Covid News Unwrapped (tydzień 44/2022)

lis 2, 2022

Data:2 listopada 2022 r.

Gra w kowidalnego pokera trwa nadal, ponieważ ci, którzy forsują kowidalne narracje, próbują sprawić, że wyjątkowo słaba ręka wygląda na znacznie silniejszą, niż jest w rzeczywistości. Pytanie brzmi - kto spasuje pierwszy? Na pewno nie ci, którzy stoją po stronie wolności, suwerenności jednostki i prawdy. Nie trzeba mieć kryształowej kuli, aby wiedzieć, że ten domek z kart jest na najlepszej drodze do upadku. Kwestią sporną pozostaje tylko to, kiedy to nastąpi.

Pushbacks & positives!

 • Minister zdrowia Orazio Schillaci ogłosił, że włoscy lekarze i pielęgniarki, którzy stracili pracę, ponieważ odmówili wykonania nakłucia covid, zostaną wkrótce przywróceni do pracy z powodu braku personelu medycznego. Anulowane zostaną również grzywny nałożone na osoby powyżej 50 roku życia, które odmówiły poddania się nakłuciu.
 • Dr Carl Heneghan i Tom Jefferson ponowili swój apel o przeprowadzenie przez niezależnych naukowców pełnego i właściwego dochodzenia w sprawie utrzymującego się poziomu nadmiernej liczby zgonów w Wielkiej Brytanii w 2022 r.
 • Rozległe szkody wyrządzone społeczeństwu, medycynie i nauce poprzez tłumienie i cenzurowanie lekarzy i naukowców wypowiadających się przeciwko narracji o kowadrach zostały szczegółowo opisane w nowym artykule opublikowanym w Minerva przez Josh Guetzkow i współpracownicy. Artykuł powstał na podstawie obszernych wywiadów przeprowadzonych z lekarzami i naukowcami, którzy byli poddawani takiemu traktowaniu, często przy dużych kosztach osobistych
 • Ogłoszono plany przeprowadzenia narodowego dochodzenia obywatelskiego w sprawie postępowania z krowami w Kanadzie. Przewiduje się, że niezależne dochodzenie odbędzie się w marcu 2023 roku. Obywatele Kanady są proszeni o podpisanie petycji popierającej śledztwo, o podanie nazwisk potencjalnych niezależnych komisarzy z odpowiednim doświadczeniem oraz o przekazanie darowizny na sfinansowanie śledztwa.

Origins

 • Covid najprawdopodobniej pochodzi z badań laboratoryjnych, jak wynika z nowego, wybuchowego raportu Komisji Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur Senatu USA. Raport odrzuca szeroko komentowaną teorię, że covid pochodzi z rezerwuaru zwierzęcego, stwierdzając, że nie ma na to żadnych opublikowanych dowodów genetycznych. Dodaje również, że najwcześniejsze warianty wirusa SARS-CoV-2 były już dobrze przystosowane do przenoszenia się z człowieka na człowieka.

Cenzura i ograniczenia

 • W Stanach Zjednoczonych dr Peter McCullough został pozbawiony certyfikatów lekarza wewnętrznego i kardiologa oraz rozwiązano z nim umowę jako redaktorem naczelnym Medycyna sercowo-nerkowa i przeglądy w medycynie sercowo-naczyniowej. Wszystko dlatego, że odważył się mówić
 • Dr José Domingo, redaktor naczelny Toksykologia żywności i substancji chemicznych (FCT) został zasadniczo zmuszony do rezygnacji ze swojego stanowiska w celu zachowania niezależności naukowej i integralności po opublikowaniu w czasopiśmie pracy omawiającej rozwój choroby prionowej po zastrzykach z krowianki autorstwa Stephanie Seneff i wsp.
 • W Zimbabwe, w wielkim zwycięstwie na rzecz prawdy i sprawiedliwości, dr Jackie Stone ledwo uniknęła kary więzienia za to, że odważyła się zastosować protokół leczenia covid, który uratował życie niezliczonej liczbie osób. Kara ta była forsowana przez Radę Medyczną Zimbabwe, która uważa ją za "środek odstraszający", mający zapobiec w przyszłości sytuacjom, w których inni pracownicy służby zdrowia będą wykraczać poza granice i stosować "niezatwierdzone" metody leczenia covid, takie jak iwermektyna i nanosrebro. Na szczęście sędzia stwierdził, że dr Stone jest osobą, która popełniła wykroczenie po raz pierwszy, jest lekarzem medycyny i kobietą, dlatego uznał, że kara więzienia nie jest uzasadniona i zaproponował opcję grzywny lub 2 lat pozbawienia wolności.
 • Gdy Elon Musk przejmuje kontrolę nad Twitterem, nowe śledztwo The Intercept ujawnia zakres zmowy między rządami i firmami z branży Big Tech w celu kontrolowania narracji i cenzurowania osób o innych poglądach.

Zastrzyki Covid

 • Tysiące kobiet, które zgłosiły nieregularne miesiączki po zastrzykach Covid, zostały oczyszczone z zarzutów po tym, jak regulator UE zalecił, aby obfite miesiączki były dodane do informacji o produkcie jako efekt uboczny
 • Jeśli czuje się Pan źle po zastrzykach z covidem, nowe pismo z badaniami mówi, że oznacza to, iż zastrzyk działa skuteczniej. Autorzy listu sugerują również, że ich wyniki powinny być wykorzystane do zmiany obrazu reakcji niepożądanych po zastrzykach covid z negatywnego na pozytywny, który pokazuje, że zastrzyki dobrze działają.
 • Igor Chudov analizuje dane z badań, które sugerują, że szczepionka Moderna powoduje dwukrotnie większą liczbę zgonów niemowląt niż Pfizer
 • Tylko 35% z ponad 45 000 Australijczyków, którzy odpowiedzieli na ankietę przeprowadzoną przez News.com, stwierdziło, że byli szczepieni i podjęliby tę samą decyzję ponownie. Ani jedna osoba, która nie była zaszczepiona, nie żałowała swojej decyzji, natomiast ponad połowa respondentów, którzy zostali zaszczepieni, stwierdziła, że żałuje swojej decyzji.
 • Nowy artykuł redakcyjny opublikowany w Journal of the American Heart Association omawia rozwój zapalenia mięśnia sercowego po podaniu szczepionki covid, opisując je jako odmienne od innych rodzajów zapalenia mięśnia sercowego i sugerując, że występuje ono w wyniku reakcji autoimmunologicznej
 • Drugi artykuł redakcyjny, opublikowany również w Journal of the American Heart Association określa ścieżkę diagnozowania i leczenia przypadków zapalenia mięśnia sercowego w oczekiwaniu na wzrost liczby przypadków poszczepiennego zapalenia mięśnia sercowego u małych dzieci i młodzieży, w miarę jak coraz więcej dzieci będzie szczepionych.
 • W ramach działań mających na celu wyodrębnienie danych dotyczących zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami z systemu v-safe amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), zespół Informed Consent Action Network (ICAN) odkrył, że aplikacja nie śledziła zgłaszania poważnych zdarzeń niepożądanych, takich jak zapalenie mięśnia sercowego, małopłytkowość i zgon, z listy 15 poważnych zdarzeń niepożądanych wymienionych w dokumentach protokołu v-safe
 • Fiński urząd zdrowia odmawia zalecania czwartych szczepień covid, ponieważ częste i ciągłe zastrzyki tą samą "szczepionką" mogą uszkodzić i osłabić system odpornościowy
 • Michel Goldman, MD, PhD mówi o swojej diagnozie raka po zastrzykach z mRNA Covid i o jej późniejszym przyspieszeniu po szczepieniu przypominającym.

Inne wiadomości

 • Po zamknięciu przez PayPal kont organizacji sprzeciwiających się narracji kowbojskiej, brytyjska posłanka Sally-Ann Hart złożyła poprawkę do ustawy o usługach i rynkach finansowych. Poprawka ta uczyni nielegalnym wstrzymanie lub wycofanie usługi przez dostawcę usług finansowych dla klienta z powodu "...przyczyny związane z wolnością słowa"
 • Nowa praca opublikowana w Nauka, polityka zdrowia publicznego i prawo Badanie wiarygodności testów PCR wykazało poziom błędu 42%. Z 50 próbek, które zostały ponownie przebadane, 21 okazało się fałszywie dodatnich. Wyniki badania stanowią ostateczny dowód na to, co wielu, w tym ANH, mówiło o niewiarygodności testów PCR i o tym, że nie powinny być one stosowane do "diagnozowania" przypadków kowdry.
 • Obawy dotyczące związku między wprowadzeniem sieci 5G a nasileniem chorób odkleszczowych były w ostatnich latach rutynowo odrzucane jako "teoria spiskowa". Nowe badanie opublikowane w Journal of Clinical and Translational Research sugeruje, że teoria ta może nie być tak szalona, jak ją przedstawiano. Autorzy twierdzą, że wzrost promieniowania elektromagnetycznego z sieci 5G przyczynił się do osłabienia systemów odpornościowych ludzi i zwiększył zjadliwość wirusa SARS-CoV-2. Autorzy zalecają, aby uznać EMF za toksyczny stresor środowiskowy i podjąć kroki w celu zmniejszenia ekspozycji chorych na gruźlicę.
 • Po oburzeniu związanym z eksperymentami w laboratorium w Bostonie nad wirusem SARS-CoV-2, okazało się, że zespół z Imperial College London robił to samo. Ich badania, w ramach których stworzono dwa chimeryczne wirusy, zostały opublikowane w formie pre-printu w maju 2022 roku i dopiero niedawno zostały ujawnione
 • Nature opublikowało serię artykułów i opracowań pod hasłem "Pandemic Preparedness". Nic dziwnego, że to specjalne wydanie jest finansowane przez firmy Astrazeneca i Moderna. Główną myślą przewodnią tych artykułów jest to, że władze muszą bardziej zdecydowanie i dłużej rozprawiać się z problemem i stać się bardziej biegłe w nakłanianiu (manipulowaniu) zachowaniami ludzi, aby przestrzegali dyrektyw.

 

>>> Odwiedź covidzone.org dla naszych kompletnych, kuratorskich treści covid w czasie kryzysu koronawirusowego