Covid Nieuws Unwrapped (week 08/2022)

23 feb 2022

Datum:23 februari 2022

Inhoud Secties

 • Pushbacks & positieven!
 • Dwang
 • Maskers
 • Rechtszaken
 • Covid injecties
 • Behandelingen
 • Ander Nieuws

De covid-beperkingen worden steeds verder teruggeschroefd. Zelfs Oostenrijk heeft laten weten dat het overweegt het onlangs ingevoerde universele jab-mandaat op te heffen, en de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, zinspeelt op opheffing van de beperkingen medio maart, nu het overduidelijk wordt dat de gegevens de beperkingen of mandaten niet ondersteunen.

Het vrijheidskonvooi in Canada heeft tot soortgelijke acties in andere landen geleid, omdat burgers nieuwe manieren zoeken om hun voortdurende ongenoegen en verzet te tonen tegen beperkingen die gezinnen verdeeld hebben en bestaansmiddelen vernietigd hebben. De situatie in Canada blijft moeilijk, maar pushbacks en protesten gaan door en verwijderen zich van Ottawa nu de politie hard optreedt tegen de demonstranten. De noodwet die Trudeau er met de hulp van zijn mede-Global Young Leader, Jagmeet Singh, doorgedrukt heeft, is onmiddellijk gestuit op rechtszaken en afwijzingen door de leiders van Alberta en Quebec en de Canadian Civil Liberties Association. In het laatste nieuws heeft Justin Trudeau de noodwet herroepen, omdat de demonstranten Ottawa inmiddels verlaten hebben. De RCMP werkt nu aan het vrijgeven van de bankrekeningen die getroffen waren toen de noodwet werd ingevoerd.

Neem een duik in het nieuwsoverzicht van deze week, waarin het goede weer eens veel zwaarder weegt dan het negatieve, wat de media ook mogen beweren.

Pushbacks & positieven!

 • De Britse premier, Boris Johnson, heeft aangekondigd dat alle covid-beperkingen in Engeland deze week (w/e 25/2/22) zullen worden opgeheven,. Gratis testen zullen vanaf 1 april geschrapt worden, nu de regering de enorme financiële last van de voortdurende beperkingen en testen erkent en haar pogingen begint om de boeken in evenwicht te brengen. De NHS Confederation en een groep liefdadigheidsinstellingen hebben erop aangedrongen dat de regels voor zelfisolatie en het testen van kracht blijven, ondanks de invoering van het regeringsplan voor leven met covid
 • De Schotse eerste minister, Nicola Sturgeon, heeft dit voorbeeld gevolgd en aangekondigd dat alle wettelijke beperkingen op coviden tegen 21 maart zullen worden opgeheven.
 • De situatie in Canada is momenteel een gemengde zaak. Aan de positieve kant hebben de Freedom-protestanten, ondanks het feit dat premier Trudeau de noodwet heeft ingevoerd, besloten tot een tactische terugtrekking uit Ottawa, liever dan als boksbal gebruikt te blijven worden door de politie en de ondersteunende krachten. De Premier van Alberta, Jason Kenney, heeft geschreven aan Trudeau om Alberta's verzet te laten blijken tegen het opleggen van de noodwet en om een einde te vragen aan de mandaten van de kluizen
 • Quebec heeft afgewezen Trudeau's oplegging van de Emergencies Act, zeggende dat die niet in Quebec mag en moet gelden. De staat kondigde ook de opheffing aan van meer covid-beperkingen, waaronder de afschaffing van alle vereisten voor een jab-paspoort tegen 14 maart.
 • Ook in Canada roept het Canada Science & Policy Committee to Exit the Pandemic op tot onmiddellijke stopzetting van aan alle covidobeperkingen in het land, aangezien covid endemisch is geworden en de pandemie zo goed als voorbij is
 • Een groep vooraanstaande Israëlische artsen en wetenschappers hebben een open brief geschreven aan Justin Trudeau om hem te kastijden over zijn gebruik van opruiende en discriminerende taal in zijn pogingen om degenen die betrokken waren bij de Vrijheidsprotesten in Ottawa te stigmatiseren
 • Burgers over de hele wereld worden aangespoord om een petitie te ondertekenen waarin de wereldleiders worden opgeroepen om de acties van Trudeau om de Freedom-protesteerders te veroordelen, ondanks het vreedzame en liefdevolle karakter van het protest
 • Het konvooi van het Amerikaanse volk zal vandaag (23 februari) door de VS naar Washington DC rijden om op te roepen tot opheffing van alle covid-beperkingen in de VS. Beginnend vanuit Zuid-Californië gaat het vreedzame konvooi over vrijheid en eenheid, met als doel mensen te verenigen, ongeacht hun etniciteit, godsdienstige of politieke overtuiging
 • IJsland heeft alle covid-beperkingen opgeheven, ook de grensbeperkingen. Er zal niet langer gediscrimineerd worden tegen diegenen die verkiezen ongejabbeld te blijven
 • De macht van het volk heeft effect in Nieuw-Zeeland, want de demonstranten blijven kamperen buiten het parlementsgebouw. Premier Jacinda Ardern heeft laten weten dat de covid-beperkingen medio maart zullen worden opgeheven, wanneer de omicronvloed afneemt. Zij weigert echter toe te geven aan de demonstranten, en zegt dat hun actie geen invloed heeft gehad op het besluit
 • In een enorme ommezwaai hebben de Oostenrijkse autoriteiten aangekondigd zij zullen vrijwel alle covid-beperkingen versoepelen, inclusief de "Corona Apartheid" regels die zijn ingevoerd om degenen te straffen die weigeren zich te laten prikken vanaf 5 maart. De Oostenrijkse krant, Kronen Zeitung, berichtte dat sinds de verplichte prik op 5 februari in werking is getreden, is het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, gedaald
 • Demonstranten in Parijs kregen in het weekeinde gezelschap van tientallen politieagenten, terwijl de protesten voor het 32e weekeinde op rij doorgingen
 • Studenten in het Verenigd Koninkrijk worden opgeroepen om op 9 april in staking te gaan om de aandacht te vestigen op de problemen en de discriminatie waarmee studenten door de aanhoudende covid-beperkingen geconfronteerd worden. De actie zal plaatsvinden buiten het Imperial College in Londen, de woonplaats van de beruchte modelbouwer Neil Ferguson, om de aandacht te vestigen op de schade die zijn modelbouw aan het leven van de mensen heeft toegebracht. In Californië liepen honderden studenten uit van hun school uit protest tegen maskermandaten en het uit de klas verwijderen van leerlingen omdat zij geen masker droegen. Later die dag stuurde het schooldistrict een brief uit om te zeggen dat het zijn beleid zou wijzigen
 • De burgemeester van Washington DC, Muriel Bowser, heeft aangekondigd een einde aan haar kaakmandaat voor bedrijven op 15 februari, gevolgd door een afzwakking van haar mandaat voor maskers binnenshuis op 1 Maart. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, heeft ook aangekondigd dat zij op 10 februari de staatsabonnementsplicht zal laten vervallen, samen met de universele voorschriften voor maskers binnenshuis.
 • In het Verenigd Koninkrijk heeft Therapists for Medical Freedom een open brief gepubliceerd waarin wordt opgeroepen om in september 2021 een einde te maken aan het gebruik van jab-paspoorten. Zij vragen nu om steun van het publiek en er kunnen handtekeningen worden gezet aan de brief om het wijdverbreide verzet tegen het gebruik van jab-paspoorten aan te tonen
 • Zes organisaties hebben zich verenigd in een open brief aan de Australische medische en politieke leiders waarin zij oproepen tot stopzetting van het covidinjectieprogramma voor kinderen, nu uit nieuwe gegevens blijkt dat de injecties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zonder dat dit bekend is gemaakt.
 • Toen het door het Ontario Superior Court of Justice gevraagd werd om gebruikersgegevens vrij te geven en Bitcoin-rekeningen te bevriezen, heeft de aanbieder van Bitcoin-portemonnees, Nunchuk, het Hof in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat zij niet over de gegevens beschikt, noch over de middelen of de bereidheid om de rekeningen van gebruikers te kunnen sluiten.

 

Voor de 32e zaterdag op rij protesteert Parijs vandaag om een einde te maken aan de COVID-wet. pic.twitter.com/4aWM5ZFXJn

- Aaron Ginn (@aginnt) 20 februari 2022

Dwang

 • De Canadese vice-premier Chrystia Freeland, die in de Board of Trustees van het World Economic Forum zit, wil sommige van de financiële bevoegdheden die hij krachtens de Emergencies Act heeft gekregen, permanent maken om zich in de toekomst te kunnen richten op crowdsourcing- en betalingsplatforms
 • De president van de VS, Joe Biden, heeft de covid nationale noodtoestand verlengd na de verjaardatum van de verklaring in een brief die het Witte Huis deze week heeft vrijgegeven. Als reden wordt opgegeven dat men klaar wil zijn voor de volgende fase van de coronaviruscrisis wanneer omicron vervaagt
 • Sonische wapens zijn door de Australische politie doelbewust ingezet tegen vreedzame vrijheidsbetogers in Canberra. Meerdere video's worden gedeeld waarin beweerd wordt dat er verwondingen te zien zijn die door de apparaten veroorzaakt zijn, ook al proberen de autoriteiten de bezorgdheid weg te wuiven, door te beweren dat ze alleen gebruikt werden als luidsprekers om "boodschappen" over te brengen aan de demonstranten
 • Gesteund door mede-afgestudeerde World Economic Forum Young Leader, Jagmeet Singh, leider van de Nieuwe Democratische Partij, is de Canadese Premier, Justin Trudeau, erin geslaagd de Emergencies Act door het Parlement te loodsen, ondanks felle tegenstand. Bij het optreden tegen demonstranten in Ottawa hebben zich meerdere incidenten voorgedaan waarbij de politie haar boekje te buiten is gegaan en gewelddadig is opgetreden tegen vreedzame demonstranten. Trudeau ziet zich nu genoodzaakt de wet in te trekken, maar noemt als reden het vertrek van de demonstranten, niet de hevige tegenstand en de stortvloed van rechtszaken die zijn optreden teweegbracht. De RCMP is nu bezig om de bankrekeningen van de mensen te deblokkeren
 • In een tot nog toe onverklaarbare storing waren vijf nationale Canadese banken gedurende verscheidene uren offline na de invoering van de wet op de noodtoestand vorige week, waardoor de vrees ontstond dat er een run op de banken was geweest, omdat mensen hun tegoeden probeerden weg te halen als gevolg van de bevriezing van de rekeningen van de protesteerders.

Maskers

 • Niveaus van titaniumdioxide die "...systematisch het aanvaardbare blootstellingsniveau overschreden" zijn aangetroffen in medische gezichtsmaskers die gewoonlijk door mensen worden gebruikt om de verspreiding van covid te voorkomen, volgens een nieuwe studie in Wetenschappelijke rapporten.

Rechtszaken

 • Klokkenluider Brook Jackson spande een rechtszaak aan van $2 miljard tegen Pfizer en BioNTech in januari 2021, waarin wordt beweerd dat de farmaceutische bedrijven gegevens over proeven met covid-vaccins hebben vervalst en vervalst. De rechtszaak werd deze week ontsloten nadat het Amerikaanse Ministerie van Justitie geweigerd had tussenbeide te komen
 • De Canadese vereniging voor burgerlijke vrijheden (CCLA) is de Canadese federale regering voor de rechter brengen over de historische stap van premier Justin Trudeau om deze week de wet op de noodtoestanden in te roepen
 • De Premier van Alberta, Jason Kenney, heeft op Twitter aangekondigd dat zijn regering een rechtszaak zal aanspannen tegen het opleggen van de Emergencies Act door de regering van Justin Trudeau. Hij zei ook dat hij zou overwegen andere rechtszaken te steunen, zoals die welke door de CCLA worden aangespannen.

Covid injecties

 • Een Israëlische voordruk studie heeft bekeken hoeveel verschil een vierde dosis Covid-vaccin maakt ten opzichte van een derde dosis voor de antilichaamspiegels. De studie was beperkt tot werknemers in de gezondheidszorg die driemaal waren ingeënt. Bij het meten van de antilichaamspiegels vonden de onderzoekers een stijging tot de piekniveaus die zij na de derde dosis hadden bereikt, maar niet hoger, wat erop wijst dat de vierde injectie de bescherming van een persoon tegen covid
 • De pogingen om een bijgewerkt covaccin tegen omicron te ontwikkelen mislukken, aangezien uit studies bij dieren blijkt dat zij niet meer "bescherming" bieden dan een derde spuit van de bestaande spuiten
 • In Australië krijgen de mensen te horen dat zij tot vijf covidinjecties nodig kunnen hebben om als up-to-date met hun inentingen beschouwd te worden, terwijl in het VK wordt een vierde dosis aanbevolen voor de 75-plussers en de 50-plussers vanaf het najaar
 • Public Health Scotland stopt met het publiceren van statistieken over covid ziekenhuisopnames en sterfgevallen, omdat die blijkbaar door "anti-vaxxers" gebruikt worden om paniek te zaaien en te voorkomen dat mensen zich laten vaccineren. In plaats daarvan zullen de ambtenaren zich concentreren op het publiceren van meer robuuste en complexe gegevens over de doeltreffendheid van vaccins. Men kan zich afvragen waarom gegevens verborgen moeten worden gehouden als de vaccins zo doeltreffend zijn.

Behandelingen

 • Een nieuwe studie gepubliceerd in JAMA van onderzoekers in Maleisië, komt tot de conclusie dat ivermectine geen ernstige covid-infectie of ziekenhuisopname voorkomt. In een bericht op zijn Telegram-kanaal wijst de BIRD-groep op de problemen in verband met de proef en de conclusies ervan. In een artikel op zijn website is Prof. Norman Fenton, vernietigend over de studie en noemt het "fraude bij wetenschappelijke publicaties" omdat het niet duidelijk was over het lagere aantal sterfgevallen in de ivermectinegroep (3 van 241 patiënten) in vergelijking met de controlegroep (10 van 249 patiënten).

Ander Nieuws

 • Gisteren heeft de Metropolitan Police (Londen) een verklaring uitgegeven, waarin staat dat zij geen verdere actie zal ondernemen naar aanleiding van de klacht die door actievoerders is ingediend om het lopende jab-programma te stoppen, omdat zij van mening is dat er geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Het team achter de klacht heeft de verklaring erkend en werkt aan een officieel antwoord. De Metropolitan Police is echter slechts één van de vele politiekorpsen in het Verenigd Koninkrijk
 • Moderna aandelen hebben naar verluidt een spectaculaire waardedaling op de beurs gemaakt na slechte resultaten van lopende studies en het nieuws dat Moderna directieleden hun aandelen aan het dumpen waren
 • Professor Mark Woolhouse, een lid van SPI-M, de modelleringsgroep binnen het adviesorgaan van de Britse regering, SAGE, heeft een boek geschreven -. Het jaar dat de wereld gek werd - waarin hij zijn diepe spijt uitspreekt over het feit dat hij en de andere wetenschappelijke adviseurs van de regering bijna alles helemaal verkeerd hadden. Met andere woorden, degenen die de voorkeur gaven aan "gerichte bescherming" boven universele beperkingen hadden al die tijd gelijk. Harry de Quetteville in de Telegraaf heeft meer
 • Het CDC heeft toegegeven dat het cruciale covid-gegevens achterhoudt uit vrees dat die zouden kunnen verhinderen dat mensen een covid-prik krijgen. Het komt erop neer dat men het publiek vertelt dat men er niet op kan vertrouwen dat het een weloverwogen beslissing neemt op basis van alle beschikbare gegevens, in plaats van de schamele hoeveelheid die tot nu toe is doorgegeven.

 

 

Voor meer covid nieuws bezoek covidzone.org

 

Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle