Natural News Roundup & Covid Corner (tydzień 12/2022)

23 marca 2022 r.

Data:23 marca 2022 r.

Treść Sekcje

 • Korupcja medycyny opartej na dowodach
 • Ostrzeżenie 5G dla rządu brytyjskiego
 • Przejęcie rolnictwa przez Gatesa w Afryce stoi w miejscu
 • Covid Corner

Korupcja medycyny opartej na dowodach

Interesy korporacyjne, nieudane regulacje i komercjalizacja środowisk akademickich przyczyniły się do zepsucia medycyny opartej na dowodach. Artykuł opinii opublikowany w The BMJ, argumentuje, że medycyna nie tylko nie zapewniała solidnych podstaw naukowych, ale została zafałszowana i osłabiona przez uzależnienie od finansowania badań przez osoby o partykularnych interesach. Doprowadziło to również do zatajenia istotnych danych, które są uważane za szkodliwe dla zatwierdzenia nowych interwencji farmaceutycznych, co według autorów doprowadziło do możliwych do uniknięcia zgonów. Ostatecznie to nie medycyna oparta na dowodach jest problemem, lecz sposób, w jaki manipuluje się nią dla zysku i korzyści tych, którzy mają najwięcej do stracenia, poprzez otwarte, przejrzyste i uczciwe przedstawianie danych naukowych - dobrych lub złych.

Ostrzeżenie 5G dla rządu brytyjskiego

Principia Scientific opublikowała list otwarty do rządu brytyjskiego od działacza na rzecz 5G, Seana Carneya, w którym ostrzega on przed potencjalnymi katastrofalnymi szkodami dla ludzi, zwierząt, owadów i innego życia na ziemi, wynikającymi z dalszego wdrażania technologii 5G. Jego list jest następstwem publikacji nowego badania w Medyński Dostęp, dokumentujący szkody dla zdrowia ludzkiego po zainstalowaniu masztu 5G na jednym z bloków mieszkalnych. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), na których opierają się przy zmianie prawa na korzyść wielkich firm telekomunikacyjnych, aby umożliwić hurtową instalację 5G w całej Wielkiej Brytanii, pomimo ich wiedzy o szkodliwości tej technologii.

Przejęcie rolnictwa przez Gatesa w Afryce stoi w miejscu

Mimo najlepszych starań kierowanego przez Gatesa Sojuszu na rzecz Zielonej Rewolucji w Afryce (AGRA), niezależna ocena 15-letniego projektu wykazała, że nie udało mu się osiągnąć celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie dochodów rolników. Raport napisany przez firmę Mathmatica na zlecenie Partnership for Inclusive Agriculture Transformation in Africa (PIATA) zbiera dane z 11 krajów, w których działa AGRA. Mimo obietnic podwojenia plonów i dochodów dla 30 milionów gospodarstw rolnych do 2020 roku, organizacja ta wyraźnie nie osiągnęła swoich celów. To, czego raport nie mówi, a co widać po jego pominięciach, to fakt, że uprzemysłowione rolnictwo nie jest panaceum, za jakie jest uważane.

Covid Corner

 • Nowa praca naukowców z Instytutu Fizjologii Molekularnej im. Maxa Plancka, popierających szczepienia przypominające, ujawniła również, jak silna, długotrwała i ochronna jest naturalna odporność po infekcji
 • Eksperci z Centre for Evidence Based Medicine, we współpracy z Collateral Global, ujawnili, że prawdziwa liczba zgonów z powodu covid w Wielkiej Brytanii jest niemożliwa do obliczenia. Korzystając z Freedom of Information Requests (FOIs), zespół ustalił, że 14 różnych systemów sprawozdawczych jest wykorzystywanych do klasyfikacji zgonów z powodu covid, co sprawia, że prawie niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby zgonów z powodu lub z powodu covid.
 • Dr Paul Marik został wyróżniony przez Izbę Delegatów stanu Wirginia za swoje zaangażowanie we wczesne leczenie choroby Covid i filantropijne udostępnianie swojej wiedzy i danych
 • Do tej pory Korei Południowej udawało się utrzymać kontrolę nad infekcjami i zgonami spowodowanymi przez wirusy. Jeden z najbardziej zaszczepionych krajów, doświadcza teraz ogromnego wzrostu liczby zgonów i infekcji, co wprawia w zakłopotanie władze sanitarne, które wzywają do wprowadzenia czwartego szczepienia.
 • Amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) zmniejszyło liczbę zgonów spowodowanych przez covid o ponad 72.000, obwiniając za ten błąd algorytm, który "przypadkowo" policzył zgony, które nie były związane z covid. W szczególności, zmiana ta znacznie zmniejszyła liczbę zgonów przypisywanych covidowi u dzieci, poddając w wątpliwość ogólną liczbę zgonów związanych z covidem
 • Małe izraelskie badanie opublikowane w New England Journal of Medicine stwierdził, że czwarty zastrzyk przeciwko chorobie Covid w niewielkim stopniu chroni przed zakażeniem wirusem Covid
 • Ostatnie badania opublikowane w Cureus analizując dane z prospektywnego, obserwacyjnego badania programu profilaktyki covid w Itajaí w Brazylii, stwierdza, że stosowanie iwermektyny jako środka zapobiegawczego przeciwko covid jest wysoce skuteczne w zmniejszaniu liczby infekcji, hospitalizacji i zgonów
 • Zwycięstwo dla dzieci w USA: The Informed Consent Network (ICAN) i Children's Health Defense wygrały w Dystrykcie Kolumbii nakaz sądowy, aby uniemożliwić dzieciom w wieku do 11 lat wyrażanie zgody na szczepienia przeciwko Covid bez wiedzy rodziców lub ich zgody.
 • Australijski senator Gerard Rennick jest współsygnatariuszem listu prawnego do Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA), w którym przypomina się o przepisach dotyczących ujawniania informacji w interesie publicznym i ochrony informatorów, ponieważ nadal knebluje się usta pracownikom medycznym, którzy mają poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa szczepionek Covid.
 • Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPS) złożyło raport amicus brief w ramach pozwu przeciwko nakazowi stosowania jabłek przez United Airlines
 • Swiss Policy Research dzieli się wynikami badań grupy niemieckich patologów badających zgony po szczepionkach Covid.