Felieton gościnny: Genetyka falowa i medycyna kwantowa

31 marca 2022 r.

Data:31 marca 2022 r.

Treść Sekcje

  • Wprowadzenie do medycyny kwantowej
  • Medycyna informacyjna na fali wprowadzającej genetykę
  • Kosmetyki kwantowe
  • Matryce informacyjne podnoszą poziom energii 
  • Kontrola rzeczywistości
  • Dlaczego zdjęcie?
  • Praktyka

Poniższy artykuł główny jest zmodyfikowaną wersją oryginalnej treści napisanej przez profesora Petra Petrovicha Gariaeva, dyrektora Instytutu Genetyki Fal Lingwistycznych w Moskwie.

Artykuł został zredagowany przez Rogera Meacocka BVSc MRCVS i Melissę Smith.
Wstępem opatrzył dr Rob Verkerk.

 

"Roger Meacock jest alternatywnym lekarzem weterynarii, który specjalizuje się w zaawansowanych technologiach medycznych i medycynie alternatywnej dla zwierząt; głównie koni i psów. Leczy również ludzi jako Alternative Practitioner. Wielu z jego klientów zgłosiło się do niego w celu leczenia, gdy nie dawano im nadziei na wyzdrowienie przy użyciu bardziej konwencjonalnych technik, lub w celu przyspieszenia procesu zdrowienia. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, w wyniku czego obecnie leczy konie i ludzi do poziomu olimpijskiego. Roger pomaga również tym, którzy cierpią na zły stan zdrowia z powodu narażenia na sztuczne częstotliwości elektromagnetyczne. Od niedawna zaczął stosować Wave Genetics, opracowaną przez rosyjskiego naukowca prof. Petera Gariaeva i jego zespół, i jest ich oficjalnym przedstawicielem. Prof. Gariaev został za tę pracę nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny."

 

Wprowadzenie do medycyny kwantowej

Medycyna kwantowa, czasami nazywana również medycyną informacyjną lub medycyną częstotliwości, jest sama w sobie ogromną i rozwijającą się dziedziną, która wykorzystuje wnioski z fizyki kwantowej do zapewnienia wysoce zaawansowanej diagnostyki, a często również leczenia. Fizyka kwantowa jest dziedziną nauki, która stara się wyjaśnić naturę i zachowanie materii i energii na poziomie atomowym i subatomowym. To wprowadza nas w sferę elektromagnetyzmu i częstotliwości, ponieważ każda materia zawiera energię i rezonuje (wibruje) z określoną częstotliwością.

Medycyna kwantowa jest bez wątpienia jedną z głównych i najbardziej obiecujących "nowych" dziedzin medycyny, mimo że często jest postrzegana jako anatema przez lekarzy głównego nurtu, którzy jeszcze nie zrozumieli tej dziedziny. Chemia i biochemia - dyscypliny naukowe, na których opiera się obecny, dominujący, ale upadający paradygmat medyczny - po prostu nie działają wystarczająco dobrze, aby pośredniczyć w zdrowiu całego człowieka w naszym nowoczesnym świecie. Korzysta na tym niewielka część osób narażonych, a także niewielka grupa osób zaangażowanych w produkcję i dostarczanie opatentowanych farmaceutycznych cząsteczek nowych dla natury. Jego wczesne obietnice, oparte na antybiotykach takich jak penicylina, stworzyły wystarczający rozmach, aby stworzyć model biznesowy, który obecnie jest głęboko uwikłany w strukturę rządów i globalnej machiny medialnej. W tym procesie zdusił on każdą innowację lub system, który mógłby z nim konkurować. Tak jest do czasu, aż system nie zawiedzie tak bardzo, że duża liczba ludzi będzie zmuszona do szukania alternatyw.

Fascynującym elementem medycyny kwantowej jest to, że opiera się ona na jednej rzeczy, której model biomedyczny nawet nie bierze pod uwagę: częstotliwości lub rezonansie. Po drugie, decyduje się nie być niewolnikiem czegoś, od czego model biomedyczny nie może się oddzielić: czasu liniowego. Nawet taka dyscyplina jak dietetyka była często ograniczana przez to, że postrzegano ją przez pryzmat chemii i biochemii. Wiemy na przykład, że energia życiowa (rezonans) związana z żywnością, która pochodzi z ekologicznie zrównoważonych systemów rolnictwa regeneracyjnego i która jest dostarczana do naszego organizmu z troską, szacunkiem i miłością, ma głęboki i odmienny wpływ na nasz organizm w porównaniu z wysoko przetworzoną żywnością pochodzącą z przemysłowych systemów żywnościowych. Częstotliwość występowania molekuł w zdrowej żywności jest wyższa - koniec. Tak więc, chociaż możemy przypisać niektóre z dobroczynnych efektów zdrowej żywności jej składowi chemicznemu, jak np. lepsze zbilansowanie witamin, minerałów i fitoskładników, to jednak dosłownie rezonują one inaczej.

Poniższy artykuł, zredagowany przez Rogera, jest wstępem do jednej z gałęzi medycyny kwantowej. Zawsze bardzo interesują nas systemy medyczne, które sprawdzają się w weterynarii, ponieważ prawdopodobnie w mniejszym stopniu oddziałują tu efekty placebo lub nocebo.  

Proszę przeczytać i zobaczyć, co Pan myśli. Czy mogę również zasugerować, aby oddzielił Pan wszelkie obawy, jakie może Pan mieć w związku z tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie, od niezwykłych prac w dziedzinie kwantów, które od wielu dziesięcioleci prowadzone są w Rosji?

Medycyna informacyjna na fali wprowadzającej genetykę

Wave Genetics "medycyna informacyjna" to system leczenia, który wykorzystuje informacje skopiowane ze stanu kwantowego zdrowego człowieka. Wsłuchiwanie się w wynikową matrycę dźwiękową zawierającą te informacje umożliwia organizmowi korygowanie odchyleń od stanu normalnego.

Instytut Lingwistyki Genetyki Fal wymyślił i rozwija technologie "bio-spintroniki", które otwierają szerokie możliwości w dziedzinie medycyny informacyjnej. Oferują Indywidualne Programy Matrycowe - opracowane przez prof. Petera Gariaeva - na podstawie zdjęć, krwi pępowinowej lub łożyska, albo cebulki włosa.

Za pomocą ich technologii generowane są nagrania dźwiękowe w zakresie słyszalnym dla człowieka. Matryce te, co niezwykłe, pomagają organizmowi przekształcić się z niezdrowego stanu medycznego w stan zdrowy.

 

Dostęp do technologii można uzyskać poprzez zindywidualizowaną matrycę opartą na młodzieńczej, zdrowej fotografii osoby badanej (lub bliskiego krewnego) lub na krwi pępowinowej i łożysku noworodka.

Dwie korzyści to zazwyczaj poprawa zdrowia i odmłodzenie, czyli powrót do stanu młodości.

Podczas gdy większość chciałaby jak najszybciej odwrócić proces starzenia się, proces odmładzania, w którym pośredniczy "genetyka falowa", następuje z czasem po wielokrotnym uruchomieniu programu Individual Matrix z laserowego badania łożyska, krwi pępowinowej noworodka lub zdjęcia z dzieciństwa. Istnieje granica, jak szybko może przebiegać ten proces, chociaż zjawisko to nie jest liniowe i zdarzają się wyjątki.

Indywidualne programy Matrix są zestawione przy użyciu techniki opracowanej przez prof. Gariaeva i uzupełnione o programy uniwersalne i inne, które wykorzystują informacje falowe (bio-spin) przechwycone z różnych substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego o długiej historii zastosowania w medycynie.

Jednym z wielu praktycznych rezultatów Genetyki Fal Lingwistycznych jest rozwój Kremów Informacyjnych, wykorzystujących programowanie pochodzące z substancji biologicznych, przygotowywanych w unikalny sposób.

Z programów Indywidualnych Matryc (opartych na zdjęciu lub materiale biologicznym) mogą korzystać zarówno dawcy tych biomateriałów, jak i ich najbliższa rodzina. Na przykład, jeżeli Indywidualna Matryca została wygenerowana dla dziecka, mogą z niej korzystać również rodzice, rodzeństwo i dziadkowie, co sprawia, że Indywidualna Matryca jest jeszcze bardziej opłacalna. Zapobieganie jest zawsze lepsze niż leczenie, a czy jest lepszy sposób na optymalizację zdrowia niż regularne słuchanie swojej Indywidualnej Macierzy, chociaż nie zastępuje to podstawowych dobrych praktyk zdrowotnych.

Kosmetyki kwantowe

Metody genetyki fal lingwistycznych zostały wykorzystane do stworzenia nowego kierunku w kosmetologii (co ściśle oznacza zabiegi kosmetyczne) - kosmetologii informacji kwantowej. Dzięki tym nowym technikom można przenieść właściwości wielu biologicznie aktywnych substancji do specjalnie zaprojektowanych kremów. Umożliwia to stosowanie składników, które fizycznie nie mogą być zawarte w kremach, ponieważ wymagana obróbka fizyczna spowodowałaby utratę korzystnych właściwości.

Zawarte informacje omijają również kwestie niestabilności fizycznej podczas przechowywania i toksyczności, które są często związane z chemikaliami stosowanymi w konwencjonalnych kremach. Zawarta informacja o uzdrawianiu kwantowym daje impuls do całkowitej odbudowy i rehabilitacji skóry, która jest istotnym elementem zdrowego organizmu.

Unikalność tych "kosmetyków kwantowych" jest wynikiem współpracy z naukowcami, technologami i kosmetologami.

Matryce informacyjne podnoszą poziom energii 

Podczas procesu rozwoju technologii Linguistic Wave Genetics w odniesieniu do korekty zdrowia, wiele osób zgłosiło, że ich poziom energii znacznie wzrósł. Przypisywano to informacji przechwyconej z młodszego stanu danej osoby, przy użyciu zindywidualizowanej matrycy z wcześniejszego zdjęcia.

Oczywiście wszyscy wiemy, że zdecydowana większość, która cofnie swój wiek biologiczny, stanie się również bardziej energiczna. Może to być również potencjalnie związane z aktywacją procesów w organizmie, wcześniej nie znanych. Instytut Genetyki Fal Lingwistycznych prowadzi obecnie dalsze badania w tym zakresie z obiecującymi wynikami.

Trwają również prace badawcze nad oceną, czy można przekazywać informacje bio-spinowe od niespokrewnionych osób o określonych cechach, takich jak zwiększony rozwój fizyczny, inteligencja itp.

Kontrola rzeczywistości

Medycyna informacyjna nie powinna być traktowana jako całkowite zastąpienie innych systemów medycznych. Ma ona charakter uzupełniający. Ogólnie rzecz biorąc, jest to proces naprawczy, który wymaga zaangażowania i czasu, chociaż praktycy genetyki falowej otrzymali wiele anegdotycznych pozytywnych informacji zwrotnych również na temat szybko działających korzystnych reakcji. Każdy z nas jest inny i nie każdy może lub chce szybko zareagować, ale z czasem u każdego następuje poprawa, pod warunkiem, że honoruje on ten proces i dba o siebie poprzez odpowiednią dietę i wybór stylu życia.

Należy również pamiętać, że w pierwszych dniach słuchania zarówno Matrycy Uniwersalnej, jak i Indywidualnej, może wystąpić krótkotrwałe (nie dłużej niż 5 dni) uzdrawiające dostosowanie i detoksykacja, ponieważ organizm przechodzi zmiany, w istocie jest przebudowywany. Jest to pozytywny wskaźnik dla długoterminowych korzyści, ale jeżeli doświadczy Pan takiego efektu, powinien Pan zrobić przerwę w słuchaniu na 1-2 dni, aby dać organizmowi szansę na uspokojenie się, a następnie rozpocząć słuchanie ponownie.

Dlaczego zdjęcie?

Proces pozyskiwania informacji z fotografii osoby, szczególnie dzieci, opiera się na fizyce kwantowej, a konkretnie na fizyce lasera. Teoretyczne pojęcia i idee opierają się na pracach Davida Bohma, znanego specjalisty w dziedzinie fizyki plazmy. Znaczący wkład w zrozumienie spektroskopii ludzkiego fotoobrazu wniósł znany fizyk GI Shipov, który rozwinął teorię pól torsyjnych (spinowych).

Istotne idee Bohma można krótko podsumować w następujący sposób: wszystko, co istnieje w naszym świecie, pojawia się w uniwersalnym hologramie, i dotyczy to wszystkich istot żywych, w tym ludzi. Każdy z nas ma w uniwersalnym hologramie odciski wszystkich swoich wydarzeń życiowych od narodzin do śmierci. Każdy odcisk ze wszystkimi swoimi cechami i informacjami genetycznymi będzie na zawsze przechowywany w hologramie. Jeżeli potrafimy połączyć się z tym hologramem za pomocą fotografii, możemy pobrać kompletne informacje o tej osobie w tym wieku. Osoba ta może być leczona na podstawie swoich informacji ze zdjęcia z dzieciństwa, ponieważ w większości przypadków dziecko to było zdrowe i nie zmagało się jeszcze z chorobami, które stały się problematyczne w jego późniejszym życiu.

Wkład w przezwyciężenie problemów związanych z zapisem informacji kwantowej z fotografii wniósł genetyk, profesor Petr Gariaev, co doprowadziło do innego zrozumienia naszego kodowania genetycznego w porównaniu z bardziej konwencjonalnie ustalonym i znanym modelem kanonicznym.

Pracę z fotografią poprzedziły badania prowadzone przez grupę prof. Gariaeva nad przekazywaniem informacji genetycznej na duże odległości za pomocą pola torsyjnego. Kiedy możliwość falowego przenoszenia genów na duże odległości (mierzone w kilometrach) została potwierdzona przez

eksperymentów, prof. Gariaev zaproponował pomysł uzyskania informacji genetycznej za pomocą zdjęć ludzi. Zdjęcie osoby to nie tylko płaska kopia obrazu tej osoby. Uważa się, że zawiera ono również wiele informacji kwantowych o tej osobie, w tym informacje o genetyce tej osoby w czasie, gdy zdjęcie zostało zrobione.

Prof. Gariaev był często pytany o ważność informacji pozyskiwanych z obrazów za pomocą lasera, ponieważ "obrazy są tylko emulsjami fotograficznymi". Ale to, zaproponował Gariaev, jest głębokim błędem. Zdjęcie osoby zawiera jej obraz fotoniczny, unoszący się ponad zdjęciem. Specjalne fotony z wiązki laserowej, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji, zakłócają fotoniczny obraz osoby na zdjęciu. Technika ta jest dokładniej opisana w pracy Gariaeva z 2015 r. opublikowanej w DNA Decipher Journal. Najważniejsze jest to, że zakres dźwiękowy zdjęcia działa jak współczynnik korekcji zdrowia, i to jest praktyczna weryfikacja skuteczności widma.

 

Praktyka

Słuchanie Pana Matrixa jest bardziej efektywne z samego rana, ale pozostaje korzystne, chociaż w mniejszym stopniu przy danej ekspozycji czasowej, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Czasami, przy bardzo bolesnych lub ciężkich schorzeniach, program może być używany 24 godziny na dobę w trybie powtarzania. Wiele osób słucha swojego Matrixa w nocy, podczas snu, gdy ciało w naturalny sposób dokonuje największego uzdrowienia. Może Pan słuchać tylko raz, lub zapętlić odtwarzanie, aby słuchać dalej. Jeśli czas jest problemem, aby wysłuchać do końca, można podzielić program na 2 lub 3 części do słuchania w różnym czasie. Głośność nie musi być wysoka. Matryce mogą być używane z inną muzyką w tle, jeśli to pomaga komuś zasnąć.

Kiedy główny lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie rozważał takie terapie? To może zależeć od tego, jak wiele osób o nie poprosi i jak silnie ludzie, którzy je stosują, czują ich zalety. Mimo że medycyna głównego nurtu próbowała zniszczyć homeopatię - inną formę medycyny kwantowej lub energetycznej - zainteresowanie nią wciąż rosło, ponieważ zarówno praktycy, jak i obywatele bronili jej zalet, popartych rosnącą i coraz bardziej solidną liczbą dowodów.  

Proszę dowiedzieć się więcej o pracy Rogera Meacocka:

www.naturalhealingsolutions.co.uk - Praca weterynaryjna Rogera

www.naturalhealingsolutions.info - ludzka praca Rogera

www.wavegenetics.co.uk - ostateczny biohack

www.comosystems.co.uk - łagodzenie skutków EMF

 

>>> Alliance for Natural Health International re-Publishing Guidelines

>>> Chcecie Państwo więcej takiego wsparcia? Chce Pan rozszerzyć swoją społeczność i nawiązać kontakty z ludźmi o podobnych poglądach? Tak? Świetnie, dlaczego nie przyłączy się Pan do nas jako ANH Pathfinder, co daje Panu dostęp do naszej prywatnej sieci Pathfinder, comiesięcznych Q&A na żywo, naszego Kręgu Intencji ANH i wiele więcej!

>>> Powrót do strony głównej

 

 

 

Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie