Inzicht in het oorzakelijk verband tussen vaccins

10 feb 2022

Datum:10 februari 2022

Inhoud Secties

  • Het continuüm verkennen van oorzakelijk verband tot associatie
  • Agenda van de conferentie
  • Kortingen op de sprekerstijd

Op zaterdag 5 februari 2022 vond een baanbrekende online conferentie plaats. Georganiseerd door de Wereldraad voor Gezondheid, werd de inaugureleInzicht in "Vaccin" Causatie: Hoe worden bijwerkingen bewezen? Op de conferentie kwamen artsen, juristen en wetenschappers uit de hele wereld bijeen om de kwestie van de oorzaak van letsel of ziekte na toediening van genetische "vaccins" te onderzoeken.

De organisator van de conferentie en advocate Shabnam Mohamed zei dat de overgrote meerderheid van de verwondingen niet gemeld wordt, omdat veel mensen, wanneer zij ziek worden na een covid-prik, niet beseffen dat de prikken verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor hun problemen. Zij melden de problemen niet bij de registratiesystemen van de overheid, omdat zij niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan of omdat hun bezorgdheid wordt weggewuifd door juist die beroepsbeoefenaars bij wie zij hulp zoeken. Velen krijgen niet de steun en zorg die zij nodig hebben om met hun verwondingen om te gaan en zij vragen ook geen schadevergoeding aan die eventueel beschikbaar is.

Bij de presentatie van de conferentie zei Dr. Mark Trozzi uit Canada: "Voor degenen onder ons die de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzoek hebben gedaan, is het moeilijk voor te stellen dat er nog steeds onenigheid bestaat over gedwongen vaccininjecties. Ik ben van mening dat ze zowel gevaarlijk als ondoeltreffend zijn..."

Op de eendaagse conferentie kwamen 18 internationale sprekers aan het woord, waaronder de oprichter van ANH, Rob Verkerk PhD. U kunt de presentatie van Rob hieronder bekijken.

Het continuüm verkennen van oorzakelijk verband tot associatie

>>> Bekijk de volledige conferentie: World Council for Health's Newsroom
Scroll naar beneden onder het vakje "live" video en klik op Understanding Vaccine Causation Conference.

Agenda van de conferentie

Kortingen op de sprekerstijd

Spreker

Tijd besnoeiing

Dr Mark Trozzi inleiding

00:30 – 04:10

Megha Verma

04:37 – 23:30

Dr Herman Edeling

22:50 – 57:20

Adv Sabelo Sibanda

59:15 – 01:22:15

Dr. EV Rapiti

01:47:15 – 02:18:45

Dr. Shankara Chetty

02:19:20 – 02:48:30

Dr. Arne Burkhardt

02:51:45 – 03:18:15

Dr. Ryan Cole

03:19:00 – 03:45:50

Avital Livney - Het Getuigenissen Project

03:46:45 – 04:14:30

Ted Kuntz - Vaccin Keuze Canada

04:15:05 – 04:44:50

Shabnam Mohamed - SA VAERS

04:46:45 – 05:16:30

Dr Jessica Rose

05:17:00 – 06:04:45

Rob Verkerk PhD

06:05:30 – 06:36:20

Deanna McCleod

06:38:10 – 07:09:00

 

Voor meer over de situatie met betrekking tot het mondiale coronavirus, kunt u kijken naar onze mondiale, wekelijkse Coronavirus News Update

Bekijk onze uitgebreide covid coverage van de afgelopen twee jaar

 

Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid