Natural News Roundup & Covid Corner (tydzień 15/2022)

kwi 14, 2022

Data:14 kwietnia 2022 r.

Treść Sekcje

 • Sztuczne mięso nie jest srebrną kulą
 • Wielka Brytania kontynuuje nacisk na fluoryzację wody
 • Czy nadszedł czas, aby zrezygnować z publikacji prac naukowych?
 • Jednostkowe skutki genetycznego majstrowania
 • Covid Corner

Sztuczne mięso nie jest srebrną kulą

Mięso z hodowli laboratoryjnej i na bazie roślin nie jest srebrną kulą, która jest potrzebna, aby przeciwdziałać szkodom wyrządzanym światu naturalnemu przez uprzemysłowioną produkcję mięsa. Nowy raport opublikowany przez International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) zatytułowany "The Politics of Protein" ("Polityka białka") analizuje twierdzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju alternatywnych źródeł białka i ostrzega przed zagrożeniami związanymi z mięsem ".techno-fixes". Wiele z twierdzeń, które są wysuwane na poparcie wprowadzenia takiej "żywności", uważa się za czysty szum informacyjny, koncentrujący się przede wszystkim na redukcji emisji gazów cieplarnianych, który nie uwzględnia tego, jak i gdzie produkowana jest żywność, ignoruje cały system żywnościowy i który ostatecznie doprowadzi do przyjęcia "złe rozwiązania". Większość obecnych twierdzeń dotyczących takich białek wydaje się być związana z nachalnymi agendami, które doskonale pasują do modelu "business-with-disease", promowanego przez osoby o znaczących interesach.

Wielka Brytania kontynuuje nacisk na fluoryzację wody

Rząd brytyjski opublikował konsultacje, w których szuka opinii na temat przyszłego procesu konsultacji, ponieważ nadal forsuje plany fluoryzacji zasobów wodnych w Wielkiej Brytanii. Na dodatek ujawniono plany NHS Glasgow i Greater Clyde w Szkocji, aby fluoryzować dostawy wody w swoim regionie. Nowe badania potwierdzają niebezpieczeństwo fluoru dla zdrowia dzieci, ponieważ ujawniają związek między prenatalną ekspozycją na fluor a obniżoną inteligencją u dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Wywieranie presji przeciwko tym planom jest kontynuowane poprzez wydanie zaktualizowanej pocztówki, którą można wysłać do swojego parlamentarzysty, jeżeli mieszka Pan(i) w Wielkiej Brytanii lub Szkocji, aby zaprotestować przeciwko tym planom (szczegóły dotyczące zamawiania pocztówek znajdują się poniżej).

Czy nadszedł czas, aby zrezygnować z publikacji prac naukowych?

W artykule w The Guardian zadano pytanie, czy powinniśmy pozbyć się dokumentów naukowych, jakie znamy, i zastąpić je mini-stronami internetowymi zwanymi notatnikami. W ten sposób powstałby w pełni przejrzysty system, który pozwoliłby na wgląd w cały proces badawczy, jak również umożliwiłby innym badaczom dostęp do pełnych danych w celu dalszej analizy i wzajemnej weryfikacji. W pogłębianiu naszej wiedzy naukowej w dziedzinie zdrowia ludzkiego, jak w każdej innej dziedzinie nauki, niezwykle ważne jest, aby czytelnik mógł zaufać, że wyniki badań naukowych są dokładnym odzwierciedleniem tego, co wydarzyło się eksperymentalnie. Oznacza to możliwość upewnienia się, że wyniki nie są obciążone stronniczością lub czyimś programem. Powstaje więc pytanie, czy nadal powinniśmy czcić ołtarz zrecenzowanej nauki, czy też znaleźć nowy sposób prezentacji badań naukowych z uwzględnieniem wszystkich istotnych danych i wyników, a nie tylko, jak to często bywa, "photoshopowej" migawki?

Jednostkowe skutki genetycznego majstrowania

Nowo opublikowany raport Testbiotech we współpracy z Canadian Biotechnology Action Network (CBAN), omawia różnicę pomiędzy tradycyjną hodowlą roślin a inżynierią genetyczną, argumentując, że różnice pomiędzy tymi dwoma systemami muszą być odzwierciedlone we wszelkich regulacjach prawnych dotyczących tej dziedziny. Decyzje o wprowadzeniu organizmów stworzonych za pomocą inżynierii genetycznej muszą być podejmowane zgodnie z zasadą ostrożności ze względu na liczne i często niezamierzone zmiany, które mogą wystąpić poza celem, aby zapobiec potencjalnie znaczącym szkodom dla naturalnych ekosystemów i zdrowia ludzi w łańcuchu pokarmowym. W najnowszym wydaniu biuletynu GM Freeze "Cienki lód" przedstawiono kilka najnowszych informacji na temat kwestii związanych z GMO, w tym szczegóły nowego badania, które podzieliło obawy związane z odkryciem transgenicznych ryb, które zostały genetycznie zmodyfikowane, aby świecić w ciemności, znanych jako GloFish, w strumieniach w Brazylii.

 

Covid Corner

 • Wczesne leczenie pacjentów z kovida we Włoszech spowodowało znaczne zmniejszenie śmiertelności w porównaniu z interwencjami głównego nurtu. Zastosowane metody leczenia okazały się zarówno skuteczne, jak i bezpieczne, przy czym odnotowano bardzo niewiele lub łagodne reakcje niepożądane.
 • VUKA SA jest południowoafrykańską organizacją założoną przez dr Kat Naseeba, współprzewodniczącą Komisji Zdrowia i Nauk Humanistycznych Światowej Rady Zdrowia obok dr Roba Verkerka. Organizacja zajmuje się promowaniem naturalnych możliwości zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców RPA i zapewnia bezpieczną przestrzeń, która "...zachęca do cielesnej autonomii i odpowiedzialności"
 • Fundacja charytatywna Truth for Health Foundation z siedzibą w USA stworzyła nową bazę danych do zgłaszania urazów poszczepiennych. System ma zapewnić każdemu, kto doznał urazu w wyniku podania szczepionki prosty sposób na zgłoszenie swojego urazu, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • Mieszkańcy chińskiego miasta Szanghaj zostali poddani jednej z najbardziej brutalnych i totalnych blokad, jakie miały miejsce od początku kryzysu związanego z koronawirusem w ostatnich kilku tygodniach. Pojawiają się doniesienia, że osoby, które uzyskały wynik pozytywny, są zamykane w ośrodkach kwarantanny, dzieci są oddzielane od rodziców, zwierzęta domowe są zabijane, a ludzie, którzy są zbyt przerażeni, aby opuścić swoje mieszkania w obawie przed represjami, stoją w obliczu braku żywności.
 • Jak wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie preprint, obywatele Izraela w wieku powyżej 60 lat mieli 50% szans na śmierć z powodu kowida po trzech zastrzykach, ale czwarty zastrzyk zmniejszył to ryzyko do 30%. Jednak taka ochrona była krótkotrwała, szczytowa po około 2-3 tygodniach od wstrzyknięcia. Główny autor badania, dr Tal Brosh, stwierdził, że różnica nie tkwi w liczbie szczepień, lecz w tym, jak świeżo zaszczepiona była dana osoba.
 • Nowa praca szwedzkich naukowców, opublikowana w The Lancetstwierdził, że naturalna odporność na zakażenie wirusem Covid jest długotrwała i że paszporty szczepionkowe, jeśli są stosowane, powinny uwzględniać to obok tego, czy ktoś został zaszczepiony, czy nie.
 • W USA doradcy rządowi opowiedzieli się przeciwko zalecaniu dalszych dopalaczy ze względu na brak konkretnych dowodów na ich skuteczność. Jednak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) postanowiła przedłużyć zezwolenie wbrew opinii własnych doradców naukowych
 • Defibrylatory mają zostać zainstalowane w całym północnym regionie Melbourne po fali śmiertelnych zatrzymań akcji serca w ostatnim roku. W związku z tym minister zdrowia Queensland nie potrafił wyjaśnić nagłego 40% wzrostu liczby wezwań na pogotowie w sprawach sercowych w ostatnim czasie.
 • Od 3 tygodni greccy pracownicy służby zdrowia prowadzą strajk głodowy, aby zaprotestować przeciwko zawieszeniu ich w czynnościach służbowych i trwającym ograniczeniom dotyczącym kowidu.
 • Na całym świecie ustawy o cenzurze w Internecie są przepychane przez ustawodawców, ponieważ władze starają się powstrzymać falę tych, którzy chcą ujawnić ich programy (USA, Wielka Brytania)
 • Cyfrowe systemy identyfikacji i nadzoru, do których ludzie przyzwyczaili się dzięki tzw. paszportom szczepionkowym, nie tylko nie zostały wycofane, ale są nadal rozbudowywane na całym świecie (UE, Kanada, Australia).
 • Najnowszy wysyp danych z dokumentów Pfizer dotyczących szczepionek Covid pozwolił odpowiedzieć na pytanie, kto zasiada w Radzie Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa (DSMB), która ma nadzorować bezpieczeństwo szczepionek Pfizer, a także na pytanie o ich konflikt interesów. Nie jest zaskoczeniem, że w radzie zasiadają osoby, które wcześniej współpracowały z organizacją, którą mają nadzorować, lub przyjmowały od niej fundusze, albo są powiązane z firmami czerpiącymi korzyści z kryzysu koronawirusowego.
 • Zgodnie z proponowaną w USA ustawą o terroryzmie domowym osoby, które zdecydowały się pozostać wolne od nosówki, mogłyby być uznane i monitorowane jako potencjalni terroryści domowi po odrzuceniu poprawki Senatora Thomasa Massie.
 • Nowe badanie przedpremierowe opublikowane w ramach badania DisCoVeRY wykazało, że remdesivir nie poprawia wyników zdrowotnych w 15. dniu u pacjentów hospitalizowanych z kowidem

 

Odwiedź stronę covidzone.org dla wszystkich naszych kuratorskich treści covid

 

Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie