ANH News Beat (week 49/2023)

6 december 2023

Datum:6 december 2023

Inhoud Secties

 • In het kort (klik op de links voor meer informatie)
 • Natuurlijk nieuws
 • Nieuws van ANH-USA
 • Covid Nieuws

In het kort (klik op de links voor meer informatie)

 • Beveiligde berichtenapp Signal wordt gefinancierd door de CIA en veel gebruikt door inlichtingendiensten
 • Supermarkten uiten hun bezorgdheid over de versoepeling van de "nieuwe GMO"-regelgeving van de EU
 • Risico's van "nieuwe GGO's" voor gezondheid en milieu
 • COP28 update
 • Oproepen om agro-ecologische landbouw op te nemen in COP28-besprekingen
 • Grote bedrijven kapen regeneratieve landbouw
 • Bedreiging van de biodiversiteit in de EU door industriële landbouw
 • Nieuw-Zeelandse mandaten voor fluoridering verworpen
 • Franse bedreiging voor natuurlijke gezondheidstherapieën
 • UK Biobank deelt gegevens met verzekeringsmaatschappijen, terwijl Big Pharma de ontwikkeling van datasets financiert
 • Traditioneel Chinees hartmedicijn bewezen effectief door RCT
 • Nieuws van ANH-USA
 • Covid News inc:
  • Natuurlijke infectie vóór covid jab verhoogt risico op bijwerkingen
  • 50-in-5 gelanceerd om de implementatie van samengevoegde digitale systemen wereldwijd te versnellen
  • Covid injecties...
  • Canadees burgeronderzoek rapport gepubliceerd
  • Japanse regelgevende instanties keuren gebruik van samRNA covid jab goed
  • En meer...

Natuurlijk nieuws

 • De beveiligde berichtenapplicatie Signal dreigt ten onder te gaan door een gebrek aan fondsen. Wat niet vermeld wordt in de aankondiging van Meredith Walker, President van Signal, is het schokkende feit dat het tekort voor een groot deel veroorzaakt wordt door het intrekken van financiering door de CIA en de Amerikaanse inlichtingendiensten, die jarenlang de oprichting en het onderhoud van Signal financierden. Kit Klaenberg onthult het volledige verhaal op zijn Substack, inclusief de onthullingen dat veel "Internet Freedom" tools, zoals de anonimiserende dark web browser Tor, in feite creaties van de inlichtingendiensten zijn die de diensten zowel bescherming bieden voor hun agenten als achterdeur-toegang om degenen die zich proberen te verbergen voor de surveillance waartegen deze tools zogenaamd bescherming bieden, te deanonimiseren. Volg het geld" kan in dit geval niet meer waar zijn.
 • Supermarkten in de hele EU spreken zich uit over de voorstellen van de Europese Commissie om genbewerkte producten (bekend als nieuwe genomische technieken of NGT's) te reguleren. In een open brief waarschuwen acht grote Duitse en Oostenrijkse supermarkten dat de voorstellen de keuze van de consument, biologische landbouwpraktijken of de stabiliteit van voedselprijzen niet in gevaar mogen brengen.
 • De onbedoelde veranderingen die genetische manipulatietechnieken met zich meebrengen en die niet zouden optreden met conventionele fokmethoden, staan centraal in een nieuw overzicht gepubliceerd in Grenzen in bio-engineering en biotechnologie. De kern van de boodschap van het document is dat de risico's van zogenaamde "nieuwe GGO's" voor de gezondheid en het milieu goed moeten worden beoordeeld.
 • Het thema gezondheid staat centraal tijdens COP28 met de aankondiging van een nieuwe verklaring - 'COP28 UAE Declaration on Climate and Health', ondertekend door 123 landen. In de nieuwe verklaring wordt het klimaatgerelateerde verhaal doorgetrokken naar gezondheidskwesties zoals "...extreme hitte, luchtvervuiling en besmettelijke ziekten", in plaats van zich te richten op de epidemie van chronische ziekten die nu wereldwijd mensen treft. De verklaring zal profiteren van enorme financiële steun van onder andere de Rockefeller Foundation, organisaties die door de Gates Foundation worden gesteund, zoals GAVI en de Sanofi Foundation.
 • Nu COP28 in volle gang is, roept de Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) op om duurzame agro-ecologische landbouwpraktijken op te nemen in de discussies over de aanpak van klimaatverandering. AFSA roept ook op om groenwastechnieken zoals koolstofkredieten, Climate Smart Agriculture (CSA) en Nature Based Solutions (NBS) overboord te gooien. De opmerkingen van AFSA komen naar aanleiding van de aankondiging van de 'COP28 UAE Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action'. De kern van dergelijke verklaringen zou de prioriteit van de natuur, het leven en de bestaansmiddelen van mensen moeten zijn, niet het bevorderen van bestaande systemen, vermomd door greenwashing die de voortdurende degradatie van het milieu mogelijk maakt ten gunste van het enorme voordeel van grote bedrijven.

>>> Biodiversiteitskredieten: profiteren van de laatste grens van de natuur

>>> Natuur machtsgreep begonnen in VS

 • COP28 gaat verder met het kapen van de termen "duurzaam" en "regeneratief" zoals die worden toegepast op landbouw, aangezien "greenwashing" wordt overgenomen door Big Biotech en Big Ag om falende systemen overeind te houden. Multinationals delen nieuws over hun duurzame en regeneratieve geloofsbrieven, zoals de Amerikaanse voedselverwerkingsgigant ADM of zuivelgigant Danone, die een samenwerking heeft aangekondigd met de Global Methane Hub (GMH), die zich richt op het verminderen van de methaanproductie door vee. Hoewel dit soort initiatieven op papier geweldig klinken, komen ze vaak neer op weinig meer dan een aanpassing van de landbouwpraktijken door hun leveranciers met betrekking tot de gezondheid van de bodem, de uitstoot van broeikasgassen en de bevordering van de biodiversiteit. De non-profitorganisatie GRAIN heeft meer
 • De voortdurende bedreiging van de biodiversiteit door geïndustrialiseerde landbouwpraktijken wordt blootgelegd in een recent onderzoek dat gepubliceerd is in PLOS Één. Alleen al in de EU wordt 19% aan soorten met uitsterven bedreigd, waarbij planten en insecten het grootste risico lopen.
 • Pogingen om de fluoridering van water in Nieuw-Zeeland verplicht te stellen, zijn op een ernstige wegversperring gestuit nadat een rechter het besluit onwettig verklaarde omdat de Director General of Health geen rekening had gehouden met de New Zealand Bill of Rights Act (BORA), die gedwongen medische behandelingen verbiedt. New Health, Nieuw-Zeeland heeft het hele verhaal
 • Een nieuw wetsvoorstel dat onlangs aan de Franse Senaat werd voorgelegd, zou gebruikt kunnen worden om natuurgeneeskundigen aan te pakken als ze mensen ervan overtuigen om natuurlijke therapieën te gebruiken in plaats van medische ingrepen, vooral in het geval van kanker. Zulke overtredingen zouden worden bestraft met gevangenisstraf en boetes tot €15.000. De formulering in het nieuwe wetsvoorstel is opzettelijk vaag door het gebruik van de term "...huidige medische kennis", wat zou kunnen betekenen dat het afhangt van wat de "deskundigen" op een bepaald moment geloven. L'Express heeft meer details (artikel in het Frans)
 • Ondanks beloften van de UK Biobank dat het nooit gevoelige gezondheidsgegevens zou delen met verzekeringsmaatschappijen, heeft een Guardian Waarnemer Uit onderzoek is gebleken dat de Biobank tussen 2020 en 2023 meerdere keren gegevens heeft gedeeld met verzekeringsmaatschappijen. UK Biobank heeft een nieuwe dataset onthuld die beschikbaar zal worden gesteld aan goedgekeurde onderzoekers om Big Pharma te helpen bij het zoeken naar "...meer gerichte ontdekking en ontwikkeling van medicijnen", en ook om de rol van 'junk DNA' bij de ontwikkeling van ziekten te onderzoeken, als onderdeel van zogenaamde 'ziektepreventiestrategieën'. De nieuwe dataset is blijkbaar gefinancierd door Wellcome en UK Research and Innovation, samen met vier biofarmaceutische bedrijven: Amgen, AstraZeneca, GSL en Johnson & Johnson.

>>> Wie is de eigenaar van uw gezondheidsgegevens?

>>> Uw gezondheidsgegevens - exploitatie van het kostbaarste goed

 • Een traditioneel Chinees kruidengeneesmiddel, tongxinlo genaamd, dat van oudsher wordt gebruikt als behandeling voor patiënten met een hartaanval, is gevalideerd door een gerandomiseerd controleonderzoek dat is gepubliceerd in JAMA. Uit het onderzoek bleek dat het effectief was in het verminderen van complicaties en verdere hartaanvallen gedurende ten minste een jaar na een eerste hartaanval, wanneer het naast standaardbehandelingen werd gebruikt.

Nieuws van ANH-USA

 • De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gaat door met haar aanval op natuurlijke moleculen die gebruikt worden in supplementen, nu ze haar aandacht richt op peptiden, die veelbelovend zijn voor het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de gezondheid, door een proces te starten om ze als geneesmiddelen te classificeren. Als dit succesvol is, zal dit in feite de toegang van mensen tot deze voedingssupplementen blokkeren. Meer te weten komen over de stap om ons de toegang tot deze "wondermoleculen" te ontzeggen en wat u kunt doen om de FDA tegen te houden
 • De aanval van de FDA op homeopathische geneesmiddelen, begonnen in 2018, heeft een nieuwe stap genomen in haar pogingen om de toegang van het publiek tot homeopathische middelen te verbieden, nadat ze waarschuwingsbrieven heeft gestuurd naar bedrijven die homeopathische oogverzorgingsproducten produceren vanwege de manier waarop ze worden gebruikt. Actie ondernemen tegen de FDA en steunen het verdere gebruik van homeopathische middelen.

Covid Nieuws

 • Mensen die covid-prikken hebben gekregen na een natuurlijke infectie hebben meer kans op een bijwerking van de prikken dan mensen die geen covid hebben gehad voordat ze de prik kregen, volgens een Canadees onderzoek gepubliceerd in Klinische infectieziekten
 • 50-in-5 is een project dat onlangs van start is gegaan om de invoering van een gedeelde "digitale openbare infrastructuur" (DPI) in 50 landen in de komende 5 jaar te bevorderen. De kern van het project wordt gevormd door een nieuwe NGO genaamd 'Co-Develop', gefinancierd door onder andere de Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Wellcome en Omidyar Network. Van digitale systemen, zoals digitale munteenheden en ID's, wordt verwacht dat ze discreet en gescheiden zijn tussen landen - 50-in-5 beschrijft echter hoe deze systemen met elkaar verbonden of interoperabel zullen zijn. Terwijl onze aandacht wordt afgeleid door crises en oorlogen overal ter wereld, blijft de Grote Reset stilletjes en onophoudelijk op de achtergrond doordraaien in de hoop dat niemand het merkt.
 • Eén op de vijf patiënten die het antivirale middel tegen covid, Paxlovid, voorgeschreven kregen, had last van een terugkerend geval van covid volgens een nieuw onderzoek van de Harvard Medical School, gepubliceerd in Annalen van Interne Geneeskunde
 • Het eindrapport van het allereerste door burgers georganiseerde en door burgers gefinancierde Canadese National Citizens Inquiry, naar Canada's reactie op covid-19, is samen met aanbevelingen gepubliceerd, die vernietigend zijn voor veel van de interventies en technieken die gebruikt zijn om mensen tijdens de pandemie te controleren en te dwingen. Ondanks het feit dat ze uitgenodigd waren om deel te nemen, waren noch de regering noch enige regelgevende instantie vertegenwoordigd op de hoorzittingen.
 • De officier van justitie van de staat Texas, Ken Paxton, klaagt Pfizer aan voor het "onwettig verkeerd voorstellen van de effectiviteit" van zijn covide jab en voor pogingen om mensen die hun bezorgdheid over de veiligheid uiten, te censureren en het zwijgen op te leggen.
 • De rellen in de Ierse hoofdstad Dublin, na het neersteken van meerdere mensen buiten een school, hebben de Ierse regering een gouden kans gegeven om "desinformatie" op sociale mediakanalen verder te censureren.
 • Japanse regelgevende instanties hebben het gebruik goedgekeurd van 's werelds eerste zelfversterkende mRNA (samRNA), ook bekend als replicon RNA, covid shot van de Japanse fabrikant Meiji Seika Pharma Co. De goedkeuring is gebaseerd op een trial met 828 mensen die eerder drie doses mRNA covid shots hadden gekregen over een periode van vier weken. Guy Gin onderzoekt de goedkeuring en het gebrek aan rigoureuze wetenschappelijke ondersteuning of regelgevend toezicht.
 • Moderna heeft een proef met haar Epstein-Barr mRNA jab stopgezet nadat een deelnemer aan de proef myocarditis ontwikkelde. Alex Berenson heeft het hele verhaal
 • Een nieuwe studie in voordruk beschrijft het begin van een reeks verzwakkende symptomen na de "vaccinatie" van covidae, waarnaar verwezen wordt als het post-vaccinatiesyndroom (PVS). Als conclusie roepen de auteurs op tot dringend onderzoek om het probleem beter te begrijpen en tot interventies om mensen die hieronder lijden te ondersteunen.
 • Kinderen maskers laten dragen beschermt niet tegen covis. Publiceren in Het BMJDe onderzoekers voerden een systematisch onderzoek uit, waaruit bleek dat er geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waren uitgevoerd naar het dragen van gezichtsmaskers door kinderen. Zes van de 22 studies die uiteindelijk werden geïncludeerd, hadden een ernstig risico op vertekening, en zestien studies vonden geen verband tussen het dragen van een masker en het voorkomen van infectie of overdracht!

>>> Bezoek covidzone.org voor onze volledige gecureerde covid inhoud van de coronavirus crisis