FEATURE: Odporność i kryzys wartości - krytyczny czas na ponowną ocenę

16 marca 2023 r.

Data:16 marca 2023 r.

Treść Sekcje

 • Czas na odprawę
 • Kryzys wartości
 • Lista składników Resilience
 • Metoda odporności
 • Wskazówki i zasoby dotyczące odporności

Autor: dr Rob Verkerk
Założyciel, dyrektor wykonawczy i naukowy, ANH Intl
Dyrektor naukowy, ANH-USA
Dyrektor naukowy, ANH Europe

Czy jesteśmy przygotowani na to, co nas czeka?

Mam wrażenie, że my - jako zróżnicowane społeczeństwa na całym świecie - które w ciągu ostatnich 3 lat stanęły w obliczu intensywnej fragmentacji i polaryzacji, nie jesteśmy, ogólnie rzecz biorąc, dobrze przygotowani.

Mówiąc wprost, nie jesteśmy wystarczająco odporni.

Odporność, w tym kontekście, oznacza nic innego jak naszą zdolność do odbicia się i powrotu do zdrowia po ekspozycji na wszelkiego rodzaju stresory. Zauważyli Państwo, że nasze ostatnie doświadczenia ze stresorami były bezprecedensowe w pamięci większości ludzi.

Jednym z najbardziej oczywistych czynników stresogennych była pandemia, która jest coraz powszechniej akceptowana jako prawdopodobny wynik wycieku laboratoryjnego. To było o wiele więcej niż wyzwanie ze strony wirusa i długiego covidu, który teraz wygodnie działa jako zasłona dymna dla uszkodzeń szczepionki C19.

Dodajmy do tego jeszcze kilka niedawnych czynników stresogennych, które będą w pełni testować naszą odporność: Lockdowny, przymusowa polityka szczepień, uciszanie sprzeciwów naukowych, groźby odwetu dla dysydentów, cenzura, upadające systemy opieki zdrowotnej, łamanie praw podstawowych, odsuwanie na bok zasad etyki medycznej, przejście do rządów autorytarnych, kryzys kosztów utrzymania, kryzys energetyczny, powiększający się kryzys środowiskowy i wojna w Europie. Nie zapominajmy również o globalnym kryzysie gospodarczym, finansowym i bankowym, który sprawi, że waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC) będą coraz bardziej popularne (patrz tutaj w Wielkiej Brytanii i tutaj w USA).

To nawet nie jest pełna lista wyzwań, jakie są przed nami stawiane.

Naturalne systemy są kształtowane przez zdolności tych organizmów, które są w stanie najlepiej radzić sobie z rygorami i dynamiką swojego środowiska oraz ewoluować wokół nich. W tym sensie Natura jest prawdopodobnie nauczycielem, który jest w stanie pomóc nam dostosować się do naszego obecnego, wysoce zmiennego i stresującego środowiska.

Częściowym powodem, dla którego nawet ci z nas, którzy uważają się za przebudzonych na te zagrożenia, są stosunkowo nieprzygotowani na to, co nas czeka, jest to, że wielu z nas w "ruchu" (tak rozdrobnionym i niezjednoczonym, że nie ma nawet nazwy!) było mocno skoncentrowanych na tym, co nam się nie podoba w tym, co się dzieje.

Większość z nas nie lubi i chce sprzeciwić się wzrostowi autorytaryzmu, kłamstwom, polityce przymusu, tłumieniu sprzeciwu, ograniczaniu naszych wolności, odsuwaniu na bok etyki medycznej, dyskredytowaniu naturalnych terapii, anulowaniu kultury.... lista jest długa.

Niektórzy byli narażeni na tak wiele strachu, że ledwo mogą funkcjonować. Inni z kolei zmagają się ze skutkami długiego pandemii, urazów wywołanych przez C19 lub obu tych czynników i nie są w stanie fizycznie lub psychicznie stanąć na linii frontu.

Sama bezczelność, skala i szybkość wdrożenia "planu" sprawiły, że wielu z nas znalazło się na tylnej łapie. Oznaczało to, że byliśmy bardziej reaktywni niż proaktywni. Po trzech latach nadszedł czas, aby to zmienić, ponieważ wiemy, od nikogo innego jak Billa Gatesa, że czeka nas o wiele więcej "katastrof".

>>> Proszę obejrzeć nasz 5 ½ minutowy film, Przyspieszony kurs odpornościna temat tego, dlaczego niska odporność była główną przyczyną wpływu COVID-19 we wcześniejszej części pandemii.

Krótko mówiąc, po prostu nie skupiamy się wystarczająco na tym, czego potrzebujemy, aby budować naszą odporność. Aby zapewnić rzeczy, których będziemy potrzebować, abyśmy mogli stawić czoła otaczającemu nas światu i wytyczyć ścieżkę, którą czujemy się usprawiedliwieni, przekazując ją następnemu pokoleniu.

Czas na odprawę

Ponieważ marsz w kierunku zglobalizowanej, autorytarnej kontroli nad zdrowiem, dostawami żywności, systemami finansowymi, gamą głównych gałęzi przemysłu, mediami i wieloma innymi systemami, które wpływają na prawie każdy aspekt naszego materialnego życia, ważne jest, abyśmy sprawdzili, w jaki sposób tak zwany "postęp" pokrywa się z naszymi wartościami i cnotami, które zasilają istotę bycia człowiekiem.

Wartości i cnoty, które uważamy za podstawowe wymagania dla funkcjonalnych, oświeconych społeczeństw, które żyją harmonijnie, zarówno ze sobą nawzajem, jak i z otaczającym nas światem przyrody. Proszę nie mieć wątpliwości, są to rzeczy, które zostały zniszczone, świadomie lub nieświadomie, podczas krucjaty Project Global.

Czy obawiamy się na przykład, że wartości takie jak nasza prywatność, autonomia (samokontrola), samostanowienie, wybory dotyczące zdrowia, a nawet nasze bezpieczeństwo, stają się coraz bardziej zagrożone?

Z nastrojów wyrażanych w większości nie-legalnych mediów, które monitorowaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, wygląda na to, że kwestie te mogą znajdować się blisko lub na szczycie listy wartości wielu ludzi, które ich zdaniem są coraz bardziej zagrożone przez autorytarne pełzanie.

Jeśli chodzi o zdrowie, ostatnie trzy lata pokazały nam, bez żadnych wątpliwości, że marionetkowi mistrzowie Projektu Global nie cenią sobie samostanowienia ani wyborów zdrowotnych. Zwłaszcza nie cenią sobie korzystania przez nas z naturalnych produktów, jeśli zamiast tego mają coś błyszczącego, nowego i opatentowanego, co mogą wepchnąć nam w ramię lub do ust. Dzieje się tak pomimo dowodów, takich jak te, które opublikowaliśmy, które pokazują, że samoopieka działa wyjątkowo dobrze w obliczu COVID-19, a także innych dowodów pokazujących, że produkty naturalne były prawdziwymi zwycięzcami w "wojnie z COVID" zarówno pod względem skuteczności, jak i wartości.

Nie będziemy więc tutaj mówić o tym, jak bardzo się pomylili, kiedy powiedzieli nam, że blokady, maski i szczepionki genetyczne będą naszym wybawieniem. Ani o tym, gdzie jesteśmy po tym, jak próbowali nas przekonać za pośrednictwem The Lancet w 2020 r., że SARS-CoV-2 nie mógł być wynikiem badań nad wzmocnieniem funkcji. Nawiasem mówiąc, coś, co uważałem za wysoce prawdopodobny scenariusz na początku 2021 r., Jak podano w mojej odpowiedzi na drugie pytanie w jednym z naszych pytań i odpowiedzi.

Jeśli mamy zamiar rzucić światło na rzeczy, których naszym zdaniem będziemy potrzebować, aby pomóc w budowaniu społeczeństw niezależnych od tych osłabiających zglobalizowanych procesów, musimy zrozumieć, o jakiego rodzaju "rzeczach" mówimy.

Myślę tutaj o atrybutach lub elementach, które można uznać za wartości, cnoty, cechy lub umiejętności. Jeśli istnieje jedno słowo, które obejmuje wszystkie te elementy jako warunki wstępne dla nowo odkrytej odporności, której będziemy potrzebować w przyszłości, nie mogę wymyślić bardziej odpowiedniego niż "składniki". Pod tym artykułem znajduje się sekcja komentarzy, a my jesteśmy otwarci 24/7 na wkład i pomysły.

Kolejne kryzysy narażają ludzi na coraz większy stres, z którym są mniej w stanie sobie poradzić, jeśli ich odporność uległa pogorszeniu.

Kryzys wartości

Podczas gdy społeczeństwa zmagają się z wieloma kryzysami (patrz wyżej), jest jeden kryzys, o którym niewielu mówi.

To kryzys wartości. Które wartości są dla Pana/Pani najważniejsze? Czy inni wokół Pana/Pani podzielają te same wartości?

Czy pamięta Pan, że zapytano Pana o Pana zdanie na temat wartości, które zostały uznane za kluczowe przez osoby kierujące Project Global?

Czy którakolwiek z wartości przypisywanych obecnie współczesnemu społeczeństwu, takich jak bezwarunkowe honorowanie establishmentu naukowego, odnosi się do naszej odporności, której nie należy mylić ze zdrowiem? Tak się składa, że odporność jest jednym z najważniejszych elementów niezbędnych do przetrwania naszego gatunku.

W świecie, w którym bogactwo materialne stało się dominującym dążeniem, wartość nauki i technologii oraz mnogość produktów, które ona rodzi, została wzmocniona kosztem wartości niematerialnych, takich jak samostanowienie, integralność społeczna, wolność słowa, związek z naturą, a nawet religia i duchowość.

Powszechnie wiadomo, że ekspozycja na strach wyzwala bardziej prymitywne części mózgu, zwłaszcza ciało migdałowate zamknięte w naszym bardziej prymitywnym "małpim mózgu", uruchamiając sekwencję reakcji autonomicznych, hormonalnych i motorycznych, które zostały opracowane przez tysiąclecia ewolucji, aby dać nam najlepszą szansę na przetrwanie ekspozycji na prawdziwe zagrożenia. Co więcej, jeśli utrzymują Państwo ludzi w stanie ciągłego strachu lub niepokoju, nie są oni w stanie zaangażować racjonalnych, rozumujących i krytycznie myślących części naszego mózgu w korze przedczołowej. Zostają zamknięci w swoich "małpich mózgach" i nie są w stanie wykorzystać racjonalnych, rozumujących cudów bardziej zaawansowanego "ludzkiego mózgu".

Aby pomóc to nieco wyjaśnić, przyjrzyjmy się pokrótce komuś, kto boi się węży. Kiedy po raz pierwszy widzi węża w zabezpieczonym terrarium w zoo, osoba ta często doświadcza przypływu adrenaliny w organizmie, ponieważ kluczowe ośrodki w śródmózgowiu, zwłaszcza ciało migdałowate i hipokamp, zostały uruchomione. Następnie, zazwyczaj w ciągu kilku sekund, zaczynają racjonalizować zagrożenie stwarzane przez węża, które jest zerowe, biorąc pod uwagę szklaną barierę między nimi. Przetwarzanie to obejmuje korę przedczołową, najnowszą, ewolucyjnie zaawansowaną, racjonalną i rozumującą część naszego mózgu schowaną w płacie czołowym

Proszę umieścić tę samą osobę w dżungli, gdzie powiedziano jej, że węże są obecne, nawet jeśli nie widzi żadnego, będzie przepełniona strachem, a nawet skamieniała, unieruchomiona strachem. Po prostu nie są w stanie przetworzyć zagrożenia. Ich bardziej prymitywny śródmózgowie przejęło kontrolę, a zaawansowany płat czołowy jest wyłączony, niezdolny do racjonalizacji i rozwiązania problemu.

Czy zauważyli Państwo, że ci z nas, którzy spędzili tysiące godzin badając realia zagrożenia covidowego, nie odczuwali większego strachu przed SARS-CoV-2? Nie czuliśmy potrzeby noszenia masek ani pośpiechu, by zaszczepić się na C19? Jednak ci, którzy większość swoich informacji czerpią z "pornografii strachu" emitowanej przez media głównego nurtu, są zamknięci w miejscu strachu lub, jego długoterminowego partnera, niepokoju.

W miarę jak nauka i technologia dążą do dominacji, wszystko zmierza do wypaczenia systemów wartości w kierunku konsumpcjonizmu i materializmu.

Reklamy samochodów, telefonów komórkowych czy suszarek do włosów są zaprojektowane tak, aby drwić z konsumentów, odwołując się do emocji, a nie krytycznych umysłów. Platformy mediów społecznościowych stały się nie tylko platformami do komunikacji między nami. Są one końmi trojańskimi dla czegoś znacznie bardziej złowieszczego, aby dostać się do naszych umysłów i emocjonalnych sterowników, aby mogły zarabiać pieniądze od reklamodawców. Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi mają mnóstwo danych do wykorzystania, przekazania lub sprzedaży, pochodzących z ogromnych ilości danych, które zgromadziły na podstawie naszych wzorców surfowania po Internecie, rodzajów muzyki lub filmów, które oglądamy, osób, z którymi komunikujemy się w mediach społecznościowych i naszych nawyków zakupowych.

Proszę nie wątpić, że nie znają adresów IP, a tym samym adresów ulic większości z nas, którzy nie podpisują się pod "narracją". Proszę nie wątpić w to, że nie są w stanie wybrać rodzaju informacji, na które jesteśmy narażeni, a które wpływają na naszą perspektywę w wielu kwestiach.

W rzeczywistości niektóre z najważniejszych decyzji, które mają wpływ na nas wszystkich, są podejmowane przez pośredników władzy, którzy nigdy nie pytali nas o nasze poglądy ani wartości. Po prostu nie są zainteresowani procesem demokratycznym, ponieważ nie sprawdza się on w coraz bardziej autorytarnym, zglobalizowanym społeczeństwie.

Lista składników Resilience

Proszę sobie wyobrazić, że czytają Państwo książkę kucharską. Najpierw mają Państwo opis potrawy, następnie listę składników, a potem metodę. To właśnie zamierzamy tutaj zrobić. Nasze danie nazywa się Resilience for Change, co można luźno opisać jako ścieżkę rozwoju odporności indywidualnej i społecznej.

Mamy 22 składniki, 23 łącznie z samą odpornością. Są one podzielone na 4 odrębne grupy, dzięki czemu łatwiej je zapamiętać, jeśli nie mają Państwo przed sobą przepisu.

Przedstawiamy je w formie obrazowej do Państwa wglądu i refleksji na rysunku 1 (wyjaśnienie poniżej). Przedstawiliśmy ludzkie ręce jako korzenie i wsparcie dla dębu, który sam w sobie jest symbolem odporności.

 

Rysunek 1. Indywidualne i społeczne wartości dla regeneracji i transformacji zdrowia


Ponieważ możemy mieć różne wyobrażenia na temat każdego z tych składników, po każdym z nich zamieściłem krótkie wyjaśnienie z kluczowymi implikacjami, które odzwierciedlają moją interpretację ich znaczenia w tym konkretnym kontekście. Chociaż przejrzałem definicje słownikowe dla każdego z nich, rozwinąłem je, gdy ich zakres był zbyt ograniczony, aby rozciągnąć się na ten kontekst.

    GRUPA 1: Odporność i jej kofaktory

 1. Odporność
  WyjaśnienieNasza zdolność do odbicia się i powrotu do zdrowia po każdym stresorze, czy to emocjonalnym, psychologicznym, fizjologicznym, fizycznym czy chemicznym.
  Implikacja: Odporny człowiek (lub społeczność) może wytrzymać zróżnicowany zakres czynników stresogennych, jest mniej podatny na negatywne skutki stresu (czasami nawet z niego korzysta) i ma szerszy "zakres adaptacyjny" niż ci, którzy nie są odporni. Odporność pozwala jednostce (lub społeczności) szybko odzyskać pozytywną homeostazę adaptacyjną.
 2. Odporność
  Wyjaśnienienasza zdolność do opierania się szkodliwym wpływom, czy to biologicznym, chemicznym, społecznym czy politycznym.
  Implikacja: Społecznie, taki opór wymaga podjęcia działań, często wymagając od nas wstania i wypowiadania się przeciwko szkodliwym wpływom
 3. Elastyczność
  Wyjaśnienienasza zdolność lub zdolność do poddawania się zmianom, niezależnie od tego, czy są one fizyczne, fizjologiczne (w tym metaboliczne), psychologiczne (w tym emocjonalne), biologiczne, kulturowe, intelektualne czy środowiskowe.
  Implikacja: Elastyczność pomaga rozszerzyć nasze zdolności adaptacyjne i oferuje nam możliwość poruszania się w trudnych sytuacjach i środowiskach bez negatywnych konsekwencji.
 4. Zdolność adaptacji
  Wyjaśnienienasza zdolność do odpowiedniego reagowania na wiele różnych rzeczy w obliczu zmieniającego się środowiska wokół nas.
  ImplikacjaOsoby zdolne do adaptacji wciąż znajdują sposoby na rozkwit, gdy napotykają nieoczekiwane okoliczności lub zmieniające się otoczenie.

  GRUPA 2: Wartości odnoszące się do jednostek

 5. Wolność
  Wyjaśnieniebrak przymusu lub ograniczeń w wyborze lub działaniu.
  ImplikacjaWolność jest podstawowym prawem, które pozwala nam decydować o naszym własnym przeznaczeniu. Wolna wola, przy braku niepotrzebnych ograniczeń, pozwala nam myśleć niezależnie, otwarcie mówić i dzielić się informacjami oraz dokonywać własnych wyborów, pomagając każdemu z nas stworzyć wyjątkowe życie, które jest niepowtarzalnym wyrazem nas jako jednostek.
 6. Wzmocnienie
  Wyjaśnieniepoczucie samokontroli i samostanowienia o swoim życiu.
  ImplikacjaZdolność do poczucia kontroli nad własnym życiem pozwala nam rozwijać umiejętności, wiedzę i doświadczenie niezbędne do dbania o siebie (samoopieka) i wnoszenia wkładu w społeczeństwo lub inne sprawy, które nadają nam sens lub cel w życiu.
 7. Zaangażowanie
  Wyjaśnieniezdolność danej osoby do zaangażowania się w zadanie, projekt lub społeczność.
  ImplikacjaLudzie są z natury społeczni, a bycie zmotywowanym do uczestnictwa i dzielenia się zadaniami z innymi zapewnia większe korzyści niż w przypadku, gdy jednostki są niezaangażowane i odizolowane.
 8. Współpraca
  WyjaśnienieZdolność jednostek w ramach społeczności do zjednoczenia się w celu zapewnienia korzyści, które wykraczają poza możliwości pojedynczej osoby.
  ImplikacjaCzęsto jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, gdy łączymy się w grupy lub zespoły, łączymy nasze pomysły i pielęgnujemy różnorodne opinie i umiejętności rozwiązywania problemów.
 9. Współpraca
  Wyjaśnienie: rozszerzenie współpracy z innymi, którzy nie są bezpośrednio powiązani, w tym spoza danej społeczności, aby pomóc w osiągnięciu szerszych korzyści.
  ImplikacjaSkala i multidyscyplinarny charakter wyzwań, przed którymi stoimy, wymaga współpracy wielu osób i organizacji, dzielenia się informacjami, zasobami, działaniami i możliwościami oraz wspólnego uczestnictwa w sposób, który ułatwi regenerację i transformację upadających systemów, w tym opieki zdrowotnej, edukacji i mediów.
 10. Wzajemność
  Wyjaśnieniejakość lub stan, w którym oddaje się tym, od których otrzymało się korzyści.
  Implikacja: To jest droga natury, droga energii i prawie na pewno droga wszechświata. Franciszek z Asyżu zastanawiał się nad tym fundamentalnym truizmem, mówiąc: "Ponieważ to w dawaniu otrzymujemy".
 11. Zaangażowanie
  Wyjaśnienieumowa lub zobowiązanie do zrobienia czegoś, co przyniesie bieżące lub przyszłe korzyści ludziom w danej społeczności lub poza nią.
  ImplikacjaSilne poczucie intencji i skupienia, które wynika z zaangażowania się w coś, co wielokrotnie udowodniono, że jest najlepszym sposobem na osiągnięcie wyników, które często wykraczają poza własny interes, a tym samym pomagają zaspokoić wyższe ludzkie potrzeby.
 12. Autentyczność
  Wyjaśnienie: Merriam-Webster definiuje ją jako zdolność i umiejętność bycia "zgodny z własną osobowością, duchem lub charakterem", podczas gdy słownik Cambridge definiuje go jako "cecha bycia rzeczywistym lub prawdziwym".
  Implikacja: Nasza zdolność do wyrażania naszego autentycznego "ja" jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla naszego dobrego samopoczucia i realizacji naszego twórczego potencjału, a taka ekspresja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest nieskrępowana nadmiernymi ograniczeniami postaw, społecznymi, instytucjonalnymi i rządowymi.

  GRUPA 3: Wartości odnoszące się do społeczności

 13. Tożsamość
  Wyjaśnienie: posiadanie poczucia własnego autentycznego "ja" (proszę zauważyć, że definicja ta znacznie różni się od wersji Merriam-Webster, która stwierdza "zestaw cech, które odróżniają daną osobę od innych osób".
  ImplikacjaMusimy mieć silne poczucie tożsamości, aby wyrażać siebie w sposób, który pomaga nam tworzyć grupy społeczne podobnie myślących osób, odwołując się do naszego poczucia przynależności, pomagając nam pielęgnować nas i pozwalając nam bezpiecznie wyrażać nasze autentyczne ja.
 14. Inkluzywność
  Wyjaśnienie: obejmujący wszystkich ludzi bez żadnych uprzedzeń (słownik Cambridge podaje, co następuje, "fakt uwzględniania wszystkich rodzajów ludzi, rzeczy lub idei i traktowania ich wszystkich sprawiedliwie i jednakowo"
  ImplikacjaPostawy lub polityki inkluzywne nie powinny być niedyskryminujące w niektórych obszarach, a dyskryminujące w innych, tak aby wykluczały osoby, które dokonały określonych wyborów medycznych (np. osoby, które otrzymały lub nie otrzymały zastrzyków C19).
 15. Różnorodność
  Wyjaśnieniew tym wielu różnych typów ludzi.
  ImplikacjaIm szerszy zakres doświadczeń i spostrzeżeń, które przemawiają do szerokiego grona ludzi, grup i kultur, tym bardziej istotna jest społeczność i tym szerszy jest jej atrakcyjność i zasięg.
 16. Akceptacja ("tolerancja")
  Wyjaśnieniezgoda na to, że coś jest satysfakcjonujące, właściwe lub odpowiednie, nawet jeśli wcześniej tak nie było.
  Implikacja: Systemy biologiczne często tworzą mikrośrodowiska, które pozwalają organizmom i cząsteczkom współistnieć w sposób, którego nie tolerowałyby w innym środowisku. To samo dotyczy ludzi, ale akceptacja obejmuje coś więcej niż tylko tolerancję wobec kogoś, kogo wcześniej można było uważać za wroga, chodzi o pełną akceptację.
 17. Prostota
  WyjaśnienieZapewnienie, że coś nie jest niepotrzebnie skomplikowane lub naturalne.
  ImplikacjaNatura tworzy równowagę poprzez sieć interakcji i procesów sprzężenia zwrotnego, które nadają jej charakterystyczną złożoność. Ale obok tej złożoności istnieje forma parsymonii lub prostoty. Odpuszcza to, czego nie potrzebuje. Jako społeczności (i jednostki) często radzimy sobie lepiej, gdy robimy to samo. Aby to zrobić, korzystamy z dobrego zrozumienia różnicy między prawdziwymi "potrzebami" społeczności, w odróżnieniu od rzeczy, których nam wmawiają (przez władze i korporacje) lub rzeczy, które są bardziej "pragnieniami" niż potrzebami.

  GRUPA 4: Wartości etyczne

 18. Łaska
  WyjaśnienieZdolność do okazywania miłości, empatii lub współczucia nawet tym, o których myślimy, że tego nie zasługują.
  ImplikacjaIstnieje dobry powód, dla którego łaska jest centralnym założeniem większości, jeśli nie wszystkich, tradycji religijnych i duchowych, które odwołują się do wyższych ludzkich celów.
 19. Empatia
  Wyjaśnienie: Merriam-Webster ma rację z tą definicją: "poczucie, że rozumie się i podziela doświadczenia i emocje innej osoby".
  Implikacja: To sprawia, że jest to proces trzewny, który odczuwa Pan/Pani jako empata. Psychologowie rozróżniają empatię emocjonalną i poznawczą.
 20. Współczucie
  Wyjaśnienie: Dictionary.com definiuje współczucie w następujący sposób: "uczucie głębokiego współczucia i smutku dla innej osoby dotkniętej nieszczęściem, któremu towarzyszy silne pragnienie złagodzenia cierpienia."
  ImplikacjaWspółczucie jest często ściśle związane z empatią i generalnie podąża za nią, ale główna różnica polega na tym, że nie jest to tylko uczucie, ale wiąże się z działaniem.
 21. Godność
  Wyjaśnienie: Słownik Oxford definiuje godność jako "stan lub cecha honoru lub szacunku".
  Implikacja: Zapisana w konwencjach dotyczących praw człowieka stworzonych po Holokauście koncepcja bezwarunkowego honorowania i szanowania wszystkich istot ludzkich zyskała na popularności.  
 22. Szacunek
  Wyjaśnieniepoczucie wartości lub doskonałości osoby, cechy osobistej lub umiejętności
  ImplikacjaNasza zdolność do okazywania szacunku i podziwu tym, którzy wnoszą wartość dla innych, społeczeństwa lub jakiegokolwiek innego aspektu życia, może działać jako ważna siła napędowa lub motywator, podczas gdy ci, którzy mają altruistyczne cele, często kierują się zdobywaniem szacunku od innych, którym służą.
 23. Pokora
  WyjaśnienieBycie skromnym, bez nadmiernego poczucia własnej wartości.
  Implikacja: Przerośnięte ego jest obecnie największym problemem "ruchu". Czas na sprawdzenie rzeczywistości i czas na opanowanie ego.

Metoda odporności

Pamiętają Państwo analogię do książki kucharskiej? Gdy już wiedzą Państwo, jakich składników potrzebują, kolejną częścią każdego przepisu jest "metoda". Wiąże się to z umiejętnościami kulinarnymi, które naprawdę sprawiają, że danie powala ludzi - lub bombarduje!

Zajęłoby to książkę o długości Tołstoja. Wojna i pokój aby naprawdę zagłębić się we wszystkie cechy i umiejętności potrzebne, aby pomóc jednostkom i społecznościom stać się bardziej odpornymi.

Wymieniłem 17 umiejętności lub cech, które naszym zdaniem są potrzebne do stworzenia tego przepisu na odporność zarówno indywidualną, jak i społeczną. Na rysunku 2 umieściliśmy odporny dąb z rysunku 1 w lesie i wymieniliśmy te umiejętności i cechy na kilku zwojach po obu jego stronach.

Rysunek 2. Indywidualne i społeczne wartości dla regeneracji i transformacji zdrowia, wraz z umiejętnościami i cechami wymaganymi do budowania odporności. 

>>> Proszę pobrać plik PDF w niskiej rozdzielczości za darmo i udostępnić go dalej.
>>> Proszę przejść do Sklepu ANH, aby kupić wersję do druku w wysokiej rozdzielczości na ścianę w biurze lub w innym miejscu, w którym może służyć jako przypomnienie o wartościach, cechach i umiejętnościach potrzebnych do zachowania odporności.

Wiele osób na tej planecie straciło odporność w ciągu ostatnich 3 lat i nie jest to coś, co nabywa się z dnia na dzień. Chodzi tu zarówno o podróż, jak i o cel - który jest w ciągłym ruchu, biorąc pod uwagę dynamiczny świat, w którym żyjemy.

Jednak podróż nie może się rozpocząć, dopóki nie dowiemy się, w jakim kierunku chcemy podążać, i mam nadzieję, że ta ponowna ocena wartości, cech i umiejętności wymaganych do odporności pomoże Państwu, Państwa bliskim lub osobom, które Państwo znają, wrócić na właściwe tory.

Zgodnie z zamierzeniami natury.

Proszę nie mylić zdrowia, choroby i odporności. Skupianie się na zdrowiu i chorobie oznacza, że nasze ciała - wszystkie 8 miliardów na naszej planecie - mogą być postrzegane jako okazja do sprzedaży leków.

Jeśli zamiast tego skupimy się na odporności, nie tylko zmniejszymy ryzyko, że inni będą czerpać zyski z naszego nieszczęścia, ale mamy potencjał, by stać się 8 miliardami niezależnych, swobodnie myślących, samostanowiących ludzi, z których wszyscy dążą do solidnego zdrowia i nie potrzebują leków.

To jest nasz wybór.

Wskazówki i zasoby dotyczące odporności

Stworzyliśmy wiele treści na temat odporności. Poniżej znajdą Państwo ich wybór:

 • Wideo: Przyspieszony kurs odporności (w jaki sposób kryzys wielosystemowy, z którym mamy obecnie do czynienia, wywołany pandemią COVID-19, był nieuniknioną konsekwencją braku adaptacji naszego oszczędnego genotypu łowców-zbieraczy do współczesnego świata) (15 lipca 2020 r.)
 • Budowanie odporności immunologicznej - zgodnie z naturą (12 marca 2020 r. - dzień, w którym WHO ogłosiła pandemię COVID-19 stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC))
 • Odporność immunologiczna - adaptacja, nie walka (20 sierpnia 2020 r.)
 • ZRESETOWAĆ JEDZENIE KSIĄŻKA - Jak zresetować swoje zdrowie i odporność poprzez budowanie elastyczności metabolicznej i odporności, Robert Verkerk, Meleni Aldridge i Melissa Smith (Alliance for Natural Health Intl, 2022)
 • eBook RESET EATING (jak wyżej) (21 września 2022 r.)
 • Zastosowanie odporności w opiece zdrowotnej (22 maja 2019 r.)
 • Czym jest zdrowie? Dlaczego odporność powinna być nowym hasłem przewodnim? (20 listopada 2013 r.)
 • Projekt Regen Health Blueprint (Grudzień 2018)

Dołącz do wielu wybitnych działaczy na rzecz wolności, w tym dr Roba Verkerka w Orlando, FL i Austin, Tx.

Czwartek, 30 marca w Orlando, FL, w parku tematycznym The Fun Spot. Wystąpią Hi-Rez, Five Times August, DPAK, Jim Gale, Ryan Cole, Richard Urso i wielu innych...

LINK DO KSIĘGOWANIA: Kliknij tutaj aby zarezerwować udział w wycieczce w Orlando

oraz

Sobota 1 kwietnia w Austin, TX, w SKYBOX na 6. Wystąpią Del Bigtree, Mikki Willis, Hi-Rez, Five Times August, DPAK, Ryan Cole, Richard Urso, Rob Verkerk PhD i wielu innych...

Założyciel ANH, dr Rob Verkerk, będzie przemawiał podczas wydarzenia w Austin na temat 1 kwietnia

LINK DO KSIĘGOWANIA: Kliknij tutaj aby zarezerwować udział w wycieczce w Austin z dr Robem Verkerkiem

 

>>> Odwiedź stronę covidzone.org, aby zapoznać się z kompletną, zredagowaną przez nas treścią dotyczącą kryzysu koronawirusowego

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Jeżeli nie są Państwo jeszcze zapisani na nasz cotygodniowy biuletyn, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i korzystać z przywilejów dostępnych tylko dla naszych członków.

>>> Wróć do strony głównej