Natural News Roundup (week 19/2022)

12 mei 2022

Datum:12 mei 2022

De landbouw regenereren

In het kader van het EU-initiatief "van boer tot bord" heeft het Europees Parlement een verslag goedgekeurd waarin een drieledige aanpak wordt geschetst om landbouwers ertoe aan te zetten levensmiddelen biologisch te produceren en de ambitieuze doelstelling van de EU te halen om tegen 2030 25% landbouwgrond biologisch te bebouwen. In de definitieve tekst van het verslag ontbrak echter een uitdrukkelijke vermelding van de doelstelling van 25%. De in de VS gevestigde organisatie Natural Resources Defence Council (NRDC) heeft een rapport gepubliceerd waarin zij zich verdiept in regeneratieve landbouw in de VS om na te gaan hoe de beginselen en praktijken daarvan kunnen helpen de uitbuiting van en de schade aan de natuur door de huidige industriële landbouwsystemen te bestrijden.

EU opent achterdeur voor genbewerking

De EU is een nieuwe openbare raadpleging begonnen, nu zij de belangen van de grote agro-industrie wil dienen door de nieuwe technieken van genetische modificatie, die steeds vaker "nieuwe GGO's" worden genoemd, niet langer te reguleren. De vragen van de raadpleging zijn zo geformuleerd dat de belangen van de grote agro-industrie worden behartigd door middel van deregulering onder het mom van hervorming van de voedselproductiesystemen en verbetering van de duurzaamheid. De raadpleging druist in tegen de wens van de EU om de biologische voedselproductie te bevorderen en te doen toenemen. Friends of the Earth Europe heeft een petitie opgesteld waarin wordt opgeroepen tot voortzetting van de regulering van "nieuwe GGO's" door de EU ter bevordering van duurzame en klimaatbestendige methoden van voedselproductie die het milieu en de planeet beschermen.

Fast food wakkert zwaarlijvigheidscrisis in EU aan

De opkomst van online voedselbezorgapps zoals Deliveroo, samen met het toegenomen gebruik van online gaming, wakkert een obesitasepidemie in Europa aan volgens het European Regional Obesity Report 2022 van de WHO. In het rapport wordt geschat dat elk jaar 1,2 miljoen sterfgevallen in Europa verband houden met zwaarlijvigheid. Zes op de 10 volwassenen zijn nu te zwaar of zwaarlijvig, en 1 op de 3 schoolgaande kinderen zit in hetzelfde schuitje. Het rapport waarschuwt dat zwaarlijvigheid binnenkort meer kanker zou kunnen veroorzaken dan roken. In het verslag wordt ook kritiek geuit op de marketing van ultraverwerkte levensmiddelen voor kinderen en jongeren, die in een recent systematisch overzicht en een meta-analyse, gepubliceerd in JAMA. Eén van de redenen waarom wij RESET EATING gecreëerd hebben, is om mensen te helpen op een zo natuurlijk mogelijke manier gezondheid en hun eigen gezonde gewicht te bereiken en te behouden, door te eten op een manier die onze genetische blauwdruk zowel kan herkennen, als verwerken.

Slechte slaap belemmert gewichtsbehoud

Niet goed slapen kan het voor mensen moeilijker maken om hun gewichtsverlies vol te houden. Uit nieuw onderzoek, dat gepresenteerd werd op het 2022 Congres van The European Association for the Study of Obesity (EASO), bleek dat afvallen over het algemeen de kwaliteit van de slaap van de mensen verbeterde, maar dat degenen die slaapproblemen hadden het moeilijker vonden om daarna hun gewichtsverlies vol te houden. De onderzoekers suggereren dat mensen minstens 2 uur per week stevig moeten bewegen om de kwaliteit van hun slaap te verbeteren en hen te helpen een gezond gewicht te behouden. Wij onderzoeken het belang van slaap en hoe u uw horizontale tijd kunt verbeteren in onze driedelige serie van Health Hacks - deel 1, deel 2, deel 3.

Antibioticagebruik bij kinderen verhoogt het risico om IBD te ontwikkelen

Een enkele dosis antibiotica vermindert de microbiële diversiteit van het darmmicrobioom van een kind en bevordert de overgroei van schimmelsoorten. De door antibioticagebruik veroorzaakte schade aan de zich ontwikkelende darmmicrobiota van jonge kinderen bleek veel langer te duren dan die van volwassenen die antibiotica krijgen. Publicatie in de Tijdschrift voor Schimmels, legden de onderzoekers ook een verband tussen schade aan het darmmicrobioom op jonge leeftijd en de ontwikkeling van inflammatoire darmziekten later in het leven. Door ervoor te zorgen dat kinderen een voedzame, weinig verwerkte, volwaardige voeding krijgen, kunnen de door antibioticagebruik veroorzaakte problemen worden verzacht en kan bescherming worden geboden tegen de ontwikkeling van slopende darmziekten op latere leeftijd.

Menopauze - hebben vrouwen HRT nodig?

Vrouwen in de overgang naar de menopauze in het Verenigd Koninkrijk krijgen te horen dat zonder het gebruik van HRT hun hersenen zullen krimpen en dat zij niet meer goed zullen functioneren. Het onderzoek, gepubliceerd in Natuur Wetenschappelijke Rapporten vorig jaar wordt door de bekende presentatrice Davina McCall belicht in een nieuwe documentaire op het Britse Channel 4, waarin het gebruik van synthetische HRT voor vrouwen eerder tijdens deze natuurlijke levensverandering wordt gepusht om dergelijke veranderingen tegen te gaan. Het is niet verwonderlijk dat het programma niet van de gelegenheid gebruik maakt om een volledige discussie te bieden over het gebruik van natuurlijke opties, waaronder veranderingen in dieet en levensstijl, kruidengeneeskunde, voedingssupplementen en de mogelijkheid om bio-identieke hormoontherapie te gebruiken als alternatief voor HRT. Die zouden allemaal via de NHS beschikbaar moeten zijn in plaats van afhankelijk te zijn van privé-klinieken. Dergelijke informatie zou ervoor zorgen dat vrouwen zich ervan bewust worden dat zij een aantal opties hebben, mochten zij steun nodig hebben, en dat uiteindelijk degenen die voor een goed ondersteunde natuurlijke overgang kiezen, vaker wel dan niet veel gezonder en gelukkiger hun oude dag doorbrengen.

Sterke daling van het aantal insecten in het VK

Het aantal vliegende insecten in het VK is de laatste jaren dramatisch gedaald. Bugs Matter is een burgerwetenschapsproject dat de dichtheid van insecten wil meten. Met behulp van een "splatometerrooster" Inwoners van het Verenigd Koninkrijk tellen het aantal insecten dat na een reis op hun schone nummerplaat wordt geplet en melden de informatie vervolgens via een app. Uit het verslag over 2021, dat door Kent Wildlife Trust en Buglife is gepubliceerd, blijkt dat het aantal vliegende insecten tussen 2004 en 2021 met bijna 60% is gedaald. De gegevens stroken met een toenemend aantal gegevens dat wijst op een soortgelijke daling van het aantal insecten wereldwijd. Het behoud van de overvloed en de diversiteit aan insecten moet een prioriteit zijn, want zonder insecten zal ons vermogen om voedsel te produceren ernstig worden aangetast. Inwoners van het VK die aan het initiatief willen deelnemen, kunnen dat doen tussen 1 juni en 31 augustus van dit jaar.

Aanval op de supplementenmarkt van de VS

Een van de grootste aanvallen op de toegang van de consument tot supplementen is in de VS aan de gang in de vorm van een nieuw wetsontwerp - The Dietary Supplement Listing Act of 2022, dat in de Senaat is ingediend door de Senatoren Dick Durbin en Mike Braun. Volgens de Natural Products Association komt het wetsvoorstel er in feite op neer dat supplementenbedrijven vooraf toestemming moeten vragen om hun producten op de markt te brengen, door van bedrijven te eisen dat zij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een lijst verstrekken met de naam van elk product dat zij vervaardigen of distribueren, een volledige lijst van ingrediënten, een elektronische kopie van het etiket en een opgave van alle gezondheidsclaims die zij hebben gemaakt. Het voorgestelde wetsontwerp heeft het potentieel om het gamma van beschikbare supplementen en ingrediënten aanzienlijk te beperken en de kosten te verhogen tot buiten het bereik van de gewone burger. Onze zusterorganisatie, ANH-USA, staat in de voorhoede van de strijd tegen deze nieuwste aanval op de natuurlijke gezondheid in de VS.

Wanneer moo (sap) taboe wordt!

De boodschap dat dierlijke producten schadelijk zijn voor het milieu slaat aan. Zuivelproducent Arla, die onlangs een enquête heeft laten uitvoeren, meldt dat bijna de helft van alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk beslissingen over wat zij "zouden moeten" eten, baseert op wat zij op de sociale media zien. Een aanzienlijk deel van de door Arla ondervraagde mensen was in verwarring over wat een duurzaam dieet is. Bijna de helft van de consumenten van Generatie Z (geboren tussen eind jaren 1990 en 2010), die aan de enquête deelnamen, zei zich te schamen als ze in het openbaar zuivel bestellen vanwege de constante druk van krachtige berichtgeving in de media en sociale mediakanalen die de consumptie van dierlijke producten stigmatiseren, ook al wilde 70% van de ondervraagden zuivel blijven consumeren. Ongeveer 29% gaven toe in het openbaar melkalternatieven te bestellen en dan thuis zuivelproducten te consumeren. Dergelijke kwesties zijn veel complexer en genuanceerder dan men ons wil doen geloven.