List otwarty do Simona Robertsa, dyrektora generalnego Sainsbury's

21 marca 2024 r.

Data: 21 marca 2024 r.

Treść Sekcje

  • Proszę posłuchać artykułu i listu
  • Proszę przeczytać artykuł i list

Proszę posłuchać artykułu i listu

Proszę przeczytać artykuł i list

My - i wielu naszych zwolenników w Wielkiej Brytanii - jesteśmy bardzo zaniepokojeni zmianą kierunku jednej z wiodących brytyjskich sieci supermarketów, Sainsbury's, tradycyjnie wspierającej żywność ekologiczną, rolnictwo regeneracyjne, wysokie standardy dobrostanu zwierząt i etyczną żywność. Obawy te uwypukliło niedawne uchwalenie ustawy, która umożliwia producentom wprowadzanie na rynek żywności modyfikowanej genetycznie bez przeprowadzania testów bezpieczeństwa. Nasze obawy potęgują poglądy zawarte w raporcie Sainsbury's Future of Food opublikowanym w 2019 r. z okazji 150-lecia istnienia firmy.

Opierając się na tym raporcie, wygląda również na to, że Sainsbury's może odwrócić się od rolnictwa agroekologicznego i regeneracyjnego i zdecydować się na wspieranie żywności będącej produktem nowoczesnej biotechnologii, takiej jak żywność modyfikowana genetycznie. 

W związku z tym Rob Verkerk, nasz założyciel i dyrektor wykonawczy, wysłał dziś list otwarty do dyrektora generalnego Sainsbury's, z kopią do Claire Hughes, dyrektor ds. jakości i innowacji, z prośbą o wyjaśnienie stanowiska firmy w odniesieniu do tych dwóch przeciwstawnych podejść (patrz poniżej).

Nasz wpływ netto może być znacznie większy, jeśli wyślą Państwo również listy. Mają one znacznie większą moc, jeśli są zindywidualizowane. Dlatego też wzywamy naszych członków i sympatyków w Wielkiej Brytanii do wysyłania indywidualnych listów wyrażających Państwa zaniepokojenie pozornym wsparciem Sainsbury's dla żywności edytowanej genetycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną (Pan Roberts nie jest zbytnio obecny w mediach społecznościowych) na poniższy adres:

Pan Simon Roberts
Dyrektor generalny Sainsburys
33 Holborn
Londyn
EC1N2HT      

Proszę narysować cokolwiek chcesz z listu otwartego Roba poniżej.

Proszę pamiętać - to oddolna siła konsumentów może być główną siłą napędową dobra w świecie, który w przeciwnym razie jest opanowany przez korporacyjną chciwość, kosztem ludzkości i naszych podstawowych wolności.

Ogromnie dziękujemy tym z Państwa, którzy poświęcą swój czas na wysłanie indywidualnych listów do Simona Robertsa. Prosimy informować nas o wszelkich otrzymanych odpowiedziach; oczywiście poinformujemy również o odpowiedzi na list Roba!

PROSZĘ POBRAĆ KOPIĘ PDF LISTU OTWARTEGO DO SIMONA ROBERTSA, PREZESA SAINBURY'S, W SPRAWIE TECHNOLOGII GENETYCZNYCH I PRZYSZŁEJ ŻYWNOŚCI.

Simon Roberts
CEO
Sainsburys
33 Holborn
Londyn EC1N2HT
Anglia 21 marca 2024 r.

 

LIST OTWARTY: RAPORT SAINSBURY'S NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI ŻYWNOŚCI I TECHNOLOGII GENETYCZNYCH W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Jako organizacja non-profit wspierająca rozwój i regenerację ludzkiego zdrowia za pomocą naturalnych środków, zwłaszcza poprzez odżywianie i styl życia, od dawna doceniamy rolę, jaką odgrywa Sainsbury's w Wielkiej Brytanii we wprowadzaniu na rynek zdrowej żywności, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego o wysokich standardach dobrostanu.

Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na nasze głębokie obawy, wyrażone przez niektórych naszych członków i sympatyków, dotyczące szeregu kwestii poruszonych w Państwa raporcie Future of Food, opublikowanym z okazji 150. rocznicy powstania Sainsbury. Jedną z największych obaw jest widoczne wsparcie Sainsbury dla biologii syntetycznej (synbio), określanej w prawie jako "nowoczesna biotechnologia", w szczególności genetyczna modyfikacja tradycyjnej żywności lub składników oraz tworzenie nowej "fałszywej" żywności poprzez zastosowanie technologii edycji genów (GE).

Uważamy, że widoczne wsparcie Sainsbury dla niesprawdzonych technologii synbio, coraz częściej uzasadniane przez przemysł rolno-spożywczy jako niezbędne do wyżywienia rosnącej populacji, ochrony środowiska naturalnego lub zapobiegania zmianom klimatycznym, oznacza znaczącą zmianę w polityce i wartościach Sainsbury, określonych w Państwa polityce "Healthy and Better", która ma na celu zapewnienie konsumentom "zdrowej żywności o wysokiej wartości, produkowanej w sposób zrównoważony". Jeśli Sainsbury's stanie się, jak zaproponowano w raporcie Future of Food, pionierem we wprowadzaniu na rynek modyfikowanej genetycznie, hodowanej synbio ("fałszywej") żywności, wielu tradycyjnych konsumentów Sainsbury's, w tym tych z naszej bazy wsparcia, raczej nie będzie nadal odwiedzać Państwa sklepów.

Wydaje się również, że istnieje zamieszanie, przekierowanie lub sprzeczność w ramach Państwa istniejących i przyszłych polityk, jak określono w raporcie Future of Food, zwłaszcza w zakresie, w jakim odnoszą się one do Państwa przyszłego zaangażowania w praktyki agroekologiczne lub regeneracyjne. Takie podejścia okazały się niezbędne dla zrównoważonej produkcji żywności i są głównymi politykami organizacji takich jak IFOAM Organics International, Regeneration International i brytyjskiego Soil Association. "Agroekologiczne" (lub pokrewne terminy) nie pojawiają się ani razu w Państwa raporcie Future of Food Report, a rolnictwo "regeneracyjne" jest wspomniane tylko na jednej stronie, Farming Impossible Environments, pod koniec raportu (strona 24), więc wydaje się, że zostało porzucone jako centralna, przyszła polityka żywnościowa Sainsbury's. Jedzenie lokalne, jak mówi James Wong w swojej sekcji poświęconej żywności przyjaznej dla planety (strona 6 raportu Future of Food), jest całkowicie sprzeczne z koncepcją, sugerowaną przez Claire Hughes (w przedmowie), rolnictwa w kosmosie lub dostarczania składników odżywczych nie poprzez żywność, ale przez plastry skóry. Czy Sainbury's zamierza grać po obu stronach płotu, z jednej strony wspierając tradycyjne, budujące glebę, agroekologiczne podejście do rolnictwa, jednocześnie wspierając genetyczną manipulację żywnością i nową generację całkowicie nowych "frankenfoods" lub składników odżywczych, dostarczanych przez skórę lub uprawianych poza planetą? 

Obecne trendy w postrzeganiu technologii żywności modyfikowanej genetycznie jako panaceum na nasze problemy związane z żywnością, zdrowiem i środowiskiem są głęboko niepokojące dla tych z nas, którzy badali nasz ewolucyjny związek z żywnością i to, jak ogromna większość naszych rosnących obciążeń chorobowych jest wynikiem naszego nieprzystosowania do współczesnej diety (w tym ultraprzetworzonej żywności) i stylu życia.

Żywność synbio stanowiłaby mniejszy problem, gdyby na rynek wprowadzano wyłącznie żywność lub składniki, które okazały się bezpieczne po przeprowadzeniu dokładnych badań bezpieczeństwa. Proszę jednak pamiętać, że brytyjski przemysł rolno-spożywczy oraz firmy biotechnologiczne, które mają czerpać zyski z rozwoju żywności modyfikowanej genetycznie i innej żywności synbio, wywierają bardzo silną presję, aby ominąć takie testy bezpieczeństwa, które wcześniej były wymagane dla wszystkich rodzajów żywności modyfikowanej genetycznie.

Sektor rolno-spożywczy i biotechnologiczny był głównym motorem ustawy o technologii genetycznej (precyzyjnej hodowli), która została uznana za nieodpowiednią do celu w opinii Komitetu ds. Produktów Regulacyjnych po jej zaproponowaniu w 2022 roku. Ustawa weszła w życie jako ustawa o technologii genetycznej. Ustawa (o hodowli precyzyjnej) z 2023 r.po Royal Assent w dniu 23 marca 2023 roku. Nie znamy stanowiska Sainsbury w sprawie tej ustawy.

Prawo to tworzy zupełnie nową kategorię żywności dla ludzi, a mianowicie opartą na "precyzyjnie wyhodowanym organizmie", który jest definiowany jako produkt nowoczesnej biotechnologii, gdzie "każda cecha jego genomu, która wynika z zastosowania nowoczesnej biotechnologii, mogłaby wynikać z tradycyjnych procesów, niezależnie od tego, czy w połączeniu z technikami selekcji, czy też nie, oraz... jego genom nie zawiera żadnej cechy, która wynika z zastosowania jakiejkolwiek sztucznej techniki modyfikacji innej niż nowoczesna biotechnologia.."

Być może zdają sobie Państwo sprawę z tego, że na rynku amerykańskim pojawił się "mleczny" produkt hodowlany GE o nazwie Bored Cow, który zawiera 92 nieznane nauce związki, a także szereg znanych toksyn i alergenów, które nie występują w naturalnie produkowanym mleku krowim. To przewrotne, że taki produkt powstaje w wyniku tak zwanej precyzyjnej fermentacji, gdy wynik jest tak nieprecyzyjny. Niedawno nagłośniliśmy obawy dotyczące Bored Cow w artykule na naszej stronie internetowej ANH-USA.

Ustawa o technologiach genetycznych (hodowla precyzyjna), ze względu na fakt, że zezwala na stosowanie technologii GE pod warunkiem, że "genom organizmu mógł powstać w wyniku tradycyjnych procesów [i gdzie] nie należy brać pod uwagę jego lokalizacji w genomie", prawie na pewno spowoduje nieznane, nieprzewidywalne (nieprecyzyjne) konsekwencje. Wynika to z faktu, że ekspresja genów jest nie tylko związana z cechami zawartymi w genomie, ale jest również związana z konkretną lokalizacją tych cech w stosunku do innych kodujących i niekodujących regionów genomu. Wiedza ta stała się szczególnie widoczna w badaniach postgenomicznych podejmowanych od czasu zakończenia Projektu Poznania Ludzkiego Genomu.

Nasze pytanie

W oparciu o poglądy zaproponowane w Państwa raporcie Future of Food oraz zamieszanie, jakie wywołał on wśród niektórych Państwa klientów i naszych zwolenników, zwracamy się do Sainsbury's o wyjaśnienie swojego stanowiska w trzech poniższych kwestiach:

  1. Jakie jest obecne i przyszłe zaangażowanie firmy Sainsbury w agroekologiczne i regeneracyjne podejście do rolnictwa?
  2. Czy Sainsbury's popiera brytyjską ustawę o technologii genetycznej (precyzyjnej hodowli) z 2023 r.? 
  3. Czy firma Sainsbury's jest gotowa wprowadzić na rynek, za pośrednictwem swoich sklepów i internetowych kanałów sprzedaży detalicznej, produkty żywnościowe dla ludzi pochodzące z "precyzyjnie wyhodowanych organizmów" opartych na technologii genetycznej?

Bardzo dziękuję za pilne rozpatrzenie kwestii poruszonych w niniejszym piśmie, a w szczególności za odpowiedź na trzy powyższe pytania.

Z poważaniem,

Dr Robert Verkerk
Założyciel, dyrektor wykonawczy i naukowy, Alliance for Natural Health International

cc: Claire Hughes, dyrektor ds. jakości i innowacji, Sainbury's

 

>>> Jeśli nie jest Pan jeszcze zapisany na cotygodniowy biuletyn ANH International, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i dołączyć do plemienia ANH-Intl, aby korzystać z przywilejów wyjątkowych dla naszych członków.    

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Wróć do strony głównej ANH International