ANH News Beat (tydzień 49/2023)

6 grudnia 2023 r.

Data: 6 grudnia 2023 r.

Treść Sekcje

 • W skrócie (kliknij na linki, aby przeczytać więcej)
 • Natural News
 • Wiadomości od ANH-USA
 • Wiadomości Covid

W skrócie (kliknij na linki, aby przeczytać więcej)

 • Ujawniono, że aplikacja Signal do bezpiecznego przesyłania wiadomości jest finansowana przez CIA i szeroko wykorzystywana przez agencje wywiadowcze
 • Supermarkety wyrażają zaniepokojenie złagodzeniem przez UE przepisów dotyczących "nowego GMO
 • Zagrożenia dla zdrowia i środowiska ze strony "nowych GMO
 • Aktualizacja COP28
 • Wzywa do uwzględnienia rolnictwa agroekologicznego w dyskusjach COP28
 • Wielki biznes przejmuje rolnictwo regeneracyjne
 • Zagrożenie dla różnorodności biologicznej UE ze strony rolnictwa przemysłowego
 • Nowozelandzki nakaz fluoryzacji odrzucony przez sąd
 • Francuskie zagrożenie dla naturalnych terapii zdrowotnych
 • UK Biobank udostępnia dane firmom ubezpieczeniowym, podczas gdy Big Pharma finansuje rozwój zbioru danych
 • Tradycyjna chińska medycyna serca okazała się skuteczna w badaniu RCT
 • Wiadomości od ANH-USA
 • Covid News inc:
  • Naturalna infekcja przed szczepieniem przeciw COVID-19 zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
  • Uruchomiono program 50-in-5, aby przyspieszyć wdrażanie połączonych systemów cyfrowych na całym świecie
  • Zastrzyki Covid...
  • Raport z kanadyjskiego dochodzenia obywatelskiego opublikowany
  • Japońskie organy regulacyjne zatwierdzają stosowanie szczepionki samRNA przeciwko COVID-19
  • Plus więcej...

Natural News

 • Bezpieczna aplikacja do przesyłania wiadomości, Signal, stoi w obliczu upadku z powodu braku funduszy. To, czego nie uwzględniono w ogłoszeniu Meredith Walker, prezes Signal, to szokujący fakt, że niedobór jest w dużej mierze spowodowany wycofaniem funduszy przez CIA i amerykański wywiad, które finansowały jego tworzenie i utrzymanie przez wiele lat. Kit Klaenberg ujawnia pełną historię na swoim Substack, w tym ujawnia, że wiele narzędzi "wolności internetowej", takich jak anonimizująca ciemna przeglądarka internetowa Tor, jest w rzeczywistości tworami agencji wywiadowczych, które zapewniają agencjom zarówno ochronę dla swoich agentów, jak i dostęp tylnymi drzwiami do deanonimizacji osób próbujących ukryć się przed samą inwigilacją, przed którą te narzędzia rzekomo chronią. W tym przypadku "podążaj za pieniędzmi" nie może być bardziej prawdziwe.
 • Supermarkety w całej UE wypowiadają się na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczących regulacji produktów edytowanych genetycznie (znanych jako nowe techniki genomowe lub NGT). W liście otwartym osiem największych niemieckich i austriackich supermarketów ostrzega, że propozycje te nie mogą zagrażać wyborom konsumentów, praktykom rolnictwa ekologicznego ani stabilności cen żywności
 • Niezamierzone zmiany wywołane technikami inżynierii genetycznej, które nie wystąpiłyby w przypadku konwencjonalnych metod hodowlanych, są przedmiotem nowego przeglądu opublikowanego w Granice w bioinżynierii i biotechnologii. Głównym przesłaniem dokumentu jest to, że ryzyko stwarzane przez tak zwane "nowe GMO" dla zdrowia i środowiska musi być odpowiednio ocenione
 • Temat zdrowia zajmuje centralne miejsce na COP28 wraz z ogłoszeniem nowej deklaracji - "COP28 UAE Declaration on Climate and Health" podpisanej przez 123 kraje. Nowa deklaracja przenosi narrację związaną z klimatem na kwestie zdrowotne, takie jak "...ekstremalne upały, zanieczyszczenie powietrza i choroby zakaźne", zamiast skupiać się na epidemii chorób przewlekłych dotykających obecnie ludzi na całym świecie. Deklaracja będzie korzystać z oszałamiających poziomów finansowania, między innymi z Fundacji Rockefellera, organizacji wspieranych przez Fundację Gatesów, takich jak GAVI i Fundacja Sanofi
 • Wraz z rozpoczęciem COP28, Sojusz na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Afryce (AFSA) wzywa do włączenia zrównoważonych agroekologicznych praktyk rolniczych do dyskusji mających na celu rozwiązanie kwestii zmian klimatu. AFSA wzywa również do porzucenia technik prania ekologicznego, takich jak kredyty węglowe, rolnictwo inteligentne klimatycznie (CSA) i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS). Komentarze AFSA pojawiają się po ogłoszeniu "Deklaracji ZEA COP28 w sprawie zrównoważonego rolnictwa, odpornych systemów żywnościowych i działań na rzecz klimatu". U podstaw takich deklaracji powinno leżeć priorytetowe traktowanie przyrody, życia ludzi i środków do życia, a nie wspieranie istniejących systemów, ukrytych za ekologicznym praniem, które pozwoli na dalszą degradację środowiska z ogromną korzyścią dla dużych korporacji.

>>> Kredyty na bioróżnorodność: czerpanie korzyści z ostatniej granicy natury

>>> Powergrab Nature rozpoczęty w USA

 • COP28 kontynuuje porywanie terminów "zrównoważony" i "regeneracyjny" w odniesieniu do rolnictwa, ponieważ greenwashing jest przyjmowany przez Big Biotech i Big Ag w celu wspierania upadających systemów. Międzynarodowe firmy dzielą się wiadomościami o swoich zrównoważonych i regeneracyjnych referencjach, takich jak amerykański gigant przetwórstwa spożywczego ADM lub gigant mleczarski Danone, który ogłosił współpracę z The Global Methane Hub (GMH), która koncentruje się na zmniejszeniu produkcji metanu przez zwierzęta gospodarskie. Chociaż tego typu inicjatywy brzmią świetnie na papierze, często sprowadzają się do niewiele więcej niż dostosowania praktyk rolniczych przez ich dostawców w odniesieniu do zdrowia gleby, emisji gazów cieplarnianych i promowania bioróżnorodności. Organizacja non-profit, GRAIN, ma więcej
 • Ciągłe zagrożenie dla bioróżnorodności ze strony uprzemysłowionych praktyk rolniczych zostało obnażone w niedawnym badaniu opublikowanym w PLOS One. W samej UE 19% gatunków jest zagrożonych wyginięciem, przy czym najbardziej zagrożone są rośliny i owady
 • Próby nakazania fluoryzacji wody w Nowej Zelandii natrafiły na poważną przeszkodę po tym, jak sędzia orzekł, że decyzja jest niezgodna z prawem, ponieważ dyrektor generalny ds. zdrowia nie wziął pod uwagę nowozelandzkiej ustawy o prawach (BORA), która zabrania przymusowych zabiegów medycznych. New Health, Nowa Zelandia przedstawia pełną historię
 • Proponowana nowa ustawa przedstawiona niedawno francuskiemu Senatowi może zostać wykorzystana do atakowania lekarzy medycyny naturalnej, jeśli są oni postrzegani jako osoby, które przekonują ludzi do stosowania naturalnych terapii zamiast interwencji medycznych, szczególnie w przypadku raka. Takie wykroczenia podlegałyby karze pozbawienia wolności i grzywny w wysokości do 15 000 euro. Sformułowanie w nowej ustawie jest celowo niejasne, używając terminu "... aktualna wiedza medyczna", co może oznaczać, że zależy to od tego, co "eksperci" uważają w danym momencie. L'Express podaje więcej szczegółów (artykuł w języku francuskim)
 • Pomimo obietnic ze strony brytyjskiego Biobanku, że nigdy nie udostępni on poufnych danych zdrowotnych firmom ubezpieczeniowym, Guardian Obserwator Dochodzenie wykazało, że Biobank wielokrotnie udostępniał dane firmom ubezpieczeniowym w latach 2020-2023. UK Biobank zaprezentował nowy zbiór danych, który zostanie udostępniony zatwierdzonym badaczom, aby pomóc Big Pharma w poszukiwaniu "... bardziej ukierunkowanego odkrywania i opracowywania leków", a także w celu zbadania roli "śmieciowego DNA" w rozwoju chorób, w ramach tak zwanych strategii "zapobiegania chorobom". Nowy zbiór danych został najwyraźniej sfinansowany przez Wellcome i UK Research and Innovation, wraz z czterema firmami biofarmaceutycznymi: Amgen, AstraZeneca, GSL i Johnson & Johnson.

>>> Kto jest właścicielem Państwa danych zdrowotnych?

>>> Dane dotyczące Państwa zdrowia - wykorzystanie najcenniejszego towaru

 • Tradycyjny chiński lek ziołowy, znany jako tongxinlo, stosowany tradycyjnie w leczeniu pacjentów z zawałem serca, został potwierdzony w randomizowanym badaniu kontrolnym opublikowanym w JAMA. Badanie wykazało, że jest on skuteczny w zmniejszaniu powikłań i kolejnych zawałów serca przez co najmniej rok po pierwszym zawale serca, gdy jest stosowany wraz ze standardowymi metodami leczenia.

Wiadomości od ANH-USA

 • Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) kontynuuje atak na naturalne cząsteczki stosowane w suplementach, zwracając uwagę na peptydy, które wykazują wielką obietnicę wydłużenia życia i poprawy zdrowia, rozpoczynając proces kategoryzowania ich jako leków. Jeśli się to uda, w efekcie zablokuje to ludziom dostęp do nich jako suplementów diety. Dowiedz się więcej o działaniach zmierzających do odebrania nam dostępu do tych "cudownych cząsteczek" i o tym, co mogą Państwo zrobić, aby odepchnąć FDA
 • Atak FDA na leki homeopatyczne, rozpoczęty w 2018 roku, podjął kolejny krok w próbach zakazania publicznego dostępu do leków homeopatycznych, po tym jak wysłał listy ostrzegawcze do firm produkujących homeopatyczne produkty do pielęgnacji oczu ze względu na sposób ich stosowania. Proszę podjąć działania przeciwko FDA i wspierają dalsze stosowanie leków homeopatycznych.

Wiadomości Covid

 • Osoby, które otrzymały szczepionki przeciwko COVID-19 po naturalnej infekcji, są bardziej narażone na wystąpienie niepożądanej reakcji na zastrzyki niż osoby, które nie otrzymały COVID-19 przed szczepieniem, zgodnie z kanadyjskim badaniem opublikowanym w czasopiśmie Kliniczne choroby zakaźne
 • Uruchomiony niedawno projekt 50-in-5 ma na celu promowanie wprowadzenia wspólnej "cyfrowej infrastruktury publicznej" (DPI) w 50 krajach w ciągu najbliższych 5 lat. Sercem projektu jest nowa organizacja pozarządowa o nazwie "Co-Develop", finansowana przez takie organizacje jak Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Wellcome i Omidyar Network. Oczekiwania wobec systemów cyfrowych, takich jak waluty cyfrowe i identyfikatory, są takie, że są one dyskretne i oddzielone między krajami - jednak 50-in-5 opisuje, w jaki sposób systemy te będą połączone lub interoperacyjne. Podczas gdy nasza uwaga jest odwracana przez kryzysy i wojny na całym świecie, Wielki Reset nadal działa cicho i nieustannie w tle, mając nadzieję, że nikt tego nie zauważy
 • Jeden na pięciu pacjentów, którym przepisano lek przeciwwirusowy na COVID-19, Paxlovid, doświadczył nawrotu COVID-19, zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez Harvard Medical School, opublikowanym w czasopiśmie Annals of Internal Medicine
 • Raport końcowy z pierwszego w historii Kanady, zorganizowanego i finansowanego przez obywateli, National Citizens Inquiry, dotyczącego reakcji Kanady na COVID-19, został opublikowany wraz z zaleceniami, które są zjadliwe wobec wielu interwencji i technik stosowanych do kontrolowania i zmuszania ludzi w czasie pandemii. Pomimo zaproszenia do udziału, ani rząd, ani żaden organ regulacyjny nie był reprezentowany podczas przesłuchań
 • Prokurator stanu Teksas, Ken Paxton, pozwał firmę Pfizer za "bezprawne wprowadzanie w błąd co do skuteczności" jej szczepionki na COVID-19 oraz próbę cenzurowania i uciszania osób wyrażających obawy dotyczące bezpieczeństwa.
 • Zamieszki w stolicy Irlandii, Dublinie, po zasztyletowaniu wielu osób przed szkołą, dały irlandzkiemu rządowi doskonałą okazję do dalszego cenzurowania "dezinformacji" na kanałach mediów społecznościowych
 • Japońskie organy regulacyjne zatwierdziły stosowanie pierwszego na świecie samoamplifikującego się mRNA (samRNA), znanego również jako replikon RNA, covid shot od japońskiego producenta, Meiji Seika Pharma Co. Zatwierdzenie opiera się na badaniu 828 osób, które wcześniej otrzymały trzy dawki zastrzyków mRNA covid w okresie czterech tygodni. Guy Gin analizuje zatwierdzenie i jego brak rygorystycznego wsparcia naukowego lub nadzoru regulacyjnego
 • Moderna wstrzymała badanie swojej szczepionki Epstein-Barr mRNA po tym, jak u uczestnika badania rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego. Alex Berenson przedstawia pełną historię
 • Nowe badanie preprintowe opisuje wystąpienie szeregu wyniszczających objawów po "szczepieniu" na COVID-19, które określa jako zespół poszczepienny (PVS). Podsumowując, autorzy badania wzywają do pilnego przeprowadzenia badań, które pomogą zrozumieć ten problem oraz interwencji mających na celu wsparcie osób cierpiących z jego powodu.
 • Nakłanianie dzieci do noszenia maseczek nie chroni przed COVID. Publikacja w The BMJNaukowcy przeprowadzili systematyczny przegląd, który wykazał, że nie przeprowadzono żadnych randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczących noszenia masek na twarz przez dzieci. Sześć z końcowych 22 uwzględnionych badań było obarczonych poważnym ryzykiem błędu systematycznego, a szesnaście nie wykazało związku między noszeniem maski a zapobieganiem infekcji lub jej przenoszeniem!

>>> Odwiedź stronę covidzone.org dla naszej kompletnej zawartości covid o kryzysie koronawirusowym