Powergrab Nature zainicjowany w USA

10 marca 2022 r.

Data:10 marca 2022 r.

Treść Sekcje

 • Co to jest NAC?
 • Po co eksploatować zasoby naturalne?
 • W jaki sposób NAC zamierzają to zrobić?
 • Praca z naturą, a nie przeciwko niej

Meleni Aldridge, koordynator wykonawczy, i Melissa Smith, specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i rozwoju


"Nadużywamy ziemi, ponieważ postrzegamy ją jako towar należący do nas. Kiedy postrzegamy ziemię jako wspólnotę, do której należymy, możemy zacząć używać jej z miłością i szacunkiem."

- Aldo Leopold

Czy słyszeli Państwo kiedyś o firmie zajmującej się aktywami naturalnymi, w skrócie NAC (i nie chodzi nam tutaj o prekursor glutationu, N-acetylo-cysteinę)? Nie zdziwi nas, jeśli nie. Sami dopiero niedawno zetknęliśmy się z tym terminem i dochodzimy do wniosku, że może on ułatwić największą korporacyjną grabież ziemi w najnowszej historii. Jeśli my, ludzie, nie położymy temu kresu.

Jeśli uważają Państwo, że natura nigdy nie powinna stać się towarem, który jest kupowany i sprzedawany przez nielicznych posiadających władzę, proszę czytać dalej. Fakt, że bogata mniejszość uważa, że ma prawo do skutecznego zakodowania Natury w postaci kodu kreskowego, zapiera dech w piersiach swoją chciwością i arogancją. Choć nie jest to aż tak zaskakujące, gdy spojrzy się na to, co działo się w ciągu ostatnich 2 lat. Naprawdę jesteśmy wezwani do "posprzątania domu" na tak wielu poziomach.

Stworzyliśmy infografikę (patrz poniżej), aby podsumować plany eksploatacji tego, co obecnie określa się mianem "Nature's Economy". Już na pierwszy rzut oka widać, jaka cena została nałożona na jej głowę i dlaczego nagle tradycyjna filantropia - oparta na dawaniu - została uznana za "całkowitą porażkę" i jest zastępowana przez "filantropię inwestycyjną". Na pewno znają Państwo nazwiska zaangażowane w zapoczątkowanie tego nowego rodzaju filantropii, która nie polega na dawaniu (aka. braniu). Jeżeli zastanawiają się Państwo, jak można uznać inwestowanie w filantropię za porażkę, proszę spojrzeć na André Hoffmanna, wiceprezesa giganta farmaceutycznego Roche.

Proszę pobrać i udostępnić tak daleko i szeroko, jak to tylko możliwe. To jest przesłanie, które musi się szybko rozprzestrzenić.

Grafika Mike Abbott, szef działu mediów, ANH-Intl

>>> Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z klikalnymi linkami

>>> Kliknij tutaj, aby pobrać jako obraz

Co to jest NAC?

We wrześniu 2021 roku Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) po cichu ogłosiła, że stworzyła nową klasę aktywów z notowaniem, "Zachować i odtworzyć zasoby naturalne, które ostatecznie stanowią podstawę możliwości istnienia życia na Ziemi". Wygląda to zarówno niewinnie, jak i ochronnie. Kto nie chciałby chronić i odnawiać zasoby planety, od których wszyscy jesteśmy zależni?

Podtekst jest jednak taki, że korporacje, które mieszczą się w tej klasie aktywów, "natural asset company" (NAC), otrzymują prawo do utrzymywania, zarządzania i rozwijania zasobów naturalnych na danym kawałku ziemi. Jest to w rzeczywistości szybka droga do utowarowienia naturalnych zasobów przyrody. Mniej chodzi o ochronę przyrody, a bardziej o zarabianie pieniędzy poprzez "ekonomię przyrody" - której przypisano kuszącą cenę.

Źródło: The Intrinsic Exchange

"Mamy nadzieję, że posiadanie spółki zajmującej się aktywami naturalnymi będzie sposobem na to, aby coraz szersze grono inwestorów miało możliwość inwestowania w coś, co jest wewnętrznie wartościowe, ale do tej pory było naprawdę wykluczone z rynków finansowych".- Wewnętrzna wymiana

NYSE ogłosiła niedawno dwuletnie partnerstwo z Intrinsic Exchange Group (IEG) w celu otwarcia możliwości inwestycyjnych w coś, co nazywa "Nature's Economy". IEG określa siebie jako "pionierską firmę zajmującą się aktywami naturalnymi". Jednym z jej kluczowych inwestorów jest Fundacja Rockefellera.

Po co eksploatować zasoby naturalne?

Utowarowienie przyrody jest usprawiedliwiane jako podyktowane ochroną zasobów naturalnych. Ale wystarczy podrapać się pod powierzchnią, aby dostrzec chciwość i pazerność.

Naukowcy już w 2012 r. zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo "zielonego zawłaszczania" i uznali zawłaszczanie ziemi i zasobów przy użyciu "zielonych" argumentów w celu usprawiedliwienia zawłaszczania ziemi za wyłaniający się proces o głębokim i rosnącym znaczeniu. Posunęli się nawet do stwierdzenia, że green grabbing opiera się na dobrze znanej historii kolonialnej i neokolonialnej alienacji zasobów w imię ochrony środowiska.

Nie dziwi więc absolutnie, że Światowe Forum Ekonomiczne włącza się do akcji z raportem Nature Risk Rising w 2020 roku. Podtytuł brzmi "Dlaczego kryzys ogarniający przyrodę ma znaczenie dla biznesu i gospodarki" i zauważa w swoim drugim raporcie, Przyszłość natury i biznesu, że, "Nowa Nature economy może wygenerować do $10,1 biliona rocznej wartości biznesowej i stworzyć 395 milionów miejsc pracy do 2030 roku".

Nie dajcie się Państwo zwieść temu, jak dobroczynne i humanitarne to wszystko się wydaje.

Mark Wilson w swoim artykule z 2013 r. podkreśla, że tak zwana "zielona gospodarka" nie rozwiązuje pięciu podstawowych problemów i w związku z tym może pogłębić degradację środowiska i spowodować jeszcze większe nierówności społeczne niż te, które obserwujemy obecnie:

 • Usługi ekosystemów są z natury trudne do wyceny
 • Uwzględnienie efektu odbicia jest niewystarczające
 • Zapewniony jest prymat ekonomii nad środowiskiem naturalnym
 • Rynki oferują niewielką ochronę dla najuboższych
 • Istniejące mechanizmy rynkowe mające na celu ochronę środowiska nie odniosły sukcesu.
 • Ponadto w 2022 r. odbijają się echem następujące powody, dla których NAC mogą mieć większą pokusę działania przeciwko Naturze niż na jej rzecz:

 • Aktywa" Gospodarki Natury są wyceniane na ponad $4 000 bilionów USD lub $4 kwadrylionów USD (obecna gospodarka jest wyceniana na ok. $512 bilionów USD; to sprawia, że obecna gospodarka ma tylko 8% wartości Gospodarki Natury)
 • Każdy "zasób" będzie miał właściciela
 • Własność poprzez NAC umożliwia dominację nie tylko nad gospodarką, ale nad całym światem przyrody
 • Usuwanie wolności. Tak wiele dzisiejszych praktyk traktuje wolność jako usługę lub przywilej, a nie jako podstawowe prawo.
 • Właściciele będą dyktować, kto otrzyma dostęp do czystej wody, czystego powietrza, dzikich przestrzeni i jeszcze niewykorzystanych, kurczących się zasobów naturalnych.
 • W jaki sposób NAC zamierzają to zrobić?

  Te nowe NAC będą działać trochę jak agenci nieruchomości dla Matki Natury. Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma jest w stanie wybrać obszar przyrody, wyznaczyć jego cenę, pozbawić praw wcześniejszych roszczeniowców, przejąć własność, a następnie sprzedać fragmenty tej ziemi/jeziora/oceanu/góry itd. udziałowcom instytucjonalnym - konkretnie międzynarodowym korporacjom, które mogły finansować NAC.

  Gdyby można było zagwarantować, że wszystkie NAC będą "świadomymi korporacjami", to być może byłby to sposób na zarządzanie i zabezpieczenie naszej przyszłości, ale historia, jak również bieżące wydarzenia, wskazują na zupełnie inny rezultat.

  "NAC będą próbowały przypisać wartość usługom - takim jak zatrzymywanie dwutlenku węgla, generowanie słodkiej wody, zwalczanie szkodników, magazynowanie wód gruntowych i zapobieganie erozji - nieodłącznie świadczonym przez zasoby naturalne".


  - Kevin Turner & Lara Rios, blog Holland & Knight Energy and Natural Resources - Natural Asset Companies: Rozwiązanie oparte na naturze, aby uwolnić wartość zasobów naturalnych

  Oto kilka sposobów, dzięki którym "zielone" działania już teraz przynoszą miliardy dolarów:

  • Kompensacja emisji dwutlenku węgla/odsetki za bioróżnorodność. Kompensacja szkód wyrządzonych w innych miejscach poprzez odtwarzanie obszarów zdegradowanych przez wcześniejszy rozwój. Duże korporacje, takie jak BlackRock, JPMorgan, Disney inwestują w tym obszarze znaczne kwoty.
  • Zielone obligacje
  • Wydobycie zasobów naturalnych, np. ropy naftowej, gazu, minerałów
  • Niszczenie naturalnych siedlisk w celu uprawy żywności
  • Greenwashing - proces, w którym firma przekazuje fałszywe wrażenie na temat ekologiczności swoich produktów i/lub usług
  • Patenty na nasiona
  • Opatentowanie genetycznie zmodyfikowanych/stworzonych roślin i zwierząt
  • Zakup dużych połaci ziemi rolnej. Wielcy inwestorzy, tacy jak Bill Gates wraz z innymi wielkimi inwestorami, robią ogromne postępy w tej dziedzinie
  • Kontrola zaopatrzenia w wodę.

  Praca z naturą, a nie przeciwko niej

  Dasgupta Review opisuje naturę jako "...nasz najcenniejszy kapitał". My, jako ludzkość, musimy zadbać o to, aby nasze wymagania wobec Natury nie przekraczały jej zrównoważonych zasobów. Tak wiele rzeczy, które niszczą świat przyrody, sprzedaje się teraz jako jej zbawienie.

  Źródło: The Dasgupta Review

  Ekologiczna konsumpcja to wciąż konsumpcja. Nowoczesne praktyki żywieniowe są odpowiedzialne za prawie 60% utraty różnorodności biologicznej na świecie. Czy wie Pan, że na terytoriach ludności rdzennej znajduje się około 80% światowej bioróżnorodności? Wstyd nam w tak zwanym rozwiniętym świecie, że do tego dopuściliśmy.

  Co by było, gdybyśmy zamiast pozwalać na zagarnianie ziemi przez elity, my:

  • Usunął Pan słowo własność i zamiast niego użył słowa zarządzanie?
  • Nadać częściom świata przyrody prawną suwerenność, np. oceany, polarne pokrywy lodowe, rzeki i jeziora, szczyty gór powyżej pewnego poziomu. W Nowej Zelandii jest już rzeka, która ma takie same prawa jak człowiek. To samo dotyczy góry Taranaki i parku narodowego. Indie przyznały prawa człowieka rzekom Ganges i Jamuna.
  • Zachęcanie lokalnych społeczności do zarządzania ziemią wokół nich
  • Stosować insetting węglowy, a nie offset, w którym chodzi o coś więcej niż tylko zmniejszenie śladu węglowego firmy. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa zmniejszyły swój ślad węglowy i sekwestrację dwutlenku węgla w ramach swoich łańcuchów wartości. W ten sposób nie przerzuca się odpowiedzialności na kogoś innego, a w ostatecznym rozrachunku zwiększa się odporność przedsiębiorstw i zapewnia znaczące, wymierne korzyści dla społeczności otaczających łańcuch wartości.
  • Nadać priorytet agroekologii
  • Praktykowanie rolnictwa regeneracyjnego
  • Zmniejszenie konsumpcji dóbr w celu ochrony zasobów naturalnych
  • Zapisywanie i dzielenie się nasionami jako rzecz oczywista
  • Stworzyć i przyjąć uniwersalną deklarację praw dla Matki Ziemi.

  Proszę również nie zapominać o sile swojego portfela lub torebki. To, jak wydajemy nasze pieniądze, ma ogromny wpływ na to, które inwestycje ujrzą światło dzienne. Natura nie potrzebuje inwestycji, ponieważ po prostu "jest". Ale potrzebuje pielęgnowania, a wtedy będzie dla nas źródłem utrzymania. Dajmy jej również szacunek, na który zasługuje, ponieważ nasze ciała fizyczne są jej wytworem. 

  >>> Chcecie Państwo więcej takiego wsparcia? Chce Pan rozszerzyć swoją społeczność i nawiązać kontakty z ludźmi o podobnych poglądach? Tak? Świetnie, dlaczego nie przyłączy się Pan do nas jako ANH Pathfinder, co daje Panu dostęp do naszej prywatnej sieci Pathfinder, comiesięcznych Q&A na żywo, naszego Kręgu Intencji ANH i wiele więcej!

  >>> Powrót do strona główna

             Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia