Potencjalny zakaz stosowania PFAS w UE zawieszony?

26 października 2023 r.

Data: 26 października 2023 r.

Paraschiva Florescu, moderator misji w Alliance for Natural Health Intl

Komisja Europejska opublikowała właśnie swój program prac na 2024 r., w którym jak zwykle znalazły się szerokie i nieokreślone obietnice "realizacji dziś i przygotowania na jutro".

Mogą być Państwo zaskoczeni (lub nie), słysząc, że pomimo twierdzeń Komisji o "pilnej potrzebie ochrony i zachowania naszej planety", słowo "chemikalia" jest wymienione tylko raz w całym piętnastostronicowym dokumencie (i tylko w odniesieniu do etykietowania i pakowania chemikaliów w celu osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia oraz ochrony i przywrócenia przyrody), podczas gdy słowa PFAS lub substancje per- i polifluoroalkilowe lub "wieczne chemikalia" nie są w ogóle wymienione. Wydaje się również, że w dokumencie zapomniano o obietnicach dotyczących ukierunkowanego przeglądu rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie REACH), które były częścią programu prac na 2023 r., ale wydaje się, że zostały zamiecione pod dywan. Prawdopodobnie w nadziei, że nikt z nas tego nie zauważy. Fakt, że The Guardian Gazeta zauważyła, że nie jesteśmy zdani na siebie, myśląc, że szykuje się zwrot w polityce.

Konsekwencje tych zaniedbań są głęboko niepokojące, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ na nas, nasze dzieci i miliony gatunków, z którymi dzielimy naszą planetę. Chemikalia te gromadzą się w naszych ciałach, powodując choroby nowotworowe, choroby tarczycy i uszkodzenia układu odpornościowego, opóźniony rozwój gruczołów sutkowych, uszkodzenia wątroby i wiele innych niepożądanych skutków. Szkodzą również dzikiej przyrodzie, co zostało udokumentowane w niedawnym badaniu opublikowanym w Nauka o całkowitym środowisku który pokazuje, jak narażenie na PFAS wpływa na zdrowie niedźwiedzi polarnych, wielorybów i innych gatunków arktycznych. Jaskółki nie rozmnażają się, wydry morskie mają zwiększoną liczbę infekcji, a niedźwiedzie polarne mają podwyższony poziom steroidów w mózgu, co wpływa na ich zdolność do rozmnażania się. Ale UE nie wydaje się być zaniepokojona tym, że te kwestie są na tyle poważne, aby znalazły się w ich harmonogramie. Jeśli chodzi o środowisko, lepiej skupić się na jednym niewidzialnym gazie, który jest "wdychany" przez wszystkie rośliny: dwutlenku węgla. 

Struktura proponowanego zakazu stosowania PFAS

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała ograniczenie PFAS w styczniu 2022 r. do stosowania w piankach gaśniczych, wniosek poparty przez jej komitet naukowy i sfinalizowany w czerwcu tego roku. Kilka krajów ustanowiło limity wartości PFAS w wodzie i glebie, w tym Dania, Niemcy, Holandia, Szwecja oraz dla tekstyliów w Norwegii. RIVM, holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska, organizacja, która doradza departamentom polityki (w tym europejskim przepisom REACH i przepisom dotyczącym bezpieczeństwa żywności), która prowadzi badania naukowe w celu określenia limitów ryzyka dla różnych chemikaliów, uznaje niebezpieczeństwa związane z PFAS i była kluczową instytucją łączącą strony w celu opracowania wniosku legislacyjnego UE dotyczącego niemal całkowitego ograniczenia stosowania PFAS, z wyjątkiem kilku ograniczonych zastosowań, głównie medycznych. 

W dniu 13 stycznia 2023 r. ponad 4 400 organizacji, firm i osób prywatnych przedstawiło ponad 5 600 uwag dotyczących propozycji ograniczenia PFAS. Są one obecnie oceniane przez Zespół ds. Oceny Ryzyka (RAC) i Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów. Następnie przedstawi ona ostateczną opinię Komisji Europejskiej, która wraz z państwami członkowskimi UE zdecyduje o dalszych krokach w zakresie ograniczenia lub zakazu stosowania chemikaliów PFAS, a jeśli tak, to w jaki sposób.

A przynajmniej taki był pierwotny plan, ale przy braku uwzględnienia lub szczegółów dotyczących proponowanego zakazu w programie prac na 2024 r., wygląda na to, że Komisja będzie priorytetowo traktować to, co uważa (a może przemysł) za inne bardziej palące kwestie niż wieczne chemikalia zatruwające naszą planetę i ludzkość. Ważniejsze kwestie, takie jak zatwierdzenie roślin edytowanych genetycznie i nowych technik genomicznych, a także rozwój narzędzi sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych, z których wszystkie torują drogę do bardziej totalitarnej kontroli i wydają się być częścią aktywów wymaganych do płynnego wprowadzenia transhumanistycznej agendy.

Presja ze strony przemysłu chemicznego

Podejrzane pominięcie PFAS w harmonogramie prac Komisji jest głęboko niepożądane, ale nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę potęgę przemysłu chemicznego, w skład którego wchodzą mega-mocarstwa, takie jak BASF, największy na świecie producent chemikaliów, który ma na swoim koncie wpływanie na politykę dla własnych celów bez należytego szacunku dla ludzi i planety. Znajduje to odzwierciedlenie w niemieckim stowarzyszeniu przemysłu chemicznego Związek Przemysłu Chemicznego (VCI) w wysokości 9 milionów euro, aby wpływać na krajowych polityków i 64 aktywnych lobbystów, którzy naciskają na przeciwko zakazu stosowania PFAS. Członkami VCI są między innymi BASF i Bayer, dwie z 12 firm, które znalazły się na liście "PFAS Dirty Dozen" oraz czołowi producenci tych niezwykle toksycznych i trwałych chemikaliów. BASF to potęga polityczna, której korzenie mogą wywoływać dreszcze na naszych wspólnych grzbietach, ponieważ była to jedna z firm, które po procesach norymberskich pozbyły się IG Farben, wykorzystując niewolniczą siłę roboczą z obozów koncentracyjnych Auschwitz do produkcji chemikaliów. IG Farben, Degesch, był również producentem pestycydu Zyklon-B, który był używany w komorach gazowych. Pomimo dobrze znanego niebezpiecznego wpływu chemikaliów na zawsze, BASF nadal produkuje je wraz z toksycznymi pestycydami, pozostając wiernym swojej mantrze zysku ponad ludźmi i planetą.

Co teraz?

  1. Musimy edukować ludzi na temat PFAS. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tej podstępnej chemicznej zarazy, która ma wpływ na wszystkich ludzi i całą dziką przyrodę na naszej planecie. W świecie, w którym cień zakazu wszelkich informacji, które są sprzeczne z wolą korporatokracji, jest powszechny, ludzie muszą dzielić się takimi artykułami z własnymi sieciami społecznościowymi. Dziękujemy, doceniając wysiłki podejmowane przez Państwa w tym zakresie.
  2. Musimy wywierać presję na władze. Być może UE myśli, że nie zauważymy tego pominięcia. Mimo że wzmianka o zakazie stosowania PFAS nie pojawiła się w przyszłorocznej agendzie, urzędnik UE stwierdził, że "nie przeszkadza to kolegium [komisarzy UE] w dodaniu go do agendy na późniejszym etapie". Musimy nadal dyskutować o konsekwencjach braku postępów w zakresie powszechnego ograniczenia całej klasy chemikaliów PFAS, ponieważ pojawia się coraz więcej dowodów na niekorzystny wpływ tych toksycznych chemikaliów na zdrowie.
  3. Musimy zminimalizować naszą ekspozycję na PFAS. Oznacza to używanie naczyń i produktów wolnych od PFAS.
  4. Musimy się zjednoczyć wraz z innymi organizacjami, w tym kampanią ANH USA BAN PFAS i lobbować w parlamentach krajowych, a także na szczeblu Parlamentu Europejskiego.

Prosimy śledzić nasze biuletyny, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach rzecznictwa, alertach dotyczących działań i nie tylko.

Proszę przeczytać więcej o PFAS

>>> "Brudna dziesiątka" PFAS ujawniona  

>>> PFAS: rozwijająca się katastrofa chemiczna  

>>> Kampania na rzecz zakazu PFAS

 

>>> Jeśli nie jest Pan jeszcze zapisany na cotygodniowy biuletyn ANH International, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i dołączyć do plemienia ANH-Intl, aby korzystać z przywilejów wyjątkowych dla naszych członków.    

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Wróć do strony głównej ANH International