Open brief aan Simon Roberts, CEO van Sainsbury's

mrt 21, 2024

Datum:21 maart 2024

Inhoud Secties

  • Luister naar het artikel en de brief
  • Lees het artikel en de brief

Luister naar het artikel en de brief

Lees het artikel en de brief

Wij - en veel van onze supporters in het Verenigd Koninkrijk - maken ons grote zorgen over de koerswijziging van één van de grootste supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk, Sainsbury's, van oudsher een voorstander van biologisch voedsel, regeneratieve landbouw, hoge normen voor dierenwelzijn en ethisch voedsel. Deze zorgen zijn nog eens extra onder de aandacht gebracht door een recente wet die producenten toestaat om voedingsmiddelen met genetische manipulatie op de markt te brengen zonder de veiligheid te testen. Onze bezorgdheid wordt versterkt door de standpunten in het Sainsbury's Future of Food-rapport dat in 2019 wordt uitgebracht om het 150-jarig bestaan van Sainsbury te vieren.

Op basis van dit rapport lijkt het er ook op dat Sainsbury's agro-ecologische en regeneratieve landbouw de rug toekeert en besluit om voluit door te gaan met het ondersteunen van voedingsmiddelen die producten zijn van de moderne biotechnologie, zoals genetisch gemanipuleerd voedsel. 

Rob Verkerk, onze oprichter en uitvoerend directeur, heeft daarom vandaag een open brief gestuurd naar de CEO van Sainsbury's, met een kopie aan Claire Hughes, hoofd Kwaliteit en Innovatie, waarin hij het bedrijf vraagt om zijn standpunt over deze twee tegengestelde benaderingen te verduidelijken (zie hieronder).

Onze netto impact kan enorm vergroot worden als u ook brieven stuurt. Deze zijn veel krachtiger als ze individueel zijn. Wij dringen er daarom bij onze Britse leden en supporters op aan om individuele brieven te sturen waarin u uw bezorgdheid uit over Sainsbury's duidelijke steun voor genetisch gemanipuleerd voedsel per e-mail naar [email protected] of per post (Mr Roberts is niet erg aanwezig op sociale media) naar het volgende adres:

De heer Simon Roberts
CEO van Sainsburys
33 Holborn
Londen
EC1N2HT      

Voel u vrij om alles wat u wilt uit Rob's open brief hieronder te tekenen.

Denk eraan - het is de volks- en consumentenmacht die de grootste kracht ten goede kan zijn in een wereld die anders wordt ingehaald door de hebzucht van bedrijven, ten koste van de mensheid en onze fundamentele vrijheden.

Hartelijk dank aan degenen die de tijd nemen om hun persoonlijke brieven naar Simon Roberts te sturen. Houd ons op de hoogte van eventuele reacties die u krijgt; we laten u natuurlijk ook weten wat de reactie op Roberts brief is!

DOWNLOAD EEN PDF KOPIE VAN DE OPEN BRIEF AAN SIMON ROBERTS, CEO VAN SAINBURY'S, OVER GENETISCHE TECHNOLOGIEËN EN TOEKOMSTIG VOEDSEL.

Simon Roberts
CEO
Sainsburys
33 Holborn
Londen EC1N2HT
Engeland 21 maart 2024

 

OPEN BRIEF: SAINSBURY'S RAPPORT OVER DE TOEKOMST VAN VOEDSEL EN GENETISCHE TECHNOLOGIEËN IN DE VOEDSELPRODUCTIE

Als een non-profitorganisatie die de ontwikkeling en regeneratie van de menselijke gezondheid met natuurlijke middelen ondersteunt, vooral door voeding en levensstijl, waarderen we al lang de rol die Sainsbury's in het Verenigd Koninkrijk heeft gespeeld bij het op de markt brengen van gezond voedsel, waaronder dierlijke producten met hoge welzijnsnormen.

We willen u echter wijzen op onze grote bezorgdheid, geuit door een aantal van onze leden en supporters, over een aantal kwesties die aan de orde worden gesteld in uw rapport Future of Food, dat is gepubliceerd om de 150e verjaardag van Sainsbury te vieren. Een van de grootste punten van zorg is Sainsbury's klaarblijkelijke steun voor synthetische biologie (synbio), in de wet "moderne biotechnologie" genoemd, met name de genetische verandering van traditionele voedingsmiddelen of ingrediënten, en de creatie van nieuw "nepvoedsel" door de toepassing van gen editing (GE) technologieën.

Wij zijn van mening dat Sainsbury's klaarblijkelijke steun voor onbewezen synbio-technologieën, die in toenemende mate door de agrovoedingsindustrie worden gerechtvaardigd als noodzakelijk om groeiende bevolkingen te voeden, om het natuurlijke milieu te beschermen of om klimaatverandering af te wenden, een belangrijke verandering betekent in het beleid en de waarden van Sainsbury's, zoals uiteengezet in uw 'Gezond en Beter'-beleid dat ernaar streeft om consumenten te voorzien van "goed geprijsd, gezond voedsel dat duurzaam geproduceerd is". Als Sainsbury's, zoals voorgesteld in het Future of Food rapport, een pionier wordt in het op de markt brengen van genetisch gemanipuleerd, gekweekt synbio ('nep') voedsel, dan zullen veel traditionele Sainsbury's consumenten, inclusief die in onze eigen achterban, uw winkels waarschijnlijk niet meer frequenteren.

Er lijkt ook sprake te zijn van verwarring, heroriëntatie of tegenstrijdigheid binnen uw bestaande en toekomstige beleid, zoals uiteengezet in het rapport Future of Food, vooral voor zover dit betrekking heeft op uw toekomstige inzet voor agro-ecologische of regeneratieve praktijken. Dergelijke benaderingen zijn essentieel gebleken voor duurzame voedselproductie en vormen het centrale beleid van organisaties zoals IFOAM Organics International, Regeneration International en de Soil Association in het Verenigd Koninkrijk. "Agro-ecologisch" (of aanverwante termen) komt niet één keer voor in uw rapport over de toekomst van voedsel, en "regeneratieve" landbouw wordt slechts op één pagina genoemd, Farming Impossible Environments, aan het einde van het rapport (pagina 24), dus het lijkt erop dat Sainsbury's dit als een centraal, toekomstig voedselbeleid heeft laten vallen. Lokaal eten, zoals James Wong zegt in zijn sectie over planeetvriendelijke voedingsmiddelen (pagina 6 van het rapport over de toekomst van voedsel), staat volledig haaks op het idee van Claire Hughes (in het voorwoord) om in de ruimte te boeren, of voedingsstoffen te leveren, niet via voedsel, maar via huidflarden. Gaat Sainbury's aan beide kanten van het hek spelen, door aan de ene kant traditionele, bodemopbouwende, agro-ecologische landbouwmethoden te steunen, maar aan de andere kant ook genetische manipulatie van voedingsmiddelen en een nieuwe generatie geheel nieuwe 'frankenfoods' of voedingsstoffen, die via de huid worden geleverd of buiten de planeet worden gekweekt, te steunen? 

De huidige trend om GE-voedseltechnologieën te zien als een wondermiddel voor onze voedsel-, gezondheids- en milieuproblemen is zeer verontrustend voor degenen onder ons die onze evolutionaire relatie met voedsel hebben bestudeerd, en hoe het overgrote deel van onze groeiende ziektelast het resultaat is van onze slechte aanpassing aan hedendaagse diëten (inclusief ultraverwerkte voedingsmiddelen) en levensstijlen.

Synbio-voedsel zou een minder groot probleem zijn als alleen voedingsmiddelen of ingrediënten op de markt zouden worden gebracht waarvan na grondig veiligheidsonderzoek is aangetoond dat ze veilig zijn. Maar u zult zich ervan bewust zijn dat er zeer sterke druk is uitgeoefend door belanghebbenden uit de Britse agrovoedingsindustrie en de biotechnologiebedrijven die voordeel zullen halen uit de ontwikkeling van GE- en ander synbiovoedsel, om de veiligheidstests te omzeilen die voorheen vereist waren voor alle genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

De agrovoedings- en biotechnologiesector was een belangrijke drijvende kracht achter de Genetic Technology (Precision Breeding) Bill, die in een advies van het Regulatory Products Committee niet geschikt werd geacht voor het doel nadat deze in 2022 was voorgesteld. Het wetsvoorstel is nu aangenomen als de Genetic Technology (Precisiefokkerij) Wet 2023na de koninklijke goedkeuring op 23 maart 2023. We zijn niet op de hoogte van het standpunt van Sainsbury over deze wet.

Deze wet creëert een geheel nieuwe categorie menselijke voeding, namelijk voeding op basis van een "met precisie gekweekt organisme", dat wordt gedefinieerd als een product van de moderne biotechnologie waarbij "...elke eigenschap van zijn genoom die het resultaat is van de toepassing van moderne biotechnologie, het resultaat zou kunnen zijn van traditionele processen, al dan niet in combinatie met selectietechnieken, en...zijn genoom geen eigenschap bevat die het resultaat is van de toepassing van enige andere kunstmatige modificatietechniek dan de moderne biotechnologie."

U bent er misschien wel of misschien niet van op de hoogte dat een GE-gecultiveerd "zuivelproduct" genaamd Bored Cow in de VS op de markt is gebracht en 92 verbindingen blijkt te bevatten die onbekend zijn voor de wetenschap, samen met een reeks bekende gifstoffen en allergenen die niet voorkomen in natuurlijk geproduceerde koemelk. Het is pervers dat een dergelijk product het resultaat is van zogenaamde precisiefermentatie als de output zo onnauwkeurig is. We hebben onlangs onze bezorgdheid over Bored Cow geuit in een artikel op onze ANH-USA website.

De Wet op genetische technologie (precisiefokkerij) staat het gebruik van GE-technologieën toe op voorwaarde dat een "...genoom van een organisme kan het resultaat zijn van traditionele processen [en waar] er hoeft geen rekening te worden gehouden met de locatie in het genoom", zal bijna gegarandeerd resulteren in onbekende, onvoorspelbare (onnauwkeurige) gevolgen. Dit komt doordat genexpressie niet alleen gerelateerd is aan eigenschappen die in het genoom zijn opgenomen, maar ook aan de specifieke locatie van die eigenschappen in relatie tot andere coderende en niet-coderende gebieden van het genoom. Deze kennis is vooral duidelijk geworden in post-genoomonderzoek dat is uitgevoerd sinds de voltooiing van het Human Genome Project.

Onze vraag

Op basis van de standpunten in uw rapport over de toekomst van voedsel en de verwarring die het heeft veroorzaakt bij sommige van uw klanten en onze supporters, verzoeken wij Sainsbury's om haar standpunt over de drie volgende vragen te verduidelijken:

  1. Wat is Sainsbury's huidige en toekomstige inzet voor agro-ecologische en regeneratieve landbouwmethoden?
  2. Steunt Sainsbury's de Britse Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023? 
  3. Is Sainsbury's bereid om via haar winkels en online verkoopkanalen voedingsproducten op de markt te brengen die afkomstig zijn van op genetische technologie gebaseerde "precisie gekweekte organismen"?

Hartelijk dank voor uw dringende aandacht voor de kwesties die in deze brief aan de orde worden gesteld, en in het bijzonder voor uw antwoord op de drie bovenstaande vragen.

Hoogachtend,

Robert Verkerk PhD
Oprichter, uitvoerend en wetenschappelijk directeur, Alliance for Natural Health International

cc: Claire Hughes, Hoofd Kwaliteit en Innovatie, Sainbury's

 

>>> Als u nog niet bent ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief van ANH International, schrijf u dan nu gratis in via de knop SUBSCRIBE bovenaan onze website - of nog beter - word Pathfinder-lid en sluit u aan bij de ANH-Intl-stam om te profiteren van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.    

>> Voel je vrij om te herpubliceren - volg onze richtlijnen voor herpublicatie van Alliance for Natural Health International.

>>> Terug naar de homepage van ANH International