegevens in het MRB-model,

219
00:18:53,520 –> 00:18:59,220
zoals in de verhandeling van Krul en anderen van TNO
of onze gezamenlijke voorpublicatie met dr. Hanekamp,

220
00:18:59,380 –> 00:19:03,400
wanneer we kijken naar incidenten tussen
1 op de 10 en 1 op een miljoen,

221
00:19:03,480 –> 00:19:08,400
snijden de twee curven elkaar vaak niet
binnen dat bereik van incidenten.

222
00:19:08,860 –> 00:19:12,860
Net als Renwick en anderen
in hun verhandeling uit 2004 stelden,

223
00:19:12,920 –> 00:19:19,520
vertegenwoordigt alles links van de voordeelcurve
het dosisbereik dat een afwezigheid van voordeel weerspiegelt.

224
00:19:19,640 –> 00:19:24,380
Wanneer we kijken naar de risicocurve geven de
doses aan de rechterkant van deze curve

225
00:19:24,400 –> 00:19:29,200
een potentieel risico op toxiciteit weer –
normaal gesproken het meest gevoelige risico

226
00:19:29,240 –> 00:19:33,100
of teken van toxiciteit voor de meest gevoelige bevolkingsgroep.

227
00:19:33,560 –> 00:19:40,660
Dit is het belangrijkste deel van de grafiek
– het gebied tussen de twee curven, boven het snijpunt.

228
00:19:40,860 –> 00:19:44,460
Wij kunnen dit gebied beschouwen als de zone voor risicobeheer.

229
00:19:44,540 –> 00:19:50,020
Dat is het gebied waar de risicomanager de sweet spot
mag verkennen tussen volksgezondheid,

230
00:19:50,060 –> 00:19:52,920
consumentenbescherming en keuzevrijheid.

231
00:19:53,240 –> 00:19:57,840
We hebben eerder gesproken over de glijdende schaal
van doses in relatie tot risico’s en voordelen.

232
00:19:57,940 –> 00:20:00,460
Dit is waar het allemaal om draait.

233
00:20:00,720 –> 00:20:07,160
Van risicomanagers die kwalitatieve goede gegevens gebruiken,
wordt verwacht dat zij binnen de zone van risicobeheer blijven –

234
00:20:07,260 –> 00:20:12,220
aan de rechterkant van de voordeelcurve
om risico’s bij onvoldoende inname te vermijden

235
00:20:12,340 –> 00:20:18,040
en aan de linkerkant van de risicocurve om
risico’s bij overmatige inname te vermijden.

236
00:20:18,340 –> 00:20:26,160
Maar binnen deze zone moet de risicomanager
beslissingen nemen welke incidenten aanvaardbaar zijn

237
00:20:26,220 –> 00:20:34,860
voor kleine, zelfbeperkende bijwerkingen en welke
incidenten gelden voor ernstigere en zelfs onomkeerbare bijwerkingen

238
00:20:34,960 –> 00:20:40,020
– dit alles in de context van de wetenschap
en hoe dit gevolgen heeft voor degenen

239
00:20:40,100 –> 00:20:42,840
die niet zo gevoelig zijn en baat hebben bij hogere doses.

240
00:20:43,140 –> 00:20:47,700
Meestal – zoals Renwick en anderen hebben
voorgesteld – moeten risicomanagers

241
00:20:47,720 –> 00:20:54,940
een incidentie van 1 op 100 of zelfs 1 op 10 accepteren,
als het effect mild en zelfbeperkend is,

242
00:20:55,080 –> 00:20:59,060
vooral als diezelfde dosis voordelen biedt bij dezelfde incidentie.

243
00:20:59,540 –> 00:21:02,580
Als het daarentegen om een ernstig ongewenst voorval gaat,

244
00:21:02,580 –> 00:21:08,280
zoals leververgiftiging door langdurige inname van een
hoge dosering voorgevormde vitamine A,

245
00:21:08,480 –> 00:21:14,020
zou de risicomanager waarschijnlijk een
veel lagere incidentie hanteren, zoals 1 op 10.000.

246
00:21:14,180 –> 00:21:20,160
Bovendien zou de risicomanager ook een
geleidelijke aanpak van risicobeheer hanteren

247
00:21:20,560 –> 00:21:24,920
en ervoor zorgen dat de etikettering voldoende is
om deze kwetsbare groepen te beschermen,

248
00:21:25,000 –> 00:21:27,580
hoe weinig het er waarschijnlijk ook zijn.

249
00:21:27,820 –> 00:21:32,940
In het geval van voorgevormde vitamine A
zou dat kunnen gaan in de trant van

250
00:21:33,040 –> 00:21:39,400
“Neem geen hoge dosis vitamine A (meer dan
bv. 3000 mcg Retinol Equivalenten) gedurende

251
00:21:39,500 –> 00:21:46,900
meer dan twee opeenvolgende weken zonder overleg
met een gekwalificeerde en ervaren gezondheidsdeskundige”.

252
00:21:47,480 –> 00:21:56,060
De Britse Food Standards Agency heeft al een reeks
adviesverklaringen voor hoog gedoseerde vitaminen en mineralen

253
00:21:56,240 –> 00:22:00,840
op het etiket ontwikkeld, deze vormen een nuttig
uitgangspunt voor andere risicomanagers in Europa.

254
00:22:00,880 –> 00:22:02,600
MRB-model – van theorie naar praktijk

255
00:22:02,640 –> 00:22:09,240
Laten we nu eens kijken waar het werkelijk om draait en wat
er gebeurt als we feitelijke gegevens in het MRB-model stoppen.

256
00:22:09,520 –> 00:22:14,420
Wij laten dit eerst zien met de gegevens
uit de verhandeling van Lisette Krul van TNO,

257
00:22:14,500 –> 00:22:17,640
waarin ijzer en foliumzuur als
demonstratiegevallen worden gebruikt.

258
00:22:18,080 –> 00:22:25,140
Laten we beginnen met ijzer – waar twee verschillende vormen
van ijzer werden vergeleken, ijzersulfaat en ijzerbisglycinaat.

259
00:22:25,600 –> 00:22:32,280
De gegevens hiervoor staan op
pagina 3743 van het tijdschriftartikel in tabel 5.

260
00:22:32,460 –> 00:22:34,240
Het ziet er zo uit.

261
00:22:35,640 –> 00:22:44,260
Zoals we al hebben besproken, lopen de incidenties
in de linkerkolom van 1 op 10 tot 1 op een miljoen.

262
00:22:44,460 –> 00:22:55,420
Maar wat je meteen ziet, is dat de inname in milligrammen
in de risicocurve voor ijzerbisglycinaat veel hoger ligt

263
00:22:55,440 –> 00:23:00,120
dan die voor ijzersulfaat, wat het veiligere profiel
van ijzerbisglycinaat weerspiegelt.

264
00:23:00,460 –> 00:23:04,680
Wat we vervolgens kunnen doen zijn de
voordeel- en risicocurven uitzetten.

265
00:23:04,780 –> 00:23:09,580
Zo ziet het eruit als je de ijzersulfaatgegevens
uit het Krul-verhandeling uitbeeldt.

266
00:23:10,000 –> 00:23:16,640
Hier ziet je het snijpunt van de voordeel/risicocurve
bij iets meer dan 10 mg

267
00:23:16,680 –> 00:23:22,600
en uit voedingsonderzoeken weten we dat 
veel mensen minder innemen.

268
00:23:23,020 –> 00:23:27,080
Maar het is de zone daarboven waar
risicomanagers zich op moeten richten –

269
00:23:27,120 –> 00:23:31,600
waarbij ze zich moeten realiseren dat dit niet voor
alle vormen van ijzer geldt, maar alleen voor ijzersulfaat.

270
00:23:32,320 –> 00:23:36,900
We weten veel over de symptomen
van teveel ingenomen ijzersulfaat.

271
00:23:37,060 –> 00:23:46,280
Deze zijn mild en omkeerbaar en houden verband met maagdarmklachten,
zoals constipatie, diarree, darmkrampen of darmklachten.

272
00:23:46,620 –> 00:23:52,540
De symptomen zijn bijna altijd tijdelijk en
verdwijnen zodra iemand zijn of haar dosis vermindert.

273
00:23:52,820 –> 00:23:56,860
Daarom zou een risicomanager graag
een niveau voor ijzersulfaat toestaan

274
00:23:56,940 –> 00:24:03,860
dat van toepassing is op de incidentie van
1 op 100 voor de risicocurve – of zelfs 1 op 10

275
00:24:03,920 –> 00:24:07,320
als er voldoende advies wordt gegeven via de etikettering.

276
00:24:07,560 –> 00:24:12,460
Dat komt neer op ongeveer 20 tot 30 milligram
voor een dagelijks maximum.

277
00:24:12,860 –> 00:24:15,960
Laten we nu eens kijken naar ijzerbisulcaat.

278
00:24:16,040 –> 00:24:19,580
Hier zijn de gegevens van ijzerbisulcaat
uit de Krul-verhandeling gehaald.

279
00:24:20,540 –> 00:24:26,100
Ten eerste – merk op dat het snijpunt
onder de onderkant van de y-as schaal ligt,

280
00:24:26,220 –> 00:24:28,620
wat neerkomt op 1 op een miljoen.

281
00:24:29,360 –> 00:24:35,520
Wat ook opvalt is het grote gat – een kloof zelfs –
tussen de twee curven,

282
00:24:35,580 –> 00:24:40,020
wat betekent dat er een ruime zone voor risicobeheer is
waarmee de risicomanager kan spelen.

283
00:24:40,300 –> 00:24:46,600
Omdat de symptomen zo mild zijn en omkeerbaar,
kunnen we ook de bovengrens van het aantal gevallen aanpakken,

284
00:24:46,660 –> 00:24:55,320
waardoor we maximumwaarden krijgen van 40 tot 50 mg per dag –
ongeveer het dubbele van het bereik voor ijzersulfaat met hetzelfde model.

285
00:24:56,140 –> 00:25:01,760
Een ander punt is dat,
als we kijken naar de therapeutische voordelen van ijzer,

286
00:25:01,840 –> 00:25:05,620
de voordeelcurve aanzienlijk verder
naar rechts zou kunnen liggen,

287
00:25:05,720 –> 00:25:09,240
waardoor de risico/voordeelverhouding veel hoger zou uitvallen.

288
00:25:09,420 –> 00:25:12,380
Daarom moeten we ervoor zorgen
dat het model toegankelijk is (Open Source)

289
00:25:12,600 –> 00:25:16,860
zodat verschillende academici en clinici
verschillende gegevens kunnen invoeren

290
00:25:16,920 –> 00:25:19,820
op basis van hun ervaring en kennis.

291
00:25:20,020 –> 00:25:26,520
Laten we nu eens kijken naar het andere voorbeeld
in de Krul-verhandeling. Deze betreft foliumzuur.

292
00:25:26,920 –> 00:25:33,300
Merk ook hier op dat het snijpunt optreedt
bij incidenten van minder dan 1 op een miljoen,

293
00:25:33,480 –> 00:25:37,260
evenals de brede kloof voor de risicobeheerzone.

294
00:25:37,640 –> 00:25:43,340
Hier zie je dat er geen reden is om foliumzuur
te beperken tot minder dan 1000 microgram per dag.

295
00:25:43,660 –> 00:25:50,120
Hieruit blijkt hoe problematisch het maximum
van 200 mcg foliumzuur is dat door het BfR is vastgesteld

296
00:25:50,160 –> 00:25:57,220
voor de algemene bevolking in Duitsland
– of zelfs de 400 mcg voor zwangere vrouwen.

297
00:25:57,580 –> 00:26:04,680
Integendeel, we zien dat de meeste mensen
er baat bij hebben en het goed doen,

298
00:26:04,820 –> 00:26:07,900
zonder enige vergiftiging als ze tot 3000 mcg per dag nemen.

299
00:26:08,020 –> 00:26:12,340
Krul en zijn collega’s deden geen analyse
voor de polyglutaminevormen van foliumzuur,

300
00:26:12,420 –> 00:26:20,020
zoals calciummethylfolaat of de glucosamine gebonden vorm
omdat zij toen nog niet over de gegevens van de EFSA beschikten.

301
00:26:20,220 –> 00:26:25,680
Maar zij stelden wel dat de biobeschikbaarheid
van natuurlijk polyglutamine foliumzuur lager is,

302
00:26:25,740 –> 00:26:28,860
zodat het risico/voordeelprofiel anders zou kunnen zijn.

303
00:26:29,140 –> 00:26:35,120
De conclusie is dat de risicocurve waarschijnlijk
verder naar rechts in de grafiek zou zijn verschoven

304
00:26:35,200 –> 00:26:41,740
waardoor een nog bredere risicobeheersingszone en
hogere doses mogelijk zijn zonder risico op overmatige inname.

305
00:26:42,700 –> 00:26:49,660
Laten we nu kort kijken naar de twee demo-cases
die in onze verhandeling met Dr. Jaap Hanekamp zijn gebruikt

306
00:26:49,760 –> 00:26:54,800
en die het MRB-model in het publieke domein
hebben gebracht door het toegankelijk te maken.

307
00:26:55,280 –> 00:26:58,140
Laten we eerst de magnesiumgegevens bekijken.

308
00:26:58,260 –> 00:27:04,740
Hier zien we hoe feitelijke gegevens ons een heel eind
afleiden van het theoretische model van Renwick.

309
00:27:05,100 –> 00:27:09,700
Niet alleen hebben we een snijpunt
voor magnesium dat buiten de schaal valt,

310
00:27:09,860 –> 00:27:13,500
we zien ook dat het buiten de bovenkant
van de grafiek valt, niet de onderkant.

311
00:27:13,740 –> 00:27:17,960
Het snijpunt, als je de grenzen
van de grafiek zou extrapoleren,

312
00:27:18,020 –> 00:27:22,900
komt waarschijnlijk overeen met een
theoretische optimale inname van ongeveer 400 mg,

313
00:27:22,960 –> 00:27:29,180
m.a.w., iets meer dan de EU Voedingsstoffen
Referentiewaarde van 375 mg per dag.

314
00:27:29,560 –> 00:27:34,040
Wat is het maximumgehalte voor supplementen
dat door het BfR in Duitsland is vastgesteld?

315
00:27:34,080 –> 00:27:41,600
Nou, slechts 250 mg per dag omdat het rekening houdt
met mogelijke extra inname uit voedselbronnen

316
00:27:41,740 –> 00:27:44,280
die zeker niet kan worden gegarandeerd.

317
00:27:44,380 –> 00:27:45,880
Maar het belangrijkste is dit.

318
00:27:45,900 –> 00:27:52,060
Kijk eens hoe de risico- en voordeelcurven omgekeerd zijn,
vergeleken met onze vorige curven.

319
00:27:52,220 –> 00:27:56,860
De risicocurve is zo ver naar links
omdat hij gebaseerd is op één vorm,

320
00:27:56,880 –> 00:28:03,200
magnesiumoxide dat osmotische diarree of
dunne ontlasting veroorzaakt bij zeer lage niveaus,

321
00:28:03,260 –> 00:28:06,020
veel lagere niveaus dan die welke nodig
zijn voor een goede gezondheid

322
00:28:06,060 –> 00:28:09,060
wanneer magnesium in betere vormen wordt geleverd.

323
00:28:09,220 –> 00:28:16,160
Dat kan via de voeding in de vorm van groene bladgroenten,
avocado’s, noten, enz. en andere natuurlijke bronnen,

324
00:28:16,180 –> 00:28:22,100
of uit supplementen zoals magnesiumcitraat, threonaat of glycinaat.

325
00:28:22,640 –> 00:28:30,880
Je ziet dus dat je om het risico van te weinig gebruik te vermijden,
je nog steeds aan de goede kant van de groene, voordeelcurve moet zitten

326
00:28:30,940 –> 00:28:35,020
maar dan loop je wel het risico op een
dunne ontlasting door osmotische diarree.

327
00:28:35,280 –> 00:28:38,960
Dit betekent niet dat magnesiumproducten
met een hogere dosis moeten worden verboden,

328
00:28:38,980 –> 00:28:48,560
maar wel dat er stapsgewijze risicobeheer moet komen
voor de meer problematische vormen zoals magnesiumoxide of magnesiumsulfaat

329
00:28:48,560 –> 00:28:53,780
dat duidelijk op het etiket moet worden vermeld
en dat er nieuwe curven moeten komen

330
00:28:53,800 –> 00:29:01,780
voor andere vormen zoals citraat en glycinaat, die zelfs bij aanzienlijk
hogere doses niet in verband worden gebracht met dezelfde osmotische diarree.

331
00:29:01,900 –> 00:29:07,280
De sleutel is ervoor te zorgen dat mensen
toegang hebben tot de heilzame doses die zij nodig hebben,

332
00:29:07,360 –> 00:29:11,040
zelfs als het gaat om verdeelde dagelijkse hoeveelheden.

333
00:29:11,200 –> 00:29:17,620
Dat betekent dat magnesium van 600 mg of meer
per dag worden toegestaan voor deze veiliger vormen,

334
00:29:17,620 –> 00:29:23,460
met adviesverklaringen op etiketten om mogelijke reacties
bij de meest gevoelige personen af te dekken.

335
00:29:24,040 –> 00:29:29,020
Het laatste geval dat we gaan bekijken is vitamine B6.

336
00:29:29,940 –> 00:29:33,560
Uit interesse hebben wij twee
verschillende risicocurven berekend,

337
00:29:33,600 –> 00:29:36,360
gebaseerd op gegevens van twee verschillende benaderingen

338
00:29:36,400 –> 00:29:44,020
van de Effectieve Dosis 50 of ED50-waarde voor risico,
namelijk 100 mg en 200 mg.

339
00:29:44,120 –> 00:29:49,320
Deze komen respectievelijk overeen met de Upper Level
en No Observable Adverse Effect Levels

340
00:29:49,340 –> 00:29:54,800
die door het Institute of Medicine – of IOM –
nu de National Academy of Medicine – in de VS zijn vastgesteld.

341
00:29:55,140 –> 00:30:00,560
Deze gegevens zijn ook alleen gebaseerd
op één vorm van B6, pyridoxine,

342
00:30:00,720 –> 00:30:05,180
de vorm die in verband wordt gebracht
met door vitamine B6 veroorzaakte toxiciteit,

343
00:30:05,200 –> 00:30:09,140
voornamelijk bij proefdieren zoals
ratten, muizen, cavia’s en honden,

344
00:30:09,320 –> 00:30:15,260
die een reeks neurologische effecten kan veroorzaken,
waarvan sommige ernstig en blijvend kunnen zijn.

345
00:30:15,400 –> 00:30:20,520
Maar dit gebeurt alleen bij extreem hoge doses
die langdurig worden aangehouden.

346
00:30:20,680 –> 00:30:25,940
Bij proefdieren gaat het meestal om
grammen per kg lichaamsgewicht.

347
00:30:26,220 –> 00:30:34,920
Bij mensen zijn we beperkt tot een paar cases,
maar het patroon, minus één uitzondering die we zo zullen noemen,

348
00:30:35,000 –> 00:30:44,660
is dat sensorische neuropathie niet optreedt bij een
inname van minder dan 500 mg per dag op lange termijn, maandenlang.

349
00:30:44,740 –> 00:30:50,200
Daarom hadden we geen andere keuze dan de
Dalton & Dalton-studie uit 1987,

350
00:30:50,240 –> 00:30:56,080
zoals gebruikt door de EFSA en vol met fundamentale fouten zit, te schrappen.

351
00:30:56,200 –> 00:31:01,480
Zelfs de EFSA vindt het gebrekkig, maar net als
de BfR en andere EU-risicobeoordelaars of -beheerders

352
00:31:01,600 –> 00:31:07,280
is het de enige studie die ze kunnen gebruiken,
hoe gebrekkig die ook is, om EU-regelgevers

353
00:31:07,300 –> 00:31:11,320
te blijven steunen de zeer lage maximumgehalten
aan vitamine B6 in supplementen te rechtvaardigen.

354
00:31:11,380 –> 00:31:15,300
Omdat elke goede wetenschappelijke methode
gebaseerd moet zijn op betrouwbare gegevens,

355
00:31:15,400 –> 00:31:19,040
hebben wij de gegevens uit de VS gebruikt
omdat deze niet rampzalig gebrekkig zijn

356
00:31:19,100 –> 00:31:21,020
vanwege het gebruik van de Dalton & Dalton studie.

357
00:31:21,160 –> 00:31:25,780
Als je de beraming van de voordeelcurve
en de twee risicocurven opnieuw bekijkt,

358
00:31:25,900 –> 00:31:31,780
zie je dat het soort niveaus, zoals de 3,5 mg die
door het BfR is vastgesteld, geen enkele zin heeft.

359
00:31:31,880 –> 00:31:39,480
Dat is vooral het geval als je het beleid t.a.v. pyridoxine
toepast op de andere vorm, pyridoxamine,

360
00:31:39,520 –> 00:31:46,360
dat omvat de uiterst belangrijke bioactieve vorm,
pyridoxal-5′-fosfaat, die bij geen enkele dosis

361
00:31:46,400 –> 00:31:49,280
in verband is gebracht met neurologische problemen.

362
00:31:49,540 –> 00:31:55,800
Dus zelfs voor pyridoxine zou een dagelijkse dosis
van 40 tot 60 mg veilig zijn

363
00:31:55,840 –> 00:32:00,660
voor de overgrote meerderheid van de mensen en
natuurlijk zouden veel hogere niveaus dan dit moeten gelden

364
00:32:00,700 –> 00:32:06,260
voor pyridoxamine-vormen, omdat deze nooit in
verband zijn gebracht met neurologische problemen

365
00:32:06,340 –> 00:32:08,740
die de risicocurven voor pyridoxine veroorzaken.

366
00:32:08,780 –> 00:32:11,480
Een resumé

367
00:32:11,500 –> 00:32:15,400
Tot zover een overzicht van het MRB-model en hoe het werkt.

368
00:32:15,580 –> 00:32:20,980
Je hebt hopelijk gezien hoe het MRB-model
de problemen van de bestaande

369
00:32:21,000 –> 00:32:23,100
uitsluitend op risico’s gebaseerde benaderingen
aan het licht brengt.

370
00:32:23,400 –> 00:32:28,600
Maar wat je ook hebt gezien,
zoals bij de voorbeelden van magnesium en vitamine B6,

371
00:32:28,660 –> 00:32:33,080
is dat het, zoals elk model,
slechts zo goed is als de gegevens die erin zijn verwerkt.

372
00:32:33,560 –> 00:32:38,720
Een ander belangrijk punt is dat het model
de extra complicatie heeft dat het

373
00:32:38,880 –> 00:32:48,320
een risicomanagementzone biedt tussen de risico/voordeelcurven,
zodat de risicomanager weloverwogen beslissingen kan nemen

374
00:32:48,440 –> 00:32:53,340
bij het geven van advies op het gebied van risicobeheer
of het ontwikkelen van beleid.

375
00:32:53,880 –> 00:32:58,660
Nee, het is niet zo zwart-wit als sommigen
misschien zouden willen.

376
00:32:58,740 –> 00:33:03,400
Er wordt niet zomaar een getal voor het maximum en
een ander getal voor het minimumniveau gesteld.

377
00:33:03,460 –> 00:33:07,780
Evenmin houdt het automatisch rekening
met verschillen tussen verschillende vormen,

378
00:33:07,800 –> 00:33:10,800
zoals magnesiumoxide of magnesiumglycinaat.

379
00:33:11,040 –> 00:33:16,120
Je moet de gegevens selecteren en in het model
stoppen en de uitkomst bekijken

380
00:33:16,140 –> 00:33:19,380
op basis van de bekende wetenschap
en klinische ervaring.

381
00:33:19,580 –> 00:33:23,960
Maar laten we niet vergeten dat
de manier waarop verschillende mensen reageren

382
00:33:23,960 –> 00:33:26,840
op verschillende vormen van microvoedingsstoffen
ook niet zwart-wit is

383
00:33:26,860 –> 00:33:32,840
– mensen reageren heel verschillend op
verschillende microvoedingsstoffen, vormen en toedieningssystemen.

384
00:33:33,320 –> 00:33:39,160
Het Europees Hof van Justitie heeft
herhaaldelijk gewezen op het belang van het gebruik

385
00:33:39,200 –> 00:33:45,120
van de meest betrouwbare wetenschappelijke gegevens
en de meest recente resultaten van internationaal onderzoek.

386
00:33:45,440 –> 00:33:51,420
Dit uittreksel komt uit de uitspraak van
onze zaak over voedingssupplementen in 2005.

387
00:33:53,500 –> 00:33:57,240
De wetenschap heeft het de laatste jaren
zwaar te verduren gehad.

388
00:33:57,280 –> 00:34:00,460
Als het gaat om de wetenschap die we nodig hebben
om ons lichaam gezond te houden

389
00:34:00,480 –> 00:34:02,280
m.b.v. van natuurlijke stoffen,

390
00:34:02,380 –> 00:34:05,820
kunnen we het ons niet veroorloven te vertrouwen
op een ondermaatse wetenschap die

391
00:34:05,880 –> 00:34:09,020
door bepaalde industriële belangen
aanvaardbaar wordt geacht,

392
00:34:09,120 –> 00:34:15,780
maar die niet echt de nieuwste voedingswetenschap
weerspiegelt of een basis vormt voor keuzevrijheid.

393
00:34:16,460 –> 00:34:23,160
Wij verzoeken je dringend om samen met ons
bij ANH Europe druk uit te oefenen op de Europese instellingen

394
00:34:23,180 –> 00:34:29,700
en de nationale regelgevende instanties in de EU en Europa
om over te stappen van achterhaalde modellen

395
00:34:29,760 –> 00:34:33,640
die uitsluitend op risico’s zijn gebaseerd en
die de maximaal toegestane hoeveelheden microvoedingsstoffen vaststellen,

396
00:34:33,680 –> 00:34:36,060
naar het MRB-risico/voordeelmodel.

397
00:34:36,500 –> 00:34:43,100
Momenteel is het MRB-model het enige model
dat specifiek is ontwikkeld voor microvoedingsstoffen

398
00:34:43,140 –> 00:34:46,380
en rekening houdt met zowel risico’s als voordelen.

399
00:34:46,740 –> 00:34:52,400
Wij verzoeken je dringend om ANH te steunen
in ons pleidooi om het MRB-model geaccepteerd te krijgen

400
00:34:52,400 –> 00:34:54,660
door gezondheidsautoriteiten en regelgevers.

401
00:34:55,080 –> 00:35:01,080
D.w.z., voordat ze nog verder de openbare toegang
tot aanvullende voedingsstoffen beperken

402
00:35:01,220 –> 00:35:09,720
in een wereld waar onze voeding nog meer
vereenvoudigd, beperkt en onder controle gehouden wordt.

403
00:35:10,300 –> 00:35:11,120
Dank je.