Natural News Roundup & Covid Corner (tydzień 11/2022)

18 marca 2022 r.

Data:18 marca 2022 r.

Treść Sekcje

 • Dżdżownice kontra nawozy sztuczne
 • Objawy promieniowania mikrofalowego spowodowane przez 5G
 • Warzywa i owoce na receptę
 • Rolnicza nirwana czy koszmar?
 • Brytyjskie zabezpieczenia GMO zagrożone
 • Covid Corner

Dżdżownice kontra nawozy sztuczne

Skromna dżdżownica jest doskonale zaprojektowana do poprawy zdrowia gleby. Obecnie sugeruje się, że mogłyby one zastąpić nawozy syntetyczne. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Dublina odkryły nieznany wcześniej (chyba, że jest Pan ogrodnikiem ekologicznym, oczywiście!) mechanizm, dzięki któremu dżdżownice mogą szybko wzbogacić glebę i zdrowie roślin poprzez wydalanie azotu w swoim śluzie. Nowe badania wykazały również, że przyswajanie przez rośliny substancji odżywczych wytwarzanych przez dżdżownice jest znacznie szybsze niż wcześniej sądzono. Po raz kolejny natura dostarczyła doskonałego antidotum na uprzemysłowione praktyki rolnicze, które pozbawiają nasze cenne gleby życia potrzebnego do odżywiania roślin uprawianych po to, aby nas karmić.

Objawy promieniowania mikrofalowego spowodowane przez 5G

Szwedzcy naukowcy, publikujący w Medyński Dostęp, wykazały, że promieniowanie z masztów 5G może wywoływać objawy typowe dla "syndromu mikrofalowego", znanego obecnie jako nadwrażliwość elektromagnetyczna. Potwierdza to również, że promieniowanie niejonizujące, znacznie poniżej poziomów dopuszczalnych przez władze, może powodować problemy zdrowotne. Naukowcy zmierzyli emisje z masztu umieszczonego na dachu budynku zarówno przed, jak i po zainstalowaniu atenuowanych urządzeń 5G. Po włączeniu 5G stwierdzono 118-krotny wzrost emisji, co spowodowało poważne problemy zdrowotne u mieszkańców mieszkania poniżej masztu.

Niedawno zaktualizowany artykuł Electromagnetic Radiation Survey podkreśla zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ze strony pojazdów elektrycznych, do których zakupu coraz częściej zmusza się ludzi, reklamując je jako część rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Ze względu na emitowane przez nie pola elektromagnetyczne (ELF) o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF) istnieją obawy, że stwarzają one zwiększone ryzyko zachorowania na raka dla ich użytkowników. Artykuł podsumowuje dostępne wyniki badań naukowych, które są ograniczone i często finansowane przez przemysł, ostrzegając, że potrzeba znacznie więcej badań, zanim regularne użytkowanie takich pojazdów będzie można uznać za bezpieczne. Biorąc pod uwagę, że zagrożenia dla zdrowia powodowane przez częstotliwości elektromagnetyczne są dobrze znane, Big Tech i rządy nadal milczą i tuszują sprawę. Po raz kolejny to od nas, ludzi, zależy, czy uda się powstrzymać dalsze rozpowszechnianie tej technologii. 

Warzywa i owoce na receptę

Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił plany pilotażowego, trzyletniego programu "Community Eat Well", który umożliwi lekarzom pierwszego kontaktu "przepisywanie ćwiczeń i zdrowej żywności" w ramach planu wyrównywania poziomów. Zapowiedź ta przyspiesza realizację zaleceń sformułowanych w ramach Narodowej Strategii Żywnościowej przeprowadzonej przez Henry'ego Dimbleby'ego. Recepty zdrowotne zapewnią również edukację związaną z żywnością i wsparcie społeczne dla osób cierpiących lub zagrożonych chorobami dietozależnymi lub brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Jeśli chcieliby Państwo już dziś zresetować swoje zdrowie, aby TWORZYĆ ZDROWIE na całe życie, proszę zapoznać się z naszą nową książką RESET EATING, pełną zdrowych przepisów, wypełnionych po brzegi różnorodnymi kolorowymi warzywami i owocami. Chodzi o prawdziwe jedzenie, które organizm rozpoznaje, które przekazuje mnóstwo właściwych informacji do naszego DNA.

Rolnicza nirwana czy koszmar?

Naukowcy publikujący w Komunikacja Ziemia i środowisko na nowo wyobrazili sobie, gdzie powinniśmy uprawiać rośliny. Na pierwszy rzut oka aspiracje planu brzmią bardzo rozsądnie - wykorzystanie ziemi bardziej dostosowanej do upraw, zwiększenie wychwytywania dwutlenku węgla i bioróżnorodności, umożliwienie przywrócenia ogromnych obszarów obecnej ziemi uprawnej do stanu naturalnego i zredukowanie do zera zużycia wody słodkiej przez rolnictwo poprzez sadzenie na obszarach o wystarczających opadach deszczu. Tak jest do czasu, gdy zdadzą sobie Państwo sprawę, że plan zakłada stosowanie wysokonakładowych, zmechanizowanych praktyk rolniczych, a nie regeneracyjnych praktyk rolniczych. Plan wydaje się mieć właściwe motywy, ale czy rzeczywistość dorówna rolniczej nirwanie oferowanej przez skomplikowane modelowanie? Warto zauważyć, że nie ma wzmianki o fundatorach tego konkretnego opracowania....

Brytyjskie zabezpieczenia GMO zagrożone

Organizacja non-profit GM Freeze informuje o trwającym demontażu zabezpieczeń przed hurtowym wprowadzeniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zmodyfikowanych, przewidzianych w przepisach UE po zakończeniu Brexitu. Po intensywnym lobbingu ze strony wielkich korporacji o silnie zakorzenionych interesach, rząd brytyjski wydaje się ignorować konsensus osiągnięty przez tych, którzy odpowiedzieli na konsultacje w 2021 roku. Zamiast pożądanego moratorium na GMO, rząd wydaje się być zdeterminowany w kierunku stworzenia GMO free-for-all, narażając nie tylko nasze gospodarstwa, ale także naszą żywność i środowisko na wielkie ryzyko. Zespół GM Freeze wzywa wszystkich do zaangażowania się i podjęcia działań, aby pomóc w obronie utraty skutecznych regulacji i ustawodawstwa chroniącego Wielką Brytanię.

Covid Corner

 • Pracownicy United Airlines, którzy odmówili przyjęcia szczepionki Covid i którzy mają zwolnienie z przyczyn religijnych lub medycznych, będą mogli wrócić do pracy od końca marca. Zmiana następuje po tym, jak mandat linii lotniczych dotyczący szczepień ochronnych został zakwestionowany w sądzie
 • The Mail on Sunday rozpoczął nową serię kwestionującą "naukę" wykorzystywaną do uzasadnienia restrykcji nałożonych w imię kowida. W pierwszym odcinku Jo MacFarlane bada wciąż kontrowersyjny temat testów PCR do wykrywania "przypadków" zachorowań na świdrowce. Jej wniosek? Tak, przypadki zostały zawyżone przy użyciu tej metody testowania i należało zaprzestać stosowania testów PCR, gdy zaczęto wprowadzać program szczepień.
 • Południowoafrykańska organizacja non-profit Dear South Africa rozpoczęła postępowanie sądowe w celu zniesienia Narodowego Stanu Klęski Żywiołowej w RPA. Pomimo obietnicy rządu RPA zniesienia stanu wyjątkowego, rząd zapowiedział, że będzie się sprzeciwiał działaniom Dear South Africa, co stawia pod znakiem zapytania prawdziwe intencje rządu w kwestii zniesienia przepisów.
 • Profesor Aditi Bhargava z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) stworzyła badanie PROVES (People's Response to COVID-19 Vaccine Efficacy and Safety), aby niezależnie odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki COVID-19. Badanie, które posiada zgodę amerykańskich Institutional Review Boards (IRBs) i ma formę ankiety, ma na celu zebranie opinii od 2,5 miliona osób z całego świata na temat bezpieczeństwa szczepionki, ciężkości choroby wywołanej przez COVID, wyników zdrowotnych, przebiegu rekonwalescencji i śmiertelności w grupie kontrolnej zaszczepionej i nieszczepionej. Ankieta jest otwarty dla wszystkich niezależnie od statusu jabłkowego. Kliknij tutaj, aby zakończyć badanie
 • Nowe badanie preprint hiszpańskich naukowców silnie wspiera stanowisko naukowców, że maski nie powstrzymują przenoszenia patogenów układu oddechowego. Naukowcy, którzy przyjrzeli się wskaźnikom transmisji wśród dzieci w hiszpańskich szkołach w wieku 3-11 lat, stwierdzili, że noszenie masek w szkołach nie zmniejszyło transmisji kowida, co sugeruje, że ich stosowanie nie było skuteczną interwencją.
 • Amerykańscy prawnicy Greg Glaser i Ray Flores pozywają prezydenta USA w imieniu The Control Group. Ich pozew ma na celu uzyskanie nakazu sądowego, który 1) uzna, że szczepionki są przyczyną narodowej epidemii zdrowotnej 2) podtrzyma, że badania grup kontrolnych szczepionych przeciwko nieszczepionym są korzystne z naukowego punktu widzenia i 3) zwolni wszystkie osoby z obowiązkowych szczepień
 • Nowe badanie opublikowane w The Lancet twierdzi, że śmiertelność wśród kowdrów została znacznie niedoszacowana. Warto zauważyć, że badanie zostało sfinansowane przez nikogo innego, jak Fundację Billa i Melindy Gatesów, a badacze użyli nieco wątpliwych technik modelowania, aby dojść do swoich wniosków.