1
00:00:07,500 -> 00:00:12,800
Bienvenue ! Mijn naam is Rob Verkerk en
ik ben de oprichter, uitvoerend

2
00:00:12,800 -> 00:00:17,800
en wetenschappelijk directeur van de non-profit
Alliance for Natural Health International.

3
00:00:17,800 -> 00:00:24,200
Dans cette vidéo, je vous invite à vous joindre à nous pour un nouveau projet.
modèle que nous avons développé avec les établissements d'enseignement supérieur.

4
00:00:24,200 -> 00:00:30,360
om regelgevende instanties te helpen bij de implementatie
van wetenschappelijk rationele, wettelijk proportionele procédures

5
00:00:30,420 -> 00:00:34,220
t.a.v risicobeheer van microvoedingsstoffen
zoals vitaminen en mineralen.

6
00:00:34,360 -> 00:00:42,980
De procedures die de Europese regelgevers
momenteel hanteren of overwegen, zijn
noch wetenschappelijk rationeel noch juridisch proportioneel.

7
00:00:43,580 -> 00:00:49,460
Là où les gens se sentent bien, il faut qu'ils se souviennent de ce qu'ils font.
à prendre des suppléments de vitamines et de minéraux

8
00:00:49,500 -> 00:00:55,100
in doses die hun gezondheid op
allerlei manieren ondersteunen en bevorderen.

9
00:00:56,100 -> 00:01:04,080
Des millions d'hommes s'en vont à l'improviste ou à l'improviste.
voedingsmiddelen of voedingssupplementen om tekorten

10
00:01:04,120 -> 00:01:07,380
in hun voeding aan te vullen met geconcentreerde
bronnen van microvoedingsstoffen.

11
00:01:07,440 -> 00:01:10,540
De overgrote meerderheid doet de meeste mensen veel goeds,

12
00:01:10,640 -> 00:01:17,020
en slechts enkele mensen schaadt het
als ze er te veel van nemen of juist te weinig.

13
00:01:17,160 -> 00:01:22,900
Cette option vous permet d'ajouter des suppléments à votre panier,
est de belangrijkste reden geweest voor de regelgevers,

14
00:01:22,940 -> 00:01:27,280
van wie de geoliede draaideur met de
farmaceutische industrie geen geheim is,

15
00:01:27,300 -> 00:01:32,700
om te proberen de hoeveelheden en soorten supplementen
die het publiek mag innemen, te beperken.

16
00:01:32,740 -> 00:01:40,140
L'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'une aide psychologique.
stellen is : hoeveel is goed voor ons en hoeveel is te veel ?

17
00:01:40,180 -> 00:01:46,140
En als het te veel is, over wat voor soort schade
Nous l'avons fait - pour quels groupes de consommateurs spécifiques ?

18
00:01:46,180 -> 00:01:51,260
Hebben we het over ernstige problemen
zoals leververgiftiging of zenuwschade

19
00:01:51,300 -> 00:01:56,700
of over voorbijgaande, milde problemen
zoals dunne ontlasting ?

20
00:01:56,760 -> 00:02:01,940
Dit zijn precies de kwesties die velen van ons - van
voedingswetenschappers tot handelsorganisaties,

21
00:02:01,960 -> 00:02:06,740
Campagnes pour la protection de l'environnement et de la nature
regelgevers - jarenlang slapeloze nachten hebben bezorgd !

22
00:02:06,800 -> 00:02:13,940
Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce que nous faisons.
Micronutriënt Risk Benefit - of MRB - modèle noemen,

23
00:02:14,120 -> 00:02:17,560
dat ANH in grote mate heeft helpen ontwikkelen.

24
00:02:17,760 -> 00:02:22,760
Nous affirmons que ce modèle est le plus important.
dat rekening houdt met alle belangrijke elementen

25
00:02:22,760 -> 00:02:28,820
qui sont nécessaires pour que le rationnel soit respecté.
als een juridisch evenredige aanpak te ontwikkelen.

26
00:02:30,360 -> 00:02:37,760
Le modèle MRB est fondamentalement différent des modèles suivants
eerder gebruikte risicobeoordelingsmodellen -

27
00:02:37,880 -> 00:02:42,060
die in wezen aangepaste toxicologische modellen zijn.

28
00:02:42,440 -> 00:02:51,560
Zoals de naam al zegt, deze houden alleen rekening
met het risico en negeren daarbij alle voordelen.

29
00:02:51,640 -> 00:02:55,700
Door voor een bepaalde micronutriënt alleen
naar de risicokant van de vergelijking te kijken,

30
00:02:55,700 -> 00:03:00,500
stellen regelgevers uiteindelijk niveaus vast
die elke vorm van schade of risico,

31
00:03:00,580 -> 00:03:05,020
hoe gering of voorbijgaand ook, vermijden,
zelfs voor de meest gevoelige groepen.

32
00:03:05,100 -> 00:03:12,100
Le résultat est qu'une personne qui se comporte de la même manière que les autres ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes.
gevoelige groepen - m.a.w., de overgrote meerderheid -

33
00:03:12,160 -> 00:03:17,320
geen hoeveelheden microvoedingsstoffen binnenkrijgt
où les gens ont besoin de se reposer.

34
00:03:17,540 -> 00:03:22,440
Als regelgevers dezelfde aanpak zouden toepassen
op conventionele voedingsmiddelen,

35
00:03:22,580 -> 00:03:29,100
zouden ze alle gluten-houdende granen, alle zuivel,
pinda's en zelfs koffie, thee en suiker moeten verbieden -

36
00:03:29,160 -> 00:03:33,000
omdat al deze voedingsmiddelen -
et eigenlijk alle bekende voedingsmiddelen -

37
00:03:33,120 -> 00:03:37,400
sommige mensen soms schade kunnen berokkenen.

38
00:03:37,400 -> 00:03:42,100
Voedingsstoffen bieden, in tegenstelling
tot milieutoxines, per definitie voordelen

39
00:03:42,140 -> 00:03:47,420
deze voordelen veranderen vaak afhankelijk
van de hoeveelheid die iemand binnenkrijgt.

40
00:03:47,700 -> 00:03:51,600
Il y a aussi des moments dans notre vie où l'on peut voir
de voedingsbehoeften veranderen,

41
00:03:51,620 -> 00:03:55,480
zodat verschillende mensen op verschillende
momenten verschillende hoeveelheden nodig hebben.

42
00:03:55,540 -> 00:04:00,680
Cela permet d'obtenir des prestations dures et saines.
problematisch als we willen leven in een wereld

43
00:04:00,760 -> 00:04:05,880
qui permet aux hommes de faire face à leurs propres besoins.
et hun keuzevrijheid mogen uitoefenen.

44
00:04:06,120 -> 00:04:12,680
Si vous utilisez une méthode rationnelle du point de vue de la science et de la technologie
om te bepalen wat de maximale dagelijkse hoeveelheid

45
00:04:12,700 -> 00:04:18,680
van een bepaald supplement-ingrediënt zou moeten zijn
dat voor degenen die het nodig hebben de voordelen

46
00:04:18,680 -> 00:04:23,720
van het micronutriënt biedt en tegelijkertijd
eventuele veiligheidsproblemen op verantwoorde wijze beheert,

47
00:04:23,940 -> 00:04:27,820
Il y a 4 avantages importants que vous devez gagner.

48
00:04:27,880 -> 00:04:30,440
UITDAGING 1 : OVERLAPPENDE RISICO'S EN VOORDELEN.

49
00:04:30,460 -> 00:04:36,480
Ten eerste moeten we erkennen dat een dagelijkse inname
à partir d'un micronutriënt bépaalé que les voordelen oplevert

50
00:04:36,500 -> 00:04:41,200
pour certains aspects de la vie quotidienne, sans oublier
ook risico's oplevert voor anderen.

51
00:04:41,240 -> 00:04:45,160
M.a.w.,risico's en voordelen overlappen elkaar vaak.

52
00:04:45,260 -> 00:04:48,680
Als een regelgever dus een uitsluitend op
la methode gebasee de risico gebruikt

53
00:04:48,720 -> 00:04:53,280
om één enkel maximaal toegestaan niveau voor
een bepaalde vitamine of mineraal vast te stellen,

54
00:04:53,340 -> 00:04:57,940
en daarbij alle risico's probeert uit te sluiten,
zelfs voor degenen die er het gevoeligst voor zijn,

55
00:04:58,160 -> 00:05:03,760
zal hij ook voorkomen dat een zeer groot aantal
mensen baat heeft bij diezelfde microvoedingsstof.

56
00:05:03,860 -> 00:05:09,680
Dit is precies wat er in Duitsland is gebeurd,
waar de Duitse autoriteit, het BfR,

57
00:05:09,720 -> 00:05:16,480
aankwam met belachelijk lage dagelijks toegestane
Maximumwaarden voor veel vitaminen en mineralen.

58
00:05:16,520 -> 00:05:27,660
Pour la vitamine C, la dose est de 250 mg par jour,
voor vitamine B6 slechts 3,5 mg en voor zink slechts 6,5 mg.

59
00:05:27,720 -> 00:05:31,680
Voor zink is dit zelfs lager dan
de door de EU aanbevolen dagelijkse inname

60
00:05:31,680 -> 00:05:35,980
de Voedingsstoffenreferentiewaarde de 10 mg par jour.

61
00:05:36,040 -> 00:05:41,580
Elke klinische voedingsdeskundige de voedingswetenschapper
zal u vertellen dat er voldoende bewijs is

62
00:05:41,640 -> 00:05:45,000
dat mensen die de werking van hun
immuunsysteem willen verbeteren of

63
00:05:45,020 -> 00:05:49,740
hun energieniveau willen verhogen wanneer zij
vermoeid zijn, baat hebben bij veel hogere waarden.

64
00:05:49,860 -> 00:05:57,740
Niet alleen dat, maar drie jaar na een pandemie hebben veel mensen
deze microvoedingsstoffen in voldoende mate nodig.

65
00:05:58,200 -> 00:06:02,420
Wat bv. vitamine C betreft, heeft het BfR
er rekening mee gehouden dat een

66
00:06:02,420 -> 00:06:08,300
eenmalige dosis vitamine C
de 1000 ou 2000 mg pour certains hommes,

67
00:06:08,320 -> 00:06:13,320
si vous n'avez rien à faire avec une maladie infectieuse.
waarbij de lichaamsbehoefte 10 keer of meer toeneemt,

68
00:06:13,380 -> 00:06:17,440
dunne ontlasting kan veroorzaken,
wat nauwelijks een ernstige bijwerking is.

69
00:06:17,480 -> 00:06:21,980
Het BfR neemt dit laagste niveau
van 1000 mg en past vervolgens,

70
00:06:22,080 -> 00:06:24,400
omdat het weet dat de gegevens
enigszins onzeker zijn,

71
00:06:24,460 -> 00:06:29,880
een 4-voudige onzekerheidsfactor toe
om tot 250 mg te komen.

72
00:06:29,920 -> 00:06:36,360
Hoewel dit op het eerste gezicht een zeer voorzichtige
aanpak lijkt die de openbare veiligheid beschermt -

73
00:06:36,360 -> 00:06:41,200
est dat het niet als je bedenkt welk risico het oplevert
voor degenen die nu niet de hoeveelheden kunnen nemen

74
00:06:41,260 -> 00:06:42,960
die ze nodig hebben.

75
00:06:43,040 -> 00:06:50,100
Of als je bedenkt dat een passende aanpak
van risicobeheer zou zijn om via etikettering

76
00:06:50,100 -> 00:06:53,980
aan te bevelen dat degenen die het gevoeligst zijn,
moeten overwegen hun dagelijkse dosis te verdelen,

77
00:06:54,060 -> 00:06:58,580
wat alle voordelen biedt en het risico
van een dunne ontlasting wegneemt.

78
00:06:58,640 -> 00:07:01,380
UITDAGING 2 : VORMEN VAN VOEDINGSSTOFFEN VERSCHILLEN.

79
00:07:01,400 -> 00:07:07,600
Le deuxième problème avec les méthodes d'évaluation des risques les plus courantes
est dat zij doorgaans één waarde geven

80
00:07:07,600 -> 00:07:10,960
voor elke micronutriënt, ongeacht de vorm.

81
00:07:10,980 -> 00:07:15,280
De in supplementen gebruikte vitaminen en mineralen
komen echter in veel verschillende vormen

82
00:07:15,280 -> 00:07:20,740
en hebben verschillende biobeschikbaarheden en
dus verschillende risico/voordeelprofielen.

83
00:07:21,020 -> 00:07:26,820
Volgens de EU-richtlijn inzake voedingssupplementen (en anglais)
peut contenir jusqu'à 13 vitamines,

84
00:07:26,940 -> 00:07:35,160
mais ils sont disponibles en 47 formes différentes.
17 mineralen in 144 verschillende vormen .

85
00:07:35,780 -> 00:07:40,860
Velen van ons hebben ervaren wat er gebeurt
als we te veel magnesiumoxide innemen.

86
00:07:40,960 -> 00:07:43,440
Ja, je krijgt dunne ontlasting !

87
00:07:43,560 -> 00:07:48,980
Maar neem je dezelfde hoeveelheid magnesium als
magnésiumglycinaat, dan is het een heel ander verhaal.

88
00:07:49,380 -> 00:07:55,500
Je ne me contente pas d'un journal de bord, je dois également
veel meer magnesium op, gram voor gram.

89
00:07:55,680 -> 00:08:00,980
Het zou dus juridisch onevenredig zijn om
het voor magnesiumoxide afgeleide niveau

90
00:08:01,140 -> 00:08:03,480
toe te passen op magnesiumglycinaat.

91
00:08:03,500 -> 00:08:07,920
Cela signifie que le niveau de magnésium est le même que celui de l'oxyde de magnésium.
per de wet wordt vastgesteld en toegepast

92
00:08:08,040 -> 00:08:13,720
op alle andere vormen van magnesium, dat degenen
die hoge hoeveelheden magnesium nodig hebben,

93
00:08:13,920 -> 00:08:20,620
zou worden tegengehouden, zelfs als de vorm
die zij willen innemen geen enkel nadelig effect

94
00:08:20,680 -> 00:08:23,160
peut hebben, maar alleen voordelen biedt.

95
00:08:23,180 -> 00:08:24,780
UITDAGING 3 : WE ZIJN ALLEMAAL INDIVIDUEN.

96
00:08:24,860 -> 00:08:29,440
De derde belangrijke reden waarom we niet
moeten vertrouwen op beoordelingsmethoden

97
00:08:29,520 -> 00:08:34,560
die alleen op risico's zijn gericht, is dat niet alle
bevolkingsgroepen op dezelfde manier reageren.

98
00:08:34,680 -> 00:08:39,340
Nous sommes des individus à part entière et notre progrès est indéniable.
benadering van voedingswetenschap moet

99
00:08:39,440 -> 00:08:43,160
gepersonaliseerd zijn en niet one-size-fits-all.

100
00:08:43,540 -> 00:08:49,300
De behoeften, voordelen en risico's van te veel
of te weinig van een bepaald micronutriënt en vorm

101
00:08:49,400 -> 00:08:54,480
zullen dus anders zijn voor bijvoorbeeld een
zwangere of zogende vrouw dan voor bijvoorbeeld

102
00:08:54,620 -> 00:08:58,600
een zittende mannelijke kantoormedewerker
de een bejaarde in een verzorgingstehuis.

103
00:08:58,640 -> 00:09:00,840
UITDAGING 4 : ONVOLLEDIGE GEGEVENS.

104
00:09:00,960 -> 00:09:05,520
De vierde uitdaging waarmee we te maken hebben
est dat we voor de meeste microvoedingsstoffen

105
00:09:05,560 -> 00:09:08,600
niet beschikken over uitgebreide
gegevens over risico's en voordelen.

106
00:09:08,800 -> 00:09:16,560
Idealiter willen we volledige dosisresponsgegevens
om dosisresponscurven te maken voor elke risico- of voordeelparameter.

107
00:09:16,780 -> 00:09:21,240
Dans le cadre de notre travail, nous nous concentrons sur les points suivants
kleine stukjes en beetjes betrouwbare gegevens

108
00:09:21,280 -> 00:09:24,680
que nous pouvons utiliser
om deze complexe verbanden te begrijpen.

109
00:09:24,820 -> 00:09:28,540
Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons faire des progrès.
Les résultats de la recherche clinique ont été démontrés,

110
00:09:28,620 -> 00:09:33,920
mais c'est ce que nous devons faire.
met wat klinische voedingsdeskundigen,

111
00:09:34,080 -> 00:09:39,280
orthomoleculaire en integratieve artsen en behandelaars,
die al tientallen jaren veilig therapeutische doses

112
00:09:39,300 -> 00:09:42,300
microvoedingsstoffen gebruiken,
in de loop der jaren hebben geleerd.

113
00:09:42,340 -> 00:09:44,700
OORSPRONG

114
00:09:44,700 -> 00:09:48,420
Het MRB-model is het enige beschikbare model

115
00:09:48,500 -> 00:09:50,980
dat rekening houdt met alle deze 4 uitdagingen.

116
00:09:51,020 -> 00:09:53,160
Fase 1 : Een theoretisch model

117
00:09:53,180 -> 00:09:59,520
L'introduction du modèle MRB date de 2004.
en het theoretische concept

118
00:09:59,580 -> 00:10:04,240
werd ontwikkeld door professor Andrew Renwick
en collega's namens ILSI Europe -

119
00:10:04,260 -> 00:10:08,280
de Europese afdeling van het International Life Sciences Institute,

120
00:10:08,400 -> 00:10:13,440
dat al lange tijd samenwerkt met EU-instellingen
zoals de Europese Commissie en

121
00:10:13,640 -> 00:10:16,960
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - EFSA.

122
00:10:17,400 -> 00:10:24,160
Le travail a culminé dans un verhandeling de Renwick.
en collega's en 2004 dans het Journal of Chemical Toxicology

123
00:10:24,180 -> 00:10:28,180
publiceerden onder de titel "Risk-benefit analysis of micronutrients".

124
00:10:28,440 -> 00:10:34,740
Deze theoretische verhandeling was bedoeld om risicobeheerders
zoals de Europese Commissietheoretische artikel is ontworpen om

125
00:10:34,840 -> 00:10:38,740
en national regelgevende instanties
een betere en wetenschappelijkere manier te geven

126
00:10:38,800 -> 00:10:45,520
om te beoordelen welke maximum- en minimumhoeveelheden
voedingssupplementen in de EU-lidstaten

127
00:10:45,620 -> 00:10:49,720
kunnen worden toegestaan - aangezien dit een
bepaling was waaraan moest worden voldaan

128
00:10:49,720 -> 00:10:53,760
als onderdeel van de kaderrichtlijn inzake
voedingssupplementen, die in 2002 werd aangenomen.

129
00:10:53,780 -> 00:10:58,600
Hoewel deze verhandeling volledig theoretisch was,
stelde het voor dat de dosis-responsablescurves voor

130
00:10:58,600 -> 00:11:04,620
zowel de voordelen als de risico's konden worden
benaderd met behulp van een aantal direct beschikbare gegevens -

131
00:11:04,880 -> 00:11:09,760
waarvan sommige al waren uitgewerkt en door de gezondheidsautoriteiten
bij brede consensus waren goedgekeurd.

132
00:11:09,980 -> 00:11:16,000
Ces chiffres sont à l'image de ce qui se passe en Gascogne.
Gemiddelde Behoefte (EAR - Estimation du besoin moyen)

133
00:11:16,100 -> 00:11:19,720
en het aanvaardbare maximumniveau de TUL.
(Niveau supérieur tolérable)

134
00:11:19,940 -> 00:11:26,480
Maar omdat de gegevens schaars waren,
werd besloten variatie-coëfficiënten op deze curven toe te passen.

135
00:11:26,700 -> 00:11:31,540
De auteurs stelden voor coëfficiënten te gebruiken
die al in andere scenario's werden toegepast

136
00:11:31,600 -> 00:11:35,220
voor voedingsmiddelen, voedingsstoffen en mogelijke gifstoffen.

137
00:11:35,240 -> 00:11:40,500
Niet verrassend kozen Renwick en collega's dan ook voor
een conservatieve en voorzichtige aanpak en stelden

138
00:11:40,620 -> 00:11:50,180
un coefficient de variabilité de 15% pour la courbe de voordeel.
et - veel meer - 45% voor de risicocurve.

139
00:11:50,780 -> 00:11:55,180
Het theoretische model stelde dat de optimale
inname voor een bepaalde bevolkingsgroep

140
00:11:55,180 -> 00:12:02,000
waarvoor de gegevens waren geselecteerd,
kon worden bepaald door het snijpunt van deze twee curven.

141
00:12:02,520 -> 00:12:07,600
Maar de wetenschappers maakten ook duidelijk
dat er ruimte moet zijn om hogere doseringen toe te staan,

142
00:12:07,640 -> 00:12:12,440
zeker wanneer het risico voor de meest gevoelige
bevolkingsgroepen mild en beperkt is

143
00:12:12,540 -> 00:12:18,300
zeker als je nagaat dat deze hogere doseringen
andere bevolkingsgroepen aanzienlijke voordelen zouden bieden.

144
00:12:18,500 -> 00:12:25,060
Het model introduceerde dus dit idee van een glijdende
schaal van risico en voordeel - in plaats van onweerlegbare getallen.

145
00:12:25,320 -> 00:12:33,380
Hoewel werd voorgesteld dat het risicopunt waar
les dosis-responses curven elkaar snijden

146
00:12:33,400 -> 00:12:37,720
een theoretische optimale inname
voor de algemene bevolking vertegenwoordigt,

147
00:12:37,900 -> 00:12:42,380
zou er eigenlijk een glijdende schaal van innames
doivent savoir comment un gestionnaire de risques peut obtenir des avantages.

148
00:12:42,540 -> 00:12:53,620
bij het bepalen van het beleid - een risicomanager is
meestal een regelgever of een gezondheidsautoriteit.

149
00:12:53,620 -> 00:12:58,600
In veel opzichten is dit niet anders dan hoe risico's worden
beheerd op andere gebieden van de voedselvoorziening,

150
00:12:58,620 -> 00:13:03,320
of het nu gaat om het beheer van allergenen
zoals gluten of zuivel, of andere voedingsmiddelen

151
00:13:03,320 -> 00:13:06,200
die risico's en voordelen hebben, zoals suikers of vetten.

152
00:13:06,500 -> 00:13:11,180
Etikettering wordt een zeer belangrijk
mechanisme in het risicobeheerproces -

153
00:13:11,360 -> 00:13:15,900
waarbij degenen die risico lopen goed
worden geïnformeerd over de risico's op het etiket

154
00:13:16,200 -> 00:13:24,360
- terwijl degenen die minder vatbaar zijn voor de risico's,
het voordeel van hogere doseringen niet worden ontzegd.

155
00:13:25,020 -> 00:13:31,480
Ce que l'on ne peut pas non plus vérifier, c'est que l'ouvrage de Renwick
theoretische model benadrukte dat als risicomanagers

156
00:13:31,520 -> 00:13:36,300
beleid zouden ontwikkelen op basis van de risico/voordeelcurves,
zij rekening zouden moeten houdenen

157
00:13:36,320 -> 00:13:42,360
met de aard, de ernst en de waarschijnlijke
duur van eventuele risico's.

158
00:13:42,400 -> 00:13:44,480
Fase 2 : een praktisch model

159
00:13:44,540 -> 00:13:49,520
Nadat wij in 2010 de problemen van uitsluitend
risicomodellen uitvoerig aan de kaak hadden gesteld,

160
00:13:49,620 -> 00:13:55,320
Nous sommes l'organisation néerlandaise TNO.
opdracht gegeven om het theoretische model van

161
00:13:55,340 -> 00:14:00,380
Renwick et d'autres peuvent vous aider à trouver des solutions.
jusqu'à un modèle pratique et bruyant.

162
00:14:01,180 -> 00:14:07,820
Dit werk mondde uit in de verhandeling van
Lisette Krul et autres, qui ont été publiés en 2017

163
00:14:07,900 -> 00:14:13,060
dans het tijdschrift Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

164
00:14:13,660 -> 00:14:18,460
Het model werd ontwikkeld met de bedoeling
risicobeheerders en regelgevers uit te leggen

165
00:14:18,520 -> 00:14:23,280
hoe het in de praktijk kan worden toegepast met
utilisation de deux critères pratiques essentiels

166
00:14:23,300 -> 00:14:26,040
des voedingsstoffen, foliumzuur en ijzer.

167
00:14:26,160 -> 00:14:29,600
Les résultats de ces produits micro-végétaux
zullen we straks nader toelichten

168
00:14:29,680 -> 00:14:31,800
wanneer we laten zien hoe het model werkt.

169
00:14:31,860 -> 00:14:34,200
Phase 3 : Le modèle MRB est devenu inutile

170
00:14:34,220 -> 00:14:38,380
Nous entrons dans la dernière phase du processus.
om het MRB-model onder de aandacht te brengen

171
00:14:38,400 -> 00:14:43,040
van regelgevers, academici,
de voedingssupplementenindustrie en het publiek.

172
00:14:43,740 -> 00:14:48,200
Dat houdt in dat wij de toepassing van het model
toegankelijk maken (Open Source) zodat iedereen

173
00:14:48,200 -> 00:14:51,180
er gegevens kan invoeren en de resultaten kan krijgen.

174
00:14:51,660 -> 00:14:57,540
Zoals met alle gegevens is het resultaat van het model
zo goed als de kwaliteit van de gegevens die erin zijn verwerkt.

175
00:14:57,700 -> 00:15:03,620
Dus door het toegankelijk te maken kunnen we
het procese starten waarbij mensen verschillende gegevens invoeren,

176
00:15:03,700 -> 00:15:09,780
des résultats différents apparaissent, un dialogue s'instaure entre les deux parties.
en espérant qu'un consensus se dégage.

177
00:15:10,220 -> 00:15:18,660
C'est la façon dont le monde de l'entreprise doit travailler.
- alors que nous avons eu la chance d'avoir le dernier jour de notre vie.

178
00:15:18,840 -> 00:15:23,800
Samen met dr. Jaap Hanekamp van de
Collège universitaire Roosevelt uit Nederland

179
00:15:23,920 -> 00:15:29,240
et William Briggs PhD uit de VS,
bekend als statisticus van sterren,

180
00:15:29,460 -> 00:15:33,460
Nous avons publié un guide d'utilisation.
van het MRB-model

181
00:15:33,480 -> 00:15:39,640
met twee aanvullende praktijkvoorbeelden
de la vitamine B6 et du magnésium.

182
00:15:40,000 -> 00:15:44,300
Nous ne sommes pas d'accord avec la publication dans un journal à comité de lecture.

183
00:15:44,360 -> 00:15:46,280
Fase 4, De Aanbevelingsfase

184
00:15:46,320 -> 00:15:53,900
Dan begint fase 4, de aanbevelingsfase,
waarin we het model naar academici, bureaucraten, politic

185
00:15:54,020 -> 00:16:00,300
et het publiek brengen voordat er nog meer
landen met belachelijk lage maximaal toegestane niveaus aankomen.

186
00:16:00,340 -> 00:16:02,500
Comment le modèle MRB a-t-il fonctionné ?

187
00:16:02,520 -> 00:16:07,220
Le modèle est basé sur la bande de fréquences.
tussen de twee curven te begrijpen.

188
00:16:07,860 -> 00:16:12,600
De ene curve geeft de doseringsresponsers weer
in relatie tot het voordeel,

189
00:16:12,760 -> 00:16:16,220
de tweede doseringsrespons in relatie tot het risico.

190
00:16:16,760 -> 00:16:21,180
Si vous souhaitez que ces images soient gravées,
Comme pour toutes les autres photos, je n'ai que deux idées en tête,

191
00:16:21,360 -> 00:16:26,000
een horizontale de x-as en een verticale de y-as.

192
00:16:26,460 -> 00:16:31,040
In geval van deze twee curven is de x-as
dus de dosering of dagelijkse inname

193
00:16:31,060 -> 00:16:34,720
- die kan worden gemeten in milligrammen of microgrammen per dag.

194
00:16:34,900 -> 00:16:42,180
En de y-as is de incidentie - of frequentie -
van een bepaalde reactie bij een bevolkingsgroep.

195
00:16:42,320 -> 00:16:48,040
Nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de choses à faire.
incidenten die 10% treffen,

196
00:16:48,080 -> 00:16:51,220
oftewel 1 op de 10 van een bevolkingsgroep aan de ene kant,

197
00:16:51,360 -> 00:16:56,380
en zeer lage incidenten die slechts
1 op de miljoen treffen aan de andere kant.

198
00:16:56,640 -> 00:17:05,160
Deze kunnen worden beschreven als aantallen
als percentage incidenten - het hoge uiteinde - 1 op 10 als 0,1

199
00:17:05,180 -> 00:17:10,120
het laagste niveau, waarbij 1 op een miljoen 0,0001 is.

200
00:17:10,220 -> 00:17:13,940
Laten we nu de twee curven hypothetisch tekenen - (Nous avons vu les deux courbes hypothétiques).

201
00:17:14,020 -> 00:17:19,840
dit is slechts een herziening van figuur 7
in de Renwick verhandeling uit 2004.

202
00:17:20,080 -> 00:17:24,900
Nous vous proposons d'abord la version verticale de
y-as die de %-incidentie weergeeft.

203
00:17:25,020 -> 00:17:30,140
Bovenaan deze as staat 10 procent
Cet incident a eu lieu de 1 à 10.

204
00:17:30,240 -> 00:17:38,100
en aan de oorsprong onderaan deze as staat
0,0001 procent, wat overeenkomt met 1 op een miljoen.

205
00:17:38,320 -> 00:17:43,220
De horizontale de x-as est natuurlijk
de dagelijkse dosering of inname

206
00:17:43,320 -> 00:17:47,820
die meestal wordt gemeten in microgram
de milligramme du micronutriënt.

207
00:17:48,160 -> 00:17:49,660
Nu de curven.

208
00:17:49,720 -> 00:17:55,520
Laten we ze op dezelfde manier tekenen als Renwick
en anderen in hun baanbrekende verhandeling uit 2004.

209
00:17:55,720 -> 00:18:01,340
La courbe de voordeel commence à l'extrême gauche et se déplace vers l'extrême droite.
naarmate we de curve verder omlaag brengen,

210
00:18:01,400 -> 00:18:08,900
omdat steeds minder (extra) mensen
baat hebben bij steeds hogere doses.

211
00:18:09,160 -> 00:18:15,380
Nous avons commencé à nous préoccuper des risques liés à l'utilisation des produits chimiques.
aan de rechterkant en in de tegenovergestelde richting.

212
00:18:15,460 -> 00:18:22,740
Dans un monde parfait, avec des réponses de dosage variées.
zullen de twee curven elkaar altijd op een bepaald punt kruisen.

213
00:18:22,900 -> 00:18:27,600
Je zult je nog herinneren dat Renwick en anderen
dit de optimale inname noemen -

214
00:18:27,700 -> 00:18:33,160
maar dat is enigszins theoretisch en houdt alleen rekening
met het specifieke, meest gevoelige risico en

215
00:18:33,240 -> 00:18:40,300
veronderstelt dat de EAR nauwkeurig is en het zich niet alleen
beperkt tot de basisvereiste om voedingstekorten te vermijden -

216
00:18:40,460 -> 00:18:44,120
wat natuurlijk in bijna alle gevallen een
beperking is wanneer we ons baseren

217
00:18:44,200 -> 00:18:48,040
op gegevens van gezondheidsinstanties van de overheid.

218
00:18:48,900 -> 00:18:53,460
Maar zoals we straks zullen zien,
bij gebruik van echte gegevens in het MRB-model,

219
00:18:53,520 -> 00:18:59,220
zoals in de verhandeling van Krul en anderen van TNO
de onze gezamenlijke voorpublicatie met dr. Hanekamp,

220
00:18:59,380 -> 00:19:03,400
lorsque nous parlons d'incidents entre
1 sur 10 et 1 sur un million,

221
00:19:03,480 -> 00:19:08,400
snijden de twee curven elkaar vaak niet
binnen dat bereik van incidenten.

222
00:19:08,860 -> 00:19:12,860
Net als Renwick en anderen
dans hun verhandeling uit 2004 stelden,

223
00:19:12,920 -> 00:19:19,520
vertegenwoordigt allles links van de voordeelcurve
het dosisbereik dat een afwezigheid van voordeel weerspiegelt.

224
00:19:19,640 -> 00:19:24,380
Lorsque nous nous tournons vers les risques liés à l'utilisation des produits chimiques, nous devons tenir compte des éléments suivants
doses aan de rechterkant van deze curve

225
00:19:24,400 -> 00:19:29,200
een potentieel risico op toxiciteit weer -
normaal gesproken het meest gevoelige risico

226
00:19:29,240 -> 00:19:33,100
of teken van toxiciteit voor de meest gevoelige bevolkingsgroep.

227
00:19:33,560 -> 00:19:40,660
C'est le point le plus important de l'image.
- het gebied tussen de twee curven, boven het snijpunt.

228
00:19:40,860 -> 00:19:44,460
Nous pouvons considérer ce secteur comme une zone à risque.

229
00:19:44,540 -> 00:19:50,020
C'est le domaine dans lequel le gestionnaire de risques a le plus de chances de réussir.
mag verkennen tussen volksgezondheid,

230
00:19:50,060 -> 00:19:52,920
consumentenbescherming en keuzevrijheid.

231
00:19:53,240 -> 00:19:57,840
Nous nous sommes penchés sur le problème de l'eau de mer.
des doses en relation avec les risques et les conditions.

232
00:19:57,940 -> 00:20:00,460
C'est là où il faut aller.

233
00:20:00,720 -> 00:20:07,160
Par des gestionnaires de risques qui utilisent des conseils judicieux,
wordt verwacht dat zij binnen de zone van risicobeheer blijven -

234
00:20:07,260 -> 00:20:12,220
à l'arrière de la courbe de voordeel
om risico's bij onvoldoende inname te vermijden

235
00:20:12,340 -> 00:20:18,040
en aan de linkerkant van de risicocurve om
risico's bij overmatige inname te vermijden.

236
00:20:18,340 -> 00:20:26,160
Mais en dehors de cette zone, le gestionnaire de risque doit
il faut savoir que les incidents qui se produisent sont de nature différente.

237
00:20:26,220 -> 00:20:34,860
voor kleine, zelfbeperkende bijwerkingen en welke
gelden incidenten voor ernstigere en zelfs onomkeerbare bijwerkingen

238
00:20:34,960 -> 00:20:40,020
- dit alles in de context van de wetenschap
en hoe dit gevolgen heeft voor degenen

239
00:20:40,100 -> 00:20:42,840
die niet zo gevoelig zijn en baat hebben bij hogere doses.

240
00:20:43,140 -> 00:20:47,700
Meestal - comme Renwick et les autres.
voorgesteld - moeten risicomanagers

241
00:20:47,720 -> 00:20:54,940
een incidentie van 1 op 100 of zelfs 1 op 10 accepten,
als het effect mild en zelfbeperkend is,

242
00:20:55,080 -> 00:20:59,060
vooral als diezelfde dosis voordelen biedt bij dezelfde incidentie.

243
00:20:59,540 -> 00:21:02,580
Als het daarentegen om een ernstig ongewenst voorval gaat,

244
00:21:02,580 -> 00:21:08,280
zoals leververgiftiging door langdurige inname van een
hoge dosering voorgevormde vitamine A,

245
00:21:08,480 -> 00:21:14,020
zou de risicomanager waarschijnlijk een
veel lagere incidentie hanteren, zoals 1 sur 10.000.

246
00:21:14,180 -> 00:21:20,160
Par ailleurs, le gestionnaire de risques doit également
aanpak geleidelijke van risicobeheer hanteren

247
00:21:20,560 -> 00:21:24,920
en ervoor zorgen dat de etikettering voldoende is
om deze kwetsbare groepen te beschermen,

248
00:21:25,000 -> 00:21:27,580
hoe weinig het er waarschijnlijk ook zijn.

249
00:21:27,820 -> 00:21:32,940
In het geval van voorgevormde vitamine A
zou dat kunnen gaan in de trant van

250
00:21:33,040 -> 00:21:39,400
"Neem geen hoge dosis vitamine A (meer dan
bv. 3000 mcg d'équivalents rétinol) gedurende

251
00:21:39,500 -> 00:21:46,900
plus de deux semaines de travail sans surcharge
met een gekwalificeerde en ervaren gezondheidsdeskundige".

252
00:21:47,480 -> 00:21:56,060
L'agence britannique de normalisation alimentaire (Food Standards Agency) a obtenu un résultat positif.
des conseils pour des vitamines et minéraux à forte teneur en sucre

253
00:21:56,240 -> 00:22:00,840
sur l'étiquette, ces vêtements ont un effet néfaste sur la santé.
uitgangspunt voor andere risicomanagers in Europa.

254
00:22:00,880 -> 00:22:02,600
Le modèle MRB - de la théorie à la pratique

255
00:22:02,640 -> 00:22:09,240
Nous ne savons pas encore ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire.
er gebeurt als we feitelijke gegevens in het MRB-model stoppen.

256
00:22:09,520 -> 00:22:14,420
Nous sommes d'accord sur ce point avec les déclarations suivantes
uit de verhandeling van Lisette Krul van TNO,

257
00:22:14,500 -> 00:22:17,640
waarin ijzer en foliumzuur als
demonstratiegevallen worden gebruikt.

258
00:22:18,080 -> 00:22:25,140
Commençons par ijzer - où deux formes différentes se présentent
van ijzer werden vergeleken, ijzersulfaat en ijzerbisglycinaat.

259
00:22:25,600 -> 00:22:32,280
Les informations contenues dans le présent document concernent
pagina 3743 van het tijdschriftartikel in tabel 5.

260
00:22:32,460 -> 00:22:34,240
Het ziet er zo uit.

261
00:22:35,640 -> 00:22:44,260
Si vous avez besoin d'aide, ouvrez les dossiers d'incidents.
in de linkerkolom van 1 op 10 tot 1 op een miljoen.

262
00:22:44,460 -> 00:22:55,420
Mais ce que je veux dire, c'est que le nom en milligrammes...
in de risicocurve voor ijzerbisglycinaat veel hoger ligt

263
00:22:55,440 -> 00:23:00,120
dan die voor ijzersulfaat, wat het veiligere profiel
van ijzerbisglycinaat weerspiegelt.

264
00:23:00,460 -> 00:23:04,680
Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de
voordeel- en risicocurven uitzetten.

265
00:23:04,780 -> 00:23:09,580
Zo ziet het eruit als je de ijzersulfaatgegevens
uit het Krul-verhandeling uitbeeldt.

266
00:23:10,000 -> 00:23:16,640
Vous trouverez ici les informations sur les produits et services de la marque/risicocurve.
bij iets meer dan 10 mg

267
00:23:16,680 -> 00:23:22,600
et uit voedingsonderzoeken weten we dat veel mensen minder innemen.

268
00:23:23,020 -> 00:23:27,080
Mais il s'agit d'une zone à l'écart dans laquelle
les risicomanagers zich op moeten richten -

269
00:23:27,120 -> 00:23:31,600
waarbij ze zich moeten realiseren dat dit niet voor
all vormen van ijzer geldt, maar alleen voor ijzersulfaat.

270
00:23:32,320 -> 00:23:36,900
We weten veel over de symptomen
van teveel ingenomen ijzersulfaat.

271
00:23:37,060 -> 00:23:46,280
Elles sont douces et omniprésentes et se mélangent à la nourriture,
zoals constipatie, diarree, darmkrampen of darmklachten.

272
00:23:46,620 -> 00:23:52,540
Les symptômes sont en général assez marqués et
verdwijnen zodra iemand zijn of haar dosis vermindert.

273
00:23:52,820 -> 00:23:56,860
Daarom zou een risicomanager graag
een niveau voor ijzersulfaat toestaan

274
00:23:56,940 -> 00:24:03,860
dat van toepassing is op de incidentie van
1 sur 100 pour le risicocurve - of zelfs 1 sur 10

275
00:24:03,920 -> 00:24:07,320
als er voldoende advies wordt gegeven via de etikettering.

276
00:24:07,560 -> 00:24:12,460
Ce chiffre varie entre 20 et 30 milligrammes.
voor een dagelijks maximum.

277
00:24:12,860 -> 00:24:15,960
Laten we nu eens kijken naar ijzerbisulcaat.

278
00:24:16,040 -> 00:24:19,580
Voici les conclusions de l'enquête sur le blanchiment d'argent.
uit de Krul-verhandeling gehaald.

279
00:24:20,540 -> 00:24:26,100
Ten eerste - merk op dat het snijpunt
onder de onderkant van de y-as schaal ligt,

280
00:24:26,220 -> 00:24:28,620
wat neerkomt op 1 op een miljoen.

281
00:24:29,360 -> 00:24:35,520
Wat ook opvalt is het grote gat - een kloof zelfs -
tussen de twee curven,

282
00:24:35,580 -> 00:24:40,020
Ce qui signifie qu'il s'agit d'une zone dangereuse pour les personnes à risque.
waarmee de risicomanager kan spelen.

283
00:24:40,300 -> 00:24:46,600
Omdat de symptomen zo mild zijn en omkeerbaar,
Nous pouvons également nous procurer les bovengrens d'un nombre important de personnes,

284
00:24:46,660 -> 00:24:55,320
waardoor we maximumwaarden krijgen van 40 tot 50 mg per dag -
ongeveer het dubbele van het bereik voor ijzersulfaat met hetzelfde model.

285
00:24:56,140 -> 00:25:01,760
Een ander punt is dat,
als we kijken naar de therapeutische voordelen van ijzer,

286
00:25:01,840 -> 00:25:05,620
de voordeelcurve aanzienlijk verder
naar rechts zou kunnen liggen,

287
00:25:05,720 -> 00:25:09,240
waardoor de risico/voordeelverhouding veel hoger zou uitvallen.

288
00:25:09,420 -> 00:25:12,380
Daarom moeten we ervoor zorgen
dat het model toegankelijk is (Open Source)

289
00:25:12,600 -> 00:25:16,860
verschillende academici en clinici
les différents types d'actions peuvent être invoqués.

290
00:25:16,920 -> 00:25:19,820
op basis van hun ervaring en kennis.

291
00:25:20,020 -> 00:25:26,520
Nous n'avons plus rien à dire sur l'autre sujet.
in de Krul-verhandeling. Deze betreft foliumzuur.

292
00:25:26,920 -> 00:25:33,300
Merk ook hier op dat het snijpunt optreedt
pour des incidents de moins d'un million d'euros,

293
00:25:33,480 -> 00:25:37,260
evenals de brede kloof voor de risicobeheerzone.

294
00:25:37,640 -> 00:25:43,340
Hier zie je dat er geen reden is om foliumzuur
à moins de 1000 microgrammes par jour.

295
00:25:43,660 -> 00:25:50,120
Hieruit blijkt hoe problematisch het maximum
de 200 mcg foliumzuur est dat door het BfR is vastgesteld

296
00:25:50,160 -> 00:25:57,220
voor de algemene bevolking in Duitsland
- de zelfs de 400 mcg voor zwangere vrouwen.

297
00:25:57,580 -> 00:26:04,680
Intégré, nous zien dat de meeste mensen
er baat bij hebben en het goed doen,

298
00:26:04,820 -> 00:26:07,900
zonder enige vergiftiging als ze tot 3000 mcg per dag nemen.

299
00:26:08,020 -> 00:26:12,340
Krul et zijn collega's deden geen analyse
voor de polyglutaminevormen van foliumzuur,

300
00:26:12,420 -> 00:26:20,020
zoals calciummethylfolaat of de glucosamine gebonden vorm
omdat zij toen nog niet over de gegevens van de EFSA beschikten.

301
00:26:20,220 -> 00:26:25,680
Mais ils affirment que la biobésité n'est pas une fatalité.
van natuurlijk polyglutamine foliumzuur lager is,

302
00:26:25,740 -> 00:26:28,860
zodat het risico/voordeelprofiel anders zou kunnen zijn.

303
00:26:29,140 -> 00:26:35,120
La conclusion est que le risque est faible.
de l'avant vers l'arrière dans le grafiek zou zijn verschoven

304
00:26:35,200 -> 00:26:41,740
waardoor een nog bredere risicobeheersingszone en
hogere doses mogelijk zijn zonder risico op overmatige inname.

305
00:26:42,700 -> 00:26:49,660
Laissez-nous vous parler des deux cas de démonstration.
die in onze verhandeling met Dr. Jaap Hanekamp zijn gebruikt

306
00:26:49,760 -> 00:26:54,800
en die het MRB-model in het publieke domein
hebben gebracht door het toegankelijk te maken.

307
00:26:55,280 -> 00:26:58,140
Nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur le magnésium.

308
00:26:58,260 -> 00:27:04,740
Hier zien we hoe feitelijke gegevens ons een heel eind
afleiden van het theoretische model van Renwick.

309
00:27:05,100 -> 00:27:09,700
Nous n'avons jamais eu de problème.
voor magnesium dat buiten de schaal valt,

310
00:27:09,860 -> 00:27:13,500
nous zien ook dat het buiten de bovenkant
van de grafiek valt, niet de onderkant.

311
00:27:13,740 -> 00:27:17,960
Het snijpunt, als je de grenzen
van de grafiek zou extrapoleren,

312
00:27:18,020 -> 00:27:22,900
komt waarschijnlijk overeen met een
L'inname optimale théorique de 400 mg au maximum,

313
00:27:22,960 -> 00:27:29,180
m.a.w., iets meer dan de EU Voedingsstoffen
Referentieewaarde van 375 mg per dag.

314
00:27:29,560 -> 00:27:34,040
Quelle est la limite maximale pour les suppléments ?
dat door het BfR in Duitsland is vastgesteld ?

315
00:27:34,080 -> 00:27:41,600
Nou, slechts 250 mg per dag omdat het rekening houdt
met mogelijke extra inname uit voedselbronnen

316
00:27:41,740 -> 00:27:44,280
die zeker niet kan worden gegarandeerd.

317
00:27:44,380 -> 00:27:45,880
Maar het belangrijkste is dit.

318
00:27:45,900 -> 00:27:52,060
Vérifiez si les risques et les dommages sont bien pris en compte,
vergeleken met onze vorige curven.

319
00:27:52,220 -> 00:27:56,860
Les risques liés à l'utilisation des cartes de crédit sont indiqués sur les liens.
omdat hij gebaseerd is op één vorm,

320
00:27:56,880 -> 00:28:03,200
magnésiumoxide dat osmotische diarree de
dunne ontlasting veroorzaakt bij zeer lage niveaus,

321
00:28:03,260 -> 00:28:06,020
veel lagere niveaus dan die welke nodigig
zijn voor een goede gezondheid

322
00:28:06,060 -> 00:28:09,060
wanneer magnesium in betere vormen wordt geleverd.

323
00:28:09,220 -> 00:28:16,160
Cela peut se faire par le biais de l'alimentation sous la forme d'une grande lame,
avocado's, noten, enz. en andere natuurlijke bronnen,

324
00:28:16,180 -> 00:28:22,100
of uit supplementen zoals magnesiumcitraat, threonaat of glycinaat.

325
00:28:22,640 -> 00:28:30,880
Je ziet dus dat je om het risico van te weinig gebruik te vermijden,
je nog steeds aan de goede kant van de groene, voordeelcurve moet zitten

326
00:28:30,940 -> 00:28:35,020
maar dan loop je wel het risico op een
dunne ontlasting door osmotische diarree.

327
00:28:35,280 -> 00:28:38,960
Cela ne signifie pas que les produits à base de magnésium ne sont pas disponibles.
met een hogere dosis moeten worden verboden,

328
00:28:38,980 -> 00:28:48,560
maar wel dat er stapsgewijze risicobeheer moet komen
pour les formes les plus problématiques telles que l'oxyde de magnésium ou le sulfate de magnésium.

329
00:28:48,560 -> 00:28:53,780
dat duidelijk op het etiket moet worden vermeld
en dat er nieuwe curven moeten komen

330
00:28:53,800 -> 00:29:01,780
pour d'autres formes, telles que la citraille et la glycine, qui sont également utilisées dans le cadre de l'assurance maladie.
hogere doses niet in verband worden gebracht met dezelfde osmotische diarree.

331
00:29:01,900 -> 00:29:07,280
De sleutel is ervoor te zorgen dat mensen
toegang hebben tot de heilzame doses die zij nodig hebben,

332
00:29:07,360 -> 00:29:11,040
zelfs als het gaat om verdeelde dagelijkse hoeveelheden.

333
00:29:11,200 -> 00:29:17,620
Cela signifie que le magnésium à 600 mg ou plus peut être utilisé dans les cas suivants
per dag worden toegestaan voor deze veiliger vormen,

334
00:29:17,620 -> 00:29:23,460
met adviesverklaringen op etiketten om mogelijke reacties
pour les personnes les plus démunies.

335
00:29:24,040 -> 00:29:29,020
La vitamine B6 est le premier élément que nous devons prendre en compte.

336
00:29:29,940 -> 00:29:33,560
Uit interesse hebben wij twee
verschillende risicocurven berekend,

337
00:29:33,600 -> 00:29:36,360
sur la base des déclarations de deux parties différentes.

338
00:29:36,400 -> 00:29:44,020
van de Effectieve Dosis 50 of ED50-waarde voor risico,
namelijk 100 mg en 200 mg.

339
00:29:44,120 -> 00:29:49,320
Ils sont situés respectivement au-dessus du niveau supérieur.
en No Observable Adverse Effect Levels

340
00:29:49,340 -> 00:29:54,800
die door het Institute of Medicine - de l'IOM -
nu de National Academy of Medicine - in de VS zijn vastgesteld.

341
00:29:55,140 -> 00:30:00,560
Deze gegevens zijn ook alleen gebaseerd
op één vorm van B6, pyridoxine,

342
00:30:00,720 -> 00:30:05,180
de vorm die in verband wordt gebracht
met door vitamine B6 veroorzaakte toxiciteit,

343
00:30:05,200 -> 00:30:09,140
voornamelijk bij proefdieren zoals
ratten, muizen, cavia's en honden,

344
00:30:09,320 -> 00:30:15,260
die een reeks neurologische effecten kan veroorzaken,
waarvan sommige ernstig en blijvend kunnen zijn.

345
00:30:15,400 -> 00:30:20,520
Maar dit gebeurt alleen bij extreem hoge doses
die langdurig worden aangehouden.

346
00:30:20,680 -> 00:30:25,940
Bij proefdieren gaat het meestal om
grammes par kg de lichaamsgewicht.

347
00:30:26,220 -> 00:30:34,920
Pour certains hommes, nous sommes confrontés à quelques cas,
maar het patroon, minus één uitzondering die we zo zullen noemen,

348
00:30:35,000 -> 00:30:44,660
est dat sensorische neuropathie niet optreedt bij een
inname van minder dan 500 mg per dag op lange termijn, maandenlang.

349
00:30:44,740 -> 00:30:50,200
Daarom hadden we geen andere keuze dan de
Dalton & Dalton-studie uit 1987,

350
00:30:50,240 -> 00:30:56,080
zoals gebruikt door de EFSA en vol met fundamentale fouten zit, te schrappen.

351
00:30:56,200 -> 00:31:01,480
Zelfs de EFSA vindt het gebrekkig, maar net als
de BfR en andere EU-risicobeoordelaars of -beheerders

352
00:31:01,600 -> 00:31:07,280
est het de enige studie die ze kunnen gebruiken,
hoe gebrekkig die ook is, om EU-regelgevers

353
00:31:07,300 -> 00:31:11,320
te blijven steunen de zeer lage maximumgehalten
aan vitamine B6 in supplementen te rechtvaardigen.

354
00:31:11,380 -> 00:31:15,300
Omdat elke goede wetenschappelijke methode
gebaseerd moet zijn op betrouwbare gegevens,

355
00:31:15,400 -> 00:31:19,040
Nous avons utilisé les informations relatives au VS.
omdat deze niet rampzalig gebrekkig zijn

356
00:31:19,100 -> 00:31:21,020
vanwege het gebruik van de Dalton & Dalton studie.

357
00:31:21,160 -> 00:31:25,780
Si vous souhaitez que la courbe de vos besoins soit respectée...
en de twee risicocurven opnieuw bekijkt,

358
00:31:25,900 -> 00:31:31,780
zie je dat het soort niveaus, zoals de 3,5 mg die
door het BfR is vastgesteld, geen enkele zin heeft.

359
00:31:31,880 -> 00:31:39,480
Dat is vooral het geval als je het beleid t.a.v. pyridoxine
toepast op de andere vorm, pyridoxamine,

360
00:31:39,520 -> 00:31:46,360
qui est la forme bioactive la plus importante,
pyridoxal-5′-fosfaat, die bij geen enkele dosis

361
00:31:46,400 -> 00:31:49,280
in verband is gebracht met neurologische problemen.

362
00:31:49,540 -> 00:31:55,800
Dus zelfs voor pyridoxine zou een dagelijkse dosis
van 40 tot 60 mg veilig zijn

363
00:31:55,840 -> 00:32:00,660
pour l'épanouissement des hommes et des femmes.
natuurlijk zouden veel hogere niveaus dan dit moeten gelden

364
00:32:00,700 -> 00:32:06,260
voor pyridoxamine-vormen, omdat deze nooit in
verband zijn gebracht met neurologische problemen

365
00:32:06,340 -> 00:32:08,740
die de risicocurven voor pyridoxine veroorzaken.

366
00:32:08,780 -> 00:32:11,480
Un curriculum vitae

367
00:32:11,500 -> 00:32:15,400
Voici une vue d'ensemble du modèle MRB et de son fonctionnement.

368
00:32:15,580 -> 00:32:20,980
Je suis heureux d'apprendre que le modèle MRB
les problèmes de l'entreprise

369
00:32:21,000 -> 00:32:23,100
uitsluitend op risico's gebaseerde benaderingen
aan het licht brengt.

370
00:32:23,400 -> 00:32:28,600
Maar wat je ook hebt gezien,
notamment grâce à l'apport de magnésium et de vitamine B6,

371
00:32:28,660 -> 00:32:33,080
is dat het, zoals elk model,
slechts zo goed is als de gegevens die erin zijn verwerkt.

372
00:32:33,560 -> 00:32:38,720
Une autre caractéristique importante est que le modèle
de extra complicatie heeft dat het

373
00:32:38,880 -> 00:32:48,320
een risicomanagementzone biedt tussen de risico/voordeelcurven,
pour que le gestionnaire de risques puisse faire face à des situations difficiles.

374
00:32:48,440 -> 00:32:53,340
bij het geven van advies op het gebied van risicobeheer
de het ontwikkelen van beleid.

375
00:32:53,880 -> 00:32:58,660
Nee, het is niet zo zwart-wit als sommigen
misschien zouden willen.

376
00:32:58,740 -> 00:33:03,400
Er wordt niet zomaar een getal voor het maximum en
een ander getal voor het minimumniveau gesteld.

377
00:33:03,460 -> 00:33:07,780
Evenmin houdt het automatisch rekening
met verschillen tussen verschillende vormen,

378
00:33:07,800 -> 00:33:10,800
zoals magnesiumoxide of magnesiumglycinaat.

379
00:33:11,040 -> 00:33:16,120
Je moet de gegevens selecteren en in het model
stoppen en de uitkomst bekijken

380
00:33:16,140 -> 00:33:19,380
sur la base d'une étude scientifique reconnue
en klinische ervaring.

381
00:33:19,580 -> 00:33:23,960
Maar laten we niet vergeten dat
la manière dont les différents hommes réagissent.

382
00:33:23,960 -> 00:33:26,840
sur les différentes formes de produits micro-végétaux
ook niet zwart-wit is

383
00:33:26,860 -> 00:33:32,840
- mensen reageren heel verschillend op
verschillende microvoedingsstoffen, vormen en toedieningssystemen.

384
00:33:33,320 -> 00:33:39,160
Le palais de justice de l'Union européenne a été créé
herhaaldelijk gewezen op het belang van het gebruik

385
00:33:39,200 -> 00:33:45,120
van de meest betrouwbare wetenschappelijke gegevens
et les résultats les plus récents des études internationales.

386
00:33:45,440 -> 00:33:51,420
Cet article se situe dans le cadre de l'application de la loi sur la protection de l'environnement.
onze zaak over voedingssupplementen en 2005.

387
00:33:53,500 -> 00:33:57,240
De wetenschap heeft het de laatste jaren
zwaar te verduren gehad.

388
00:33:57,280 -> 00:34:00,460
Il s'agit de l'étude que nous avons approuvée.
om ons lichaam gezond te houdenen

389
00:34:00,480 -> 00:34:02,280
m.b.v. van natuurlijke stoffen,

390
00:34:02,380 -> 00:34:05,820
nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entraves à l'utilisation de nos services
op een ondermaatse wetenschap die

391
00:34:05,880 -> 00:34:09,020
par l'intermédiaire de partenaires industriels fiables
aanvaardbaar wordt geacht,

392
00:34:09,120 -> 00:34:15,780
maar die niet echt de nieuwste voedingswetenschap
weerspiegelt of een basis vormt voor keuzevrijheid.

393
00:34:16,460 -> 00:34:23,160
Nous nous efforçons de travailler ensemble.
au sein de l'ANH Europe druk uit te oefenenen op de Europese instellingen

394
00:34:23,180 -> 00:34:29,700
en de nationale regelgevende instanties in de EU en Europa
om over te stappen van achterhaalde modellen

395
00:34:29,760 -> 00:34:33,640
qui sont fondées sur des risques et
die de maximaal toegestane hoeveelheden microvoedingsstoffen vaststellen,

396
00:34:33,680 -> 00:34:36,060
naar het MRB-risico/voordeelmodel.

397
00:34:36,500 -> 00:34:43,100
Momenteel is het MRB-model het enige model
dat specifiek is ontwikkeld voor microvoedingsstoffen

398
00:34:43,140 -> 00:34:46,380
en rekening houdt met zowel risico's als voordelen.

399
00:34:46,740 -> 00:34:52,400
Nous nous interrogeons sur la façon dont ANH se déroule.
dans ons pleidooi om het MRB-model geaccepteerd te krijgen

400
00:34:52,400 -> 00:34:54,660
door gezondheidsautoriteiten en regelgevers.

401
00:34:55,080 -> 00:35:01,080
D.w.z., voordat ze nog verder de openbare toegang
tot aanvullende voedingsstoffen beperken

402
00:35:01,220 -> 00:35:09,720
dans un monde où l'on ne peut plus se passer de nos services.
vereenvoudigd, beperkt en onder controle gehouden wordt.

403
00:35:10,300 -> 00:35:11,120
Dank je.