Natural News Roundup (week 03/2022)

5 feb 2022

Datum:20 januari 2022

Inhoud Secties

  • Overlevenden van kanker hebben baat bij supplementatie met voedingsstoffen
  • Het eten van zoetstoffen tijdens de zwangerschap verhoogt het risico dat baby's zwaarlijvig worden
  • CBD moet in EU als nieuw voedingsmiddel worden geclassificeerd
  • Dementiecijfers zullen verdrievoudigen
  • Waarschuwingen voor de gevaren van UPF's zijn nodig
  • Stop de fluoridering van het water in het VK

Overlevenden van kanker hebben baat bij supplementatie met voedingsstoffen

Mensen bij wie kanker is vastgesteld, kunnen vaak een tekort aan voedingsstoffen hebben, zowel ten gevolge van hun ziekte als van de behandeling ervan. Een nieuwe studie gepubliceerd in Kankers tijdschrift en gefinancierd door supplementenfabrikant Pharmavite, bleek dat voedingssupplementen een kosteneffectieve manier zijn voor overlevenden van kanker, die vaak vatbaar zijn voor ondervoeding, om een beter gezondheidsniveau te bereiken, minder risico op ziekenhuisopname en een betere levenskwaliteit in vergelijking met degenen die geen supplementen gebruiken

Het eten van zoetstoffen tijdens de zwangerschap verhoogt het risico dat baby's zwaarlijvig worden

Vrouwen die tijdens de zwangerschap niet-nutritieve zoetstoffen (NNS's) eten, lopen het risico dat hun baby later zwaarlijvig wordt. Onderzoekers die publiceren in Grenzen in de voeding voerden zwaarlijvige zwangere ratten aspartaam en stevia. De nakomelingen van ratten die met NNS gevoed waren, droegen extra gewicht en bleken veranderde darmmicrobiomen te hebben, die volgens de onderzoekers bijdroegen tot het toegenomen gewicht van de pups. Eerdere studies bij mensen hebben een direct verband aangetoond tussen de consumptie van NNSs en een verhoogd risico om zwaarlijvig te worden. Toch blijven regeringen en levensmiddelenfabrikanten zich richten op de herformulering van sterk bewerkte levensmiddelen, om suiker te elimineren door er NNS's voor in de plaats te stellen, om juist het probleem dat het bevordert te bestrijden.

CBD moet in EU als nieuw voedingsmiddel worden geclassificeerd

De Europese Autoriteit voor voedsel en veiligheid (EFSA) zal naar verwachting een mededeling doen over de nieuwe voedingsstatus van cannabidiol (CBD), die zal helpen bij de indiening van toekomstige nieuwe voedingsaanvragen. De stap komt nadat de Europese Commissie de beoordeling van meer dan 50 aanvragen voor de status van nieuw voedingsmiddel heeft opgeschort, omdat zij heeft besloten of CBD als een verdovend middel moet worden behandeld. De verandering van aanpak komt na een uitspraak van het hoogste gerechtshof van de Europese Unie dat CBD vrij tussen de lidstaten van de EU kan worden verhandeld omdat het geen verdovend middel is. De woordvoerder van de Commissie, Stefan de Keersmaecker, zei dat CBD nu als voedingsmiddel wordt gekwalificeerd en dat het toelatingsproces voor CBD als nieuw voedingsmiddel kan worden hervat.

Dementiecijfers zullen verdrievoudigen

Voorspeld wordt dat het aantal gevallen van dementie in de wereld tegen 2050 verdrievoudigd zal zijn. De voorspellingen komen uit een recente studie die is vrijgegeven als onderdeel van de Global Burden of Disease studie, gepubliceerd in De Lancet. De grootste groei wordt verwacht in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De belangrijkste oorzaken van de stijging, zo blijkt uit deze studie, worden toegeschreven aan toenemende zwaarlijvigheid en diabetes, samen met roken. De voorspelling maakt duidelijk dat er dringend behoefte is aan een verandering in de manier waarop wij onze gezondheid zien en beheren, vooral omdat twee van de belangrijkste factoren die worden genoemd, zowel te voorkomen als omkeerbaar zijn door veranderingen in dieet en levensstijl.

Waarschuwingen voor de gevaren van UPF's zijn nodig

De consumenten moeten gewaarschuwd worden voor de gevaren van ultra-verwerkte levensmiddelen (UPF's). Onderzoekers die publiceren in BMJ Wereldwijde Gezondheid zeggen dat het tijd is dat de regeringen actie ondernemen om de mensen voor te lichten over de schade die UPF's aan de gezondheid toebrengen en beleid invoeren om de consumptie van dergelijke "levensmiddelen" te beperken. Zij bevelen aan dat er waarschuwingen op de verpakking komen, zoals bij tabak, en dat er nieuwe etiketten met voedingsstoffen op de voorkant van de verpakking worden aangebracht. Aangezien we aan het begin van een nieuw jaar staan, is het een perfect moment om te resetten en met een schone lei verder te gaan, zodat u zich kunt concentreren op het aanbrengen van de veranderingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot een levendige gezondheid.

Stop de fluoridering van het water in het VK

De Britse regering is van plan om de inwoners van Engeland massaal te gaan drogeren door in alle gebieden waterfluoridering in te voeren, zonder het grote publiek daarvan op de hoogte te stellen. Fluoride, in de vorm die voor waterfluoridering wordt gebruikt, is verre van het wondermiddel om tandbederf te keren en te voorkomen, maar is zeer giftig en schadelijk voor de gezondheid. Er is een petitie gestart om genoeg handtekeningen te verzamelen om een debat in het parlement op gang te brengen over een medische ingreep die mensen zonder hun medeweten wordt opgedrongen, en die de gezondheid ernstig kan schaden. U kunt ook een "briefkaart" sturen naar uw parlementslid - gratis te verkrijgen door te bellen naar Sian Winstanley op +44 (0)1246 473902. In het nummer van Caduceus magazine van deze maand staat een artikel van ANH uitvoerend coördinator, Meleni Aldridge, over de gezondheidsvoordelen van de vierde fase van water en hoe het op cellulair niveau functioneert. Water is zo fundamenteel voor het leven en zou giftig kunnen worden door de invoering van fluoride in de watervoorziening in Engeland.