Czy RPA jest światowym polem startowym dla cyfrowego nadzoru po kowidach?

23 marca 2022 r.

Data:23 marca 2022 r.

Treść Sekcje

  • Status kowida w RPA
  • Co dalej?
  • Dlaczego tak naprawdę nie chodzi o zdrowie
  • Co to jest gra końcowa
  • Oczy, uszy i usta - szeroko otwarte

Dr Rob Verkerk, założyciel, dyrektor wykonawczy i naukowy ANH-Intl

Podobnie jak w wielu częściach świata, RPA wydaje się wychodzić z opresji po SARS-CoV-2 i związanej z nim chorobie, covid-19. Ale wczoraj wieczorem prezydent Ramaphosa ogłosił plan, który gwarantuje, że ślad tego prawdopodobnie laboratoryjnie stworzonego patogenu pozostanie w RPA na długie lata. Plan, który dyskryminuje tych, którzy nie grają zgodnie z planem gry ustalonym przez Fundację Billa i Melindy Gates, Inicjatywę Dostępu do Zdrowia Clintona, USAID, Johnson & Johnson, Fundusz Ludnościowy ONZ - i innych.

Status kowida w RPA

Według danych z Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, omicron osiągnął szczyt pod koniec stycznia z ponad 23 milionami zachorowań tygodniowo, więcej niż w którejkolwiek z poprzednich trzech fal bardziej zjadliwych szczepów, takich jak delta. Ale towarzyszył temu tylko marginalny wzrost liczby zgonów, tak łagodny jest omicron w porównaniu z delta i innymi szczepami.

W międzyczasie liczba przyjęć do szpitala związanych z pozytywnymi testami na obecność covid-19 - przybliżony pośredni marker ciężkiej choroby covid-19 - spadła prawie do zera, co kontrastuje z danymi np. z Wielkiej Brytanii, gdzie liczba przyjęć wzrasta w następstwie (ale niekoniecznie z powodu) złagodzenia środków (Rys. 1).

Rysunek 1. Porównanie liczby przyjęć do szpitala związanych z covid-19 w RPA, Wielkiej Brytanii, USA i Włoszech (Źródło: Our World in Data)

 

Oficjalne dane dobrze współgrają z doświadczeniami dziesiątków południowoafrykańskich lekarzy, z którymi mamy silne kontakty dzięki naszej współpracy ze Światową Radą Zdrowia. Należą do nich lekarze, tacy jak moja współprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Nauk Humanistycznych, dr Naseeba Kathrada, którzy konsekwentnie stoją na pierwszej linii frontu południowoafrykańskiej walki z wirusem, ranami po szczepionkach i rządem, który, jak wiele innych, wydaje się podążać za wszystkim, tylko nie za nauką.

Co dalej?

Wielu mieszkańców RPA z wielkim niepokojem oczekiwało wczoraj wieczorem na bardzo oczekiwane przemówienie prezydenta Ramaphosy, które w oficjalnych źródłach było promowane jako zapowiedź znacznego złagodzenia restrykcji dotyczących kowida-19.

Proszę pamiętać, że od wczesnego stadium pandemii mieszkańcy RPA doświadczali ekstremalnych ograniczeń. Zanim złagodzono środki w Sylwestra, mieszkańcy RPA doświadczyli 21-miesięcznej godziny policyjnej, która uniemożliwiała podróżowanie po drogach w ciągu nocy lub uczestniczenie w nocnych przyjęciach. W pierwszej blokadzie obowiązywały zakazy wyprowadzania psów oraz sprzedaży alkoholu i papierosów.

W związku z tym miały one bardzo wąskie okienka czasowe, w których można było sprzedawać i spożywać alkohol, a liczba osób dopuszczonych do zgromadzeń wewnątrz i na zewnątrz była mocno ograniczona.

We wczorajszym przemówieniu Ramaphosy (patrz fragmenty poniżej) Prezydent poinformował, że zamierza doprowadzić do zniesienia przepisów o stanie klęski żywiołowej w oczekiwaniu na uwagi mieszkańców RPA, które muszą być zgłoszone do 16 kwietnia 2022 roku. Powiedział, że chociaż krajowy stan klęski żywiołowej już się skończył, to nie oznacza to, że pandemia się skończyła. W efekcie przepisy dotyczące klęsk żywiołowych zostaną zastąpione przepisami dotyczącymi zdrowia.

Twierdził - bez żadnych dowodów na poparcie - że najważniejszymi narzędziami w walce z chorobą były szczepienia, a następnie maski. Implikacja była taka, że właśnie dlatego one pozostaną. Podkreślił, że tylko 35% osób w wieku od 18 do 35 lat zostało zaszczepionych i że jest "niezmiernie ważne", aby dużo więcej osób w tej grupie wiekowej zostało zaszczepionych. Zwrócił się również z gorącym apelem do tych, którzy są już "zaszczepieni", aby poszli się zaszczepić. Maseczki pozostaną obowiązkowe również w pomieszczeniach zamkniętych, w tym we wszystkich fabrykach, miejscach pracy i centrach handlowych - ale nie w szkołach.

 

Ramaphosa, starając się dać do zrozumienia, że przemówienie dotyczyło wyłącznie proponowanych nowych przepisów łagodzących ograniczenia, podkreślił jednocześnie obszary, w których nadal będą obowiązywały ograniczenia, takie jak maski i nadzór. Jest to daleko w porównaniu z większym rozluźnieniem, jakie ma miejsce w tych częściach Europy, które zostały bardziej dotknięte wirusem pod względem hospitalizacji i zgonów, a także w których odnotowano wyższy poziom "szczepień".

Prezydent powiedział, że zgromadzenia w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu będą mogły przyjmować do 50% osób, o ile zostanie przedstawiony dowód szczepienia lub test na obecność kowida nie starszy niż 72 godziny.

Bez dowodu szczepienia lub testu na obecność kowida, obecny górny limit pozostałby na poziomie 1000 osób w pomieszczeniach i 2000 na zewnątrz. Podkreślił znaczenie potrzeby zachęcenia większej liczby osób w wieku od 18 do 35 lat do zakasania rękawów w celu zaszczepienia się przeciwko kowidowi - mimo że istnieje coraz więcej dowodów na to, że stosunek ryzyka do korzyści wypada na korzyść ryzyka, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych.

Oznacza to, że tylko osoby zaszczepione lub te, które niedawno uzyskały wynik negatywny, mogą wykonywać normalne czynności, takie jak chodzenie na stadion sportowy, imprezy muzyczne na żywo, do teatru lub na inne wydarzenia społeczne lub kulturalne.

Kluczowe jest tu to, że ludzie, którzy chcą "grać normalnie" w społeczeństwie, będą w ten czy inny sposób inwigilowani - a ich dane będą przechowywane w kontrolowanym przez rząd cyfrowym rejestrze. Ten kac mógłby zostać łatwo usunięty, gdyby chodziło wyłącznie o ochronę ludności przed kowidem-19. Ale wygląda na to, że pozostanie. Przy założeniu, że nie dojdzie do wielkiego i skutecznego sprzeciwu wobec rządowego planu.

Niestety, na tym się nie kończy. Ludzie, którzy nie chcą "grać normalnie", będą tak samo łatwi do zidentyfikowania, jak ci, którzy przestrzegają nakazów. Ponieważ ich przestrzeganie nie będzie zapisane w żadnym cyfrowym rejestrze ich szczepień przeciwko kowdowi lub statusie badań, wszelkie śledzenie list wyborczych będzie ich eksponować jak kciuki. Model jest niewątpliwie dość prosty: wystarczy zgodność większości, aby łatwo zidentyfikować (lub zdemaskować) mniejszość.

Dla tych, którzy nadal uważają, że ostatnie dwa lata były związane z wirusem, nadszedł czas, aby pomyśleć jeszcze raz. Zawsze był to środek do celu - a wrodzony strach ludzi przed zagrożeniem egzystencjalnym, takim jak wirus - czy też wojna lub bomba atomowa - jest idealną katastrofą naturalną lub spowodowaną przez człowieka, aby wprowadzić nadzór nad populacją.

Proszę spojrzeć, jak bardzo prezydent Ramaphosa wydaje się być chętny do poddania szczepieniom przeciwko kowdowi stosunkowo nieprzestrzegających przepisów i odpornych na kowdriaty mieszkańców RPA w wieku od 18 do 35 lat. Założę się, że byłby zadowolony z 70% zgodności lub więcej, co sprawiłoby, że pozostałe 30% lub mniej byłoby znacznie łatwiejsze do zidentyfikowania. Powiedział również, że podróżni, którzy nie są jeszcze zaszczepieni przeciwko kowidowi, otrzymają szczepionkę przy wjeździe. Proszę nam pokazać naukę w tym zakresie, Panie Ramaphosa.

Dlaczego tak naprawdę nie chodzi o zdrowie

Kovidowa krótkowzroczność", jak ją określiliśmy w październiku 2020 roku, zabija ludzi. Wielu z nas od dawna twierdzi, że biorąc pod uwagę manipulacje, jakie kryją się za statystykami dotyczącymi zgonów i hospitalizacji związanych z kowidem, lepszą miarą wpływu pandemii na śmiertelność są zmiany w oczekiwanej śmiertelności z wszystkich przyczyn - lub nadumieralności (odchylenie od oczekiwanego wskaźnika zgonów, zwykle opartego na średniej z ostatnich 5 lat).

Tutaj widzimy, że mieszkańcy RPA cierpią, przy czym skumulowane liczby wciąż rosną, tak jak w niektórych krajach, takich jak USA i Włochy, ale nie w innych, takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Kanada (wykres 2). Gdyby prezydent Ramaphosa naprawdę troszczył się o zdrowie i dobrobyt swojego narodu, to na tę trajektorię zwróciłby uwagę opinii publicznej w swoim orędziu do narodu. Widzimy, że mieszkańcy RPA nie umierają na covid, ale umierają szybciej niż się spodziewamy z powodów innych niż covid, ponieważ zawodzą normalne procesy opieki zdrowotnej, w tym dostęp do opieki klinicznej i diagnostyki, które dają możliwość wczesnego leczenia.

Rysunek 2. Porównanie nadumieralności w RPA z niektórymi innymi krajami. Źródło: Nasz świat w danych.

 

Co więcej, opierając się na anegdotach z osobistej komunikacji z naszymi znajomymi w środowisku medycznym w RPA, efekty uboczne iniekcji covid-19, które obejmują zwiększone wskaźniki zdarzeń niedokrwiennych i nowotworów, mogą przyczyniać się do tej nadmiernej śmiertelności. 

Co to jest gra końcowa

Są tu dwa główne wątki. Jeden dotyczy cyfrowej inwigilacji, drugi planów globalistów, aby RPA stała się centrum produkcji szczepionek. Oba prowadzą do transhumanizmu.

Masowa inwigilacja

Zacznijmy od strony inwigilacji. Jeżeli Państwa planem jest kontrolowanie ludzi, to oczywiście życie staje się o wiele łatwiejsze, jeżeli można użyć urządzenia, które ułatwi Państwu cyfrowy system nadzoru. A cóż może być lepszego niż użycie telefonu komórkowego, od którego uzależniła się większość ludzi żyjących poza rolnictwem: smartfona? Szacuje się, że do 2021 roku na świecie będzie 6,4 miliarda abonamentów na smartfony, a globalna populacja wyniesie około 7,8 miliarda. Stanowi to 78% ludności świata. W RPA odsetek ten jest nieco niższy, około 63%.

Proszę nie szukać dalej niż Gustav Praekelt - założyciel Praekelt.org - organizacji non-profit, która stoi za wprowadzeniem systemu śledzenia i informowania covid w RPA, Afryce kontynentalnej i poza nią.

Strona internetowa Praekelt.org śmiało twierdzi:

 

"Potencjał dotarcia do 2 miliardów ludzi na całym świecieW sytuacji, gdy kraje odczuwają ogromną potrzebę bezpośredniej komunikacji na temat COVID-19, Praekelt.org (z wykorzystaniem Turn.io) opracował rozwiązanie pro bono, aby zapewnić obywatelom dostęp do właściwych informacji i wesprzeć reakcję krajowych systemów opieki zdrowotnej, które im służą."

 

Jest to dziwne na kontynencie, który w dużej mierze uniknął pandemii wirusa Covid-19 - ale ma najniższy wskaźnik szczepień na świecie; mniej więcej połowę średniej światowej i mniej niż jedną trzecią większości krajów uprzemysłowionych (rys. 3).

 

Rysunek 3. Wskaźniki szczepień w RPA, w porównaniu z Afryką i światem jako całością oraz różnymi kontynentami i regionami. Źródło: Nasz świat w danych

 

Inicjatywa jest finansowana przez Fundację Billa i Melindy Gates, Clintonów, J&J - patrz rys. 4 poniżej.

 

Rysunek 4. Stwierdzeni fundatorzy Praekelt.org

 

>>> Słuchać Pomoc, Rozwinięta podcast z seryjnym przedsiębiorcą, który stał się założycielem organizacji non-profit, Gustavem Praekeltem z Praekelt.org, nagrany 15 czerwca 2021 r.

>>> Obejrzyj film wideo, w którym Gustav Praekelt opowiada o swoich ambitnych, dużych projektach mobilnych w Afryce z 2011 r.

 

Aplikacja Praekelt COVID-19 Connect jest głęboko zintegrowana z machinacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Narodowego Departamentu Zdrowia RPA (rys. 5).

 

Rysunek 5. Połączone - Praekelt's COVID-19 Connect i WHO's HealthAlert. Źródło" Praekelt.org

 

Wszystko zależy od nadzoru - najwyraźniej nie jest to wirus, który szczególnie słabo pokazał się na kontynencie, który ma jeden z najmłodszych rozkładów wieku i największy przewidywany przyrost ludności (rys. 6). Nie ma też wątpliwości, dlaczego Fundusz Ludnościowy ONZ jest również zaangażowany w aplikację Praekelt.

 

Rysunek 6. Prognozowany procentowy wzrost liczby ludności w 2020 r. Źródło: Nasz świat w danych.

 

RPA: centrum produkcji "szczepionek" BRICS dla Afryki

Ostatnim elementem tej układanki jest plan ustanowienia RPA bastionem produkcji covid-19 i innych genetycznych "szczepionek" nowej generacji przeznaczonych dla mieszkańców Afryki. To dlatego J&J jest w to zaangażowany. To dlatego chińska "szczepionka" Sinopharm została już zarejestrowana w RPA, wśród osób w wieku 18 lat i starszych.

Dlatego też rząd RPA zgodził się na plany, aby nowe konsorcjum powiązane z WHO ustanowiło RPA centrum technologicznym dla szczepionek mRNA, ".które pozwolą na większą i bardziej zróżnicowaną produkcję szczepionek, wzmocnią regionalne bezpieczeństwo zdrowotne w Afryce i pozwolą w bardziej sprawiedliwy sposób reagować na obecną pandemię COVID-19 i przyszłe pandemie".

Jest to część długoterminowego planu mającego na celu ustanowienie krajów BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) jako centrów globalnej produkcji szczepionek.

RPA jest trampoliną do reszty Afryki. Jeśli nie będą "vaccine-first", to przynajmniej "mobile-first". Ale bez wątpienia podwojenie wysiłków na rzecz odebrania przywilejów i praw tym, którzy nie grają w kowidalną grę "szczepionek" lub testów, zmusi wielu do poddania się - mimo braku widocznych korzyści zdrowotnych.

Oczy, uszy i usta - szeroko otwarte

Im szybciej ludzie uświadomią sobie, że światowa polityka zdrowia publicznego jest manipulowana przez małą grupę ludzi - prawie bez wyjątku przez osoby związane z Fundacją Billa i Melindy Gatesów - tym szybciej my, ludzie, będziemy mogli odzyskać naturalne i niezbywalne prawa i żyć jako wolni i suwerenni ludzie.

Nie będzie to łatwe - ale im więcej z nas widzi, co nadchodzi i skąd to przychodzi, tym większe szanse dla przyszłych pokoleń.

Z tego powodu musimy bardzo uważnie przyglądać się temu, co dzieje się dalej w RPA i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć małą grupę lekarzy, praktyków i przebudzonych aktywistów, którzy próbują wyłączyć rządowe próby kontrolowania populacji za pomocą zewnętrznych nacisków i finansowania.

Może się to wydawać walką Dawida z Goliatem, ale nie zapominajmy, że ludność RPA należy do najbardziej oświeconych, jeśli chodzi o docenienie parodii i prawdziwych kosztów kontroli populacji poprzez dyskryminację.

 

 

>>> Alliance for Natural Health International re-Publishing Guidelines

>>> Czy ten artykuł wywołał u Państwa pytania? Czy wiedzieli Państwo, że nasi Członkowie ANH Pathfinder otrzymują w ramach rocznego członkostwa bezpłatne comiesięczne Q&A? Dlaczego nie Dołącz do nas!

>>> Więcej informacji na temat Covid z ostatnich 2 lat znajdą Państwo na stronie Covidzone.org

 

             Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia