Rob Verkerk PhD's Walk & Talk vanuit Mexico

4 mei 2022

Datum:4 mei 2022

Inhoud Secties

  • Bekijk de videoboodschap van Rob uit Mexico
  • Het rijk van Gates slaat terug
  • Nieuwste bevindingen van Nieuw-Zeeland
  • Moeten wij toleranter staan tegenover mensen met een andere wereldbeschouwing?

Bekijk de videoboodschap van Rob uit Mexico

Voor degenen die liever lezen, volgt hier een kort artikel dat Rob ons uit Mexico bezorgde en dat als informatie diende voor zijn Walk & Talk.

Het rijk van Gates slaat terug

Het is duidelijk dat Bill Gates, samen met zijn massale financierings- en publiciteitsmachine, aan het opbouwen is voor de volgende fase van het wereldwijde bewakings- en controlesysteem, gerechtvaardigd als noodzakelijk omdat het zo ontworpen is dat het de beste manier lijkt om een toekomstige pandemie te voorkomen. Er zijn natuurlijk vele mogelijkheden die men had kunnen voorzien, die geen mondiaal controlemechanisme inhouden. Gates heeft nu een boek geschreven en een TED Talk gehouden over dit onderwerp (zie links hieronder).

De door hem voorgestelde aanpak berust op gensequencing en vaccintechnologieën die tijdens de covid-19 pandemie spectaculair hebben gefaald. Een van de belangrijkste verschillen is dat de aanpak voorziet in een voortdurende genetische bewaking van de wereldbevolking, met logistieke deskundigen die in uitbraakgebieden interventies uitvoeren zodra zich infecties voordoen. Dit alles moet gebeuren via een team van 3000 voltijdse personeelsleden (met geschatte kosten van 1 miljard pond per jaar) bestaande uit epidemiologen, gegevenswetenschappers en logistieke deskundigen die gecoördineerd worden door een groep die Gates' het GERM-team noemt, waarbij GERM staat voor Global Epidemiology Response & Mobilization. Het lijkt ons dat de man wiens team geprobeerd heeft de internetruimte te monopoliseren door middel van een illegaal monopolie, weer bezig is met zijn gebruikelijke trucs. Deze keer is het controlecentrum niet Microsoft, maar zijn geliefde Wereldgezondheidsorganisatie, waarvan de Bill en Melinda Gates Stichting een belangrijke donor is.

Het lijdt geen twijfel dat het initiatief van Gates regelrecht past in het geplande "pandemieverdrag" van de WHO, waarover wij eerder schreven (hier en hier).

>>> Het artikel van Bill Gates over zijn nieuwe boek, Hoe de volgende pandemie te voorkomen
>>> De promotievideo van Bill Gates over zijn boek
>>> TED Talk van Bill Gates over zijn samenwerking tussen GERM en WHO

Nieuwste bevindingen van Nieuw-Zeeland

Ik zou ook uw aandacht willen vestigen op enkele interessante bevindingen van een Nieuw-Zeelandse microbioloog en forensisch chemicus, Dr. Robin Wakeling. Het werk van Dr. Wakeling levert uitgebreid bewijs van verstoring van de rode bloedlichaampjes in bloed dat is afgenomen bij mensen die schade hebben geleden na het krijgen van covid-19 en influenza-injecties, en ook bewijs van ongewone insluitlichaampjes. Deze lijken op die welke door Campra en anderen gevonden zijn na Raman spectroscopie en elektronenmicroscopie (zie ons vorig artikel over dit onderwerp) en die uit grafeen blijken te bestaan en in staat zijn tot zelfassemblage. Bij de onderzoeken van Dr. Wakeling wordt vooral gebruik gemaakt van donkerveld-, helderveld- en fasecontrastmicroscopie, zodat zij visuele informatie geven en geen informatie over de chemische samenstelling van de ingrediënten of de insluitsels.

>>> Toegang tot video's en verdere informatie over de bevindingen van Dr. Robin Wakeling

Moeten wij toleranter staan tegenover mensen met een andere wereldbeschouwing?

Tenslotte vat ik mijn eigen perspectief samen over de vraag waarom wij omringd zijn door zoveel verschillende en gepolariseerde opvattingen over wat er werkelijk aan de hand is in deze buitengewone overgangstijd waarin wij thans leven. Ik stel voor dat elk van onze wereldbeelden afhankelijk is van de manier waarop de vier factoren in onze wereldbeeldenmatrix (hieronder) uitspelen.

In een wereld waar onderzoek (informatie) sterk gecontroleerd, beperkt en gemanipuleerd wordt, waar de vrijheid van meningsuiting en discours massaal wordt gesmoord door autoriteiten en machtsmakelaars op manieren die ervoor proberen te zorgen dat slechts één wereldbeeld dominant wordt, wordt het steeds moeilijker om een consensus in wereldbeelden te vinden.

Degenen onder ons die er stellig van overtuigd zijn dat het overheersende verhaal en de overheersende ideologie, zoals die door de mainstream media worden uitgebeeld, inconsequent of gebrekkig zijn, zullen eerder op zoek gaan naar andere informatie en kennis. Dienovereenkomstig hebben wij verschillende ervaringen en ontwikkelen wij verschillende geloofssystemen. Het onvermijdelijke gevolg is een toenemende polarisatie tussen verschillende groepen in de samenleving. Er worden in- en out-groepen gevormd (zie mijn vorig artikel waarin een link wordt gelegd naar het werk van de vooraanstaande psycholoog en genocide-onderzoeker Ervin Staub), waarbij sommigen besluiten dat het gemakkelijker is zich te conformeren aan de eisen van de in-groep, om zo hun behoefte aan veiligheid of saamhorigheid te bevredigen. Deze affiniteit met de in-group en de neiging om wat Staub een "passieve omstander" noemt te worden, doen zich zelfs voor wanneer men inziet dat de ideologieën gebrekkig zijn.

Ik hoop dat deze wereldbeschouwingsmatrix een nuttig mentaal model kan bieden om verdraagzaamheid te helpen bevorderen, evenals het delen van kennis tussen degenen onder ons die er verschillende of tegengestelde opvattingen op na houden.

 

>>> Alliance for Natural Health International herpubliceert richtlijnen

>>> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Wist u dat onze ANH Pathfinder Leden een gratis maandelijkse Q&A krijgen als onderdeel van hun jaarlijks lidmaatschap? Waarom niet Doe met ons mee!

>>> Vind onze volledig gecureerde covid-inhoud op covidzone.org

Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid