Het advies van de EFSA over vitamine B6 afgerond!

25 mei 2023

De EFSA heeft onlangs - op 29 maart 2023 - haar advies over het maximaal aanvaardbare niveau (TUL) van vitamine B6 afgerond. In haar advies stelt de EFSA een dramatisch laag niveau vast van 12,5 mg per dag.

Het risico is dat de EU-autoriteiten deze lage TUL-waarde zullen accepteren, maar vervolgens de inname van vitamine B6 via de normale voeding daarvan zullen aftrekken.

Dit komt dan neer op een maximaal toegestaan niveau (MPL) van minder dan 10 mg per day!

Het ontwerp-advies heeft de NDA-panel (Panel voor dieetproducten, voeding en allergieën), die het uiteindelijk moest beoordelen, zonder noemenswaardige weerstand. Ongeacht het feit dat er veel kritiek was, gezien de opmerkingen van de belanghebbenden in de openbare raadplegingsprocedure.

In november 2021 heeft de EFSA haar methode voor het vaststellen van TUL's herzien.

Het blijft gebaseerd op een toxicologisch model dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor chemische stoffen in levensmiddelen die een functionele maar geen voedingswaarde hebben.

De methodologie heeft tot doel elk risico van micronutriënten in om het even welke populatie volledig uit te sluiten, zelfs de mogelijke risico's voor de meest kwetsbare en gevoelige bevolkingsgroepen.

Dit maakt dit soort methodologie volledig ongeschikt.

Omdat we gewoon moeten aanvaarden dat sommige voedingsmiddelen risico's inhouden voor de mens. Dergelijke risico's worden geaccepteerd in conventionele voedingsmiddelen (glutenbevattende granen, zuivel, suikers, oxalaten, lectines, enzovoort), maar blijkbaar niet in voedingssupplementen.

In de tussentijd, gaat de EFSA volledig voorbij aan het overweldigende bewijs van de voordelen van een hoge dosis vitamine B6.

De rol van een hogere vitamine B6-inname bij het verlichten van de symptomen van het premenstrueel syndroom wordt bijvoorbeeld al lang erkend.

Meer recentelijk is er aanzienlijk bewijs gevonden voor de rol van hoge doses vitamine B6, in combinatie met foliumzuur, vitamine B12 en omega-3 vetzuren, bij het vertragen van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang en hersenkrimp en bij het verminderen van het risico op dementie, met name de ziekte van Alzheimer bij bijna de helft van degenen die een supplement nemen.

Een recente dubbelblinde studie heeft ook uitgewezen dat een hoge dosis vitamine B6-suppletie (100 mg per dag) de angst binnen 1 maand vermindert.

In haar advies maakt de EFSA een zeer grote fout: Zij houdt er geen rekening mee dat er zijn duidelijk verschillende vormen van vitamine B6 -totaal 6- met heel verschillende veiligheidsprofielen.

De enige vorm die mogelijk schadelijk is en in verband is gebracht met bijwerkingen is pyridoxine (PN). Er is een rapport dat wijst op een oorzakelijk verband tussen "hoge" en langdurige PN-inname en perifere neuropathie.

De meeste ervaren artsen die langdurige ervaring hebben met het voorschrijven van hoge doses vitamine B6 weten heel goed dat perifere neuropathie nooit optreedt wanneer de bioactieve vorm PLP (pyridoxaal 5'-fosfaat) wordt gebruikt.

De methodologie is volledig voorbijgegaan aan wat een duidelijke vitamine B6 paradox blijkt te zijn: het mechanisme daarvan werd door Vrolijk et al. (2017) via invitro-experimenten verklaard, waarbij hoge doses PN symptomen van perifere neuropathie bemiddelen die gelijkwaardig zijn aan die veroorzaakt door een vitamine B6-tekort.

Dit vermoedelijke mechanisme lijkt verband te houden met PN-gemedieerde competitieve remming van de bioactieve vorm van vitamine B6: het PLP.

Het definitieve advies wordt binnenkort gepubliceerd.

Als de Europese Commissie het advies van de EFSA overneemt, dat resulteert in een veel lager maximaal toegestaan niveau dan 10 mg, zal dit rampzalige gevolgen hebben voor het vermogen van individuen in de EU om zichzelf te verzorgen.

Het zal bijvoorbeeld een negatief effect hebben op het voorkomen van cognitieve achteruitgang en dementie. Deze ziekte blijft tegenwoordig een van de grootste lasten voor de gezondheids- en zorgstelsels.

Ook patiënten die lijden aan angst of andere psychische stoornissen zullen niet in staat zijn hoge doses vitamine B6 supplementen te nemen en zullen afhankelijker worden van psychotrope medicijnen.