Natuurmachtsgreep begonnen in de VS

mrt 10, 2022

Datum:10 maart 2022

Inhoud Secties

 • Wat is een NAC?
 • Waarom natuurlijke hulpbronnen exploiteren?
 • Hoe zijn de NAC's van plan dit te doen?
 • Werken met, niet tegen de natuur

Door Meleni Aldridge, uitvoerend coördinator, en Melissa Smith, outreach- en ontwikkelingsfunctionaris


"Wij misbruiken land omdat wij het zien als handelswaar die ons toebehoort. Wanneer wij land zien als een gemeenschap waartoe wij behoren, kunnen wij het met liefde en respect gaan gebruiken."

- Aldo Leopold

Hebt u ooit gehoord van een natuurlijk activabedrijf of kortweg NAC (en dan bedoelen we niet de glutathion-precursor, N-acetyl-cysteïne)? Het zal ons niet verbazen als u dat niet hebt. Wij zijn de term zelf nog maar pas tegengekomen, en wij zijn van mening dat het de grootste landroof door bedrijven in de recente geschiedenis kan vergemakkelijken. Tenminste, als wij, de mensen, er geen eind aan maken.

Als u vindt dat de natuur nooit handelswaar mag worden die door een paar machtigen gekocht en verkocht wordt, lees dan verder. Het feit dat de geldminderheid vindt dat zij het recht heeft om de Natuur effectief te barcoderen is adembenemend in zijn hebzucht en arrogantie. Hoewel dat niet zo verwonderlijk is, als u ziet wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is. Wij worden echt opgeroepen om "schoon schip te maken" op zovele niveaus.

Wij hebben een infografiek gemaakt (zie hieronder) om een overzicht te geven van de plannen voor de exploitatie van wat nu genoemd wordt, de Economie van de Natuur. U ziet in één oogopslag het prijskaartje dat op haar hoofd is geplakt en waarom de traditionele filantropie - gebaseerd op geven - plotseling "een totale mislukking" is verklaard en vervangen wordt door "investeringsfilantropie". U kent vast wel de namen die betrokken waren bij de aftrap van deze nieuwe vorm van niet-gevende (aka. nemende) filantropie. Als u zich afvraagt hoe filantropisch investeren tot mislukken verklaard kan worden, kijk dan niet verder dan André Hoffmann, de vice-voorzitter van de farmaceutische reus, Roche.

Download het en deel het zo wijd en zijd als u kunt. Dit is een boodschap die snel een vlucht moet nemen.

Grafiek door Mike Abbott, hoofd van de media, ANH-Intl

>>> Klik hier om PDF met klikbare links te downloaden

>>> Klik hier om als afbeelding te downloaden

Wat is een NAC?

In september 2021 kondigde de New York Stock Exchange (NYSE) stilletjes aan dat zij een nieuwe activaklasse had gecreëerd met een notering, "Behoud en herstel van de natuurlijke rijkdommen die uiteindelijk ten grondslag liggen aan de mogelijkheid dat er leven op aarde is". Het ziet er zowel onschuldig als beschermend uit. Wie wil er nu niet de planetaire hulpbronnen waarvan wij allen afhankelijk zijn, behouden en herstellen?

De ondertekst is echter dat bedrijven die in deze activaklasse, "natural asset company" (NAC), passen, de natuurlijke hulpbronnen op een bepaald stuk land mogen onderhouden, beheren en ontwikkelen. Het is in feite een snelle manier om de natuurlijke hulpbronnen van de natuur te vercommercialiseren. Het gaat er minder om de natuur te beschermen, maar meer om geld te verdienen via de "Economie van de Natuur" - die een prikkelend prijskaartje heeft gekregen.

Bron: De Intrinsieke Uitwisseling

"Onze hoop is dat het bezitten van een onderneming die natuurlijke rijkdommen bezit, een manier wordt waarop een steeds bredere groep beleggers de mogelijkheid krijgt om te investeren in iets dat intrinsiek waardevol is, maar tot nu toe echt van de financiële markten was uitgesloten."- De Intrinsieke Uitwisseling

De NYSE heeft onlangs een partnerschap onthuld dat al twee jaar in de maak is met de Intrinsic Exchange Group (IEG) om beleggingsmogelijkheden te openen in wat zij "Nature's Economy" noemt. IEG beschrijft zichzelf als een "baanbrekende onderneming op het gebied van natuurlijke rijkdommen". Een van haar belangrijkste investeerders is de Rockefeller Foundation.

Waarom natuurlijke hulpbronnen exploiteren?

De commoditisatie van de natuur wordt gerechtvaardigd als zijnde ingegeven door de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen. Maar kras onder de oppervlakte en de hebzucht en gierigheid zijn duidelijk te zien.

Onderzoekers hebben al in 2012 gewezen op het gevaar van "green grabbing" en noemden de toe-eigening van land en hulpbronnen met gebruikmaking van "groene" geloofsbrieven om de landroof te rechtvaardigen als een opkomend proces van diepe en groeiende betekenis. Zij gaan zo ver om te zeggen dat green grabbing voortbouwt op bekende geschiedenissen van koloniale en neokoloniale vervreemding van hulpbronnen in de naam van het milieu.

Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat het Wereld Economisch Forum in 2020 met zijn Nature Risk Rising rapport ook aan de slag gaat. De ondertitel luidt "Waarom de crisis die de natuur overspoelt van belang is voor het bedrijfsleven en de economie" en merkt in zijn tweede verslag op, De toekomst van natuur en bedrijfsleven, dat, "Een nieuwe natuureconomie zou tegen 2030 tot $10,1 biljoen aan jaarlijkse bedrijfswaarde kunnen genereren en 395 miljoen banen kunnen scheppen".

Laat u niet misleiden door hoe welwillend en humanitair het allemaal lijkt.

Mark Wilson benadrukt in zijn paper uit 2013 hoe de zogenaamde "groene economie" vijf fundamentele problemen niet aanpakt, en dus het potentieel heeft om de aantasting van het milieu te vergroten en nog grotere sociale ongelijkheid te veroorzaken dan we nu al zien:

 • Ecosysteemdiensten zijn van nature moeilijk te prijzen
 • De inachtneming van het rebound effect is onvoldoende
 • Het primaat van de economie over het milieu wordt verzekerd
 • Markten bieden weinig bescherming voor de armsten
 • De bestaande marktmechanismen ter bescherming van het milieu zijn niet geslaagd.
 • Bovendien echoën wij in 2022 de volgende redenen waarom de NAK's waarschijnlijk eerder geneigd zullen zijn tegen dan voor de Natuur te handelen:

 • De "activa" van de Economie van de Natuur worden gewaardeerd op meer dan US$4.000 biljoen of $4 quadriljoen (de huidige economie wordt gewaardeerd op ca. US$512 biljoen; dat maakt de huidige economie ongeveer slechts 8% de waarde van de Economie van de Natuur)
 • Elk "asset" zal een eigenaar hebben
 • Het eigendom via NAK's maakt overheersing mogelijk, niet alleen van de economie, maar van de hele natuurlijke wereld
 • Afschaffing van vrijheden. In veel praktijken wordt vrijheid vandaag de dag beschouwd als een dienst of een voorrecht, niet als een grondrecht
 • De eigenaars zullen dicteren wie toegang krijgt tot schoon water, schone lucht, wilde ruimten en nog onaangeboorde, slinkende natuurlijke hulpbronnen.
 • Hoe zijn de NAC's van plan dit te doen?

  Deze nieuwe NAK's zullen een beetje als makelaars voor Moeder Natuur optreden. Stelt u zich eens een situatie voor waarin een bedrijf een stuk natuur kan uitkiezen, er een prijs aan kan toekennen, alle eerdere rechthebbenden van hun rechten kan ontheffen, er eigenaar van kan worden en vervolgens stukken van dat land/meer/oceaan/berg enz. kan verkopen aan institutionele aandeelhouders - in het bijzonder aan de multinationale ondernemingen die de NAK in eerste instantie gefinancierd hebben.

  Als men er zeker van zou kunnen zijn dat alle NAK's "bewuste bedrijven" zullen zijn, zou dat misschien wel de manier zijn om onze toekomst te rentmeesteren en veilig te stellen, maar de geschiedenis, en ook de huidige gebeurtenissen, spreken van een heel andere uitkomst.

  "NAK's zullen trachten waarde toe te kennen aan diensten - zoals koolstofretentie, zoetwaterproductie, ongediertebestrijding, grondwateropslag en erosiepreventie - die intrinsiek door natuurlijke hulpbronnen worden geleverd"


  - Kevin Turner & Lara Rios, Holland & Knight Energie en Natuurlijke Hulpbronnen blog - Natural Asset Companies: Een op de natuur gebaseerde oplossing om de waarde van natuurlijke hulpbronnen te ontsluiten

  Hier volgen enkele van de manieren waarop "groene" acties nu al miljarden dollars opleveren:

  • Koolstofcompensatie/biodiversiteitscompensatie. Compensatie van elders veroorzaakte schade door gebieden die door vroegere ontwikkeling zijn aangetast, weer groen te maken. Grote bedrijven zoals BlackRock, JPMorgan, Disney investeren aanzienlijke bedragen op dit gebied.
  • Groene obligaties
  • Winning van natuurlijke hulpbronnen, bv. olie, gas, mineralen
  • Vernietiging van natuurlijke habitats om voedsel te verbouwen
  • Greenwashing - het proces waarbij een bedrijf een valse indruk wekt over de milieuvriendelijkheid van zijn producten en/of diensten
  • Zaadoctrooien
  • Octrooieren van genetisch gemodificeerde/engineerde planten en dieren
  • Aankoop van grote stukken landbouwgrond. Grote investeerders, zoals Bill Gates en andere grote investeerders, zijn zich op dit gebied enorm aan het uitbreiden
  • Controle van de watervoorziening.

  Werken met, niet tegen de natuur

  De Dasgupta Review beschrijft Natuur als "ons kostbaarste bezit". Wij, als mensheid, moeten ervoor zorgen dat onze eisen aan de natuur niet hoger zijn dan haar duurzame aanbod. Veel van wat de natuur vernietigt, wordt nu verkocht als haar redding.

  Bron: De Dasgupta Review

  Groene consumptie is nog steeds consumptie. Moderne voedingspraktijken zijn verantwoordelijk voor bijna 60% van het verlies aan biodiversiteit in de wereld. Wist u dat de gebieden van de inheemse volkeren goed zijn voor ongeveer 80% van de biodiversiteit in de wereld? Schande over ons in de zogenaamde ontwikkelde wereld dat wij dit laten gebeuren.

  Wat als wij, in plaats van het landjepik door de elites toe te staan,:

  • Heeft u het woord eigendom verwijderd en in plaats daarvan rentmeesterschap gebruikt?
  • Geef delen van de natuurlijke wereld wettelijke zelfbeschikking, b.v. oceanen, poolijskappen, rivieren & meren, de top van bergen boven een bepaalde hoogte. Er is al een rivier in Nieuw-Zeeland die dezelfde wettelijke rechten heeft als een mens. Hetzelfde geldt voor Mount Taranaki en een nationaal park. India heeft mensenrechten toegekend aan de rivieren Ganges en Yamuna.
  • De plaatselijke gemeenschappen aanmoedigen om het land rondom hen te beheren
  • Gebruik carbon insetting in plaats van offsetting, waarbij het om zoveel meer gaat dan alleen maar het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van een bedrijf. Het gaat erom dat bedrijven hun koolstofvoetafdruk verkleinen en koolstof vastleggen binnen hun waardeketens. Het schuift de verantwoordelijkheid niet door naar iemand anders en uiteindelijk zal het de veerkracht van de bedrijven vergroten en aanzienlijke, meetbare voordelen opleveren voor de gemeenschappen rond de waardeketen
  • Voorrang geven aan agro-ecologie
  • Beoefen regeneratieve landbouw
  • Verbruik van goederen verminderen om de natuurlijke hulpbronnen te behouden
  • Zaden bewaren en delen is een vanzelfsprekendheid
  • Creëer en aanvaard een universele verklaring van rechten voor Moeder Aarde.

  Vergeet ook de macht van uw portefeuille of portemonnee niet. Hoe wij ons geld uitgeven heeft een grote invloed op welke investeringen het daglicht zien. De natuur heeft geen investeringen nodig, want zij "is" gewoon. Maar zij heeft wel verzorging nodig, en dan zal zij voor ons zorgen. Laten wij haar ook het respect geven dat zij verdient, want ons fysieke lichaam is haar product. 

  >>> Wilt u meer van deze steun? Wilt u uw gemeenschap uitbreiden en netwerken met gelijkgestemden? Ja? Geweldig, waarom sluit u zich dan niet bij ons aan als ANH Pathfinder, wat u toegang geeft tot ons privé Pathfinder's netwerk, een maandelijkse live Q&A, onze ANH Intentie Cirkel en nog veel meer!

  >>> Terug naar startpagina

             Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid